Биология

 • Azərbaycan Doğma Vətənim MənimAzərbaycan ərazisindən iki iri çay axır – Kür və Araz. Ölkəmizin relyefi mürəkkəbdir və dağ sistemlərindən (şimalda – Böyük Qafqaz, qərb və cənub-qərbdə – Kiçik Qafqaz və cənub-şərqdə – Talış dağları) və Kür-Araz ovalığından ibarətdir. Şahdağdakı Bazardüzü (4466) Azərbaycanın ən hündür zirvəsidir. Palçıq vulkanlarının sayı və müxtəlifliyinə görə Azərbaycan dünyada birinci yer tutur. Azərbaycanın iqliminə, əsasən, coğrafi mövqe, relyef və Xəzər dənizi təsir göstərir. V.V.Keppenə görə, dünyada möv...
 • Сценарий мастер-класса Режиссура урокаТема моего педагогического опыта: Реализация метапредметного подхода и формирования ключевых компетенций учащихся на уроках биологииЦель мастер-класса – продемонстрировать универсальный способ деятельности при решении задач, как центрального элемента содержания обучения. В этом способе выражается модель формирования ключевых компетентностей учащихся (предметной, информационной, коммуникативной)Позитивная мотивация к учёбе у ребёнка может возникнуть в том случае, когда соблюдены 3 условия: мне ...
 • Урок для 9 (10) класса по биологии Закономерности наследования. моногибридное скрещиваниеУрок по темеМоногибридное скрещивание проводится в 9 (10) классе по учебнику Общая биология В. В. Пасечника Целью урока является: сформировать знания о моногибридном скрещивании, сущности гибридологического метода; раскрыть законы Г. Менделя на примерах; учить решать задачи на моногибридное скрещивание разного уровня сложностию. Новый материал представлен в форме рассказа с элементами беседы. Во время объяснения учащиеся работают с текстом учебника – ищут ответы на вопросы учителя, и записывают новые термины в тетрадь, решают задачи, доказывающие законы Г. Менделя, тем самым они не только пассивные слушателями, но и активно вовлекаются в процесс изучения новой темы. Для более полного представления о моногибридном скрещивании и законах Г. Менделя пдемонстрирутся документальный фильм Моногибридное скрещивание,...
 • Исследовательская работа Пряная азбукаПряности играют огромную роль в жизни людей уже много-много столетий и даже тысячелетий. Они тесно связаны с политикой, любовью, религией, здоровьем и суевериями. Примечательно то, что пряные травы человечество стало употреблять в пищу гораздо раньше, чем соль. Первые упоминания о пряных травах были найдены в письменных источниках, датируемых периодом, который начался около 3000 лет тому назад. Причем активно использовать пряные травы стали на Востоке. Предполагается, что человек начал использо...
 • Оқыту тиімділігі озық технологиялар Оқыту тиімділігі-озық технологияларда Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше , сауатты маман әрі жан-жақты болу мүмкін емес.Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалды кәсіптік адамгершілік рухани азаматтық және басқа адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді өзін-өзі дамытып оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі ,айналадағы дүниеге,ад...
 • Подробнее о кишечнике. Дополнение к учебникуУважаемые коллеги! Это дополнительная информация к тексту учебника об анатомическом (названия отделов тонкой и толстой кишки) строении кишечника человека и бактериях-симбионтах нашего организма. Публикация размещена для подготовки учащихся к выполнению проверочной работы по итогам темы Пищеварение для успешного выполнения заданий повышенного уровня. Адреса представленной информации: https://ru.wikipedia.org/wiki http://www.childneurologyinfo.com/health-text-food5.php 4. http://botalex...
 • Мұғалім – мектептің жүрегіМұғалім – мектептің жүрегі Мұғалімдік әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты қажет ететін, қиялы бай адамға ғана жарасар мамандық.Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше жағдай оның түрлерінде сабақ өткізуін де және де оқушылардың жүрегіне жол таба білуінде жатыр. Ұстаз бен шәкірт-адам баласының арақатынастарының ең шынайы,мәнді де сәнді түрі.Ұстаз-өз бойындағы жақсылықты,білімділік пен парасаттылықты,адалдық пен мейірімділікті жеткізуші.Ал шәкірт- тек қабылдаушы болып сан...
 • Білім – өркениеттіліктің әрі өлшемі, әрі тетігіБілім – өркениеттіліктің әрі өлшемі, әрі тетігі Өлшем болатындығы – кез – келген мемлекеттің рухани да, әлеуметтік – эканомикалық та дәрежесі онда өмір сүретін халықтың білім деңгейіне байланысты бағаланады. Ғылым – ғалымды танудың кілті болса, сол ғылымның негізі білімде жатыр.Ал білімнің іргетасы жалпыға білім беретін орта мектепте қаланады. XXI ғасыр – өркениет талаптарына сай дамыған білім ғасыры. Жас ұрпаққа қызмет ету – еліміздің болашағына қызмет ету деген сөз. Білім қызме...
 • Ұстазға құрмет Ұлағатты іс Ұстазға құрмет Білім беру жүйесінің болашағы болып табылатын көптеген мүмкіндіктерді қамтитын оқытудың желілік технологиясын жан-жақты игеру уақыт талабы. Жаңа ғасырдың жаңа келбетіндегі дарынды жастар ғылымға бет бұрып,жетістікке жетуі,Елімізді жарқын болашаққа жеткізері айқын Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні қарсаңында Головацкий атындағы орта мектебінің педагогикалық ұжымы ерекше қуанышқа бөленді. Астана қаласында өткен III Республикалық ғылыми ж...
 • Видеоролик для релаксации Ура! Пришла зима!Наконец-то к нам пришла зима - холодная, скользкая, но такая снежная, белая и пушистая, что забываешь о самом лютом морозе. Какие красивые нарядные шапки и шубы одели деревья в лесу, теперь им совсем не холодно. А какие сказочные узоры оставил мороз на Вашем окне! Приходу зимы рады не только люди, но и братья наши меньшие. Ведь как весело прыгать по сугробам, с головой прятаться в снегу и прятать нос в холодные снежинки! Цель: оптимизация учебного процесса Задачи: снять усталость и напряжение;...
 • Тематический тест по природоведению по теме СушаПредложенный материал можно использовать на любом этапе урока - при проверке домашнего задания, закреплении материала, контроле и оценке знаний.Все вопросы и задания разделены на три уровня сложности (А,В,С).Уровень А- базовый (5 вопросов).К каждому заданию даются 4 варианта ответа, только один из которых верный.Уровень В- Более сложный (1 вопрос). Задание этого уровня требует краткого ответа (в виде одного - дух слов, сочетания букв или цифр).Уровень С- повышенной сложности (1 вопрос). При выпо...
 • Проверочная работа по биологии 6 клПроверка домашнего задания строение стебля 6 класс А) Биологический диктант. 1) Под кожицей листа находится слой клеток…….( пробки) 2) Ситовидные трубки входят в состав…( луба) 3) Вода и минеральные соли передвигаются в стебле по сосудам……( древесины) 4) Усики гороха – это видоизмененные…….( листья) 5) Стебель дерева состоит из коры, древесины и ….. (сердцевины) 6) Дыхание стебля с развитым пробковым слоем происходит при помощи ….. чечевичек) 7) Между корой и д...
 • Статья на тему СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯГлавное изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение темпов развития, при котором школа должна готовить своих учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться, что является главной задачей новых образовательных стандартов.Достижение умения учиться предполага...
 • Статья по биологии на тему Формирование метапредметных результатов на уроках биологии с использованием учебного оборудованияВ условиях введения новых стандартов в нашей школе мы находим формы и методы в рамках образовательных технологий, позволяющие с наибольшей отдачей выполнить образовательный заказ общества. Наличие интерактивной доски позволяет нам перевести учебный процесс на качественно новый уровень, так как возникают новые возможности для построения системы работы учителя по организации учебного процесса. Интерактивная доска - ценный инструмент для обучения всего класса. Это визуальный ресурс, который помогае...
 • Эссе по биологии Путешествие сосновой иголочкиПутешествие сосновой иголочки Зима. На улице мороз, ярко светит солнце. Все окна разрисованы зимними узорами, как - будто здесь потрудился талантливый художник! Земля покрыта снежным покрывалом. Медленно падают хлопья снега. Искрясь, кружатся в вихре танца веселые снежинки, радуются морозу и тихой погоде. А я иду на лыжах и радуюсь вместе с ними. Да и как можно не радоваться такой красоте! Я неспеша качусь по улицам родного села, направляюсь в урочище Терновое. Удивительной красоты вид откры...
 • Контрольный срез знаний учащихся по биологии по темам Химический состав клетки, Структура и функции клетки, Обеспечение клеток энергиейВ предлагаемых тестах осуществляется контроль теоретических знаний, общебиологических закономерностей, проявляющихся на молеклярном и клеточном уровнях. Данный вариант контрольного среза состоит из заданий з-х видов. В части А (17 заданий) необходимо выбрать один правильный ответ из 4-х предложенных. В части В в задании В- 1 выбрать три правильныхответа из шести предложенных. в задании В -2 - установить соответствие между особенностями пластического и энергетического обменов. В части С - найти...
 • Статья Работа с одаренными детьми по биологии в урочное и внеурочное время Проблема работы с одарёнными детьми – одна из актуальных задач современного образования. Главная задача учителя при работе с ними заключается в том, чтобы создать условия, в которых ученик мог бы проявить себя и дать ребенку возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учётом индивидуальных возможностей и склонностей. Ученые считают, что каждый человек обладает множеством возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. Н.Дубинина считает, “что ...
 • Программа элективного курса по биологииЦель курса. Формировать умение выявлять, раскрывать, использовать связь строения и функции клетки. Закрепить умения необходимые для проведения лабораторных работ. Привлечь учащихся к самостоятельной работе с дополнительной литературой. Задача курса: формирование умений и навыков комплексного осмысления знаний в биологии, помощь учащимся в удовлетворении интересов, увлекающихся цитологией и биохимией. Элективный курс рассчитан на 35 часов. Программой предусмотрено изучение теоретических вопросо...
 • Организация научно – исследовательской деятельности учащихся и особенности их подготовки к олимпиадам Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. Очень многое зависит от семьи и от школы. Поэтому важно именно в школе выявить именно всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить их планы в мечты. Научно–исследовательская работа включает: а) индивидуальную работу; б) исследовательскую работу; в) работу с научной, дополнительной литературой; г) участие в научно–исследова...
 • Тренинг с родителями на тему: Умеете ли Вы общаться со своим ребенком? Цель данного тренинга - дать родителям возможность задуматься над проблемой воспитания детей, поделиться друг с другом опытом воспитания детей среднего возраста. Разобрать ситуации, возникающие с детьми, найти адекватные выходы. Формировать потребность грамотно отвечать на детские вопросы, не подавляя проявления детской инициативы и любознательности. Данная разработка будет интересна и родителям, и педагогам. Тренинг с родителями на тему: Умеете ли вы общаться со своим ребенком? Цель: Дать родителям возможность задуматься над проблемой воспитания детей, поделиться друг с другом опытом воспитания детей среднего возраста. Разобрать ситуации, возникающие с детьми, найти адекватные выходы. Формировать потребность грамотно отвечать на детские вопросы, не подавляя проявления детской инициативы и любознательности. Ход тренинга Игровое упражнение Закончи предложен...
 • Урок Строение, свойства и типы соединения костей Цель: Изучить особенности строения, соединения и значения костей,. Закрепить изученный материал по строению скелета и особенностям костной ткани. Задачи 1 .знать строение и свойства костей, их химический состав, типы соединения костей, особенности их роста в длину и толщину 2. уметь устанавливать взаимосвязь строения костей и выполняемых ими функций; ...
 • Використання інноваційних технологій навчання на уроках біологіїПід час групової роботи на уроці, лекційно семінарських занять школярі, перетворюючись із пасивних учасників процесу на активних суб’єктів власного навчання, відтворюють засвоєні знання, пояснюють їх один одному, здійснюють перевірку, поповнюють словниковий запас новими термінами, ознайомлюються з новітніми досягненнями науки, створюють опорні конспекти, заповнюють таблиці, пропонують власні проекти. Групова робота дає більше можливостей для реалізації індивідуального підходу до навчання. Учні о...
 • Урок конференция Морские водоросли Материала по морским водорослям в школьном учебнике 6 класса мало. Использование дополнительного материала повышает интерес ребят к данной теме. Урок проводится в форме пресс-конференции. Ребята узнали, что саргассум является водным сорняком. Самая крупная морская водоросль-макроцистис. Длина этой водоросли от 60 до 123 метров, а также встречаются экземпляры до 300 метров. Ламинария-это морская капуста. В последнее время это капустное царство скудеет. Морские ежи питаются ламинарией, да и не тол...
 • Методична розробка виховного заходу на тему: «Я люблю біологію», проведеного для учнів 6 – 7 кл Розробка відкритого виховного заходу спрямована на розширення наукового кругозору учнів з біології. У чіткій і лаконічній формі підсумовуються вже набуті знання і створюються умови для подальшого заохочення у вивченні предмету. Для донесення до учнів необхідності і важливості вивчення біології пропонуються конкретні завдання, що потребують максимальних знань і уважності. При проведенні гри спрямовується увага учнів на культуру поведінки у суспільстві, формується почуття колективізму, вміння...
 • Экологическая обстановка города Шымкента и ее влияние на здоровье населения Ознакомление с экологической обстановкой г.Шымкента и с тем как она влияет на здоровье населения. Также узнать о том, как и чем мы можем помочь нашему городу в оздоровлении окружающей среды. Как мы с вами знаем основными критериями оценки состояния окружающей среды является здоровье человека, продолжительность его жизни. По данным статистики средняя продолжительность жизни в г Шымкенте составила 61,7 года (мужчины 60,5 лет и женщины 62,9 лет). В г Шымкенте наблюдается перенасыщенность промышле...
 • ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ. В наше время лекарственные растения стали одним из главных источников получения лечебных и профилактических средств медицины. Они используются как непосредственно, так и для получения ценнейших лечебных препаратов. Постоянно разрабатываются новые методики и способы получения различных средств из сырья лекарственных растений. Накоплен богатый опыт по фитотерапии (лечение травами). Лечение больных в клиниках только травами показало п...
 • Биология пәнінен сабақ жоспары тақырыбы Тамыр және тамыр жүйесі (6 сынып) 6 сынып.БиологияСабақтың тақырыбы: Тамыр және тамыр жүйесіСабақтың мақсаты: Тамырдың түрлері,оның қызметі,тамырлар жүйесі туралы түсінік қалыптастыру.Сабақтың мазмұны:1.Тамырдың анықтамасы2.Тамырдың қызметі3.Тамырдың шығу тегі4.Тамыр жүйесіТапсырмалар: І-деңгей. Білу1.Мәтінді оқып тамырдың анықтамасын жазыңдар2.Мәтінді оқып тамырдың қызметін жазыңдар3.Тамыр шығу тегіне қарай қалай бөлінеді? 3.Кестемен жұмыс .Шашақ тамырКіндік тамыр Берілген өсімдік атауларын тамырының түріне қарай орналасты...
 • Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира Урок биологии для 9 класса. Тема: Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира Цели урока. Обучающие: - закрепить знания учащихся о вкладе европейских ученых в развитии эволюционных идей, - актуализировать знания учащихся о жизнедеятельности Ч. Дарвина, - познакомить учащихся с основными положениями эволюционной теории Ч, Дарвина, - сформировать у них знания о движущих силах эволюции, об эволюционном значении наследственности и изменчивости организмов, формах и значени...
 • Значение и охрана птиц. Происхождение птиц Урок биологии для 9 класса. Теме урока Значение и охрана птиц. Происхождение птиц Цели урока. Обучающие: показать разнообразное значение птиц в природе и их практическое значение для человека: обобщить знания о среде обитания и черты приспособленности птиц к ней; продолжить формирование умений и навыков роботы с текстом, создавать презентации по данному материалу, Развивающие : развивать умения выделять главное, устанавливать причинно – следственные связи, развивать навыки самостоятельной раб...
 • Биология пәнінен сабақ жоспары тақырыбы Жүрек және қан тамырлар жүмысының реттелу 8 сыныпБиология 8 сыныбы. Сабақ: Күн саны: Сабақтың тақырыбы: Жүрек және қан тамырлар жүмысының реттелуі. Сабақтың мақсаты: Білімділік: ағзаның ішкі орта мүшелерін еске түсіре отырып, қанайналым жүйесі мүшелерімен танысу, оның ішінде жүрек, қантамырлар, үлкен және кіші қанайналым шеңберлерімен және олардың қызметтерімен танысу. Тәрбиелік: өздігінен ізденімпаздық, білімділік, еңбексүйгіштік, ада...
© 2010-2022