Математика

 • Ситуационная задача Точность нас не подведетСитуационная задача - это задача, позволяющая осваивать ителлектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией. Ее целью является выработка у учащихся практических умений и навыков с математическими вычислениями.Данная задача Точность нас не подведет познакомит учащихся с алгоритмами измерения и построения углов, показывает как пользоваться транспортиром. Интересное название ситуационной задачи стимулирует самостоятельное обобщение материала. Учащиеся самостоятельно могут пр...
 • Факультативное занятие на тему: «Старинные задачи из математических рукописей XVII века»Цели: - рассмотреть старинные задачи Древней Руси; - познакомить с некоторыми рецептами решения задач; - расширить кругозор учащихся в области истории математики; - воспитывать интерес к предмету математики. Арифметика в рукописях XVII века рассматривается как одно из 7 свободных искусств, составляющих сложившейся к тому времени системы университетского образования Запада. Все рукописи, за редким исключением, озаглавлены одинаково: Сия книга, глаголется по-гречески арифметика, а по-нем...
 • Применение современных образовательных технологий на уроках математики и физики Руководствуясь законом РФ Об образовании, Концепцией модернизации российского образования, образовательной программой и программой развития ОУ ставлю перед собой цель:формирование коммуникативной компетенции, включение каждого ребёнка в учебно-воспитательный процесс, обеспечение учащихся качественным образованием. В связи с поставленной целью реализую следующие задачи: обеспечить каждому школьнику базовый уровень знаний по предметам через внедрение современных технологий; обеспечить индив...
 • «Тақия тастамақ» Қимылдық ойынМақсаты : Балаларды жалықтырмай ойын ережесін сақтап , жылдамдыққа , шапшаңдыққа, ұйымшылдыққа баулу. Жаңылтпаштар еліне саяхат. Хамзина Гулизат Кайратовна Қостанай облысы ,Арқалық қаласы ,Ашутасты ауылы Гүлдер бөбекжайының тәрбиешісі Сабақтың мақсаты: Балаларға жаңылтпаштар туралы білім беру. Сөздік қорын байытып , жаңылтпашты нақты етіп айта білуге тәрбиелеу. Сабақтың әдісі: Түсіндіру , айту, көрсету, жаңылтпаштарды нақты етіп айта білуге үйрету. Сабақтың барысы: Тәрбиеші сабақты жаңылтпашт...
 • Алгоритм нахождения коэффициентов a, b, c квадратичной функции по графикуВ модуле Алгебра ГИА - 2013 есть задание на нахождение коэффициентов квадратичной функции с помощью графика – параболы. Но в материалах учебника Алгебра – 9 Ю.Н. Макарычева под редакцией С.А. Теляковского таких заданий нет и нет объяснения этого. Поэтому тему Алгоритм нахождения коэффициентов а, в и с квадратичной функции я включила в программу кружка по математике для учащихся 8 - 9 классов. Это позволяет учащимся научиться определять коэффициенты. Кружок посещают все учащиеся 9 класса и ...
 • Факультативное занятие на тему: «Древнерусская нумерация»Цель: · Познакомить с историей происхождения и развития древнерусской нумерации; · Показать славянский алфавит и цифры; · Рассмотреть на примере использование древнерусской нумерации; Развить логическое мышление Алфавит в Древние времена назывался – кириллица. Кириллица на Руси получила распространение после ее введения у балканских славян. На этой азбуке основывалась и древнерусская (славянская) нумерация, применявшаяся без существенных изменений вплоть до XVII в. бу...
 • Тақырыбы: Ондық бөлшектерді көбейту және бөлу тарауын қайталау (5 сынып)Сабактың тақырыбы:Ондық бөлшектерді көбейту және бөлу тарауын қайталау (Қайталау жаттығулары) Мақсаты: Ондық бөлшектерді көбейту және бөлу тарауына есептер шығару, алған білімдерін тексеру. Өзінше ойлап тұжырым жасай білу кабілетін дамытуға, өз бетімен еңбектену сезімдерін, оқулықпен жұмыс жасау дағдысын дамыту. Дәлдікке, ұкыптылыкка тәрбиелеу. Сабактың көрнекілігі: киіз үй моделі, қанатты сөздер, үлестірмелі қағазы, плакаттар. Сабактың түрі: Бекіту сабақ Сабақтың типі: ойын-окыту сабақ ... 0,362 0,953 4,6 0,182 2,5 18,055 0,6371 0,0025 Енді киіз үйдің қалған қаңқасын, босағасы мен есігін(сыкырлауық) орнату үшін мына сұрақтарға жауап береміз. 1. Сандардың арифметикалық ортасын қалай табуға болады? 2. Сандардың модасы, өзгеріс ауқымы дегеніміз не? Киіз үйдің қаңқасын ілу. Міне сөйтіп үйдіңқаңкасын көтердік. Енді киіздерін жауып, әсемдік бауларын тағуымыз керек.Оны енді көптеп-көлемдеп жабуымыз керек. Өйткені киіздер ауыр болады ғой.Туырлықты жабуымыз керек. Ол үшін бәріміз тест жұмысын орындаймыз. Тест. 1-нұс... 1. 5, 7, 10, 12, 16 - а.о 2. 20, 32, 43, 49 - а.о 3. 6,3; 0,6; 7; 15,9 - ө.а 4. 0,4; 2,5; 9; 20: - ө.а 5. 2,1; 3,5; 4,6; 2,1; 0,3 - мода 6. 6,1; 7,5; 7,5; 5,9; 6,1 - мода 7. Сәуірдің бір күнінде ауаның температурасы таң-ертең 20С, түсте 80С, түстен кейін 100С, кешке 40С, түнде 00С болды. Ауаның тәулік ішіндегі орташа температурасы неше градус? 8. Спорт жарысында Енді түндігін жабуымыз керек. Ол үшін мына тапсырманы орындау керек. 1-тапсырма.Қандай балықта қабыршак жоқ Шортан -4... Оқушы осы тізімнен бір балықты таңдап алып, соған сәйкес қара шаршыға орналастырып блок-схема бойынша есепті шығарады. Нәтижесінде көрсетілген 7 саны шықса, жауап дұрыс болғаны. Олай болмаған жағдайда басқа балықты тандау керек. 2-тапсырма: Қандай жануар бәрінен де жылдам жүгіреді? Марал-10 ; гепард -4 ; бұлан-8 Міне, балалар киіз үйді құрып болдық. Бұл сабақта біздің мақсатымызға жетуімізге не көмектесті: білім, өзара көмек және достық. 4. Үйге тапсырма: № 1068,1069 5. Сабақ бағаланып қорытындыланады. Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Ағынтай батыр ауылы
 • «Сложение и вычитание десятичных дробей»Математика: 5 класс Дата: Тема урока: Сложение и вычитание десятичных дробей Цели урока: Знать: правила сложения и вычитания многозначных чисел, запись натуральных чисел в столбик. Понимать: что при сложение десятичных дробей нужно целую часть записывать под целой частью. Уметь: использовать на практике правило сложения десятичных дробей. Развитие умений действовать самостоятельно: обучение знаниям, как действовать, планировать деятельность, как её реализовать и вести самоконтроль без посторонне...
 • Выступление на семинаре учителей математики Технологическая карта урока в условиях ФГОС ОООМоделирование и проведение урока с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий) в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку. Составлением технологических карт урока занимаются продвинутые учителя давно. Задача технологической карты, как известно, – отразить так называемый “деятельностн...
 • Итоговая контрольная работа по тригонометрииДанная контрольная работа предназначена для проверки знаний по всему курсу тригонометрии, изучаемому в десятом общеобразовательном классе. Включен материал как по преобразованиям выражений, так и по решению уравнений и неравенств, а также нахождению значений выражений. Работа рассчитана на два-два с половиной астрономических часа. Все задания выполняются с полным пояснением и оформлением. В слабых классах допускается использование формул в качестве справочного материала. Оценка три может быть...
 • МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА План-конспект урока математики в 6-м классе по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА План-конспект урока математики в 6-м классе по теме:Сложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУрок закрепления изученного материала.Цель урока: учащиеся должны закрепить изученный материал по теме Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.Задачи:1) образовательные:·обобщить теоретический материал по теме урока;·закрепить знание нахождения наименьшего общего кратного и наибольшего общего делителя чисел;·систематизировать навыки сравнения дробей, ...
 • Интеллектуальная игра Своя играДанная разработка содержит задания и вопросы по предметам социально-гуманинитарнных и точных наук.Позволяет развивать креативное мышление, логику, умение работать в конанде, принимать правильное решение, расширяет кругозор у учащихся. Может быть использовано на классном часе или предметной неделе. Имеет необычную форму проведения. позволяет учащимся самостоятеотно руководить ходом игры. Рисковать , брать ответственность за принятое решение на себя. Воспитывает умение слушать и слышать других игр...
 • Конспект урока по математике, проведённого во 2 Б классе по теме: «Закрепление табличных случаев умножения и деления на 8» Закрепить табличные случаи умножения и деления на 8. Закреплять представления о понятиях цены и стоимости товара, их взаимосвязи.Способствовать развитию умения решать текстовые задачи.Развивать умения решать занимательные задачи (логические задачи).самостоятельно читать и объяснять информацию, заданную с помощью схематических рисунков, схем, кратких записей;составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы (план действий) при работе с конкретным заданием. ясно формулировать вопросы и ...
 • Описание опыта работы Самостоятельная работа как средство формирования прочных, устойчивых знаний учащихсяНеобходимо сформировать у них умение оперировать приобретенными знаниями, применять их в новых ситуациях, делать самостоятельные выводы и обобщения, находить решения в нестандартных условиях. “Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью”, - сказал Л.Н.Толстой”. И с ним можно только согласиться, так как обучающиеся прочно усваивают только то, что прошло через их усилие. Эта проблема актуальна и сейчас. Внимание к ней объясняется тем, что самостоят...
 • Программа с одаренными детьмиДанная программа направлена для развития, поддержки способных учеников5-6 класса. Концепция программы призвана обеспечить благоприятные условия для формирования личности учащихся посредством создания системы выявления, ее развития и поддержки в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Некоторые дети обладают яркой познавательной активностью и незаурядными умственными резервами, но пока себя не проявившие и не опережают сверстников по общему развитию, но выделяется с...
 • Программа социального педагога «Мир взаимопонимания»Данная программа предусматривает оказание помощи учащемуся при одновременной работе с родителями, детьми и педагогами. Цель программы: 1. Формирование социально-зрелой и эффективной функционирующей личности. 2. Создание условий для социальной адаптации детей и подростков через организацию социально-педагогической поддержки. 3. Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 4. Создание условий для социального и профессионального самообразования обучающихся...
 • Проверочный материал по МДК 01. 01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работПроверочный материал по МДК 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ
 • Элементы геометрии в упражненияхУмелый подбор упражнений для устного счета способствует лучшему усвоению математических понятий, теорем, различных преобразований. Устные задачи активизируют мыслительную деятельность, развивают внимание, наблюдательность, память, речь, быструю реакцию, повышают интерес к изучаемому материалу. Ограниченное количество упражнений может позволить изучить большой по объему материал за короткий промежуток времени. Кроме того, применение устного счета позволяет судить о степени усвоения материала, пом...
 • Разработка урока Признаки параллельности прямыхКласс 7 Тема урока: Признаки параллельности прямых.Тип урока: Закрепление изученного материала.Технологии:ü Информационно-коммуникационные технологии;ü Технология развития критического мышления;ü Исследование в обучении;ü Игровые технологии: обучающие игры;üОбучение в сотрудничестве (в парах, в группах); Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация в программе PowerPoint, индивидуальный раздаточный материал для учащихся (карточки с заданиями).Ц...
 • Сабақтың тақырыбы: Рационал бөлшекті көбейту және бөлу (7 сынып)Мақсаты: Білімділік: Оқушылардың тақырып бойынша алған білімдерін тереңдетіп, жинақтап жүйелеу. Рационал, яғни алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлу алгоритмін қолдана білуге, қасиеттерді білуге үйрету. Дамытушылық: Логикалық ойлау қабілеті мен есептеу дағдыларын жетілдіру, ой-өрісін кеңейту. Рационал бөлшектеррді көбейту мен бөлу кезінде алған теориялық білімін практикада қолдана білу дағдысын қалыптастыру. Тәрбиелік: Оқушыларды ұқыптылыққа, тез шешім қабылдай білуге; пәнге деген қызығу...
 • Тақырыбы: Сыныптағы диалогті дамыту (Мастер класс)Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім (Strong, Ward & Grant, 2011). Бүгінгі таңда тұрған негізгі мәселе – жеке тұлғаны жан-жақты дамыту. Жеке тұлға дегеніміз – қоғам мақсатына сай, ойлау-сөйлеу қабілетінің нәтижесінде саналы әрекет, қарым-қатынас жасайтын, рухани, зерделілік мінез-құлық ерекшеліктерімен дараланатын адам. Олай болса, жеке тұлғаны дамыту ұшін оқытудың жаңа әдістерімен оқытып, тәрбиелеуіміз керек. [1] Білімнің жаңа үлгісі өзіне сәйкес жаңа...
 • Исследовательская работа Авторские задачи по теме Обыкновенные дроби по сюжетам башкирских народных сказокИсследовательская работа Авторские задачи по теме Обыкновенные дроби по сюжетам башкирских народных сказок Уже в детстве мы сталкиваемся не только с целыми предметами, но и с его составными частями. Это яблоко и его половинка, которую мы просим у мамы, это - апельсин, разделенный на дольки, это - когда мы делит шоколадку на всех членов семьи. Это для ребенка своего рода игра, которая позволяет показать возможность дробления предмета на равные доли, учить видеть части в едином целом предме...
 • ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОСКак преодолеть равнодушное отношение к познанию, ко всему новому? Что делать, чтобы победить реакцию: Не хочу!.. В.А.Сухомлинский Актуальность темы Учащийся, не осознавший и не понявший цели обучения, как свои собственные, и не владеющий средствами самостоятельной познавательной деятельности, не может успешно учиться. Проблема Каким образом развить мотивационную составляющую учебной математической деятельности школьников? Если вы провели в школе достаточно много времени, то знакомы с жало... Мотивы Приёмы, средства Познавательные Игровое моделирование, интересные проблемные вопросы и творческие задания, информационные технологии, развитие навыков критического мышления Коммуникативные Метапредметная связь на уроке, диалоговое общение, дискуссия, дебаты, изменение установок: социальных ценностей (конкуренция и сотрудничество); восприятия (эмпатия) интересов других участников, социальных ролей; Эмоциональные Ситуация успеха,предвкушение необычности на уроке, игровые технологии, Саморазвития Исследовательская деятельность учеников, рефлексия, самостоятельное принятие решений, Позиция школьника Подготовка к будущей профессии, прием Неоконченное предложение…, самооценка, взаимооценка, рефлексия, Достижения Подготовка к будущей профессии, руководство группой, работа в непредвиденных условиях, осознание уровня собственной образованности, приобретение навыков, потребовавшихся в игре, лидерских качеств. Внешние поощрения, наказания). Игровые технологии, рефлексия,осознание уровня собственной образованности, приобретение навыков, потребовавшихся в игре, лидерских качеств. Для эффективного воспитания человека необходимо знать базовые потребности. Таковыми потребностями У. Глассер считает “… прежде всего потребность в любви, в чувстве собственного достоинства”. Потребности, мотивы управляют поведением. Мотивация бывает внутренней и внешней. С точки зрения психологии мотивации- поведение человека строится следующим образом: при сочетании внутренних потребностей, индивидуальных особенностей и внешних условий (стимулов) формируется мотив. Далее в ходе волевых проце...
 • Конспект урока по математике на тему: Сложение целых чиселЗдравствуйте, ребята! Я рада снова видеть вас на уроке. (слайд 1) Вы – талантливые дети! Когда-нибудь вы сами приятно поразитесь, какие вы умные, как много и хорошо умеете, если будете постоянно работать над собой, ставить новые цели и стремиться к их достижению. - Я желаю вам сегодня на уроке убедиться в справедливости этих слов великого французского философа Жан Жак Руссо. Ребята, чтобы нам легко работалось на уроке, давайте дадим себе установку. Повторяйте за мной: (слайд 2) Я хороший, Я в...
 • Методические указания для организации самостоятельной работы Рабочая тетрадь МДК 01. 02. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей»Методические указания для организации самостоятельной работы (рабочая тетрадь) предназначена для обучающихся по профессии 23.01.03 Автомеханик , изучающих ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Задания рассчитаны на более прочное усвоение, повторение и закрепление знаний. Некоторые задания содержат дополнительную информацию, расширяющую кругозор учащихся. Включенные в рабочую тетрадь задания предусматривают...
 • Логарифмы и его свойстваЦели урока: Научиться применять определение логарифма и свойства логарифмов при выполнении практических задач.· расширение кругозора и любознательности учащихся;· осуществление межпредметных связей.Образовательные: – отработка умений систематизировать, обобщать знания о свойствах логарифмов, закрепить и усовершенствовать навыки простейших преобразований выражений. Воспитательные: – воспитание познавательной активности, чувства ответственности, культуры общения, культуры диалога...
 • Исследовательская работа по математике по теме Расчёт движения маршрутного такси по посёлку МирныйЧтобы активизировать работу на уроках по математике я использую различные формы работы. Я использую такие формы как проекты или исследовательская работа. Вот, например 6 класс занимался исследовательской работой, я представляю одну из таких работ по теме Расчёт движения маршрутного такси по посёлку Мирный. Обучающиеся интересно работать над проектами или исследованиями, когда они делают всё сами и понимают необходимость изучения математики в жизни. Учитель только помогает и направляет обучающи...
 • Конспект урока на тему Числовые выражения, содержащие знаки «+» и «-» Технологическая карта учебного занятия №29, реализующего развитие УУД, разработанная Лесковской Галиной Георгиевнойна тему Числовые выражения, содержащие знаки + и -, вклячает в себя тему учебного занятия, тип учебного занятия, цель занятия, п ланируемые образовательные результаты: Предметные Метапредметные Личностные Умеют представление о перемещении на координатной прямой, действиях сложениях и вычитания для чисел разного знака. Коммуникативные: договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения. Регулятивные: различают способ и результат действий. Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию по данным критериям; умеют добывать и отбирать информацию по заданной теме из источников различного типа. Проявляют познавательный интерес к изучению предмету.
 • Математика 6-сынып. Сабақ жоспары. Тақырыбы: Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі Күні: Сынып: Тақырып: Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі Мақсаттары: а) Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесінің шешімдер жиынын табуды және координаталық түзуде кескіндеуді үйренеді. ә)Теориялық білімдерін практикада қолдана білу бейімділіктерін қалыптастырады. Есте сақтау қабілеттерін дамытады. б) Топпен жұмыс істеуге, өзгенің пікірін тыңдай білуге үйрету. Пәнге қызығушылығын арттыру. Көрнекілік: Үлестірме материалдар, бағалау парағы. Сабақтың типі: Жаңа сабақ Сабақтың... , Теңсіздіктердің табылған шешімдерін бір координаталық түзуде кескіндейміз: 50 70 Жүйедегі теңсіздіктердің екеуіне де ортақ шешімдер жиыны (50;70) аралығы (интервал) немесе 50 Бір айнымалысы бар теңсіздіктер жүйесінің шешімі дегеніміз – жүйедегі теңсіздіктердің әрқайсысын тура теңсіздікке айналдыратын айнымалының мәндері Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктердің шешімдерін табу үшін: 1. Жүйедегі теңсіздіктердің әрқайсысының шешімдерін табу керек; 2. Табынған шешімдерді бір координаталық түзуде кескіндеу керек; 3. Координаталық түзуден жүйедегі теңсіздіктердің ортақ шешімдерін табу керек. Жүйедегі теңсіздіктердің барлығына ортақ шешімдер жиыны жүйенің шешімдері болады. V. Дамыту кезеңі. Кубизм стратегиясын пайдаланамын №1573 (ауызша), №1574, №1576 VI. Ой толғаныс. Семантикалық картаны толтырыңдар Жауабы Теңсіздіктер [-4;6] (5;7) Ø [-3;4) [-3;+∞) Сабақты қорытындылау: Топ басшылары оқушыларды бағалайды. Үй жұмысы:№1575, №1581 Рефлексия.
 • Конспект к внеклассному занятию Ох уж эта математика!Данный материал представлен в виде конспекта к презентации по внеклассному занятию Ох уж эта математика! которое можно провести в конце четверти или на неделе математики для 5 классов. Презентация содержит задания для команд -участников и информацию для болельщиков которым не придется скучать, пока жюри подсчитывают очки. Для них подготовлен справочный материал с портретами и краткой справкой о Великих математиках и изобретателях, сделавших интересные открытия в области математики:...
 • Методическое пособие Методы решения линейного уравнения с параметрамиПри изучении различных закономерностей часто приходим к решению уравнений. неибольшие затруднения вызывают уравнения с параметрами, поскольку наличие параметра предполагает решение не по аналогии и не по шаблону. необходимо понимание логики решения, навыки анализа конкретного случая на основе известных общих свойств объекта, системность и последовательность в решении, умение объединить частные случаи в единый результат. Решение таких уравнений требует исследования. Данное пособие может быть ...
 • Технологическая карта Решение уравнений технологическая карта Решение уравнений
 • Игровые формы работы на уроках математики Игровые формы работы на уроках математики. По мнению Сухомлинского, игра-это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности, поэтому она так необходима для развития личности. На первый взгляд, казалось бы, математика – серьезный предмет и заниматься игрой совершенно недопустимо. Тем не менее, именно игра является одной из форм активизации восприятия учебного материала. Игра для школьников – это часть его жизненного опыта. Она позволяет сделать более динами...
 • Интегрированный урок (Математика, информатика, физика) по теме «Статистика. Электронные таблицы. (урок обобщения) Интегрированный урок в 9,11 классах (Математика, информатика, физика) по теме Статистика. Электронные таблицы. Закон радиоактивного распада (урок обобщения) Цель урока: углубить свои знания по теме Ядерные реакции, узнать, как приходят на помощь физике математика и информатика, подумать о плюсах и минусах ядерной энергетики, всестороннее развитие личности учащего, экологическое воспитание; Оборудование: компьютеры, технологические карты, тетради с лабораторными работами. ...
 • Урок на тему Арифметическая прогрессияВ начале урока проводится интеллектуальная разминка, в ходе которой учащиеся обобщают знания, полученные по предыдущей теме. При изучении новой темы используется презентация, которая конкретизирует определенный вид последовательности. Дается четкое определение арифметической прогрессии, вывод формулы n – го члена последовательности, способ нахождения разности прогрессии. В работе приводятся примеры последовательностей, решение задач. На уроке предусмотрена фронтальная, индивиду...
 • Блиц опрос в 5 кл Рациональные числаБлиц опрос в 5 кл Рациональные числа
 • Статья Развитие вероятностного мышления как необходимое условие ориентации учащихся в информационном пространствеВ качестве основной цели введения в школьный курс математики теории вероятностей и статистики – это ознакомление школьников со статистическими закономерностями, а для школьного обучения первостепенное значение имеет воспитание вероятностного мышления. Венгерский методист Т. Варга справедливо отметил мир, каким он видится через призму школьных учебников, строго тетерминирован, в нем нет места случайности, тогда как в реальной жизни случаю отводится далеко не второстепенную роль. Совреме...
 • Статья Организация индивидуальной работы учащихся, как средство повышения качества обученияПедагогическая практика сталкивается с тем, что дети существенно отличаются друг от друга такими характеристиками, как работоспособность, сосредоточенность, переключаемость, отвлекаемость внимания, скорость восприятия, скорость мыслительной деятельности и т. д. Работа по данной теме возникла из необходимости решить следующие проблемы: уровень развития учеников в одном классе разный, различный уровень математической подготовки учащихся, а также существенны различия по отношению к изуч...
 • Статья Конструирование урока математики по стандартам второго поколенияТребования к результатам освоения общего образования структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Учебная деятельность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и методичес...
 • Методическое пособие Решение квадратных уравнений с параметрамиМетодическое пособие содержит задачи с параметрами, при решении которых возникают наибольшие затруднения во время обучения. Методам решения таких задач уделяется минимум внимания, и целью данного пособия является помочь учащимя в устранении данного пробела. В разработке рассмотрены: -алгоритм решения квадратных уравнений с параметром; -задачи для самостоятельной работы с использованием алгоритма; -решение уравнений, приводимых к квадратным; -задачи, связанные с расположением корней квадратного т...
 • Справочный материал по теме Арифметическая и геометрическая прогрессии к задачам С7 ЕГЭАрифметическая прогрессия Арифметической прогрессией (аn) называется последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему члену, сложенному с одним и тем же числом d, где d – разность прогрессии. Рекуррентная формула Формула n-го члена Характеристическое свойство Сумма nпервых членов Геометрическая прогрессия Геометрической прогрессией (bn) называется последовательность отличных от нуля чисел, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему члену, умноженному на одно и то же число q, где q – знаменатель прогрессии. Рекуррентная формула Формула n-го члена Характеристическое свойство Сумма nпервых членов
 • Исследовательская работа кадета 9б класса Крылова К. , научный руководитель Зевина Е. П. по теме Золотое сечение - пропорция жизниОбъект исследования: применение пропорциональности в различных областях знаний. Предмет исследования: золотое сечение как один из видов пропорциональности. Цель исследования: выявить принципы применения золотого сечения в различных областях знаний. Задачи исследования: - проследить этапы исторического возникновения золотого сечения; - исследовать возможности практического применения золотого сечения в искусстве; - рассмотреть геометрический смысл золотого сечения. Гипотеза исследо...
 • Справочный материал по теме Признаки делимости к задачам С7 ЕГЭЧисло делится на 2 тогда и только тогда, когда его последняя цифра делится на 2, то есть является чётной. Число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 3 (так как все числа вида 10n при делении на 3 дают в остатке единицу). Число делится на 4 тогда и только тогда, когда число из двух последних его цифр (оно может быть двузначным, однозначным или нулём) делится на 4 Число делится на 5 тогда и только тогда, когда последняя цифра делится на 5 (то есть равна 0 или 5) Число делится на 6 тогда и только тогда, когда оно делится и на 2, и на 3. Число делится на 7 тогда и только тогда, когда результат вычитания удвоенной последней цифры из этого числа без последней цифры делится на 7 (например, 364 делится на 7, так как 36 — (2 × 4) = 28 делится на 7) Число делится на 8 тогда и только тогда, когда три его последние цифры — нули или образуют число, которое делится на 8 Число делится на 9 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 9 Число делится на 10 тогда и только тогда, когда оно оканчивается на ноль Без остатка на 11 делятся только те числа, у которых сумма цифр, занимающих нечётные места, либо равна сумме цифр, занимающих чётные места, либо отличается от неё на число, делящееся на 11 Число делится на 13 тогда и только тогда, когда число его десятков, сложенное с учетверённым числом единиц, кратно 13 (например, 845 делится на 13, так как 84 + (4 × 5) = 104 делится на 13) Число делится на 17 тогда и только тогда, когда число его десятков, сложенное с увеличенным в 12 раз числом единиц, кратно 17 (например, 29053→2905+36=2941→294+12=306→30+72=102→10+24=34. Поскольку 34 делится на 17, то и 29053 делится на 17), число делится на 17 тогда и только тогда, когда разность между числом его десятков и упятерённым числом единиц кратна 17 (например, 32952→3295-10=3285→328-25=303→30-15=15. Число делится на 19 тогда и только тогда, когда число его десятков, сложенное с удвоенным числом единиц, кратно 19 (например, 646 делится на 19, так как 64 + (6 × 2) = 76 делится на 19) Число делится на 23 тогда и только тогда, когда число его сотен, сложенное с утроенным числом десятков и единиц, кратно 23 (например, 28842 делится на 23, так как 288 + (3 * 42) = 414; продолжаем: 4 + (3 * 14) = 46 — очевидно, делится на 23) Разобьем число на группы по 2 цифры справа налево (в самой левой группе может быть одна цифра) и найдем сумму этих групп, считая их двузначными числами. Эта сумма делится на 99 тогда и только тогда, когда само число делится на 99 Разобьем число на группы по 2 цифры справа налево (в самой левой группе может быть одна цифра) и найдем сумму этих групп с переменными знаками, считая их двузначными числами. Эта сумма делится на 101 тогда и только тогда, когда само число делится на 101. Например, 590547 делится на 101, так как 59-05+47=101 делится на 101) Число делится на n-ю степень двойки тогда и только тогда, когда число, образованное его последними n цифрами, делится на ту же степень. (n>0) Число делится на n-ю степень пятёрки тогда и только тогда, когда число, образованное его последними n цифрами, делится на ту же степень. (n>0) Разобьем число на группы по n цифр справа налево (в самой левой группе может быть от 1 до n цифр) и найдем сумму этих групп, считая их n-значными числами. Эта сумма делится на 10n − 1 тогда и только тогда, когда само число делится на 10n − 1. Число делится на n-ю степень десятки тогда тогда, когда n его последних цифр -нули Разобьем число на группы по n цифр справа налево (в самой левой группе может быть от 1 до n цифр) и найдем сумму этих групп с переменными знаками, считая их n-значными числами. Эта сумма делится на 10n + 1 тогда и только тогда, когда само число делится на 10n + 1
 • Сабақтың тақырыбы: Квадрат теңдеулер Сабақтың мақсаты: Білімділік:Оқушыларды квадрат теңдеулерді шешу дағдыларын жетілдіріп, білімдерін бекіту және өз беттерімен ізденуге, қорытындылай білуге үйрету. Дамытушылық:Оқушыларды ойлауға, пайымдауға, шешім қабылдауға үйретіп, пәнге қызығушылығын арттыру. Тәрбиелік:Өз өмірі мен әрекетіне жаупкершілікпен қарауға тәрбиелеу. Адамгершілік жалпы адамзаттық құндылыққа құрметтеуді, мейірімділлікке, сөйлесуде...
 • Сабақтың тақырыбы: Пифагор теоремасы. 8-класс5. Мақсаты: Білімділік: Пифагор теоремасын және оған кері теореманы тұжырымдап, дәлелдей алып, оларды есептер шығаруда қолдана білу Дамытушылық: Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы байланыс туралы білімдерін олардың қабырғалары арасындағы байланысқа ұласынтындығына көз жеткізіп, білімдерін дамыту Тәрбиелік: Ұқыптылыққа, тиянақтылыққа, мұқияттылыққа зер салу 6. Типі, әдісі, пәнаралық байланысы: Жаңа білімді хабарлау, сұрақ-жауап тәжірибелік іздену, математика, сызу, инфо...
 • Әдеби - сазды кеш «О, поэзия! Менімен егіз бе едің?» Қазақ поэзиясының қайталанбас сөз зергері, ғасырлар тоғысында ғасыр ақыны атанған Мұқағали Мақатаевтың өмірі, өлең – жырлары туралы мәліметтер беру, ақын туралы естеліктермен таныстыру; оқушылардың танымдық көзқарастарын дамыту; халықтың асыл ұлы Мұқағали жырлары арқылы бүгінгі жас ұрпақты поэзияны сүюге тәрбиелеу; Ақынды еске алу. Ақиық ақынның суреттері, слайдтар, бейнебаяндар, ақын шығармалары бойынша кітаптар көрмесі, интернет сайттарының кітапхана материалдары Бүгін менің туған кү...
 • Эссе на тему Твори, дерзай и увлекайВолшебный мир детства! В этом мире детям открывается чудо: оказывается, что ни задумаешь, может исполниться. Способность ребенка одушевлять предметный мир поражает меня. Как и уверенность ребенка в том, что он всё может. Увы, часто нам, взрослым, не хватает этой уверенности! Мы давно перестали быть детьми. Но если пролистать страницы памяти назад? Вспомнить свои первые впечатления… Огромные деревья, сквозь высоту и зелень которых просвечивает солнце. Толстый пушистый шмель, лениво перелетающий с...
 • Разработка урока Свойство углов треугольникаМетодическая разработка урока математики в 5 классе по теме: Свойство углов треугольника Цель: рассмотреть свойство углов треугольника, повторить, обобщить и систематизировать первоначальные знания учащихся по теме Треугольник Задачи: Образовательные: · повторить виды треугольников; · вывести свойство углов треугольника; · сформировать умение использовать эти свойства при решении задач. Развивающие: · развивать пространственное воображение учащихся; геометриче...
 • Сложение и вычитание обыкновенных дробейУрок по теме Сложение и вычитание смешанных чисел Цели: повторение понятия смешанных чисел, разработка алгоритма правил сложения и вычитания смешанных чисел; Задачи: 1. Образовательная: формировать умение выполнять действия сложения и вычитания со смешанными числами. 2. Развивающая: развить мышление, внимание, память. 3. Воспитательная: воспитать культуру общения на уроке. План урока 1. Организационный момент 2. Актуализация знаний 1)- Какие действия с дробям...
 • Доклад по теме Система работы с одаренными учащимисяВ докладе раскрыто понятие одаренности детей, отражены характеристики одаренности. Как выявить одаренных детей?Как достичь результатов по работе с одаренными учащимися?На эти и другие вопросы можно найти ответы в моей разработке.Система моей работы с одаренными включает в себя следующие компоненты-выявление одаренных детей, развитие творческих способностей, развитие способностей во внеоурочной деятельности, создание условий для всестороннего развития одаренных детей.Далее описан опыт моей работы...
© 2010-2022