Технология

 • Урок «Учимся шить. Пришивание пуговиц». ФГОСДанный урок проводиться в 1 классе 3 четверти по программе Школа России.Тип урока: ознакомление с новым материалом.На уроке учащиеся знакомятся с различными видами пуговиц с отверстиями; со способами пришивания таких пуговиц; формируется умение работать с иголкой и нитками; ученики знакомятся с инструментами и приспособлениями для пришивания пуговиц.В ходе урока используются различные методы и формы обучения: частично - поисковый, практический, индивидуальная и фронтальная работа.В содержание ...
 • УрокПлан-конспект урока Тема: Приготовление блюд из яиц Цель урока: Образовательные: Сформировать понятия: - яйца диетические и столовые, - яйца всмятку, - в мешочек, - вкрутую; - яичница-глазунья, - омлет натуральный. - овоскоп Научить: - способам определения свежести яиц, - технологии приготовления блюд из яиц, - оценке качества блюда из яиц, - способам подачи блюд из яиц. Задачи: Воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной работе. - ЛичностныеУУД: Самореализация в конкретной роли. Самоопределение. Смыслообразование. Нравственно-этическое оценивание. - Регулятивные УУД: Целеполагание. Планирование. Прогнозирование. Целеполагание. Осуществляют взаимоконтроль, прослушивают ответы. Принимают, сохраняют учебную цель и задачи. Контроль. Коррекция. Оценка. Выделение и осознание учащимися того., что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. - Коммуникативные УУД: Коррекция высказанных мнений. Осознанно и произвольно строить высказывания. Обосновывать своё мнение. Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Контроль, оценка действий, коррекция. Договариваются и приходят к общему мнению. - Познавательные УУД: Формирование познавательной цели. Формулирование проблемы. Поиск и выделение информации. Осуществлять анализ с выделением главных понятий. Синтез как составление целого из частей. Постижение методов, приемов, способов выполнения запланированной работы. Выбор оснований и критериев для сравнения. Подведение под понятия, выведение следствий. Тип урока: урок получения новых знаний Формы работы учащихся: фронтальная и индивидуальная Необходимое техническое оборудование: Учебник, тетрадь, ЭОР: экран, проектор, компьютер или ноутбук. технологические карты, тестовые задания
 • Поведение агрессивных детейВаші діти - це не ваші діти. Вони зявляються через вас, але не з вас. Ви можете подарувати їм вашу любов, але не ваші думки, тому що у них є їх думки. Ви можете дати притулок їхнім тілам, але не їх душам. Ви тільки луки, з яких послані вперед живі стріли, які ви називаєте своїми дітьми Джебран Халіль Джебран Природа хоче, щоб діти були дітьми, перш ніж бути дорослими. Дайте дитинству дозріти в дітях. Жан-Жак Русcо Дитина потребує вашої любові найбільше саме тоді, коли вона найменше її заслуговує. Ерма АГРЕСИВНІ ДІТИ Підвищена агресивність дітей є однією з найбільш частих проблем в дитячому колективі. Ті або інші форми агресії характерні для більшості дошкільників. Практично всі діти сваряться, бються, обзиваються та ін. Зазвичай із засвоєнням правил і норм поведінки ці безпосередні прояви дитячої агресивності йдуть, поступаються місцем спокійнішим формам поведінки. Проте у певної категорії дітей агресія як стійка форма поведінки не тільки зберігається, але і розвивається, трансформуючись в стійку якість о... ПОРАДИ ПЕДАГОГАМ У спілкуванні з цими дітьми потрібно виявляти максимальну стриманість і терпіння, тому що вони самі страждають від власної упертості, дратівливості. Необхідно дати зрозуміти, що дорослий – їхній союзник у вирішенні внутрішніх проблем. Агресивні діти потребують постійної уваги. Це важливо для безпеки дитини та її оточення. Слід цікавитися з чого почався конфлікт у дітей, вислухати дві сторони до початку врегулювання ситуації. Обов’язково треба заохочувати й відзначати найменші досягнення миру... ПОРАДИ БАТЬКАМ Не чекай, що твоя дитина буде такою, як ти або такою, як ти хочеш. Допоможи йому стати не тобою, а собою. Не вимагай від дитини плати за все, що ти для нього зробив. Ти дав йому життя, як він може віддячити тобі? Він дасть життя іншому, той - третьому, і це є незворотній закон вдячності. Не зганяй на дитині свої образи, щоб у старості не їсти гіркий хліб. Бо що посієш, те й зійде. Не стався до його проблем зверхньо. Життя дане кожному під силу і, будь певен, йому воно важке не менше, ніж тобі, а може бути і більше, оскільки у нього немає досвіду. Не принижуй! Умій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужому те, що не хотів би, щоб робили твоєму. Люби свою дитину будь-якою - не талановиту, невдаху, дорослу. Спілкуючись з нею - радій, бо дитина - це свято, яке поки що з тобою. Ціллю діяльності психологічної служби є підтримка в створені умов для повноцінного особистісного розвитку,позитивної соціалізації та життєвого самоствердження кожного з дітей; гармонізація соціально-психологічного клімату у дитячому садку. Білозерський ясла/садок Поведінка агресивних дітей Поради батькам та педагогам Вихователь: Торопенко Тетяна Василівна
 • А ну-ка, девочки, а ну-ка, умницы!Конкурс А ну-ка девочки, а ну-ка умницы! проводится накануне Международного женского дня и весны. И это справедливо — весной девушки, женщины полны надежд, красота их освещается светом мартовского солнца. Целью данного конкурса является: обобщение и закрепление знаний, полученных на уроках технологии; развитие у обучающихся навыков и умений; содействие сплочению коллектива обучающихся, создание благоприятного психологического микроклимата; воспитание эстетического вкуса, ответственности перед...
 • «Гүл-ғажайып дүние»Мақсаты: сынып оқушыларына гүл түрлері, сәндік өсімдіктерін өсіру, гүл ерекшеліктері,мекен ету ортасы туралы мағлұмат беру.Сұлулық пен әсемдік туралы талғамын қалыптастыру.Жабдығы:Гүл-ғажайып дүние тақырыбына слайд, гүл, көбелек, күн,көктем болып киінген оқушылар.Сабақ түрі: ҚойылымІнжугүлКөктемнің алғашқы гүлініңІнжугүл атты бірімінАдамдықтың,достықтыңКуәсімін , бірімін.Жапырағым жайылған Секілді қос алақан.Қоңыраудан жоқ айырмам,Келбетіме қарасам.Інжугүл-лалагүлділер тұқымдасына жатады.Інжуг...
 • Открытка в технике «скапбукинг»Открытый урок по изготовлению открытки к любому празднику. Цель урока: Познакомиться с техникой скрапбукинг. Освоить основные элементы. Сделатьоткрытку в технике скрапбукингЗадачи:Ø Познакомить с основными элементамискрапбукинга. Ознакомить учащихся с историей скрапбукинга. Приемами работы втехнике скрапбукинг.Ø сформировать навыки составлениякомпозиции, совершенствовать навыки культуры труда, взаимоконтроля и самоконтроля;Ø воспитывать чувствопрекрасного, эстетический вкус, творчес...
 • УрокТема: Изготовление аппликаций Цель урока: формирование знаний, умений уч-ся изготавливать аппликации из ткани. Задачи урока Познакомиться с аппликацией из ткани как видом декоративно прикладного искусства. Научиться приёмам изготовления аппликации, приёмам правильной и безопасной работы с инструментами и приспособлениями, уметь применять их на практике. Активизировать наблюдательность, внимание и воображение, пробуждать фантазию, развивать творческие способности, чувство формы, цветоощущение. Тип урока: комбинированный. Оборудование и инструменты: Утюг. Гладильная доска. Ножницы. Ручные иголки. Лоскутки ткани 15*15 см. одноцветные для фона. Ткани различных рисунков и расцветок для аппликации или с сюжетными рисунками. Копировальная бумага. Куттер. План урока. Организационный момент. Сообщение темы и целей. Актуализация опорных знаний. Формирование новых умений и навыков. Практическая работа. Итог урока. Ход урока. Организационный момент: - приветствие; - проверка явки учащихся; - проверка готовности к уроку; - доведение до учащихся темы и цели урока. Актуализация опорных знаний. - Что же такое, аппликация? От латинского слова – прикладывание, заключается в вырезании, наложении различных форм и закреплении их на другом материале (фоне). В России называется лоскутное шитьё. Лоскутная техника – один из древних способов рукоделия, который распространен во многих странах мира. Первые упоминания об искусстве соединения различных тканей встречаются в исторических описаниях, датированных XI веком. Технология выполнения. Выбор сюжета. Выполнение эскиза. Подбор материалов для работы. Изготовление шаблонов. Прикрепление выкройки к фону. Вы познакомились с лоскутной техникой Аппликация - Посмотрите работы детей. 5. Практическая работа. Технология выполнения. Выбор сюжета. Выполнение эскиза. Подбор материалов для работы. Изготовление шаблонов. Т/Б. При работе с утюгом. Не оставлять включенный электроутюг в сеть без присмотра. Включать и выключать утюг сухими руками. Ставить утюг на подставку. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. Отключать утюг только за вилку. Правила работы с ножницами. Храни кожницы в определенном месте. Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. Ножницы должны иметь тупые, скругленные концы. Ножницы клади кольцами к себе. Следи за движением лезвий во время резания. Неоставляй ножницы раскрытыми. Физминутка. Продолжение практической работы. Целевые обходы учителя: -контроль организации рабочего места. -контроль правильности выполнения приемов работы и соблюдение правил безопасной работы. -оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения. -контроль объема и качества выполнения работы. 6. Итог урока 1. Выставление оценок. 2. Выставка работ учащихся – Наш урок подходит к концу. -Что нового вы узнали сегодня? - Чему научились? - Что понравилось вам Д/з. подготовит материалы. 7.Уборка рабочего места
 • Туған күн кешіМақсаты: Тәрбие жұмысында мерекелер туралы ұғымдарын кеңейту.Туған күнді мереке ретінде жағымды қабылдай білуге үйрету, жақсы тілек айтуға дағдысын дамыту. Балаларды адамгершілікке,досттыққа тәрбиелеу мақсаты көзделеді. Әдіс-тәсілдері:Сұрақ-жауап,әңгімелесу,ойындар, тақпақтар,өлеңдер айтқызу. Құтты болсын шаттық туған күнің Сен өмірге келген күн мына бүгін Есігін бұл дүниенің өлеңдетіп Ашқан күнің,іңгәлап жатқан күнің! Адам өміріндегі аяулы сәттердің бірі жарық дүние есігін ашып осы өмірге келген күні туған күн деп аталуыда осыдан шығар.Кешегі кішкентай сәбилеріміз бүгінде ер жетіп,бой жетіп,біздің балабақшамызда тәрбиеленуде. Ендеше сол қуаныш иелерін әуенмен ортамызға қарсы алайық!
 • Конспект занятия «Изготовление бахромчатого одуванчика»Конспект занятия может пригодиться как учителю технологии , а также педагогу дополнительного образования. Для детей 9-11 лет, по изготовлению бахромчатого одуванчика. Тема данного занятия взята из раздела Квиллинг на которую отводиться 30 часов из них 2 часа теории и 28 часов практики.Цель: воспитание экологической культуры, формирование интереса детей к объектам природы, наблюдательности, умения анализировать и делать выводы. Удовлетворение детской потребности в создании чего-то нового, развитие творческого воображения.
 • Вокруг света за два часаПредставленное занятие Вокруг света за два часа разработано в форме игры – путешествия. Данный материал может быть использован в работе с младшими школьниками в учреждениях дополнительного образования детей, а также на уроках технологии в начальной школе. На данном занятии у воспитанников развивается мелкая моторика, абстрактное мышление, фантазия., развивается устная речь. Дети знакомятся с профессиями, сопровождающими их в путешествии. Вырабатывается трудолюбие, усидчивость, На занятии реб...
 • Рабочая программаРабочая программа разработана к учебной программе Технология. 8 класс для мальчиков.Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Технология 8 класс под редакцией В. Д. Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013. Рабочая программа составлена в контексте с параграфами учебника. В электротехнических работах добавлены следующие темы, которых нет в учебнике: однофазный переменный ток, трехфазная система переменного тока и выпрямители переменного тока.Поэтому данная рабочая программ...
 • РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО Работе с детьми с ОВЗ (VIII вид)Рабочая программа разработана применительно к Программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Изменения в жизни нашего общества вызвали необходимость возрождения социального статуса семьи, укрепления в ней устойчивых, уважительных семейных отношений. Многовековые традиции каждого народа базируются на традициях семьи и дома. Об этом свидетельствуют национальные эпосы, народные сказки, песни, пословицы, поговорки, загадки. Строили дом семейно, вместе и мужчины, и женщины, старики и дети. У каждого было свое дело: у одного — хлеб печь и рубашки шить, у другого — дрова рубить да воду носить. Семейные законы и обязанности были записаны в Домострое — своде житейских правил русского народа. Многие из них в жизни утрачены, забыты, но в течение времени оказалось, что, утратив законы семьи, общество ослабило устои всего государства. Чтобы возродить гражданские чувства и устремления, необходимо возродить устои семьи. Что необходимо для нормальной жизни каждому человеку? Очаг, добрая, здоровая, дружная семья. Значит, главное человеческое умение — создать семью, обустроить дом, уметь сообща вести хозяйство. Для создания крепкой семьи необходимо, чтобы люди, ее создающие, стремились стать рачительными хозяевами в своем доме. Несмотря на то что эти понятия имеют, казалось бы, частный характер, все же в процессе воспитания подрастающего поколения они становятся важными для формирования общественно значимой ... Задачи предмета — научить детей правилам ведения семейного хозяйства, практическим умениям, связанным с самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи, и заложить основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном) окружении.
 • Методическая разработка для учителей технологии и ИЗО «Живопись растениями (ошибана)»Данный материал содержит методические рекомендации для учителей изобразительного искусства и технологии по теме Живопись растениями (ошибана). В разработке рассказывается об истории искусства ошибана, о способах заготовки природного материала для изготовления панно, об оборудовании, необходимом для выполнения данных работ, излагается последовательность выполнения работы на примере выполнения натюрморта из сухих растений, а также материал содержит фотографии работ выполненные учащимися на уро...
 • Сценарий внеклассного мероприятия «Варвара Краса - длинная коса»Данная разработка внеклассного мероприятия Варвара Краса - длинная коса поможет учителю при проведении школьного тура недели технологии, праздника в канун 8 марта, рассчитана на учащихся 5 классов. Задания подобраны с учётом возрастных возможностей детей. Такое мероприятие воспитывает в девочках аккуратность, грациозность, чувство ответственности, сноровку, приучает правильно и достойно держать себя на сцене. Такие мероприятия помогают учителю по - больше вовлекать детей на предметные кружки,...
 • » Қазақтың ұлттық киімдері»Сабақтың мақсаты:Білімділік-ұлттық киімдермен таныстыру, көрсету, баяндау, есте сақтау қабілетін дамыту, білімдерін толықтыру.Дамытушылық-ауызекі сөйлеуге дағдыландыру, сын тұрғысынан ойлау стратегиясын дамыту.Тәрбиелік-адамгершілік, ұлттық сыйластыққа, Отанымызға деген сүйіспеншілігін арттыру.Көрнекілігі: интерактивті тақта, слайдтар, сурет.Пәнаралық байланыс: тарих,әдебиетӘдіс-тәсілдері: түсіндіру, сұрақ-жауап,іздену, зерттеу.Сабақтың барысы үш кезеңнен тұрады:1-Ұйымдастыру кезеңі.2-Сабақ сұра...
 • УрокТема: Общее представление об овощах .Группы овощных культур Цель урока: Познакомить с общим представлением об овощах , Дать понятие о группах овощных культур Задачи урока: образовательные: изучить особенности овощных растений; выяснить общие и отличительные признаки в строении разных групп. развивающие: коррекция и развитие умения работать с натуральными объектами, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. воспитательные: воспитывать стремление к знаниям, интерес к экспериментальной работе; способствовать созданию на уроке ситуации успеха в обучении, как основы саморазвития и самореализации. Тип урока: урок приобретения новых знаний Вид урока: урок - исследование
 • «Исследовательская деятельность в формировании у обучающихся мотивации самостоятельной работы в учебно – познавательном процессе»Педагогический опыт по использованию исследовательской деятельности в формировании у обучающихся мотивации самостоятельной работы в учебно – познавательном процессе. Формирование самостоятельности обучающихся - одна из основных задач школьного образования. В социальном плане самостоятельность человека определяет продуктивность его работы и составляет сущность предприимчивости. Поэтому добиваться появления этих качеств у обучающихся - одна из основных задач каждого педагога. Процесс формирования мотивации состоит в том, что учитель пытается во время целенаправленного воздействия вызвать те или иные изменения в мотивационной сфере. Чтобы эти действия не носили случайного и бессистемного характера, нужно ориентировать процесс на такую совокупность и стечение различных сторон мотивации, которые должны быть получены, ориентировать их не только на изолированные особенности мотивации в отдельном проявлении, но и на перспективу, на завтрашний день развития, принимая во вни... В наше время перед учителем стоит цель: он должен не только дать обучающимся знания, но и обязан научить их мыслить, рассуждать, анализировать, делать собственные выводы. Этому как нельзя лучше способствует исследовательская деятельность обучающихся. В опыте описываются факторы, способствующие формированию положительной мотивации обучающихся к выполнению самостоятельной исследовательской работы, такие, как 1) четкая организация процесса самостоятельной исследовательской работы обучающихся; 2) содержание задач и способы их выполнения; 3) стимулирование контролирующей функции; 4) устранение деструктивных факторов. Ввиду того, что деятельность обучающихся в процессе самостоятельной исследовательской работы протекает в групповой или индивидуальной форме, большое значение приобретает наличие средств, с помощью которых можно установить оперативную внутреннюю обратную связь. Это позволит обучающимся контролировать свою деятельность и вносить в нее корректировку. При организации самостоятельной исследовательской работы, за основу могут быть взяты или средства обучения, или деятельность обучающихся. Как показала практика, применение тех или иных средств обучения в процессе самостоятельной работы определяется содержанием, характером учебно-познавательной деятельности обучающихся и степенью их самостоятельности в выполнении тех или иных заданий. За три прошедших года работы обучающихся нашей гимназии под моим руководством участвовали в различных конкурсах научно – исследовательских работ, ученических конференциях, показывая отличный результат.
 • Электронное учебное пособие по ПМ01Электронное учебное пособие профессионального модуля Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций В настоящее время многие проблемы использования компьютеров в обучении так и не разрешены. Причины этого, на наш взгляд, кроются во-первых, в быстром росте технических возможностей вычислительной техники, во-вторых, в консервативности методических подходов к использованию компьютерных технологий, понимаемой нами как частный случай общей большей инерционности института образования в сравнении с технико-технологическими институтами общества, выразившейся в не разработанности ряда аспектов проектир... На сегодняшний день существует достаточно много обучающих программ психологически и дидактически отстраненных от предмета и субъекта обучения. Современный рынок обучающих программ, сюда можно отнести и информационные сайты сети Интернет, представляет собой очень разношерстные продукты самого разного качества, уровня сложности и стоимости. Число разработок с каждым годом возрастает, ставя перед педагогом и студентом вопрос, что же выбрать, как выбрать и как применять то, что действительно необход... Стремительный рост информационных технологий повлек за собой появление таких методов и средств обучения, как дистанционное образование, электронные учебники, системы компьютерного тестирования, автоматизированные обучающие системы, электронные энциклопедии и др. Использованию информационных технологий в учебном процессе посвящено достаточно много публикаций, научных исследований, разработок. Основная часть исследований направлена на изучение условий, при которых внедрение в учебный процесс информационных технологий будет дидактически эффективно и полезно, а затем на примерах разработанных электронных учебников или методик использования стандартных программ доказывается эта эффективность. Таким образом, практически в каждом крупном вузе имеются разработанные коллективами сотрудников электронные материалы по различным дисциплинам. При создании электронных материалов обычно формулируются педагогические требования, которым эти разработки должны удовлетворять. Во главу, конечно же, ставятся дидактические принципы обучения, а также видение использования в учебном процессе педагога, применяющего их.
 • Отчёт по методической темеОтчёт по методической теме за 1 четверть. учителя технологии Исаевой Наили Юнусовны 1. Пояснительная записка 1.1 Внедрение в работу данной технологии призвано разрешить следующие проблемы в обучении: -низкую самостоятельную активность учащихся; -нехватка использования обучающихся дополнительной литературой при подготовке к урокам; -отсутствие мотивации к обучению, навыков самостоятельной работы Умение эстетически оформлять изделие 1.2 Тема. Эстетическое воспитание на уроках технологии Цель и задачи: использование новых методик и технологий , повышающих эффективность уроков технологии. 1.3 Основные формы и методы и приёмы работы такие как 1.4 Технология даёт ученику: -повышение интереса как к изучаемому материалу, так и самому процессу обучения; -умение ответственно относится к своему образованию; -повышение качества образования учеников. Технология даёт учителю: -умение создать в классе атмосферу открытости и ответственного сотрудничества; -возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, которые способствуют воспитанию эстетического вкуса и самостоятельности в процессе обучения; -стать источником ценной профессиональной информации для других учителей. II Основные этапы работы: № Название этапа, содержание примерной деятельности педагога 1-я четверть 1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ анализ качество знаний анализ затруднений выявление противоречий изучение литературы по проблеме Изучение Инструктивно-методического письма Изучить новые программы и учебники, уяснить их особенности и требования Продолжение изучения опыта работы. Изучение работы по проблеме. 2 класс-успеваемость-100 качество- 100 3класс- у... Отчёт по методической теме Подготовила учитель технологии: Исаева Н.Ю.
 • Чалыштырып ягьни «крестиклап» чигүМин район өчендә узачак ачык дәрес өчен әзерләдем. Дәрескә технология укытучылары килгән иде. Максат:халкыбызның рухи мирасын саклау, борынгы заманнардан ук килгән күңел җәүhәрләрен хәзерге буынга җиткерү; асыл бизәкләрне сөлге өслегенә төшерергә hәм аларны чигәргә өйрәтү; милләтебезнең асыл бизәкләрне, милли киемнәренә мәхәббәт тәрбияләү, пөхтәлек, осталык күнекмәләре булдыру. Чигү бизәкләренең иң киң таралган төрләреннән берсе – “крестиклап”, ягъни, чалыштырып чигү санала. “Крестиклап” чигү махсус шакмаклы (әбиләр аны “шадра тастымал” да дип йөртәләр) тукымада башкарыла. Әлеге бизәк ике җепнең узара кисешүеннән ясала. Практик өлеш:Хәзер укучылар без сезнең белән чигү элешенә көрешәбез. Сезнең алдыгызда алдагы дәрестә әзерләнгән түбәтәй өслеге хәм ул өч тигез өлешкә бүленгән. Бизәк төшерүнең гади ысулы – шаблон куллану( бизәк төшерелгән өслек белән чагыштыру). Сезнең беренче максат дөрес итеп шаблон ярдәмендә бизәк төшерү. Хәр кешенең өстәлендә алар бар. бизәк төшерү технологиясын аңлату; бизәк төшерү, хәр укучының эшләү тәртибен ачыклау; Максатчан күзәтү . Укучыларның эш урыннарын дөрес оештырылуын, техника куркынычсызлыгы кагыйдәләрен төгәл утәвен, бизәк чигү эзлеклелегенең үзләштерелүэн ачыклау. III. Практик эш:Сөлге өслегенә төшерелгән бизәкне чигү IV. Ныгыту. Укучылар хәрберегезне карап чыкканнан соң алга китеш күренә. Башлангычы бар, без булдырыбыз дип әйтә алабызмы? (укучылар җавабы) * Без бүген дәрескә куйган максатка ирештекме? *Бизәкне нәрсә ярдәмендә төшерәләр? (шаблон) *сөлге чиккәндә кешедә нинди сыйфатлар булырга тиеш? (сабырлык, пөхтәлек, эшкә уңай караш, теләк) V. Йомгаклау. Дәрескә нәтиҗә ясау. Билге кую. Өй эше: бизәк чигүне дәвам итәргә. Дәрестә балалар кулы белән эшләнгән эшләрне күргәзмәгә куйдым. Төрле чигү алымнары кулланылды күбрәк без чалыштырып чигүгә басым ясадык.
 • «Лепка из соленого теста»Конспект занятия Лепка из соленого теста.Данный материал предназначен для педагогов дополнительного образования, учителей начальной школы по предмету технология. Возраст детей 7-8 лет (1 класс). Цель занятия: Вызвать у детей интерес к лепке из соленого теста, познакомить с его свойствами. В процессе лепки птички Жаворонка дети частично сами определяют свойства соленого теста. С некоторыми свойствами педагог знакомит детей сам. Конспект занятия относится к блоку Декоративно-прикладное тво...
 • Классификация и термическая обработка сталейЦели урока: • Образовательные: получение новых и систематизация ранее полученных знаний по теме Изготовление разметочного инструмента”, формировать у учащихся начальные трудовые знания и умения, развить их техническое мышление и творческие способности, используя ИКТ для лучшего восприятия материала. • Развивающие: совершенствовать навыки самостоятельной работы, активизировать мышление школьников, умение самостоятельно формулировать выводы, развивать речь. • Воспитательные: развивать моти...
 • Кружок «Умелые руки» Работа с бумагой методом оригами. Изготовление объемной фигуры «Цыпленка»Кружок Умелые руки развивает творческие способности, воображение, логическое мышление. развивать творчество детей можно по - разному, в том числе работа подручными материалами, которая включает в себя различные виды создания образов из бумаги. создание поделок детям доставляет огромное наслаждение, когда они удается. Дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют другим поделку.это занятие проводиться с целью пробудить у учащихся интерес к творчеств...
 • Урок - игра «А ну-ка, девочки!»Урок-игра А ну-ка, девочки! (5 класс). Цель: научить применять полученные на уроках знания в новой нестандартной ситуации. Игра проходит в рамках декады по технологии среди девичьих групп пятых классов. Из каждого класса по пять человек. 1. Конкурс Визитка. Каждая команда придумывает себе название и девиз. Оценивается оригинальность и актуальность названия, артистичность выступления. (три балла). 2. Конкурс Царский пир (команда) Представьте, что вас пригласили на царский пир. Там на столах были выставлены разные угощения, но все на букву К. В течение 5 минут каждая команда на листках бумаги записывает возможные кушанья. Чья команда укажет больше кушаний – та и победитель! (три балла). 3. Конкурс Интеллектуалки (команда) Задается вопрос, ответ должен быть записан на листке бумаги.Вопросы: 1). Маленького роста я Тонкая и острая Носом путь себе ищу. За собою хвост тащу. (иголка) 2). Вся дырявая и злая И кусачая такая, Только бабушка с ней ладит, Ей бока и трёт, и гладит. (тёрка) 3). Маленький Ерофейка Подпоясан коротенько, По полу скок-скок И сел в уголок. (веник) 4). Я увидел свой портрет- Отошёл – портрета нет. (зеркало) 5). Гладит всё, чего касается, А дотронешься – кусается. (утюг). (максимально – пять баллов). 4. Конкурс Знаете ли вы цветы? (команда) 1. Первым вылез из землицы На проталинке. Он мороза не боится, Хоть и маленький. (Подснежник) 2. Эй, звоночек, синий цвет, С язычком, а звону нет. (Колокольчик) 3. Ковер цветастый на лугу, Налюбоваться не могу. Надел нарядный сарафан Красивый бархатный. (Тюльпан) 4. Стоит он задумчивый, В жёлтом венце, Темнеют веснушки На круглом лице. (Подсолнух) 5. Стоят в поле сестрички: Золотой глазок, Белые реснички (Ромашка) 6. Прекрасная красавица Боится лишь мороза, В букете всем нам нравится. Какой цветочек? (Роза) 7. Солнце жжет мою макушку, Хочет сделать погремушку (Мак). 8. Колосится в поле рожь, Там во ржи цветок найдешь. Ярко-синий и пушистый, Только жаль, что не душистый. (Василек) 9. Беленькие горошки На зелёной ножке. (Ландыш) 10. Белым шариком пушистым Я красуюсь в поле чистом. Дунул легкий ветерок – И остался стебелёк (Одуванчик) (максимально десять баллов). 5. Конкурс Самые нарядные и аккуратные Все девочки всегда должны быть самыми нарядными и аккуратными. Сейчас мы проверим, как вы умеете повязывать шарфы - платки. Выберите из каждой команды по две участницы, одна из которых будет моделью, а другая креативным дизайнером. Оценивается оригинальность, дизайнерская новизна. (максимально пять баллов). 6. Конкурс Золушка Как известно, все девочки должны быть хорошими хозяйками. Выберите от каждой команды по самой хозяйственной девочке, котора... 7. Конкурс Мозаика (команда) Быстрее собрать разрезанную открытку. (максимально три балла). 8. Конкурс Ловкие руки – доброе сердце От команды участнице конкурса нужно нарисовать и вырезать сердечко. Кто быстрее, красивее, аккуратнее? (максимально три балла). 10. Конкурс Загадочный сверток (участвуют все члены команды). По очереди получают сверток и ощупывают его. Пишут на листочке, что там находится: яблоко, ложка, вилка, чашка и т. д. Та команда, которая больше угадает предметов, — победитель. (максимально пять баллов). 11. Конкурс Лучшая художница От каждой команды 1 участница. Вы должны с закрытыми глазами под мою диктовку нарисовать символа домашнего уюта - красивого кота на доске. Приготовились? Нарисуйте круг большой, Сверху маленький такой. На макушке ушка два- Это будет голова. Нарисуем для красы Попышней ему усы. Вот пушистый хвост готов- Кот красивей всех котов! (максимально пять баллов). 12. Конкурс Сказочный (команда) Сейчас мы узнаем, хорошо ли наши девочки знают сказки. 1. Сказочный дурак. (Иванушка) 2. Персонаж, лопнувший со смеху при виде неквалифицированно построенного моста. (пузырь) 3. Тот, кто по морю гуляет и кораблик подгоняет. (ветер) 4. Друг Винни –Пуха, который остался с хвостиком. (ослик Иа) 5. Женщина, которая первая поднялась в воздух. (Баба Яга) 6. Награда за подвиг, которую дают в придачу. (полцарства) 7. Средство передвижения жениха царевны Несмеян... (максимально десять баллов). Максимальное количество баллов – пятьдесят семь. Вот и закончились весёлые конкурсы. (Жюри подводит итоги) Они показали, что наши девочки весёлые и находчивые, умные и умелые, творческие и дружные.Для удобства работы жюри возможно разработать таблицу.
 • Урок по технологии (мальчики) 6 КЛАССУрокРезание металла слесарной ножовкой изучается в 6 классе.Здесь же представлена инструкционная карта к уроку,где демонстрируются сборка слесарной ножовки,обработка движений слесарной ножовкой,приёмы резания круглого и квадратного пруткового металла; и резание труб. Целью урока является ознакомление учащихся с устройством слесарной ножовки и её видами ,научить приёмам резания,развивать политехнический кругозор и воспитывать аккуратность в работе;соблюдать правила безопасной работы;демонстриру...
 • Программа работы с родителями и общественностьюВ условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического характера, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Родители, не владея в достаточной мере информацией о особенностях и месте обучения ученика, порой осуществляют выводы о образовании своего ребенка интуитивно. Данной программа способствует созданию единого образовательного пространства развития личности ребенка в семье и МБОУ МУК Центре индивид...
 • Занятие для школьников «Изготовление колодца из бросового материала»Вашему вниманию представлен урок на экологическую тематику. Важно привлечь учащихся к проблемам загрязнения окружающей среды. В конспекте представлено пошаговое изготовление колодца из коробки из-под молока. Также имеются загадки и вопросы для обсуждения. Фотографии выполнены лично мной.Задачи: - воспитание аккуратности, трудолюбия; - научить детей бережнее относится к окружающей нас среде; - развивать воображение и самостоятельное творчество детей при изготовлении поделки, тренировать мелкую моторику; - привлечь внимание детей к проблеме загрязнения окружающей среды; - познакомить детей с тем, что такое колодец; - познакомить с северной поэтессой Г.Сычевой.
 • Декоративно-прикладное искусство как средство эстетического воспитания школьниковПо-настоящему красив и счастлив тот, кто находит время и силы постигать великую культуру человечества. С.Т. Коненков В своей статье попыталась раскрыть важнейший вопрос об эстетическом воспитании школьников на всех ступенях школы. Важность эстетического воспитания в наше время, с детьми в этом направлении на всех уроках, делая акценты, к примеру, на уроках по выполнению чертежей. Особенно на уроках декоративно-прикладного искусства, когда ребенок изготавливает своими руками изделие, он понимает всю прелесть народного творчества, и красоту окружающего мира.
 • Программа внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская мастерская. Книга бренда»Программа относится к проектно-исследовательскому направлению внеурочной деятельности и предназначена для реализации в 10-11 классах. Цель программы: развитие творческой личности, способной организовывать собственную деятельность, работу в коллективе и обществе, самостоятельно реализовывать поставленные цели, находя пути решения поставленных задач. Данная цель реализуется через решение следующих задач: · повышения авторитета школы, как главного элемента развития и становления личности; · продолжать формировать компетенции в проектно-исследовательской деятельности как ведущем способе учебной деятельности; · обеспечить условия для организации и сотрудничества со сверстниками, учителями и родителям, представителями общественности; · сформировать компетенции в области создания бренда компании; · формирование информационных компетенций применяя графические редакторы Corel Draw и Adobe Photoshop, как средства графического решения творческих задач; · организовать проектно-исследовательскую деятельность в системе социального воспитания, в рамках совместной деятельности учителей, школьников, общественности.
 • Доклад «Эффективное влияние профессионально-творческого роста личности учителя технологий на повышение качества»Быстрота происходящих в обществе изменений связана с высоким уровнем инновационных процессов в различных социально-экономических сферах, в том числе и в образовании. Создание новшества неразрывно связано с интеллектуальным совершенствованием личности учителя. На мой взгляд, необходимо постоянно расширять собственные творческие знания, упражнять свой ум, выдержку, быть готовым к постоянному профессиональному росту. Как бы ни был профессионально подготовлен учитель, он просто обязан постоянно сове...
© 2010-2022