Технология

 • Монопредметный, внутриклассный, творческий проект Сделаем сами своими руками подарок маме1)В ходе этого проекта у учащегося формируются коммуникативная, деятельностная, мыслительная компетентности. Они перечислены по мере значимости в данном проекте. 2)У данного учащегося развиваются следующие общеучебные навыки: социальные (умение работать в группе, внимательно относиться к другим, делиться материалами, соблюдать очередность, умения пойти на компромисс, разумно реагировать в ситуации конфликта); коммуникативные (умение рассказать о проделанной работе). 3)Научится создавать новы...
 • Разработка урока по технологии газовой сварки Урок разработан в соответствии с программой ПМ. 02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) Объем материала, представленного к изучению на этом уроке, значителен. Эта тема является одной из основных в курсе, т.к. углеродистые стали нашли широкое применение при изготовлении сварных конструкций. на устойчивость горения дуги, и рассказать...
 • Доклад: Трудовое воспитание в системе формирования базовой культуры личности на уроках труда (столярное дело) в коррекционной школе 8 видаТезисы к докладу Трудовое воспитание в системе формирования базовой культуры личности на уроках труда (столярное дело) в коррекционной школе VIII вида. Автор: Макрушин О.М. учитель трудового обучения МКОУ С(К)ОШИ VIIIвида г. Нерюнгри Актуальной задачей для общества, и для школы в частности, является задача формирования базовой культуры личности человека с самого раннего детства. Одной из составляющих частей в системе формирования культуры школьника является трудовое воспитание и профессион...
 • Контрольно-измерительные материалы по МДК 02. 01. Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, тестаКонтрольно-измерирельные материалы (КИМ) по междисциплинарному курсу МДК 02.01. Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста предназначена для итогового контроля знаний в виде дифференцированного зачета. Содержит вопросы и задания по профессиональному модулю ПМ 2 Приготовление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста для студентов второго курса, обучающихся профессии повар, кондитер. КИМ составлены в соответствии с программой...
 • Внеклассное мероприятие по технологии (столярное дело) Тема: Конкурс мастеров. Цель: · Профессиональная ориентация учащихся 4 класса; · Коррекция эмоционально – волевой сферы учащихся; · Развитие положительных эмоций учащихся; · Развитие взаимопомощи учащихся. Участвуют две команды: 1 команда – Рашпиль, 2 команда – Молоток. Команды составлены из учащихся 5-10 классов, в каждой команде по 5 человек. Для проведения конкурса необходимо обязательное присутствие: - членов ж...
 • Ағашты өңдеу технологиясы сабақ жоспарыБұрын қолөнер шеберлеріне қажетті ағаштың бәрін ұсталар тікелей өз қолымен даярлаған. Оларды дер кезінде кесіп мезгілінде кептіріп отырған.Мысалы үйшілер үйдің сүйегіне қанат кереге,уық,шаңырақ жасайтын,ырғаққа ұстап керекті қалыпқа түсірген сонымен қатар ежелгі шеберлер ағашты кептіру тәсілін өте қарапайым түрде пайдаланған. Бүгінгі күнде қолдан тақтай даярлап жатудың қажеті жоқ Ағашты өндеу оған ою - өрнек салу үшін дайын тақтай да жеткілікті. Дегенмен біз еңбек сабағында ағашпен жұмыс істеу ү...
 • Ағашты механикалық тәсілмен өңдеуМашина техникалық құрылым, ол бөлшектерден тұрады және механикалық жұмыс арқылы электр энергиясына , металдар мен ақпараттар туғызады. Олар: технологиялық, транспорттық тасымал және ақпараттық- есептеуіш машиналар болып бөлінеді. Әр машина 3 негізгі бөліктен тұрады: қозғалтқыш, беріліс механизмі, жұмыс органы. ә) Ағаш өңдейтін токарь технологиялық машина. Ол ағашты жонып,егеу арқылы әр түрлі формаға келтіреді., айналатын денелер түріндегі бөлшектер жасалады. б) Ағаш өңдейтін СТД-120 м үлгісіндег...
 • Металл бұйымдарының графиктік бейнесі. Жаңа сабақ.Сабақтың тақырыбын, мақсатын хабарлау.Графика дегеніміз - грек тілінен аударғанда жазамын, сызамын деген мағынаны береді.Металл бұйымдарының графиктік бейнесі дегеніміз - металға графиктік сызықтарын жүргізу арқылы бұйымдар жасау.- Балалар, бүгін сабақта үй шаруасына қажетті қаңылтырдан қалақша жасаймыз. Оның жасалу технологиясы қиын емес. Ең алдымен қалақшаның өлшемдерін материалдарға түсіреміз. Одан кейін қалақшаның қайырылатын орындарын кесеміз. Қалақшаның кесілген орындарын құм ...
 • Тері өңдеу сабақ жоспарыТеріні кейде талдың, еменнің, қара мойылдың, кейде май қарағайдың қабықтарымен бояйды. Оларды көбінесе күздігүні әзірлейді. Тік тұрған ағаштың қабығын сыдыру ағашқа үлкен зиян келтіреді. Сондықтан бояуға алынатын қабықты көбінесе кесілген, қураған ағаштардан жинайды. Жиналған қабықты жылы сумен жуып, кепкен соң, темір келіге салып түйеді немесе қол диірменге салып тартады. 11 - 12 қой терісінен тігетін үлкен тонды бояу үшін осындай ұнтақталған 4 - 4, 5 кг қабықты 1, 5 - 2 шелек суға салып, тұзын...
 • Конспект урока Мода. Стиль. Виды одежды по назначениюЦели урока: сформировать у обучающихся представления о том, что такое стиль и мода; расширить представления о видах одежды по назначению. Задачи: Образовательная – учить применять на практике полученные знания на этапе закрепления (работа с натуральными образцами). Коррекционно-развивающая – коррекция и развитие связной устной речи (пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, анализирующая функция); коррекция и развитие зрительного восприятия и узнавания; коррекция ос...
 • Станоктың кинематикалық схемасы және оны оқу. Бөлшектерді сызбаға қарап құрастыру. Құрастыру сызбасын оқып түсіну. Жұмысты жоспарлау. Құрастыруға керекті материалдарды дайындау. Құрастырылған бөлшектерді қолмен құм қағаз арқылы өңдеу, тегістеу, бұрандалар арқылы бекіту. Бақылау және өлшеу құралдарымен жұмыс істеу. Призма формалы бөлшектердің сызбасы және долбары туралы түсінік. Оның жан-жақты (алдынан, сыртынан, оңынан, солынан) көріністері. Бөлшектердің сызбасын оқу ережелері. Ағаш бөліктерін құрастыру тәсілдері (кесу, қима, ұштама, т...
 • Внеклассное мероприятие + презентацияПояснительная записка Номинация: внеклассное мероприятие по предмету с использованием ИКТ Учитель: Селиванова Алла Николаевна Школа: МОУ ООШ села Бессоновка Новоузенский район Саратовской области Класс: 5-7 Продолжительность: 40 минут Форма: познавательная игра Тема: Хлеб-главное кушанье на все времена Цель мероприятия: -обобщить знания учащихся по теме Технология изготовления кулинарных изделий из муки разных видов · Задачи мероприятия: Развивающие: ...
 • Индивидуальный образовательный маршрут воспитанницы театра моды ЛюбаваКаждый человек - единственный и неповторимый в своей индивидуальности. Индивидуальность выражается в индивидуальных особенностях и различиях. Возникновение их связано с тем, что каждый человек проходит свой особый путь развития, приобретая на нём различные типологические особенности высшей нервной деятельности. К индивидуальным особенностям относятся своеобразие ощущений, восприятия, мышления памяти, воображения, особен­ности интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера личности...
 • Методическая разработка экскурсии в школьный музейАктивизация детского народного творчества возможна через возрождение интереса к народному декоративно-прикладному творчеству. Экскурсия в школьный музей способствует воспитанию подрастающего поколение в духе возрождения народных традиций России на примере использования рушника в обрядах. Рушник это расшитое декоративное полотно прямоугольной формы из конопляного или льняного холста. Это не только предмет народной культуры славян, но и один из немногих реликтов уходящей в прошлое славянской культуры вышитого символьного письма. Рушник несёт в себе множество смыслов, хранит историю народа не только христианского, но и гораздо более раннего, языческого периода.
 • Научно-исследовательская работа Коллекция моделей МультикодДизайн одежды – одно из направлений дизайнерской деятельности, главная цель которого заключается в том, чтобы проектировать одежду как одного из элементов предметной среды, которая бы удовлетворяла соответствующие материальные и духовные потребности человека. Объект дизайна – это такая вещь, которая так необходима людям не только для физической потребности, но и для эстетической функции. Дизайн, как и все люди должен идти в ногу со временем. Он должен ориентироваться на новые тенденции; об...
 • Выступление из опыта работыТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Основным видом человеческой деятельности является труд. В процессе труда произошло становление человека. Трудовая деятельность — та форма проявления жизненной активности человека, которая оказывает решающее влияние на его развитие. Труд играет большую роль в судьбе умственно отсталых школьников. Трудовая деятельность служит эффективным средством коррекции умственных, физических и личностных нарушений учащихся, а также средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании...
 • Открытый урок по темеПубликую открытый урок, который провела в 8 классе из раздела программы Практическое повторение по теме Набивка трафаретов, бордюров. Учащиеся показали свои знания по уже изученному материалу : что такое трафарет, из чего его изготавливают, где применяют, как и чем набиваются трафареты. Показали практические умения по набивке трафаретов. Во время урока проводилась игра-аукцион, детям понравился соревновательский прием, каждый хотел заработать больше смайликов. Отвечали полным ответом. Такж...
 • Занятие-ролевая игра «Растительный и животный мир Оршащины»Занятие-ролевая игра Растительный и животный мир Оршащины посвящена изучению растительного и животного мира Оршанщины. Занятие рекомендуется использовать при изучении факультативного курса Оршаведение в учреждениях образования Оршанского района, а также при освоении программных тем в детском экологическом объединении Природа в городе. Проводится как в микрогрупповой, так и в групповой формах организации деятельности учащихся. В процессе занятия учащиеся узнают познавательные факты...
 • Рабочая программа Авиа и судомоделированиеАвторская программа Техническое моделирование.Авиа и судомоделирование для детей 8-15 лет (срок реализации 3 года) Разработал: педагог дополнительного образования, преподаватель технологии первой квалификационной категории Хикматов Марсель Касимович Апастово 2013 год. Пояснительная записка Под техническим моделированием понимается один из видов технической деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов окружающей действительности в увеличенном и уменьшенном масштабе путём копирования объектов в соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных изменений. Кружок технического моделирования – одна из форм распространения среди учащихся знаний по основам машиностроения, воспитания у них интереса к техни...
 • Конспект урока по технологии на тему Изготовление кулона из мехаВключение национально-регионального компонента в программу по трудовому обучению призвано обогатить образовательный процесс ценностями ненецкой культуры. Этот компонент нацелен на формирование личности обучающегося, как достойного представителя своего региона, воспринявшего социокультурные ценности и традиции, способного к их приумножению, обладающего развитым чувством принадлежности к родному народу. Изучение национально-регионального компонента по технологии направлено на достижение следующих...
 • Планирование кружка Очумелые ручкиПояснительная записка. Актуальность программы. Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности. Оно способствует изменению отношения ребенка к пр...
 • Урок по технологии на тему техника вышивания - занизывание (кирпичики) Техника вышивания - занизывание или кирпичики (поверхностно-нашивные счетные техники). Знакомство с историей развития народной вышивки, возрождение традиций народного творчества. Почему шов занизывание или кирпичики имеет такое название. Технология выполнения стежков. Цель: Научить учащихся выполнению техники вышивания занизывание. Формировать умения и навыки в вышивании данной техники. Систематизировать и обобщать знания, полу...
 • Методическая разработка мероприятия по профориентации На планете профессийПреамбула игры: 1. В игре принимаю учащиеся 5-8 классов (младшая группа) и 9-11 классов (старшая группа). В первый день недели технологии, каждый класс получает 1 задание и бланк, в котором будут отмечаться правильные ответы. Для младшей группы подготовлено 7 вопросов и заданий, для старшей группы – 10. Задания несут разнообразный характер: загадки, вопросы, ребусы, анаграммы, математические вычисления. Правильным ответом каждого задания является профессия. 2. ...
 • Формирование универсальных учебных действийФормирование универсальных учебных действий Главной целью основного общего образования является формирование у школьника целостного представления о мире, обоснованном на приобретенных способах, умениях, навыках и знаниях деятельности; обогащение опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. Школьник должен уметь использовать приобретенные умения и знания в повседневной жизни, развивать познавательные интере... 1 Коммуникативные УУД · сотрудничество и взаимодействие · коммуникативно-речевые действия 2 Личностные УУД · смыслообразование · самоопределение · нравственно-этическая ориентация 3 Познавательные УУД · общеучебные · логические · постановка и решение проблем 4 Регулятивные УУД · организация учебной деятельности · саморегуляция Универсальные учебные действия Личностные Коммуникативные Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности). Смыслообразование (задавать вопрос: какое значение, смысл имеет для меня учение, и уметь находить ответ на него). Нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающееличностный моральный выбор) Планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия). Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). Разрешение конфликтов ( выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация). Управление поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий партнера). Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли Познавательные Регулятивные Общеучебные: – формулирование познавательной цели; – поиск и выделение информации; – знаково-символические; – моделирование Логические: – анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); – синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; – выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; – подведение под понятие, выведение следствий; – установление причинно-следственных связей; – построение логической цепи рассуждений; – ... Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно). Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий). Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик). Контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отлич... Функции УУД заключаются в следующем: — обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; — создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; - обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любо...
 • «Метод творческих проектов на уроках технологии в общеобразовательной школе»Целью современного образования является подготовка выпускника, который бы мог органично влиться в общество. Каждый обучающийся должен иметь возможность проявить свои таланты и творческий потенциал. Преподавание технологии в школе должно способствовать развитию способностей, необходимых каждому для самореализации в качестве члена семьи, гражданина, труженика. Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии, информации в интересах и по плану человека. В ш...
 • Конкурс А, ну - ка, девочкиЦель конкурса: Систематизировать знания по предмету технология. Конкурс организован между девочками 5- 7 классов и проходил в виде путишествия в страну Технология. Конкурс состоялся из таких остановок: приветствие команд, вопросы и ответы, технология кулинария, технология рукоделия, игра со зрителями, технология моделирование. В ходе были задания по проиденным материалам этих классов. Каждая команда в виде домашнего задания приготовили презентацию вкусного блюда. Болельщики каждой команды отв...
 • Методическая разработка использование информационных технологийРазвитие познавательной деятельности учащихся и использование информационных технологий на уроках технологии , а в последние годы все предметы с целью повышения мотивации к обучению Актуальность опыта В настоящее время методика обучения переживает сложный период. Создаются новые концепции образования, основа...
 • Опорный конспект по технологии Комнатные растения в интерьере квартирыТема урока: Комнатные растения в интерьере квартиры. Уход за растениями. Цели урока: используя теоретические знания, практические навыки, креативные способности учащихся выполнить посадку и уход за комнатными растениями, разработать эскиз размещения их в интерьере квартиры, оформить кашпо. Задачи: Образовательная: способствовать формированию и развитию умений и навыков ухода за комнатными растениями, правилами и приемами размещения их в интерьере квартиры. Развива...
 • Активизация познавательной деятельности на уроках технологииМой педагогический принцип: “Если не творчески, то зачем?”. Ученикам я часто напоминаю мудрые слова М.Горького: “Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд возвышается до творчества”. Я стремлюсь научить школьников думать, анализировать, выдвигать идеи, творчески подходить к решению любых задач, ценить прекрасное. Творческие люди быстрее адаптируются в обществе, на работе, лучше осваивают профессию и выполняют свое дело. Предмет “Технология” - особенный. Он не только формирует у детей политех...
 • Внеклассное мероприятие по технологииРазработка внеклассного мероприятия для младших школьников. Для проведения такой викторины-конкурса не требуется длительной подготовки, всё необходимое есть в кабинете технологии. В качестве жюри и зрителей можно пригласить родителей. Подобные мероприятия очень дружным делают класс, способствуют развитию умений сопереживать и помогать друг другу. Коллективные конкурсы воспитывают способность работать в команде и объективно оценивать результаты своего труда. Мероприятие можно провести к празднику...
© 2010-2022