Информатика

 • Тақырып: Microsoft Word. Microsoft ExcelТақырыбы: Мәтінді пішімдеу Қазақстан Респібликасының мемлекеттік рәміздері Елтаңба. Елтаңбада елдің тарихы, дәстүрі, рухы танулы. Елтаңбаның ортасында шаңырақ тұр. Шаңырақ әлемнің біртұтастығын, мемлекеттік бастауы – отбасы ошағын бейнелейді. Елтаңбаның екі жағында қанатты пырақ бейнеленген. Ол – мәңгілік өмір, шексіз даму және Қазақстан секілді бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқан халықтардың рухани байлының белгісі. Елтаңба төбесінде бес бұрышты жұлдыз бар. Әр адамның өімірінде жол көрсетер өз жұлдызы болады. Мемлекеттің де осындай жұлдызы болу керек. Елтаңбаның ав... Музыкасын жазған: Шәмші Қалдаяқов Сөзін жазғандар: Жұмекен Нәжімеденов Нұрсұлтан Назарбаев Microsoft Word программасын іске қосыңыз. Жоғарыдағы мәтінді ткріңіз. Пішім→Азат жол (Формат→Абзац) командасының көмегімен келтірілген тапсырмалар бойынша мәтінді пішімдеңіздер: Мәтіндегі Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлиханов және суретші Шәкен Ниязбеков деген сөздерден кейін Enter батырмасын басып, мәтінді азат жолдарға бөліңіз. 1-ші азат жолды ерекшелеп алып, оны Пішім→Азат жол (Формат→Абзац) командасының көмегімен келесідей пішімдеңіздер: Туралау (Выравнивание) – ені бойынша, оң жақтан шегіну – 2-ші азат жолды ерекшелеп алып, оны Пішім→Азат жол (Формат→Абзац) командасының көмегімен келесідей пішімдеңіздер: Туралау (Выравнивание) – оң жаққа, сол жағынан – 2см шегіну, Аралық (Интервал) бөліміндегі алдыңғы (перед) және кейінгі (после) өрістеріне 12пт. мәнін, жоларалық интервал – қалыпты (одинарный) параметрлерін енгізіңіз; 3-ші азат жолды ерекшелеп алып, оны Пішім→Азат жол (Формат→Абзац) командасының көмегімен келесідей пішімдеңіздер: Туралау (Выравнивание) – сол жаққа, Аралық (Интервал) бөліміндегі алдыңғы (перед) және кейінгі (после) өрістеріне 12пт. мәнін, жоларалық интервал – қалыпты (одинарный) параметрлерін енгізіңіз; Пішім→Қаріп (Формат→Шрифт) командасының көмегімен келтірілген мәтінді пішімдеңіздер: Мәтіннің тақырыбына келесі параметрлерді тағайындаңыздар:Қаріп (Шрифт) – KZ Arial, Мөлшері (Размер) – 18пт. Түсі (Цвет) – қызыл түс, ортада орналасқан, анимация – фейерверк(Формат→Шрифт→Анимация). Негізгі мәтінге келесі параметрлерді тағайындаңыздар: Қаріп (Шрифт) – KZ Times Roman, мөлшері (Размер) – 14пт, Түсі (Цвет) – қара түс, Аралық (Интервал) – тығыздалған (минимум). Әр азат жолдың басындағы Елтаңба, Ту, Әнұран деген сөздерге келесі параметрлерді тағайындаңыз: Қаріп(Шрифт) - KZ Arial, асты сызылған, Мөлшері (Размер) – 16пт. Түсі (Цвет) – көк түс, Аралық (Интервал) – қалыпты(одинарный). Дайын болған құжатты \Менің құжаттарым қаптамасында сақтаңыз. (үлгісі төменде көрсетілген) Қазақстан Респібликасының мемлекеттік рәміздері Елтаңба. Елтаңбада елдің тарихы, дәстүрі, рухы танулы. Елтаңбаның ортасында шаңырақ тұр. Шаңырақ әлемнің біртұтастығын, мемлекеттік бастауы – отбасы ошағын бейнелейді. Елтаңбаның екі жағында қанатты пырақ бейнеленген. Ол – мәңгілік өмір, шексіз даму және Қазақстан секілді бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқан халықтардың рухани байлының белгісі. Елтаңба төбесінде бес бұрышты жұлдыз бар. Әр адамның өімірінде жол көрсетер өз жұлдызы болады. Мемлекеттің де осындай жұлдызы болу керек. Елтаңбаның ав... Ту – ортасында шұғылалы алтын күн астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген, сабының тұсінда ұлттық өрнек нақышталған тік жолағы бар көгілдір түсті мата. Тудың біркелкі көгілдір түсі бейбітшіліктің, тыныштық пен жарқын болашақтың белгісі саналатын бұлтсыз ашық аспанды еске салады. Шұғылалы алтын күн тыныштық пен байлықты бейнелейді. Тудан қыранның орын алуы егемендік алған Қазақстан қыран сияқты биікте болсын, ғұмыры ұзақ болсын деген ойдан туған. Ал ою-өрнек тудың қай елдікі екенін аңғартады. Ту... Әнұран. Белгілі ақындар М.Әлімбаев, Т.Молдағалиев, Қ.Мырзалиев, Ж.Дәрібаева жазған сөз мәтіні таңдап алынды. Айналдырған үш шумақ өлеңде бүкіл қазақ халқы тұрған жоқ па? Мұнда қазақ халқының намысшыл, қаһарман халық екендігі, талай қиындықты бастан кешіргендігі, осы жолда ерлікпен күресіп, өз тәуелсіздігін сақтап қалғандығы туралы айтылады. 2006ж. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік әнұраны өзгертілді.
 • Редактирование компьютерного рисункаМатерьял хорошо воспринимаем , понимаемый, поэтому дети хорошо владеют им и разбираются в нем. Практическая работа не простая и не легкая, тем более дети любят проявлять свою фантазию, у каждого получается все по разному. Очень интересно работать с такой темой можешь выложиться на полную, и проявить индивидуальность. Вообще с графикой работать одно удовольствие. Это одна из любимых тем ребят, она наиболее больше усваивается ими и они на долго запоминают ее.И работать с ней одно удовольствие, как...
 • Конспект урока по информатике на тему: «Информационные модели. Система, структура системыКонспект урока информатики для 11 класса. Тема урока: Информационные модели. Система, структура системы. Цель урока: развитие умений учащихся различать основные классы моделей, способы формализации и визуализации. Задачи: · Учебная: сформировать понятие информационной модели, системы и структуры системы. · Развивающая: обучение выделению главного, обобщению и систематизации. · Воспитательная: развитие эмоционально-волевой сферы, побуждение к применению полученных знаний. Тип урока: изучение нового материала. Оборудование: персональные компьютеры, интерактивная доска, проектор. План урока: 1. Орг. момент. (2 мин) 2. Объяснение нового материала. (30 минут) 3. Подведение итогов. (10 минут) 4. Запись домашнего задания. (3 минуты) Литература: 1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 2. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики 3. http://www.klyaksa.net Ход урока. 1. Орг. момент: учитель приветствует класс, определяется готовность учащихся к уроку, проводится проверка отсутствующих, объявляется тема урока, его цели и задачи. 2. Объяснение нового материала. Все модели можно разбить на два больших класса: модели предметные (материальные) и модели информационные. Предметные модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства объектов в материальной форме (глобус, анатомические муляжи, модели кристаллических решеток, макеты зданий и сооружений и др.). Информационные модели представляют объекты и процессы в образной или знаковой форме. Образные модели (рисунки, фотографии и др.) представляют собой зрительные образы объектов, зафиксированные на каком-либо носителе информации (бумаге, фото- и кинопленке и др.). Широко используются образные информационные модели в образовании (вспомните учебные плакаты по различным предметам) и науке, где требуется классификация объектов по их внешним признакам (в ботанике, биологии, палеонтологии и др.). Знаковые информационные модели строятся с использованием различных языков (знаковых систем).... Информационная модель – совокупность информации, характеризующая свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром.
 • Конспект урока по информатике на тему: «Работа с таблицами в MS Access»Конспект урока информатики для 11 класса. Тема урока: Работа с таблицами в MS Access. Цель урока: обучение учащихся работае с таблицами в MS Access, использование условий поиска, а так же правильное строительство логических выражений. Требования к знаниям и умениям: · Ученики должны знать: свойства поля MS Access, основные операции, которые можно проводить в окне таблицы, что такое фильтр, какую роль выполняет условие поиска, что такое логическое выражение, какие значения оно принимает. · Ученики уметь воспроизводить операции в окне таблицы. Тип урока: изучение нового материала. Оборудование: персональные компьютеры, интерактивная доска, проектор. План урока: 1. Орг. момент. (2 мин) 2. Актуализация знаний. (5 минут) 3. Объяснение нового материала. (20 минут) 4. Практическая работа. (15 минут) 5. Подведение итогов, запись домашнего задания. (3 минуты) Литература: 1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 2. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики 3. http://www.klyaksa.net Ход урока. 1. Орг. момент: учитель приветствует класс, определяется готовность учащихся к уроку, проводится проверка отсутствующих, объявляется тема урока, его цели и задачи. 2. Актуализация знаний. Фронтальный опрос: 1. Что такое СУБД MS Access? 2. Перечислите основные функции СУБД MS Access. 3. Что такое файл базы данных? 4. Как создать новую БД в MS Access? 5. Как открыть существующую БД в MS Access? 6. Перечислите объекты, с которыми работает MS Access. 7. Что такое имя объекта в MS Access? Каким требованиям оно должно удовлетворять? 8. Опишите основные элементы окна приложения MS Access и окна базы данных. Ученики отвечают на вопросы. 3. Объяснение нового материала. Сегодня на уроке мы с вами начнём работать с таблицами MS Access. Вначале я расскажу вам коротко как перемещаться по таблице, как редактировать таблицу, а затем мы приступим к изучению логических выражений, будем учиться их строить. Создание и модификация макета таблицы. В столбце Поле вы набираете произвольное имя поля и на­жимаете {Tab} или {Enter}. В следующем столбце надо указать тип данных для этого поля. Тип данных можно выбрать из раскрывающегося списка, который появляется в этом столбце. Кроме того, как только курсор оказывается в столбце Тип дан­ных, в нижней части окна отображается бланк свойств (характе­ристик) данного поля. Бланк свойств представляет собой перечень свойств (слева название свойства, справа - значение этого свойства) с окном подсказки по каждому свойству. Перечень свойств меняется, в зависимости от типа данных, который в текущий момент отображается в столбце Тип дан­ных. Щелкнув мышью на поле значения в бланке свойств, вы можете изменить это значение (в рамках допустимого для этого типа данных). Мы с вами не будем рассматривать все свойства и их допустимые значения. Большинство значений принимается системой по умолчанию, многие свойства можно изучить самостоятельно. Некоторые значения можно выбрать из раскрывающегося списка. Для текстового и числового поля надо указать размер поля, причем для текста — это допустимая длина значения (напри­мер, 20 или 40 символов), а для числа — формат представления в машине (байт, целое (два байта), длинное целое и т. д.). Для поля Дата/время обязательно надо указать формат, чтобы система знала, как обрабатывать вводимые данные. На­пример, если выбрать Краткий формат даты, система будет ожидать от вас ввода именно даты (в русской версии — ДД.ММ.ГГГГ), а если выбрать Краткий формат времени, в этом поле придется набирать ЧЧ:ММ (часы и минуты). В качестве значения свойства Условие на значение можно указать правило верификации, т. е. логическое выражение, ко­торое должно принимать значение TRUE (Истина) при вводе данных в это поле. Например, если для поля БАЛЛ записать: [Балл]>=1 And [Балл]=1 And
 • Технологическая карта урока: Преобразование информации по заданным правиламТехнологическая карта урока: Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика . 5 класс. ФГОС. Урок. Преобразование информации по заданным правилам. Планируемые образовательные результаты: · предметные – представление об обработке информации путем ее преобразования по заданным правилам; · метапредметные – умение анализировать и делать выводы; ИКТ - компетентность; умение использовать приложение Калькулятор для решения вычислительных задач; · личностные – понимание роли информационных процессов в современном мире. Решаемые учебные задачи: 1. расширить представления учащихся о задачах, связанных с обработкой информации; 2. расширить представления учащихся о круге задач, связанных с вычислениями по заданным правилам, ведущих к получению нового содержания, новой информации.
 • Текстовый редактор БлокнотДата:Класс: 5Тема урока: Текстовый редактор БлокнотЦель урока: - иметь знания об основных правилах набора текста; иметь знания о редактирование текстового документа;- уметь работать в текстовом редакторе Блокнот.– развитие мышления учащихся, памяти, внимания т.е интеллектуальных способностей средствами ИКТ, а также интереса к предмету.Тип урока: урок новых ЗУНМетоды обучения: рассказ, беседа, демонстрация, практическая работа.Оборудование и материалы: ПК, учебник, рабочая тетрадь, раздаточный...
 • Внеклассное занятие: «Наши поступки»Внеклассное занятие Наши поступкинаправлено на закрепление и практическое применение детьми понятий хорошо и плохо в ежедневной жизни.В ходе занятия ребята закрепляют понятие поступок, размышляют, что все люди ежедневно совершают различные поступки и приходят к выводу, что хорошие поступки нас радуют, вдохновляют , а плохие поступки нас огорчают и расстраивают.Ребята в течении всего занятия стараются анализировать различные жизненные ситуации, также приводят примеры из личного жизненного оп...
 • «Формы на Web-страницах»Форма — это инструмент, с помощью которого HTML-документ может отправить информацию в заранее определенную точку внешнего мира. Формы применяються для опроса посетителей, покупки чего-либо (заказа товара(ов)), отправки электронной почты. Принцип работы форм следующий: посетитель, зашедший к вам на сайт заполняет определенную форму (вносит туда нужные данные), а после нажатия определенной кнопки форма берет данные из заполненых полей и отправляет их в назначенное место.Обратите внимание на Для внесения информации пользователем в форму используется элемент
 • Дербес компьютер. Компьютердің құрылғылары. Сабақтың тақырыбы: Дербес компьютер. Компьютердің құрылғылары. Сабақтың мақсаты: 1. Оқушыларды дербес компьютермен, оның негізгі блоктарымен және олардың міндеттерімен таныстыру. ЭЕМ мүмкіндіктерін көрсету. Компьютердің негізгі құрылғыларымен таныстыру. 2. Шәкiрттердiң компьютердi одан әрi тереңiрек, оған деген қызығушылығын, жалпы ойлау қабілетін дамыту. 3. Баланы адамгершілікке, үлкенге-құрмет, кішіге-ізет көрсетуге, тазалыққа, жауапкершілікке, еңбекқорлыққа тәрбиелеу. Сабақтың түрі: жаңа сабақ Сабақтың әдіс-тәсілдері: (Көрсете түсіндіру, ойын арқылы, тапсырмалар орындау) Құрал – жабдықтар, көрнекті құралдар: Компьютерлер, интерактивті тақта, үлестірме қағаздар Сабақтың барысы: I. Ұйымдастыру кезеңі Оқушылармен амандасып, жоқ оқушылардың себебін анықтау, бар оқушылардың назарын тарту, оқушылардың оқу құралдарын тексеру. Үй тапсырмасын тексеру: (сұрақтар арқылы ) Жаңа сабақ Жүйелік блок-мұнда компьютердің негізгі құрылғылары орналасқан. Компьютерді қосып өшіру батырмасы, дискжетек, компакт-дискіні оқитын CD-ROM орналастырылған. Жүйелік блоктың ішінде аналық плата, процессор, CD-ROM, бейнетақташа, дыбыс тақташасы мен т.б. бар. Процессор- компьютердің ең басты бөлігі.Ол компьютердің миы. Ол бүкіл компьютердің жұмысын басқарады және бағдарламадағы барлық командаларды орындайды. Іс жүзінде компьютердің орындайтын жұмысының бәрін оның бас микросхемасын... Жедел жад-бұл компьютердің ішкі жады. Жедел жад немесе оперативті жадтайтын құрылғы (ОЖҚ) – ол қажет ақпараттарды өзіне жылдам жазуға және одан оқуға мүмкіндік береді .Бірақ онда ақпараттар уақытша сақталады, яғни компьютерді өшіргенше. Егер компьютерді өшірсе онда жедел жадтағы барлық ақпарат өшеді. Компьютердің ішкі жадысының екі түрі бар:тұрақты жадтайтын құрылғы ТЖҚ (ОЗУ) – ақпартты тұрақты сақтауға арналған жад. Компьютерді өшіргенде ақпарат бұзылмайды. Жедел жадтайтын құрылғы-ақпара... Бейнелеу түсі бойынша Шығаратын ақпараты бойынша Монохромдық (қара, ақ, градияциясы сұр) Символдық, (тек мәтіндік ақпаратты бейнелейді) Түрлі түсті Графикалық (графиктерді, суреттерді шығаруға мүмкіндік береді) Пернетақта - компютерге ақпарат енгізетін құрылғы. Онда 101 немесе 105 перне болады. Таңбалық деректерді енгізу қызметін атқарады және негізгі енгізу құрылысы болып табылады. Шартты түрде пернетақтаны 5-бөлікті бөлуге болады: -басу пернетақтасы (алфавитті- цифрлық және таңбалық пернелер) -функционал пернелер: F1-F12 -арнайы операциялар пернелері: Enter, Esc, Tab6, Ctrl, Alt, BackSpace -меңзерді басқару және редакциялау пернетақтада. -сандық пернетақта. Тышқан. Қазіргі кездегі компьютерлер тағы да бір ақпараттарды енгізу құрылғысы – Тышқан манипуляторымен жабдықталған. Бұдан былай оны тек тышқан деп қана атайтын боламыз. Оның аты тышқан деп бекер аталмаған. Себебі ол-сұр түсті, тышқанның құйрығына ұқсайтын компьютерге жалғанған иілгіш сымы бар қорап. Ол алақанға ыңғайлы және кілемше бетінде еркін жылжитын арнайы құрылғы. Джойстик. Джойстик деген компьютерлік ойындарда экрандағы жылжитын обьектілерді басқаруға арналған рычагты манипулятор... 1- кезең. Кім тапқыр 2-кезең. Кім жылдам 3-кезең Ауыстырмақ. Келесі сайысымыздың шарты бойынша орны ауысқан сөздерден дұрыс сөз құрастыру қажет. 4-кезең Ой қозғау. Әр кубикте бір әріп қалдырып, жасырылған сөзді оқыңдар да, батырманың қызметін жазыңдар. 5-кезең. Жапырақтар әлемі сиқырлы әріптер. 6-кезең. Кім епті Мәтін теру. Оқушылардың әріптерді теру жылдамдығын арттыру мақсатында оларға теруге шағын мәтін беріледі. Қорытындылау: а) Жүйелік блокта орналасқан есте сақтау құрылғысы? ә) Телефон желісі арқылы интернетке шығу құрылғысы? б) Компьютердегі жад түрлері. Рефлексия: Оқушылар бүгінгі сабақ ұнады ма? Несімен ұнады? Үй тапсырмасын беру:. Дербес компьютер. Компьютер құрылғылары.
 • Указания по выполнению практических работЦель данных методических указаний состоит в формировании навыков использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; анализировать организационные структуры управления; проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; принимать эффективные решения, используя систему методов управления; учитывать особенности менеджмента (по отраслям). Одним из наиболее интенсивных способов изучения дисциплины является решение практических задач, анализ конкретных производственных ситуаций. Предлагаемые студенту практические задания позволят глубже освоить теоретические и практические вопросы управления организацией, понять, что менеджмент является основой формирования эффективного бизнеса и научиться применять методы, модели, инструментарий менеджмента.
 • Дыбыс жазу (практикалық жұмыс)Күні: 26.04.2014ж Сыныбы: 5 а Сабақтың тақырыбы: Дыбыс жазу (практикалық жұмыс) Сабақтың мақсаты: Білімділігі: Оқушыларға Фонограф бағдарламасына бару жолдарын үйрету. Фонограф бағдарламасында практикалық жұмыс жасауға үйрету. Фонограф бағдарламасында дыбыс жаза және ойната білуге үйрету. Тәрбиелік: Оқушыларды адамгершілікке, ауызбіршілікке, компьютерлік сауаттылыққа тәрбиелеу. Дамытушылық: Оқушылардың ой – өрісін дамыту. Дыбыс жазғанда микрофонды пайдалана білуге үйрету. Сабақтың түрі: практикалық Сабақтың әдісі: Сұрақ жауап, практикалық тапсырмалар. Көрнекілігі: Интерактивті тақта. Слайдтар, Микрофон. Сабақтың құрылымы: І. Ұйымдастыру. Оқушылармен амандасып, оқу құралдарын қадағалап, назарларын сабаққа аудару. Оқушыларды үш топқа бөлу алдынғы сабақтағыдай. ІІ. Үй тапсырмасын сұрау. Өткен материалды қайталау сұрақтары: 1. Дыбыс жазу файлдары қандай пішімде сақталады? wav 2. Дыбыс қаттылығын реттеу жолдары қандай? 3. Дыбыс белгішесі қайда орналасқан? Есептер тақтасында 4. Дыбыс жазу ұзақтығы неше минут? 60 секунт 5. Дыбыстық файлды құжатқа қалай сақтаймыз? Файл.....Сохранить командасын таңдап, файлға ат меншіктейміз. 6. Дыбыс файлдар құру үшін қандай бағдарламаны қолданамыз? Пуск – Все программы ---- Разлучения--- Звукозапись 7. Дыбыс енгізу құрылғысы қалай аталады? калонка, микрафон, наушник 8. Windows оқиғаларын дыбыстық сүйемелдеуді баптау үшін ... қолданылады? Windows Media ойнатқышы 9. Кішігірім дыбыстық файлдарды дискіге жазуға мүмкіндік беретін программа? Фонограф 10. ... жылға дейін компьютердің дыбыстық қарталары болмады? 1977 ІІІ. Практикалық жұмыс. Дауыстарды жазу үшін, мынадай әрекеттерді орындау қажет: 1.Фонограф бағдарламасын іске қосыңдар. Ол үшін: Пуск = Программы = Стандартные = Мультимедиа = Фонограф командасын орындаңдар, экранда Фонограф терезесі пайда болады. 2.Микрофонды қосып, Запись батырмасында шертеміз да сөйлейміз (жазудың максималды ұзақтығы 60 секунд) 3.Сөйлеп болғаннан кейін Стоп батырмасын шертеміз. 4.Жазылғанды тыңдау үшін Переход в начало(Басына апару) батырмасын шертеміз. 5.Воспроизведение(ойнату) батырмасын басамыз. 6.Файл = Сохранить командасын таңдап, файлға ат меншіктейміз. Тапсырма1.(топпен жұмыс) I-топ мақта қыз ертегісі айтылады тыңдалады. II- топ бауырсақ ертегісі айтылады тыңдалады. III-топ.білім туралы мақал-мәтелдер айтады тыңдалады.білімді мыңды жығар, білімдінің күні жарық, білімсіздің күні кәріп, білім инемен құдық қазғандай. Тапсырма 2. Ақпараттық диктант 6 4 3 2 1 Ойнату Тоқтау Жазу Аяқ жағына өту Бас жағына өту IV Сабақты қорытындылау Тест сұрақтары 1.Дыбыс жазу файлдары қандай пішімде сақталады? A) bmp B) txt C) wav 2.WordPad қүжатына дыбыс қосу үшін ...қолданылады? A) батырмасы B) Ауыстыру бұйрығы C) Нысанды кірістіру бұйрығы 3.Дыбыс жазу ұзақтығы: A) Шексіз болуы мүмкін B) Әрқашан 60с тең C) 60с кем болмайды 4. Windows оқиғаларын дыбыстық сүйемелдеуді баптау үшін ... қолданылады? A) Windows Media ойнатқышы B) Регулятор дыбыс қаттылығын реттеуші C) Дыбыс жазу программасы 5.... жылға дейін компьютердің дыбыстық қарталары болмады? A) 1977 B) 1905 C) 2000 6.Лазерлік ойнатқыш программасын іске қосу үшін қандай әрекеттер орындау қажет? А) Пуск – Все программы ---- Мультимедиа--- Лазерный проигрыватель B) Пуск---- Все программы --- Стандартные ---- Мультимедиа --- Лазерный проигрыватель C) Пуск --- Лазерный проигрыватель 7.Кішігірім дыбыстық файлдарды дискіге жазуға мүмкіндік беретін программа? А) Мультимедиа B) Фонограф C) Проигрыватель 8.Фонограф программасын іске қосу үшін.... А) Пуск – Все программы ---- Мультимедиа--- Фонограф B) Пуск---- Все программы --- Стандартные ---- Мультимедиа --- Фонограф C) Пуск --- Фонограф 9.Фонограф программасында жазудың максималды ұзақтығы А) 120секунд B) 80 секунд C) 60 секунд 10. Жазылғанды тыңдау үшін ..... А) Запись батырмасын шерту B) Переход в начало батырмасын шерту C) Стоп батырмасын шерту 11. Әмбебап ойнатқышты іске қосу үшін ... А) Пуск – Все программы ---- Мультимедиа--- Универсальный проигрыватель B) Пуск---- Все программы --- Стандартные ---- Мультимедиа --- Универсальный проигрыватель C) Пуск --- Универсальный проигрыватель 12. Программаларды орнату файлдары А) Setup.exe және Install.exe B) Ok және Cancel C) Дұрыс жауабы жоқ 13. – батырмасының қызметі А) Тоқтату (Стоп) B) Алға айналдыру C) Ойнату 14. – батырмасының қызметі А) Тоқтату (Стоп) B) Жазу (Запись) C) Ойнату 15. Мына белгіше қайда орналасқан? А) Есептер тақтасында B) Дыбыста C) Рабочи столде V. Үйге тапсырма § 30, бет. 206-207 VI. Рефлексия VII.Бағалау.
 • Урок на тему: «Создание простейшего Windows-приложения»Предмет: Основы объектно-ориентированного программирования.Тема: Создание простейшего Windows-приложения.Тип урока: Урок совершенствования умений и навыков.Вид урока: Лабораторная работа.Цель: Освоить программирование простейших алгоритмов с использованием переменных и операторов ввода-вывода.Базовый язык: DelphiСреда разработки: Embarcadero Rad Studio 2010Специальность: Вычислительная техника и программное обеспечениеКурс - 3Учащиеся знакомятся с понятием свойств, методов, событий, функций. З...
 • Конспект урока по теме «Построение таблицы истинности для логического выражения. Законы булевой алгебры. Правила определения логического выражения»Тема: Построение таблицы истинности для логического выражения. Законы булевой алгебры. Правила определения логического выражения. Планируемые результаты: 1. Создать условия для формирования знаний о построении таблиц истинности. 2. Создание условий для развития умений строить таблицы истинности для сложных высказываний на примере решения задач. 3. Формирование навыка решения задач с помощью построения таблиц истинности. УУД: 1. Познавательные : освоить понятия: таблица истинности, эквивалентные высказывания. Овладеть алгоритмом построения таблицы. 2. Регулятивные: развитие умений и навыков для построений таблиц истинности для сложных высказываний. 3. Коммуникативные УУД: создать условия для развития внимательности, адекватной самооценки результатов деятельности, бережного отношения к оборудованию компьютерного класса, содействовать активизации творческих способностей учащихся. 4. Личностные: определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. Тип урока: урок изучения нового материала. Методы обучения: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. План урока: 1. организационный момент; 2. актуализация и мотивация; 3. усвоение новых знаний и способов деятельности; 4. первичное закрепление; 5. подведение итогов урока; 6. домашнее задание. Формы организации познавательной деятельности: 1. общеклассная; 2. индивидуальная. Средства обучения: раздаточный материал с заданиями , мультимедийный проектор, компьютер, MS PowerPoint 2013; презентация Построение таблиц истинности сложных высказываний
 • Кодирование и обработка числовой информацииПредлагаю вам разработку тестов по информатике для 9 класса на тему: Кодирование и обработка числовой информации (включены темы Кодирование числовой информации, Перевод чисел из одной системы счисления в другую, Электронные таблицы, ссылки в электронных таблицах, Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах, Базы данных в электронных таблицах, Сортировка и поиск данных в электронных таблицаз). В ходе составления тестовой работы использовался учебник Н.Д. Угриновича Информ...
 • Конспект занятия по театрализованной деятельности «Маша обедает»конспект занятия по театрализованной деятельности для детей первой младшей группы детского сада.МБДОУ д/с Аленький цветочек Конспект проведения занятия по театрализованной деятельности с детьми 1 младшей группы (театр картинок) Маша обедает Подготовила: Шаленик Т.Ю. 2013 год Цель. Познакомить с разновидностью театра - театр картинок на фланелеграфе.Учить детей внимательно слушать стихотворение, включаться в игру, подражать голосам животных. Закреплять правильное произношение всех звуков. Совершенствовать интонационную выразительность речи.Воспитывать любовь, бережное отношение ко всему живому, желание ухаживать за животными. Персонажи. Ведущий, Маша, мама, собачка, курочка, кошка. Материал. Элементы армянского головного убора или одежды для ведущего; игрушечные или картонные персонажи; стол с посудой, миска, блюдце; музыкальные записи на магнитофоне: М. Раухвергер Собачка, А. Александров Кошка, Е. Тиличеева Курочка и цыплята. Ход игры. Сегодня ребята я хочу вас познакомить с одной разновидностью театра это театр картинок на фланелеграфе. К нам в гости пришла сказка Маша обедает. Когда в гости к Маше будут приходить животные вы мне будете помогать говорить за животных. Приготовились? Ну тогда начинаем. Посмотрите какой стоит красиво накрытый стол. Мама :Час обеда подошел, Села Машенька за стол. (Усаживаю куклу за стол, хвалю за правильную позу, чисто вымытые руки. Неожиданно лает собачка, которой пока не видно.) Собачка. Гав, гав, гав! Мама (срадостным изумлением). Кто это к нам? Собачка. Гав,гав,гав! Вс е. Кто это там? (Ведущий ставит собачку.) Собачка. Это я, ваш верный пес. Ваш Арапка — черный нос. День и ночь я дом стерег, Наработался, продрог, Не пора ли обедать? Мама. Устал наш сторож! Чем покормим Арапку? Что он любит больше всего? (Ставит перед собачкой миску.) Слышится мяуканье кошки. Кошка. Мяу-мяу! (Ее пока не видно.) Мама, (к детям). Кто ж теперь к нам царапается в дверь? (Пускает кошку.) Дети радостно встречают гостью. ) Кошка. Это ваша кошка Мурка, Мурка — серенькая шкурка. Я ваш погреб стерегла, Всех мышей перевела, Крыс прогнала из подвала, Наработалась, устала. Не пора ли обедать? Мама: Ах, и ты трудилась, не ленилась. Что больше всего любит кошка Мурка? Чем ее угостим? (Ставит перед кошкой блюдце.) Слышится кудахтанье курицы. Курица. Куд-куда, куд-куда! Мама. Кто еще спешит сюда? Курица. Ваша курочка рябая, Я к вам прямо из сарая. Я не ела, не пила — Я яичко вам снесла. Не пора ли обедать? Мама. А теперь покормим наших гостей. (Предлагаю это сделать детям.) Собачке -— в миске, В блюдечке — киске, Курочке-несушке — Пшена в черепушке, А Машеньке — в тарелке, В глубокой, не в мелкой. После еды зверята и Маша благодарят маму и спрашивают ребят: А вы, дети, всегда говорите за еду спасибо? (ответы детей) Вы все внимательно слушали сказку помогите мне вспомнить кто из животных приходил на обед к Маше? А вы дома помогаете маме ухаживать за животными? Как вы это делаете? На повторном проигрывании сказки на роль Машеньки выбираю ребенка, который сам подает кошке, собачке и курочке еду.
 • Как устроен ПКС кого изобретатели списали компьютер. Как устроен персональный компьютер. В результате данного конспекта урока у учащихся сформируется понятие архитектура ЭВМ, ознакомятся с двумя видами памяти компьютера, с устройством персонального компьютера. По ходу урока у учащихся развивается внимание, память, речь, логическое мышление, самостоятельность. Данный урок является уроком изучения нового материала. Урок сопровождается презентацией и в основном уделяется все время урока изучению нового матер...
 • Правила заполнения таблицыКонспект урока по информатике на тему: Правила заполнения таблицы. В ходе данного урока учащиеся продолжат формирование навыков работы с электронной таблицей, усвоят понятия о расчетных операциях в электронной таблице, покажут назначения и возможности применения формул в электронной таблице. Данный конспект составлен по материалу из Базового курса учебники информатики Семакина 7-9, также по методическому пособию и задачнику- практикуму по информатике. Данный урок по типу является комбинированн...
 • Ветвление и последовательная детализация алгоритмаЦели урока: Образовательные: 1.познакомить учащихся с командой ветвления. 2.показать пример задачи с двухшаговой детализацией. Воспитательные: воспитание информационной культуры, внимания, аккуратности, усидчивости. Развивающие: 1.развитие самоконтроля; 2.развитие познавательных интересов Тип урока: комбинированный Вид урока: урок объяснения и первичного закрепления материала Оборудование: доска, компьютеры, проектор Учебник: Семакин Информатика и ИКТ 9 классПлан урока:1. Организационный момент, проверка домашнего задания.2. Объяснение нового материала. 3. Практическая часть.4. Подведение итогов урока. 5. Домашнее задание.
 • Компьютеризация школьного образованияВ настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образование:использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность; использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности; рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объектов изучения; использование средств новых...
 • Интегрированный урок физика - информатика «Решение физических задач, содержащих линейные алгоритмы, в программной среде GameLogo»Интегрированный урок физика - информатика Решение физических задач, содержащих линейные алгоритмы, в программной среде GameLogo.Дает возможность развить умения анализировать, преобразовывать и использовать знания по написанию программ для решения прикладных задач (физических).Позволяет развить УУД:критическое мышление, устойчивый познавательный интерес к окружающему миру и предмету Информатика;осуществление целеполагания, контроля, коррекции, оценки;построение логическое рассуждения, включ...
 • Тесты по предмету «Основы объектно-ориентированного программирования»В данном документе представлен комплект тестовых вопросов общим количеством 75 штук с вариантами ответов (5 ответов на вопрос).Предмет - Основы объектно-ориентированного программирования. Тестовые вопросы могут применяться на уроках закрепления и контроля знаний по предмету, а также в качестве экзаменационных.Тесты разрабатывались для учащихся третьего курса Петропавловского колледжа железнодорожного транспорта. Специальность Вычислительная техника и программное обеспечение. Код специальност...
 • Интегрированный урок «Цикл с условием в программах, написанных в среде GameLogo, и его применение при решении математических и экономических задач»Интегрированный урок Цикл с условием в программах, написанных в среде GameLogo, и его применение при решении математических и экономических задач. Урок ориентирован на установление метапредметных связей и отработку основных понятий по следующим предметам: информатика: команды ввода и вывода данных (СПРОСИ, ПИШИ), переменные, комментарии;математика: факториал, проценты;экономика: расходы, доходы, накопления, целевые вложения, начисления, проценты.Позволяет формировать умения учащихся работать ...
 • Интегрированный урок «Составление программ в среде GameLogo для решения математических задач, содержащих линейные алгоритмы»Интегрированный урок Составление программ в среде GameLogo для решения математических задач, содержащих линейные алгоритмы.Из темы Алгоритмы и их исполнители.Применение знаний (интегрированное обучение, проблемное обучение, мозговой штурм).Направлен на актуализацию имеющихся знаний об основах программирования, создание условий для формирования логического мышления путем решения практических проблем (математических задач).Позволяет закрепить основные идеи, принципы и закономерности написани...27
 • Интегрированный урок «Условия и безусловный переход в программах, написанных в среде GameLogo, и их применение при решении экономических задач»Интегрированный урок Условия и безусловный переход в программах, написанных в среде GameLogo, и их применение при решении экономических задач. В результате урока учащиеся смогут: уметь объяснять необходимость написания программ для решения прикладных (экономических) задач, проблем, ситуаций, явлений; закрепить некоторые экономические понятия; закрепить принципы применения понятий условный и безусловные переходы в программах, метки, комментарии, команды ввода и вывода данных (СПРОСИ, ПИШИ), пе...
 • РЕШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ, ПОДГОТОВКА К ГИАРазработка урока Решение неравенств второй степени, подготовка к ГИАТип урока: Обобщение и систематизация знаний Цели урока:Проверить знания учащихся в ходе тестовой работы.Научиться применять теоретические знания в практической деятельности. Научиться работать самостоятельно.Обобщить и систематизировать знания о неравенствах второй степени, способах их решения. Неравенства второй степени являются одной из важнейших тем курса алгебры.Необходимое оборудование и материалы: компьютер, видеопроектор.
 • ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА «Алгоритмические конструкции: ветвление»План-конспект урока по информатике по теме: Алгоритмические конструкции: ветвление, составлен в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к конспекту. Урок разрабатывался при подготовке к аттестации по предмету. Учащиеся познакомятся с алгоритмической конструкцией ветвление; научатся разрабатывать алгоритм, содержащий оператор ветвление. Сформируют навыки графического и алгоритмического представления оператора ветвление, навыки организации ветвления в среде исполнителя стрелочка. Разо...
 • Внеклассное мероприятие по информатикеДанный документ является внеклассным мероприятием по информатике для учеников средних общеобразовательныйх учереждений, возрастная категория учащихся - 15-17 лет(10-11 класс). Цели мероприятия: Образовательные: проверить усвоение учащимися основных понятий из курс информатики Воспитательные: приучать детей к доброжелательному общению, чувству соперничества, формировать познавательный интерес к информатике . Развивающие: быстроту реакции, учить анализировать условия заданий, развивать элементы творчества, умение применять знания в новой ситуации. Данный документ будет отличным помошником для учителя информатики.
 • Тест по теме «Информация»Что такое информация? Какими свойствами она обладает? Какие виды информации бывают? Какую информацию воспринимает человек? Какая информация хранится в компьютере? Это неполный перечень вопросов, которые раскрываются в теме Информация. А между тем, это основной термин в предмете информатика. Тест, который предлагается после изучения раздела Информация, позволяет детально вспомнить весь материал. Учащимся, первый год изучающим информатику в 8 классе, достаточно 15-20 минут, чтобы ответить на ...
 • Задания для теста по теме: Системы счисленияЭффективность проверочно-оценочной деятельности учителя во многом зависит от того, на сколько успешно реализованы основные функции контроля результатов обучения. В последние годы большое применение в практике обучения получили тесты. Для повышения надежности заданий и облегчения диагностики знаний представляется целесообразным в состав четырех альтернативных ответов закладывать наиболее часто встречающиеся ошибки учащихся. Выявить их позволяет тестовый эксперимент с использованием тестовых заданий в открытой форме. Можно выделить (по В.С. Аванесову) четыре основные группы заданий тестовой формы: · с выбором правильного ответа из нескольких предложенных (Задания части А) · с открытым ответом (Задания части В) · на установление соответствия; · на установление правильной последовательности.
 • Открытый урок по теме: Проект «Цикл. Коды символов»Описание урока Иногда возникает необходимость дать открытый урок по предмету. Не всегда это легко и просто сделать. Недавно и мне выпала такая честь дать урок в 9 классе нашего лицея, пришлось поработать, но урок получился хороший. Было интересно детям, поэтому они работали с удовольствием, было интересно учителям и директорам других школ района, поэтому во время обсуждения они отметили много положительных моментов (об отрицательных я знаю сама). Тема урока: Практическая работа Цикл. Коды символов,...
© 2010-2022