Украинский язык

 • Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»Важнейшим условием развития ребенка является освоение игровой деятельности. Игра- самоценная форма активности ребенка дошкольного возраста. В данном материале представлен подробный конспект сюжетно-ролевой игры Салон Красоты для подготовительной группы, включающий проблемную ситуацию, беседу о назначении салона красоты, распределение ролей в игровой форме и сами игровые действия. Воспитательная ценность данного материала велика, так как на протяжении всего занятия воспитывались дружеские взаимоотношения в игре, речевой и поведенческий этикет.
 • Урок з української літературиУ кожного вчителя, що покликаний сіяти розумне, добре, вічне, є власні педагогічні надбання. Працювати творчо - необхідність, продиктована часом. І справді, у вік комп’ютеризації та панування інтернету треба йти в ногу з сучасністю. А як же інакше? Якщо ні, то ти станеш нецікавим своїм учням. Справжній педагог, вважаю, не повинен цього допустити. Кожен урок має стати для школярів святом, яке хочеться відвідувати. Працюючи у школі понад 20 років, відчула необхідність поділитися своїм досвідом з іншими. У навчальному закладі, де працюю, на жаль, можливості для творчості дещо обмежені, адже в класах нині по 5-9 учнів. Та маємо те, що маємо. Діти не повинні почуватися обділеними. Не їх це вина. Тому ми, вчителі, зобов’язані викладатися на всі 100%.
 • Методически анализ урока. Подготовка к контрольной работе по теме «Динамика материальной точки»разобрали ещё бы на уроке. Развивающие цели данного урока достигнуты тоже не были. Вот если бы учащиеся решали задачи, то они бы анализировали их условия, сравнивали с задачами ранее решенными, они самостоятельно могли бы сделать какие-то выводы. А на самом деле весь урок они просто бездумно сидели. Воспитательные задачи также не были достигнуты. В результате того что у учащихся не получилось решить задачу, я думаю у учащихся возникли негативные чувства к предмету, никакого интереса не возникло. При изображении учащихся на доске сил, приложенных к телу, учитель не обращал внимания на то, как их изображают. А при изображении рисунка ко второй задаче у учащего получилось, что сила направлена по дуге, все силы у него плясали в разные стороны. При решении задачи, правильное изображение сил это один из главных моментов, так как если неправильно направишь силу, можно неправильно спроецировать её на оси, в результате
 • Стилістичні засоби (анафора, рефрени, постійні епітети, персоніфікація, символ, гіпербола). Робота з текстами УНТ. Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри», «За світ встали козаченьки». Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то Хміль»1. Укажіть стилістичний прийом, яскраво виражений у поданому уривку: Чи всі ж тії сади цвітуть, Що зарані розвиваються? Чи всі ж тії вінчаються, Що любляться та кохаються? А) оксиморон Б) епіфора В) антитеза Г) тавтологія Д) паралелізм 2. Укажіть стилістичний прийом, яскраво виражений у поданому уривку: Нехай гонять, нехай ловлять, Нехай заганяють, Нехай мене, Кармалюка, В світі споминають! А) анафора Б) епіфора В) антитеза Г) тавтологія Д) паралелізм 3. Виберіть два стилістичні засоби, використані в уривку: Сама овес я сіяла – Сама його й скошу, Сам, мій милий, нагнівався, сам і перепрошуй. А) анафора Б) епіфора В) антитеза Г) тавтологія Д) паралелізм 4. Укажіть всі правильні відповіді. Виберіть засоби поетичного синтаксису, використані в поданому уривку: Половина та садів цвіте, Половина обсипається. Одна пара та вінчається, А друга розлучається. А) анафора Б) епіфора В) антитеза Г) оксиморон Д) тавтологія Е) риторичне питання Ж) риторичне звертання З) психологічний паралелізм 5. Рядки: Не пий, Хмельницький, дуже тої Жовтої Води: Іде ляхів сорок тисяч хорошої вроди. належать до: а) календарно-обрядових пісень б) дум в) соціально-побутових пісень г) балад д) історичних пісень. 6. Рядки: Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка…. належать до: а) календарно-обрядових пісень б) дум в) соціально-побутових пісень г) балад д) історичних пісень. 7. Рядки: Розлилися води на чотири броди. Гей, дівки, весна красна, зілля зелененьке. належать до: а) календарно-обрядових пісень б) дум в) соціально-побутових пісень г) балад д) історичних пісень. 8. Рядки: Оттогді-то Барабаш, гетьман молодий, Конем поїжджає, Плаче-ридає І стиха словами промовляє: Ей, пане куме, пане Хмельницький, Пане писарю військовий! належать до: а) календарно-обрядових пісень б) дум в) соціально-побутових пісень г) балад д) історичних пісень. 9. Рядки: У ржі на межі, на кривій березі Там сиділа русалка. Просила русалка у дівочок сорочки. належать до: а) календарно-обрядових пісень б) дум в) соціально-побутових пісень г) балад д) історичних пісень. 10. Рядки: То тоді ті козаки теє зачували, Білим лицем до сирої землі припадали, Дівку бранку, Марусю, попівну Богеславку, Кляли-проклинали. належать до: а) календарно-обрядових пісень б) дум в) соціально-побутових пісень г) балад д) історичних пісень. 11. Рядки: Ой весна, весна, ти красна, Що є ти нам, весна, принесла? належать до: а) календарно-обрядових пісень б) дум в) соціально-побутових пісень г) балад д) історичних пісень. 12. Рядки: Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси? Не спішіть, дівчата, розпускати коси. належать до: а) календарно-обрядових пісень б) дум в) соціально-побутових пісень г) балад д) історичних пісень. 13. Рядки: Ой та то ж не пили пилили І не тумани вставали, Як із землі турецької Та із віри бусурменської з города Озова, з тяжкої неволі Три брати утікали. належать до: а) календарно-обрядових пісень б) дум в) соціально-побутових пісень г) балад д) історичних пісень.
 • Розвиток звязного мовленняНавчити учнів спілкуватися з аудиторією, показати встановлення та збереження контакту, користування технікою мовлення та тональністю виступу; розвивати уяву, фантазію, логічне мислення; виховувати повагу до виступу інших учнів;добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльнгості аудиторі . Виховувати повагу один до одного. Розвиток вміння тренувати й зміцнювати память ;виховувати прагнення до розвитку певного виду памяті;патріотизм та любов до рідного краю. Пошану ...
 • Конспект-урокаТема уроку: Узагальнення та систематизація вивченого про складнопідрядні речення. Культурологічна лінія: Мелітополь – місто юності, надії і любові. Мета: v Повторити будову СПР та засоби зв’язку в ньому; v Вдосконалювати вміння розпізнавати сполучник та сполучні слова; v Розвивати вміння аналізувати та порівнювати; v Виховувати любов до рідного краю. Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань. Інтерактивні методи. Робота в групах, Мікрофон, робота в парах, асоціативний кущ. Обладнання. Опорні схеми, таблиці, відеоролики, мультимедійні презентації, підручник, комп’ютери.
 • Василь Королів – Старий «Хуха - Моховинка». Добро і зло в казці. Аналіз зовнішності казкових істот. ПортретТема: Василь Королів – Старий Хуха - Моховинка. Добро і зло в казці. Аналіз зовнішності казкових істот. Портрет Мета: навчити учнів розрізняти добро і зло як у казках, так і в сучасному житті, знаходити описи зовнішності фантастичних істот, аналізувати їх, виразно читати фрагменти казки; розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення, вміння аналізувати прочитане;виховувати в учнів позитивні риси характеру, любов і повагу до природи, прищеплювати бажання робити добро
 • Рабочие планы по украинскому языкуРабочие планы по украинсому языку для 5, 7, 8, 9, 11 классов. Рабочие планы расчитаны на 1 час в неделю. Составлены согласно рекоминдаций Министерства образования Республики Крым. Рабочий план включает в себя пояснительную записку и календарное планирование. Пояснительная записка включает в себя перечень нормативных докумантов, согласно которым написана программа, цели и задачи, содержание учебного материала, требования к уровню подготовки обучающихся по украинскому языку.Надеюсь, что мои матери...
 • «Конструювання уроків української мови з урахуванням індивідуальних відмінностей у сприйнятті інформації»Репрезентативна система визначає, яка інформація з навколишнього світу засвоюється легше і швидше за все. Наприклад, аудіальний учень здатний повторити слово в слово за вчителем, у той же час має труднощі з обчисленням, оскільки при цьому потрібно утримувати окремі числа в думці. У письмових роботах має проблеми зі стилем і пунктуацією. Усний твір складе краще, ніж письмовий. Візуальний учень у читанні сильний, успішний, швидкий, має жваву, образну інтуїцію, у робочих таблицях відзначає важ...
 • Релаксаційний матеріал до урокуТема: Світ міфології Віктора Крижанівського Мета: познайомити дітей з непересічними роботами мислителя, історика та митця Віктора Крижанівського, який працює над відтворенням міфологічної теми; формувати вміння сприймати художні образи і символи через конкретні зображення в значенні образної метафори; прищеплювати учням вміння візуально насолоджуватися технікою кольорового офорту; створити на уроці атмосферу партнерства. Коротко про творчість автора: Віктор Крижанівський ніколи не підлашто...
 • Статья по теме Использование ИКТ в рамках предпрофильной подготовкиИспользование ИКТ в рамках предпрофильной подготовки. Курс разработан для обеспечения предпрофильной подготовки к изучению физики с использованием информатики и математического моделирования. Курс направлен на выявление интересов и способностей учеников к углубленному изучению физики, формирует умение оперировать математическими понятиями при решении физических задач, развивает умение планировать и проводить эксперимент, опираясь на построенные модели.
 • Релаксаційний матеріал до урокуТема Іван Марчук – один із геніїв світу Мета: познайомити учнів з роботамиІвана Марчука, засновника нового стилю у мистецтві пльонтанізму; вчити читати художні полотна через призму історії, виховувати інтерес до живопису, сприяти психологічному розвантаженню. Перші роботи, створені в несвідомому прагненні пізнати самого себе, невдовзі оформилися в серію Голос моєї душі, яка стала основою для всіх наступних його напрямів. Ці картини — про повернення, про подорож додому. У той період худ...
 • Конспект уроку з української літератури ХИЖАЦЬКІ РИСИ ГЕРАСИМА КАЛИТКИ З П”ЄСИ І. КАРПЕНКА – КАРОГО „СТО ТИСЯЧ”Тема: ХИЖАЦЬКІ РИСИ ГЕРАСИМА КАЛИТКИ З П”ЄСИ І.КАРПЕНКА – КАРОГО „СТО ТИСЯЧ” Мета: на основі п”єси „Сто тисяч” – однієї з кращих сатиричних комедій в українській драматургії – навчити учнів характеризувати дійових осіб, створювати їхній психологічний портрет; розвивати вміння аналізувати вчинки героїв, їхнє мовлення, поглибити знання учнів про драматичний твір, комедію як жанр розвивати навички роботи з підручником, додатковим матеріалом, творчі здібності учнів; виховувати почуття ...
 • Складносурядне речення Складнопідрядне речення Складне речення з кількома підрядними Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку (тести)Автор пропонує текстові завданняна встановлення відповідності. Завдання складаються з інструкції та двох колонок , у яких частини матеріалу позначені цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Треба зіставити цей матеріал і в таблиці поряд з цифрою записати відповідну букву (один ряд є зайвим). Запропоновані завдання дозволяють об’єктивно оцінити рівень оволодіння теоретичними знаннями та вміння їх застосування на практиці. Тести призначені як для підготовки випускників загальноосвітніх навчальних...
 • Інтелектуальна лінгвістична гра НайрозумнішийІнтелектуальна гра Найрозумніший Тема. Інтелектуальна лінгвістична гра Найрозумніший Мета: : виявити серед учнів 9 –го класу учня з високим рівнем знання з української мови; розвивати увагу, память, мислення; виховувати повагу до рідної мови. Обладнання: мультимедійна дошка, листочки, ручки ХІД ГРИ Правила гри Обирається 6 учасників, хто перший справиться із завданням Шифрувальник. Кожен учасник гри відповідає на одне питання із кожної категорії. Переможцем стає той, хто набрав ...
 • Участие в Акции Мій подарунок для Тараса Шевченка Воспитанники группы детского сада активно участвуют в творческих проектах, конкурсах и акциях. Вот и на этот раз они приняли участие в Акции Международного института образования, культуры и связи с диаспорой Национального университета Львівська політехніка Мій подарунок для Тараса Шевченка. Данная акция объединила детей из разных стран и континентов, которые читали стихотворения Великого Кобзаря. Данные видеоролики через интернет транслировались на весь мир. наших учас...
 • Зразки завдань з української мови для 8-го класу за підручником Олександри Глазової (Глазова О. П. Рідна мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. І. Вихованець. – К. : Зодіак – ЕКО, 2008. – 240 с. : ілВрахування каналів сприйняття вчителем веде до кращого сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу, підвищення результативності навчання, перенесення знань та вмінь у нові ситуації, розв’язування завдань, що вимагають модифікації знань, прагнення учнів до саморозвитку. Зразки завдань відповідають вимогам Програми з української мови загальноосвітньої школи, підручнику для 8 класу (Глазова О. П. Рідна мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов...
 • СВЯТО «Український костюм, народний та сучасний» СВЯТО Український костюм, народний та сучасний Мета: познайомити традиційним українським вбранням різних регіонів; роль вишивки у сучасному житті; привити любов до культури українського народу; виховати естетичні смаки Обладнання: мультимедійна дошка, відеофільм про українську вишивку Перебіг свята І Орг.момент ІІ Мотивація проведення свята ІІІ Свято ( Слайд № 1) Традиційне вбрання кожного народу є одним з найбільш масових видів його художньої творчості. Народний одяг відзначається простотою ...
 • Музейный урок к 200-летию Тараса Шевченко Музейный урок к 200-летию Т.Г.Шевченко. Данный урок проводился в Музее Первого Президента г.Астаны в рамках празднования 200-летия со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. Поэзия Т.Шевченко и сегодня живёт и расцветает. Со страниц гениальных произведений перед нами появляется бессмертный образ великого сына Украины, которым мы гордимся и восхищаемся. Большое наследие поэта продолжает служить людям, захватывает нас своей мелодичностью, своим богатством, красотой слова, п...
 • Презентация по украинскому языку У наш час у середовищі наукової і педагогічної громадськості широкого поширення набув термін особистісно зорієнтоване навчання. Одні бачать у ньому реалізацію індивідуального підходу в навчанні через організацію й предявлення навчального матеріалу різного рівня труднощів. Інші повязують його з інноваційними процесами в освіті. Виходячи ж із проблеми школи Формування навичок здорового способу життя на основі особистісно зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнівської молоді, вже ...
 • Вікторина «Уважний читач» (за повістю А. Чайковського «За сестрою»)Вікторина Уважний читач (за повістю А. Чайковського За сестрою) має на меті: підсумувати роботу з вивчення повісті на уроках української літератури; розвивати довготривалу память, увагу, усне мовлення; виховувати читацьку культуру, культуру спілкування, пошану до історичного минулого. Розробка містить загальний план заходу і дидактичний матеріал, який представляє собою перелік питань до змісту твору із відповідями. Наведені питання вчитель може на свій розсуд використовувати у різноманітних...
 • Конкурс читців «Слово Тараса – слово в віках»Конкурс читців Слово Тараса – слово в віках має на меті: розширювати позапрограмні знання учнів з української поезії, простежити наступність творчих поколінь українського письменства; розвивати навички виразного читання, довготривалу память; виховувати читацьку культуру, увагу до поетичного слова, культуру спілкування, пошану до української літератури. Розробка містить план заходу, матриці бланку оцінювання і тексти для заповнення дипломів, отриманих призерами і переможцями. Зручність розробк...
 • Исследовательская работа по теме «Татьяна Адигамова (Куделя) - поэтесса, наша землячка»Природой назначена женщине главная миссия – восстанавливать род людской физически и духовно. Словно жрицы этого храма – нашего дома - творят они его ауру. Да хранит их Господь во имя того, чтобы берегли семейный очаг, огонь любви от житейских бурь своей женственностью, гибкостью, умом и талантом.Богата земля Благоварская талантами. Это и композитор Рим Хасанов, писательница и поэтесса Фандида Харрасова, певец Фадис Ганиев и многие другие. Среди этих уже достаточно знаменитых людей хочется назват...
 • Урок української мови «Синонімія (лексична, фразеологічна, морфологічна, синтаксична, стилістична). Вираження багатства мовлення в різних стилях. Художня література як невичерпне джерело збагачення мовлення. »Наданий урок відповідає програмі Українська мова (академічний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори Н.В. Бондаренко, Л.М. Паламар, В.Л. Кононенко, С.В. Кос’янчук) Підручник - Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: рівень стандарту : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. з російською мовою навч К. : Генеза, 2011 Урок має на меті: • Поглибити знання учнів про синонімічне багатство мови і мовлення, його вираження ...
 • Літературно-мовний КВКЛітературно-мовний КВК проводиться у 8 або 9 класі. Звучать позитивні сигнали Учитель: Доброго дня, дорогі друзі! Ми раді вітати вас у цьому залі на нашому конкурсі веселих та кмітливих. Сьогодні змагаються команди 9-х класів. Запрошую команди до залу. (Вихід команд, шикування) Ведуча: Допомагатиме сьогодні на конкурсі журі. Вони сьогодні є господарями у цьому залі (знайомство з членами журі). Впевнена, що команди сьогодні покажуть добрі знання, тож побажаємо їм успіху. І конкурс Привітання. Вам слово, дев’ятикласники, давайте познайомимось. (виступ команд) ІІ конкурс Розминка Ведуча: Наступний конкурс нашого змагання – традиційна розминка. Ви отримаєте по 10 запитань. Відповідати треба швидко, чітко. За кожне питання 1бал. (порядок виступу команд визначається жеребкуванням)
 • Конспект урока «Проза І. Франка»Бінарний урок уроку вивчення нових знань є: • Дати уявлення про Франка-прозаїка, багатогранність його літературної діяльності, ознайомити учнів зі змістом повісті Перехресні стежки та новели Сойчине крило, • Розвивати уміння роботи над епічним твором, визначення його тематики, ідейного спрямування, навички зв’язного мовлення, • Формувати позитивні морально-психологічні якості, уміння відстоювати їх., • Сприяти патріотичному вихованню учнів. Під час уроку розглядаються ключові моментисюжетно...
 • Сценарий «Святкова лінійка до дня мови та письменності»Святкова лінійка присвячена Дню української мови та писемності (зал святково прибраний) Вед: Шановна громадо! Дорогі гості, батьки, діти. Сьогодні у нас незвичайний святковий день, присвячений Дню української мови і письменності. Вед2: Для кожного народу дорога його рідна мова, а нам найдорожча українська. Наша мова співуча, мелодійна, багата. Вед1: До кожного з нас вона приходить з ніжною, заспокійливою колисковою, маминою піснею, татовим віршиком, бабусиною казочкою чи дідусевою бувальщино... У школу нашу ми завітали, Щоб скоріше підростати, Щоб слухнянішими стати. Діти мають справ багато, Вони грають і малюють, Гарні танці всі танцюють. Англійською розмовляють І букварика читають. Добре вміють всі співати, На комп’ютерах вже хочуть грати, Дім з конструктора збудують, Дружно, весело працюють. (Пісня Будем рідну мову вчити)
 • Конспект урока «Образ Тараса Бульби»Відкритий урок світовоїлітератури за повістю М. В. Гоголя Тарас Бульба із використанням інтерактивних прийомів. Аналізувати образ Тараса Бульби, простежити в ньому втілення рис українського козацтва; розвивати навички виразного читання, усного мовлення, вміння визначати й оцінювати риси літературного героя; виховувати патріотизм, високі моральні якості учнів, любов до Батьківщини. Останній, дванадцятий розділ повісті Тарас Бульба М. Гоголь розпочав рядками, сповненими високої патети...
 • Урок по украинскому языку «Чому не вижив Колобок?»Посмішка. Вона нічого не коштує, а обіцяє багато. Вона збагачує тих, хто її створює, діє миттєво і пам’ять про неї зберігається все життя. Ніхто настільки не багатий, щоб зміг жити без неї. Ніхто настільки не бідний, щоб не зміг подарувати її. Вона відпочинок замореному, надія зневіреному, сонячний промінь для зажуреного і найкращі ліки нещастю. Її не можна купити, одержати як милостиню, вкрасти або позичити, бо вона не має ніякої ціни до того, як її подарують кому-небудь. Посміхніться тому, ... Я дарую посмішку всім, хто прочитає цю збірку, а мені її подарували мої колеги. Хай щастить! Власенко О.І.
 • Планирование по украинскому языку для 1 курса колледжаРобоча програма складена на основі навчальної програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти ( 2010 р). Програма курсу передбачає 4 години лекційних та 112 годин практичних занять, 24 години самостійної роботи. Курс складений у відповідності з прогрaмними вимогами Донецького національного університету економіки і торгівлі, у чийому підпорядкуванні знаходиться Донецький коледж технологі...
8 9 10 11 13 15 16 17 18 19
© 2010-2022