Музыка

 • Непосредственно образовательная деятельность Детских снов чудесная страна Тема здоровья актуальна, а в наше время становится первостепенной. Исходя из этого возникает необходимость организации музыкальной деятельности с использованием здоровьесберегающих технологий. В представленном материале (для детей старшей группы) используются следующие здоровьесберегающие технологии: ритмопластика; дыхательная гимнастика; ...
 • Сценарий заключительного занятия «В ГОСТИ К ТЕРПСИХОРЕ»Заключительное занятие построено в форме путешествия, по приглашению Терпсихоры на гору Парнас, детей в гости. На пути к горе им предстоит встретиться с трудностями - дождем, топи из музыкальных ребусов, встречей со стражем – Нотой… Во время мероприятия выпускники поделятся своими знаниями по музыкальной грамоте, продемонстрируют умение исполнять хореографические этюды, играть на фортепиано, расскажут стихотворения, исполнят песни разных жанров – народные, в ритме джаза, современных композито...
 • Хронологическая таблица Музыканты и композиторыХронологическая таблица Музыканты и композиторы содержит следующие разделы:ФИО композитора, его портрет, век, годы жизни, музыкальное направление, страна, краткое содержание творческого пути композитора. Данная таблица может быть использована учителями музыки как для индивидуальных заданий учащимся, так и для группы учащихся. Поможет легче усвоить материал о музыкантах и композиторах.
 • Разработка для инструментальных кружков Аспапта ойнаймызКөңілді оркестр үйірмесінің технологиялық картасы Тақырыбы: Аспапта ойнаймыз Мақсаты: балалардың әуенді тыңдай отырып, музыка ырғағын сезіне аспаптармен фразалық ауысыммен кезектесе орындауын қадағалау. Көрнекілік: аспаптар,үнтаспа. . Әрекет кезеңдері Үйірме жетекшісінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті Мотивациялық қозғаушы Үнтаспадан вальс әуені ойналып тұрады. -Сәлеметсіздер ме, балалар! Байқаймын,біраз жұмыс жасап, шаршап қалған боларсыңдар. Кішкене сергіп,көңіл –күйімізді көтеру үшін не істесек болады екен? Шешімін тапқан сияқтымын .Музыка –адам жанын сергітедідейді,олай болса,сендерді Көңілді аспаптар әлеміне шақырамын. Біз өнерлі баламыз Аспспта ойнай аламыз. -Қанекей ,балалар, әрқайсымыз қалаған аспаптпарыңды ала қойыңдар. Балалар көңілді вальс әуеніне құлақ түреді. -Сәлеметсіз бе! Балалар қуана келіседі Балалар қалаған аспаптарын алып орындарына жайғасады. Іздену, ұйымдастырушы -Балалар, қолымыздағы аспаптарымызды таныстырып өтейікші. Балалардың жауаптарын тыңдап,оны толықтырады. Сазды әуенге ілесе, Аспаптармен үндесе, Кел, балалар ойнайық, Ырғақтан қалып қоймайық. -Балалар, қазір сендерге белгілі орыс композиторы Дмитрий Шостаковичтің :Вальс-шутка деген шығармасын ұсынамын. Көңілді аспаптармен музыкалық ауысымдарды дәл танып, кезектесе орындауға тырысайық. Репертуар:Вальс-шутка Шутка дегеніміз, балалар қазақша әзіл. Әуенді алдымен ты... Әр ұлттардың ерекшеліктерімен танысады. Менің қолымдағы аспабымның аты- металлофон. Клавишті аспаптар сияқты әдемі үні бар. Мынау –гуиро.Бұл қазақтың мүіз аспабына ұқсайды. Менің аспабым –трещетка деп аталады. Қазақша сілкіме дейміз. Қазақтың асатаяқ аспабы сияқты сілкіп ойнаймыз. Біздің аспаптарымыздың аты-бубен,сылдырмақ. Мынау-үлкен бубен.Оны сылдырлатып немесе ұрып ойнауға болады.Қазақтың даңғыра аспабына ұқсайды. Менің аспабым-треугольник,үшбұрыш. Геометриялық үшбұрыш пішініне ұқсайды.Ұрған... Рефлексивті-түзетушілік -Жарайсыңдар балалар, әуенге ілесе отырып,жақсы орындап шықтыңдар. Сендер болашақ жұлдыз болуға лайықтысыңдар! Әндете қоштасады. Әндете қоштасады. Күтілетін нәтиже: Балалар аспаптарды тани біледі және оның ерекшеліктерін ажырата біледі. Вальс әуенінің ырғағын сезіне аспаптарды кезектестіре орындауға үйретеді.
 • Сценари для театрального выступленияАрашаСахна жабулы. Ортаға мысық пен қоян шығады. Мысық:­ - ­­Сәлем, Ақ қоян! Қоян: ­­-Амансың ба, Марғау! Мысық: -Бір аулада тұрсақ та бір-бірімізді жиі көре бермейміз. Қоян: -Әрине көрмейсің.Темір торда үнемі қамалып отырамын.Бүгін үй иесі байқамай есігін ашып кетіп, қашып шықтым.Шіркін(қолын екі жаққа жаяды) бостандыққа не жетсін! Достарым да жоқ! Өзіме дос тапсам деймін. Мысық:­ ­­­­­­­­­­-Ой, несін айтасың?!Менің де көрген күнім құрысын!Қай жерден ит шығып қалар екен Деп қуыс-қуысқ...
 • Информационная карта инновационного педагогического опытаПроблема изучения творчества насчитывает более двух тысяч лет. Попытки раскрыть сущность творчества и его закономерности предпринимались многими философами, психологами и педагогами. Сегодня мы имеем социальный заказ общества школе на высокообразованную, компетентную, культурную, разносторонне развитую творческую личность. Введение федерального государственного образовательного стандарта предусматривает умение школьника принять нестандартное решение, а способность к творчеству становится важнейш...
 • Музыкотерапия и ее роль в развитии коммуникативных способностейМузыкотерапия — это особая форма работы с детьми с использованием музыки в любом виде ( игра на музыкальных инструментах, пение и др.). Музыкотерапия дает возможность активизировать ребенка, преодолевать неблагоприятные установки и отношения, улучшать эмоциональное состояние. Музыкотерапия помогает наладить отношения между педагогом и учащимся, между сверстниками, развивает чувство внутреннего контроля, открывает новые способности, повышает самооценку.
 • Методическая рекомендация Постановка руки начинающего пианистаНачальный этап - самый важный период во всяком деле. Также и в музыкальном воспитании детей. Одним из важных задач преподавателя на этом этапе - правильная организация пианистического аппарата. От того, какой фундамент заложил преподаватель, в полной мере в будущем зависит и развитие ребенка как пианиста. Здесь имеются и занимательные упражнения.
 • Арт-терапия как совокупность здоровьесберегающих технологий в системе образованияАрт-терапия как совокупность здоровьесберегающих технологий в системе образования.Какие задачи решает арт-терапия, напрвления современной арт-терапии: изотерапия — лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством и т. д.;имаготерапия — воздействие через образ, театрализацию, куклотерапию, драматизацию;музыкотерапия — воздействие через восприятие музыки;сказкотерапия — воздействие посредством сказки, притчи, легенды;кинезитерапия — ...
 • Реферат «Духовно–нравственное воспитание средствами дополнительного образования» Современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных ориентиров. В послании Президента России Федеральному собранию Российской Федерации подчёркнуто: Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность и общество лишь тогда способно ставить и решать национальные задачи, когда у них есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к самобытной кул...
 • Отчет о работе летнего оздоровительного отряда (профильного)В данном отчете показан режим отдыха и занятий в оздоровительном лагере при Детско-юношеском центре в 1 смену.Поскольку наши дети посещают образцовый вокально-хореографический ансамбль,то в лагере отдыхали и юные танцоры,и юные певцы.Мы совместно с детьми составили такой план работы на всю смену,который устраивал всех! Каждый день был как праздник,конкурсы и походы помогли нам лучше понять друг друга,сплотили наш коллектив.Старшие воспитанники помогали младшим,завязалась настоящая дружба меж...
 • Электронное приложение к уроку русского языка по теме Буквы гласных и согласных звуковВ этом электронном упражнении к уроку русского языка в игровой , наглядной форме дети пофторяют понятия буква согласного и буква гласного звука. Данное упражнение может быть использовано как в домашней работе, так и в классной работе учащихся. Яркие картинки, их большой размер, возможность играть самостоятельно и в паре(группе), заинтересует детей и сделает уроки повторения не только полезными, но и интересными. Для того, чтобы открыть данное электронное приложение к уроку русского языка, необх...
 • Праздник, посвящённый Дню защиты детей Вместе с друзьямиПраздник, посвящённый Дню защиты детей в детском саду, для разновозрастных групп. Праздник проводится на улице. Праздник ведут двое взрослых: Ведущий и Клоун Ириска. В празднике использованы авторские материалы Марины Мишаковой, песни известные детям. весёлые танцы, сопровождаемые музыкой из любимых мультфильмов. Детьми был исполнен флешмоб на тему Мои друзья. Дети показывали какие они стали сильными за год, путешествовали к морю, играли в игру с волшебным мячом Чтение мыслей.Праздник про...
 • Доклад на тему Классическая музыка как аспект духовного воспитания учащихсяДанный доклад был подготовлен как выступление на районном методическом объединении учителей музыки. В докладе освещается понятие духовного воспитания ребенка, которое является актуальным, для школьников любого возраста. Рассматриваюся особенности восприятия классической музыки, как главного фактора духовного воспитания. В тексте доклада приводятся примеры клонкретных классических произведений, необходимых для прослушивания. В докладе звучит акцент на том, что, чем раньше ребенок получит возможно...
 • Сценарий праздника К нам гости пришлиВо все времена люди любили ходить в гости и встречать гостей, красиво наряжались и украшали свой дом, готовили подарки и угощения, встречали гостя хлебом – солью. Усаживали в красный угол – самое красивое и удобное место в комнате. Пили чай из самовара, пели песни, танцевали, водили хороводы. Вот и в дошкольных учреждениях нашего города решили поддержать эту замечательную народную традицию. Раз в год воспитанники соседних детских садов собираются вместе, чтобы устроить праздник Идём в гости к д...
 • Сценарий для праздникаТілдер мерекесі Тілді сүю – тал бесіктен 1 фанфар.2 жүргізуші ортаға шығады.1 жургізуші: Қайырлы күн! Ана тілін ардақ тұтар тіл жанашырлары.2 жүргізуші: Армысыздар өрліде, асқақ рухты тәуелсіз елдің азаматтары, жас бүлдіршіндері. 1 жүргізуші: Бүгінгі өткізілгелі отырған Тілді сүю – тал бесіктен атты мерекелік іс- шарамыз Қазақ елінің тілдері мерекесіне қосылатын кішкене ғана үлес. 2 жүргізуші Қайта туды қазағымның ай- күні, К...
 • Сценарий для театрального выступления Тулки I-көрініс. Сахна ашылады.Маңыраған қойлардың дауысы.Күй ойналып,ортаға қойшы шығып Қойшы биі орындалады. Бір кезде музыка өзгеріп,түлкі мен аю көрінеді.Түлкіні аю қуып келеді. Түлкі қашып келе жатып: Ойбай ,мына пәледен құтқаратын кім бар мені, қайда қашып құтыламын?! Сонадайда тұрған бір тамды көріп,соған тығылады.Аю да тамға кіремін дегенде тар тесігіне кеудесі сыйып,бөксесі сыймай қалады. Ал,түлкі болса басқа тесігінен жылт етіп шығып: -Ай,қорбаңбай аюым-ай!Маған ...
 • Разработка для инструментального кружка для оркестра в детском саду Құстар да ән саладыТақырыбы: Құстар да ән салады Мақсаты: балаларға дыбыс биіктігі туралы түсінік беру; әннің жоғары-төмен биіктікте орындалуына сәйкес аспаптың дыбыс бояуын қолдана білуге үйрету. Көрнекілігі: құстар суреті,аспаптар,үнтаспа,нота сызықтары орналасқан таратпа карточкалар,қызыл, жасыл,сары дөңгелектер. . Әрекет кезеңдері Үйірме жетекшісінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті Мотивациялық қозғаушы Бастапқы жүріс. Балаларды көңілді әуенмен қарсы алады. Көктем келді Б.Бисенова -Балалар, қазір жылдың қай мезгі- лі? -Көктемнің ерекшеліктерін атаңдар шы. ( үнтаспадан құстардың дауысы естіледі.) -Ой,балалар,бұл ненің дауысы болды екен? -Дұрыс айтасыңдар. Ал, қазір сендерді ойынға шақырамын. Ойын:Даусынан таны -Алдымен экранға назар аударайық. Мұнда ұяшықтар көрсетілген. (Слайдтан көрсетіледі) Ойын шарты бойынша,ұяшық таңдалып, соған сәйкес құстың даусы естіледі.Сендер құсты даусынан а... Балалар көңілді әуен-мен залға кіреді. -көктем мезгілі. -күн жылиды, ағаштар бүршік атады, құстар жылы жақтан ұшып келеді. -құстардың Экранға назар аударады. Ойын шартын түсініп, құстың дауысын танып, атайды. -қарға -әтеш т.б Іздену, ұйымдастырушы Музыка сауаты -Балалар,өздерің байқағандай құстардың дауыстары әркелкі болып шығады екен. Біреуі –жіңішке, біреуі-жуан, біреуі-орташа. Адамдардың да дауыстары әртүрлі болады.Музыка тілімен айтқанда мұндай дыбыстарды дыбыс биіктігі деп атаймыз. Қазір алдарыңа нота сызықтары бар қағаз таратамын және үш түсті дөңгелектер(қызыл, сары,жасыл) беріледі.Дөңгелектердің түсіне қарап не естеріңе түседі? -Дұрыс,бағдаршам. Қызыл түспен-жоғарғы дыбысты,сары түспен- ортаңғы,жасыл түспен-төменгі дыбысты к... Дыбыс биіктігі туралы түсінік алады. -Бағдаршам. Нота сызықтарына дыбыс биіктіктеріне сәйкес түстерді таңдап, орналастырады. Әннің дыбыс биіктігін ажыратады. Әнді мұқият тыңдайды. Өздеріне тиесілі аспаптармен музыкалық ауысымдарды сезіне кезектесе орындайды Рефлексивті коррекциялаушы Құстар әні Аитова Ән сөздеріне сәйкес қимыл орындауға шақырады. Балаларды мадақтайды. Әндете қоштасады. Ән сөздеріне сәйкес қимыл жасайды. Әндете қоштасады. Күтілетін нәтиже: Құстар түрлерімен танысады. Ойын арқылы құстардың дыбысталуын ажыратуды үйренеді. Ән ырғағын аспаптармен әйгілей, ырғақтық есту қабілеттері жетіледі.
 • Рабочая программа театрального кружка Пояснительная записка. Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью, направленная на коррекцию эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности. Программа составлена, основываясь на методические рекомендации Детский музыкальный театр , авторы-составители: Е.Х.Афанасенко, С.А. Клюнеева, К.Б. Шишова, А.И. Коняшов. Сценическое искусство оказывает огромное влияние на сознание, чувства, вкусы, поступки дет...
 • Социализация учащихся в урочной и внеурочной деятельности Данная работа содержит обобщение опыта работы учителя музыки. В статье рассматривается роль учителя в формировании нравственных качеств личности учащихся, музыкальной культуры, воспитания музыкальных интересов и повышения эстетического вкуса как в урочной , так и внеурочной деятельности . Особое внимание обращается на то, что музыка влияет на интеллектуальное развитие, на эмоциональное состояние человека, на его самочувствие и здоровье , она обладает невероятным магнетизмом и энергетикой. Име...
 • Сценарий отчётного концерта Детской музыкальной школыКаждый учебный год в Детской музыкальной школе завершается отчетным концертом, который, по сути своей, является и выпускным вечером для учащихся, заканчивающих школу. Как совместить и отчет о проделанной работе, и выступления детей, и награждение лучших учащихся, и вручение свидетельств об окончании школы, и сделать мероприятие, на котором всем будет интересно и не утомительно. Это большое мотивационно -творческое мероприятие достаточно продолжительное по времени (2-2,5 часа) должно быть четко ...
 • «Ән-көңілдің ажары» ән байқауы Ән-көңілдің ажары ән байқауы.Мақсаты:Мектебіміздегі әнші,өнерлі оқушыларды анықтау. Құрметті көрермендер, ұстаздар,балалар. Бүгін өзін-өзі тану апталығына арналып өткізілгелі отырған Ән-көңілдің ажары ән байқауына қош келдіңіздер!1-жүргізуші: Көңілдері марқайып бір қалсыншы Өнерпаздар шырқап әнге салсыншы.2-жргізуші:Тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, еліміздегі береке мен тыныштық мәңгі жасасын. Иә қазақ халқы өнерді жоғары бағалап, оларға ерекше құрмет көрсеткен. Сал, сері деген атаулар бері...
 • Лето, в гости приходи! Спортивно- музыкальное развлечение Встреча лета предназначено для детей среднего и старшего дошкольного возраста, для проведения на спортивном участке на основе знакомого игрового материала. Вот июнь пришел на землю, месяц солнца и травы, И цветут и зеленеют все деревья и кусты. Насекомые проснулись, тоже к солнцу потянулись, Трудятся они весь день, позабыв про сон и лень. Мы выходим на полянку – хоровод все заведем, И про то, как лето любим, песню звонко пропоем! После хор...
 • Сценарий праздничного мероприятия, посвящённого годовщине образования Ульяновской областиСценарий праздничного концерта посвящён годовщине образования Ульяновской области и рассчитан на учащихся 1 - 11 классов и педагогов. Мероприятие об уроженцах и жителях Ульяновской области (Симбирской губернии), чья жизнь и деятельность оказали существенное влияние на историю, экономику и культуру нашего края, которые сумели достичь выдающихся успехов на избранном ими жизненном поприще.
 • Сценарий праздничного концерта, посвящённого Дню пожилого человека и Дню учителя Сценарий праздничного концерта ориентирован на учащихся 5 - 11 классов. Данный материал может быть использован учителями музыки, вожатыми при подготовке к школьному празднику, посвящённому Дню пожилого человека и Дню учителя. 1 октября вся страна чествует людей старшего поколения. На свете много профессий, и наши земляки отдали всю свою молодость, силы, жизненную энергию своей работе и воспитанию детей, да и сейчас воспитывают своих внуков и даже правнуков. Спасибо им за заботу, понимание,...
 • Статья уруунарга пианино садып бээринерде сумеВ нашей Республике Тыва много детей, которые учатся в музыкальных школах. В 80ые годы среди населения было много семей, которые могли обеспечить своих детей, учащихся музыкальных школ инструментами дома. Но после 90-х годов перестал осуществляться завоз пианино в республику, и в связи с этим в последние два десятилетия остро стоит вопрос об обретении пианино. как альтернатива, я предлагаю родителям приобрести своим чадам цифровое пианино, которое может способствовать более плодотворному протека...
 • Сценарий праздничного концерта к 70-летию Великой ПобедыВеликая Отечественная война – одна из самых ярких и одновременно печальных страниц нашей истории. История, которую нужно досконально изучать, воспитывая в детях любовь к своей малой Родине, формировать чувство гордости за свою Отчизну, сопричастности к истории и ответственности за будущее страны. Данный сценарий тематического концерта предназначен для разных категорий населения при активном участии учащихся ДМШ, а также может быть использован в качестве внеклассного мероприятия в общеобразовате...
 • Баяндама: Мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық қабілеттерін дамытуМузыкалық қабілеттің бірінші белгісі –музыкалық шығарманың сипатын, характерін сезіну, естігеніне бірге қуану, не күйіну, эмоциялық әсерін көрсету, музыкалық образды түсіну, қабілеті. Музыка баланы толғандырады, қабылдаушылық қабілетін оятады. Өмір құбылыстарымен таныстырады. Оларды бір-бірімен салыстыратын ой туғызады. Музыкалық қабілеттің екінші белгісі тыңдау қабілеттілігі ең қарапайым музыкалық дыбысты тыңдап ести білу мәдениетін байқайды. Ең қарапайым қасиетін аспаптардың ең жоғары және ең ...
 • Методическая разработка открытого мероприятия на тему: День защиты детейЦель: Формирование у детей элементарных представлений о своих правах и свободе.Развитие уважения и терпимости к другим людям и их правам. Задачи: · Способствовать формированию чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод, чувства ответственности (за другого человека, за начатое дело, за данное слово) · Развивать уважение к достоинству и личным правам другого человека · Разъяснять общественные нормы и правила поведения Каждый ребенок в нашей стране име...
 • Ашық сабақ: Кім жылдам?Білім беру саласы: ШығармашылықҰйымдастырылған оқу-іс әрекеті: Ән-әуезТақырыбы: Кім жылдамМақсаты: Білімділік: Балалардың музыка әуенін тыңдап, сезіні арқылы ән сабағына деген қызығушылығын арттыру. Әуенді қимылды үйрете отырып, әуен сазына ере білуге қалыптастыру. Тәрбиелік: Ойын арқылы ұйымшылдыққа тәрбиелеу. Әдемілікке тәрбиелікке баулу.Дамытушылық: Балалардың ойлау қабілеттерін дамыту.Көрнекілігі: Шарлар, доптар, себеттер.Сөздік қоры: Шар, допӘдіс-тәсілі: Сұрақ, жауап, көрсету, түсіндіру, жа...
© 2010-2022