Физика

 • Сводно-тематический план по физике для технического профиля, специальность Повар, кондитерСводно-тематический план по учебной дисциплине ОДП. 12 Физика составлен для объема 169 часов,расчитан на три семестра,в декабре сдается экзамен,по разработанным преподавателем билетам,в которые входят два теоретических вопроса и задача или практическое задание,проводится в кабинете физики,но у нас,к сожалению,одним преподавателем,без ассистента.План опирается на примерную программу по физике ,разработанную ФИРО,для технического профиля,к которому, спустя два года как выяснилось,принадлежит и ...
 • Рабочая программа по физике для обучающихся в системе СПО по профессии технического профиля (НПО) Повар, кондитерРабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисциплины Физика для профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования , одобренной и рекомендованной Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобразования России (29.05.2007г.№03 1180) , для обучающихся профессии начального профессионального образования технического профиля Повар,кондитер и ориентир...
 • 10 сынып физика пәнінен зертханалық жұмыстарЗертханалық жұмыс №1 Тақырыбы: Дененң ұшу қашықтығының лақтырылу бұрышына тәуелділігін зерттеу. Керекті құрал-жабдықтар: баллистикалық пистолет, өлшеуіш лента, 2-3 таза және көшірме қағаз. Теориялық түсінік. Горизонталь бетте көкжиекке әр түрлі бұрыш жасай оқ атқанда оның ұшу қашықтығы мына формулалармен өрнектеледі: Бұл формуладан оқтың 00-900-қа дейінг ұшу бұрышын өзгерткенде оның үшу қашықтығы әуелі кейбір мәнге дейін артады да, сосын нольге дейін кемитіні көрінеді. Түсу қашықтығы соs мен sin көбейтіндісінің үлкен мәнінде максимал болады. Міне, осы тәуелділікті 13-1 суретте көрсетілген баллистикалық пистолетпен зерттеу керек. Пистолет бұрыш өлшеуіші 3 бар, қапсырма шегег 2 бекітілген ... Шариктің ұшу бұрышы, α,0 20 30 40 45 50 60 70 Шариктің орташа ұшу қашықтығы L, см 2. Баллистикалық пистолеттің құрылысымен, жұмыс жасау принципімен танысыңдар. 3. Үстелдің шетіне баллистикалық пистолетті қысып қоятын бұрманы орнатып, бұрыш өлшегішпен пистолетті 450 бұрышпен бекітіңдер. Қағазды жапсырмай, байқау үшін атып көріңдер де, шамамен шариктің түскен орныны белгілеңдер. 450 бұрышпен атқанда шарик қағаздың шетіне түсетіндей етіп таза қағазды үстелге бекітіңдер, сосы үстіне көшірме қағаз салыңдар. 4. Пистолетті 200, 300, 400, 450 бұрышта... Зертханалық жұмыс №3 Тақырыбы: Дененің кинетикалық энергиясының өзгеруі мен серпімділік күшінің жұмысын салыстыру. Керекті құралдар: жаппай жұмысқа арналған штатив-2 дана, мектеп динамометрі, шар, жіп, миллиметрлік бөлігі бар ұзындығы 30 см сызғыш, штативі бар мектеп таразысы, гірлер. Теориялық түсінік. Кинетикалық энергия туралы теорема бойынша, денеге түсірілген күштің жұмысы дененің кинетикалық энергиясының өзгерісіне тең: А=Wk –Wk= Wk Осы тұжырымдаманы эксперимент жүзінде дәлелдеу ү... Штативке горизонталь динамометр бектіледі. Оның ілгішіне ұзындығы 60-80 см жіп арқылы шар байланысады. Осындай биіктікте екінщі штативке қысқыш бекітіледі. ҚӨысқыштың шетіне шарды орнатып, екінші штативті шармен бірге, шарға динамометр серіппесінің тарпынан Fсерп серпімлділік күші әрекет етеіндей жерге қашықтықтатады. Сосын шарды жібереді. Серпімділік күшінің әрекетінен шар жылдамыдқ алады да оның кинетикалық энергиясы нольден mv2/2–ге өзгереді. Шардың серпімділік күшінің әрекетінен алған жыл... зат Дене массасы,кг Калориметр массасы,кг Су мен калориметрдің бастапқы темп,температурасы, t1 Жылулық тепе-теңдіктің орнығуы кезіндегі температура, ө,0С Дене температурасының өзгерісі, t=1000-Ө Дененің берген жылу мөлшері. Q, Дж Заттың мольдік массасы, М, кг∙кмоль-1 Заттың жылу сыйымдылығы, Дж∙град—кмоль-1 Мыс Темір Алюминий Зертханалық жұмыс№5 Тақырыбы: Судың беттік керілу коэффициентін тамшының үзілуі және сұйықтың капилляр бойыцмен көтерілу әдістерімен өлшеу. Керекті құрал-жабдықтар: зертханалық таразы. гірлер, штангенциркуль, өлшемі 1х10 см қаңылтыр өлшеуіш сына, ине, миллиметрлік бөліктері бар 30 см-лік өлшеуіш сызғыш, конус тәріздес құты, стакан, воронка, шүмегі бар және ұшының диаметрі 3-4 мм болатын шыны резеңке түтік, штатив, тазартылған су. Теориялық түсінік. Беттік керілу сұйықтың беттік қабатының ше... Сұйықтың σ беттік керілуі шектелетін шекаралардың табиғатына және сұйықтың температурасына тәуелді. Берілген жұмыста судың беттік керілуін екі тәсілмен, тамшының үзілуі және сұйықтың капилляр бойымен көтерілуі әдістерімен өлшеу қажет. 1. Бірінші әдіспен σ өлшеу үшін 13,4-суретте көрсетілген құрылғы жиналады. 2. Ұшы 3 шыны, 2 краны бар резеңке түтік 1 құйғыға кигізіліп штативке бекітіледі. Құйғыға таза су құйылады. Шүмек арқылы судың жеке тамшылары стаканға ағатындай етіп реттеледі. Тамшының үзілер мезетінде беттік керілу күшінің F модулі массасы m тамшының Fа ауырлық күші модуліне тең болады: немесе Осыдан Өлшеу дәлдігін жоғарылату үшін n тамшының массасы өлшенеді де мына формуламен есептеу жүргізіледі: (13.10) Мұндағы М – аққан судың массасы, n-су тамшының саны, D-шыны түтіктің ішкі диаме... Капиллярдағы сұйық беттік керілу күші F капиллярмен көтерілген судың Ға салмағына теңгерілгенше көтеріледі, сонда Осыдан (13.11) Су массасын таразымен өлшейді, шыны түтіктің ішкі диаметрі-өлшеуіш сынамен және штангенциркульмен, капиллярдағы көтерліген судың биіктігі - өлшеуіш сызғышпен, капилляр диамеирі – инемен және штангенциркульмен өлшенеді. Жұмыстың орындалу тәртібі: 1-тапсырма. Судың беттік керілуін тамшының үзілуі әдісімен өлшеңдер. 1. Дәптерде өлшеу нәтижелерін және есептеулерді жазаты... № 2.013.4-сурет бойынша қондырғы жинаңдар. 3. Өлшеуіш сына мен штангенциркульдің көмегімен шыны ұшының 3 ішкі диаметрін өлшеңдер. 4. Бос стаканның массаын өлшеңдер. 5. 2 кран жабылады да, құйғыға таза су құйылады. Түтіктің астына құты (колба қойып, кранды жайлап ашып, түтікпен судың жеке тамшы болып ағуы реттеледі, жиілігі минутына 30-40 тамшыдай болғаны дұрыс. Осы шарт орындалғанда ғана тамшының үзілуі ауырлық күшінің әрекетінен деп санауға болады. 6. Түтіктің астына бос стакан қойып, 80-100 т... № Ρ, кг/м3 Н,м D,м σ ,Н/м ∆ σ ε=∆ σ/ σ 2. Ине мен штангенциркульдің көмегімен капиллярдың ішкі диаметрін өлшеңдер. 3. Капиллярды суға батырып, оның бойымен көтерілген судың биіктігін өлшеңдер. 4. (13.11) формуласымен судың беттік керілуін есептеңдер. 5. Өлшеуді бірнеше рет қайталап σорт мәнін табыңдар. Өлшеу нәтижесін 4-кестеге түсіріңдер. 6. Осы жұмыста өлшеулердің қатесін бағалау жеткілікті дәрежеде күрделі. Өздерің алған мәнді оның кестелік мәнімен салыстырыңдар. 7. σ-ның әр түрлі әдіспен табылған мәндерін салыстырыңдар және оны ...
 • Рабочая программа по физике для обучающихся по специальности технического профиля в системе СПОПрограмма учебной дисциплиныразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, технического профиля по специальности 260807 Технология продукции общественного питания. Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисциплины Физикадля специальности СПО, одобренной и рекомендованной Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобразования России (16.04....
 • Задание для самостоятельной работы студентов по теме Данная разработка представляет собой план урока по теме : Законы постоянного тока. Студенты в основной школе изучали основные понятия по теме урока, поэтому для повторения и систематизации знаний им предлагается 3 блока заданий: 1) ответить на вопросы, используя текст учебника; 2) заполнить таблицу; 3) решить задачи по теме урока. Студенты работают каждый в своем ритме, что по позволяет создать на уроке комфортную, рабочую обстановку. Для студентов имеющих высокую скорость работы и более вы...
 • Энергия. Потенциальная и кинетическая энергияЦелевая аудитория: 7-й класс. Тип урока: комбинированный. Форма деятельности: индивидуальная и группах. Оценка педагогической ситуации: состав класса различный по скорости и сложности усвоения материала. Тема урока характеризуется доступностью и наглядностью, что выступает дополнительным условием к включению детей в самостоятельно-творческую деятельность. Цель урока:ввести понятие энергия, рассмотреть отличие между потенциальной и кинетической энергией, научиться применять полученные знани...
 • ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ФИЗИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ, МАТЕМАТИКЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН»Цель урока: Развить в детях смекалку и умение мыслить, чувство индивидуальности и умение работать самостоятельно. Программа проведения 1. Представление команд 2. Разминка Любители быстрой езды 3. Конкурс Подумай и ответь 4. Конкурс занимательные опыты 5. Конкурс капитанов Кто больше 6. Конкурс Физическая эстафета 7. Конкурс Любители кроссвордов
 • Тема урока: Закон Ома для участка цепиУрок проводиться в 8 классе.Цель урока:создание условий для исследовательской деятельгости учащихся в процессе изучения зависимости силы тока от напряжения и сопротивления,формирование практических навыков работы с измерительными приборами и сборка электрических цепей . Тип урока -комбинированный:проблемный урок с элементами исследования.Межпредметные связи с математикой,информатикой,технологией и историей.На уроке используются различные формы работы учащихся-фронтальный ,групповой,индивидуальны...
 • Интегрированный урок Физика +БиологияБиологическое действие радиоактивных излученийУрок проводиться в 11 классе совместно с учителе биологии..Продолжительность урока-90 минут.цели урока:образовательные,воспитательные,развивающие.Мотивация-отношение людей к той или иной опасности зависит от того насколько он к ней подготовлен.Тип урока-комбинированный с элементами исследования. На данном уроке расматривается действие различных излучений на клетку,на различные органы человека.На уроке учащиеся работают с опорным конспектом.тестами.таблицами. С помощью дозиметра измеряеся и оцени...
 • Программа блока дополнительного образования Проектная физика: учебно-исследовательская деятельностьВ XXI веке информационных технологий человек с лёгкостью получает ответы на интересующие его вопросы с помощью Всемирной паутины. В третье тысячелетие Новейшего времени вступило новое инновационное поколение — Homo Internetus. Это новое постиндустриальное общество, в котором происходит софистическая подмена понятий: кто обладает информацией, тот обладает миром. Но информация — это ещё не знание. Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, к сожалению, приводит к тому, что у...
 • Контрольная работа на тему: Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1 Закон термодинамики. КПД теплового двигателя1 вариант. 1.Чему равна внутренняя энергия 5 моль одноатомного идеального газа при температуре 27 °С? 2. Газ, расширяясь изобарно при давлении 2·105 Па, совершил работу 200 Дж. Определить первоначальный объем, если конечный объем равен 2,5 л. 3. Вычислить увеличение внутренней энергии идеального одноатомного газа массой 0,5 кг при изохорном повышении температуры на 15 К (с=920 Дж/кг·°С). 4. Чему равен КПД идеального теплового двигателя, если температура нагревателя 455°С, а холодильника 273°С. ...
 • Рабочая программа по физике Мир физики в быту для коррекционной школы VIII видаПри изучении курса ставится задача формирования представлений о явлениях и законах окружающего мира, с которыми учащиеся сталкиваются в повседневной жизни. У учащихся первоначальные представления о научном методе познания, развиваются умения устанавливать причинные связи при наблюдении за явлениями природы; представления о физических величинах и способах их измерений. Конечная цель – показать учащимся возможности использования физических законов в повседневной жизни и на производстве; научить ...
 • Сценарий интеллектуальной игры: «Путешествие в страну «Фиастро»» Сценарий интеллектуальной игры: Путешествие в страну Фиастро. Цель: развить познавательный интерес к предметам, показать творческие способности, воспитать достойного развитого интеллектуального гражданина Республики Казахстан. Форма : интеллектуальная игра. Оформление: плакаты: Страна Фиастро, Желаем удачи, Мы знаем Все!, портрет Н. Коперника, физические приборы. Оборудование: интерактивная доска, аудио-, видео -записи. Царь страны Фиастро: Здравствуйте, уважаемые гости...
 • Тема урока: Повторение. Акустика – наука о звуке. Природа звука. Источники звука. Виды звуков. Свойства звука. Скорость звука. Эхо 11 класс. Тема урока: Повторение. Акустика – наука о звуке. Природа звука. Источники звука. Виды звуков. Свойства звука. Скорость звука . Эхо. Цель урока: повторить и углубить знание о звуковых волнах, продолжать работу по развитию самостоятельности учащихся на уроке, воспитать правильное понимание окружающего мира. Тип урока: комбинированный. Оборудование: интерактивная доска, камертон. Демонстрации: акустический резонанс. План –конспект урока: Эпиграф к урок...
 • План урока по физикеУрок № 61 Тема: Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Цели: · Образовательные: вызвать объективную необходимость изучения нового материала; способствовать овладению знаниями по теме Рычаг. Момент сил. · Развивающие: содействовать развитию речи, мышления, овладению методами научного исследования: анализа и синтеза. · Воспитательные: формировать исторический взгляд на развитие техники, познавательный интерес; положительной мотивации к учению...
 • Смотр знаний по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 8 класс. Тема урока: Смотр знаний по теме Изменение агрегатных состояний вещества. Тип урока: повторение, закрепление и обобщение полученных знаний. Вид урока: смотр знаний . Цель урока: закрепить, обобщить, систематизировать и проверить полученные знания по данной теме. Задачи урока: - показать глубину полученных знаний; - продолжать развивать у учащихся умение мыслить, анализировать, обобщать и делать выводы; ... 1 этап Физическое лото Попробуй собери 2 этап Выступление групп Визитная карточка 3 этап Решение задач От простого к сложному 5 этап Тестирование Знаю и верю дополнение Общий балл Правильный ответ – 1 балл, неполный ответ -0,5 балла, неправильный ответ – о баллов. Желаю всем удачи ! Этапы смотра знаний. 1 этап: физическое лото Попробуй собери. (7 мин) Каждой группе раздаются карточки задания, необходимо правильно распределить задания по карточкам. После выполнения задания участник каждой группы демонстрирует ответы на интерактивной доске. Снежинки Состояние вещества Температура при кристаллизации вещества… Пример состояния вещества Формула для расчета количества теплоты при отвердевании вещества Температура при плавлении вещества ... Удельная теплота плавления, единицы измерения Капельки Состояние вещества Температура кипения зависит… Пример состояния вещества Удельная теплота парообразования, единицы измерения Температура при кипении вещества… Формула для расчета количества теплоты при испарении Невидимки Состояние вещества При испарении вещества теплота… Прибор, измеряющий влажность воздуха Формула относительной влажности воздуха Скорость испарения жидкости зависит… Формула для расчета количества теплоты при конденсации Алмаз, постоянная, Q=λm, постоянная, вода, постоянная, внешнего давления, r, Дж/кг, λ, Дж/кг, Q=rm, Q=rm, жидкое, твердое,φ=р/рн ·100%, площади поверхности, от увеличения температуры, ветер, поглощается, гигрометр, психрометр, газообразное. Учитель: Молодцы, поверили у себя в карточках и в маршрутных листах поставили отметку. 2 этап: Визитная карточка. (6 мин) Учитель: Ребята, вы показали свои умения и находчивость при выполнении 1 этапа задания, а теперь давайте перейдем к заданию в виде ...
 • Салыстырмалылық теория элементтерін қайталауСабақ тақырыбы: Салыстырмалылық теориясының элементтері тарауын қайталау сабағы Сабақ мақсаты: · Cалыстырмалылық принциптің негізгі қағидаларын білу және Ньютон заңдарынан туындайтын салыстырмалы принциптердің салдарларын пайымдау. • Есеп шығару арқылы білім- білік дағдыларын дамыту. • Оқушыларды ғалым өмірінен үлгі алуға тәрбиелеу. Сабақтың түрі: Бекіту Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, есеп шығару, тест Құралдар:рефлекция жазуға арналған парақшалар, тест парақшалары, интерактивті... №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 Інұсқа с а д б б а а а ІІ нұсқа б с а с а б б б ҮІ. Бекіту(слайд арқылы) ҮІІ.Үй жұмысы Ү тарауды қайталау,әркім өзінің тыныштықтағы энергиясын есептеу ҮІІІ.Қорытынды, бағалау Рефлексия Әр оқушы сабақ соңындағы көңіл күйін оң жағындағы бағанға қойсын №1 қосымша Аты-жөні Сабақ басындағы көңіл-күйің Балл Сабақ соңындағы көңіл-күйің 6 5 4 3 2 1 0 І нұсқа 1.Төмендегі ғалымдардың қайсысы арнайы салыстырмалылық теорияның негізін қалады? а) Арно Пензиас б) Альберт Майкельсон с) Альберт Эйнштейн д) Джеймс Максвелл 2. ХБЖ-де тыныштықтағы дене энергиясының өлшем бірлігі а) Дж б) Дж/кг с) Дж/м3 д) кг м /с 3. Эйнштейнформуласы: а) Е = m0v2 б) Е = с m2 с) Е = д) Е = mс2 4. Тыныштықтағы массасы жоқ бөлшек ...
 • Разработка урока физики по теме Строение веществаурок Строения вещества 7 класс. к уроку подготовлена презентация. Материал и задания данного урока вызвали интерес у детей. Практическая пабота по составлению молекул веществ мотивировала учащихся на дальнейшее изучение темы, выполнение подобных заданий способствует осознанному восприятию теоретического материала. Стиротворение В.Я. Брюсова Мир электрона, написанное в 1922году, заставляет школьников задуматься о многообразии мира и единой его основе. Работа в группах по составлению Анкеты ...
 • Урок по физике Полупроводники Урок по физике Полупроводникипозволяет интересно и наглядно представить данную тему.Урок содержит цели, необходимую структуру урока.При объяснении используется презентация с необходимыми графиками и схемами.В разработке урока используется опорный конспект,который позволяет проверить полученные знания на уроке.При объяснении используются для наглядности образцы полупроводников.Данный материал вызывает большой интерес у обучающихся.Он носит и практическую направленность,так как проводники исп...
 • Доклад Внедрение ФГОС: личностно ориентированное обучениеО личностной ориентации обучения в последние годы сказано и написано немало. Кажется, что уже никого не надо убеждать в необходимости уделять внимание личностным качествам учащихся во время их обучения. Однако, насколько в условиях ФГОС изменился подход учителя к планированию и проведению занятий по учебным предметам? Какие технологии проведения урока более всего соответствуют личностной ориентации? Российское образование сегодня переживает ответственный этап своего развития. В новом тысячелет...
 • Доклад Межпредметные связи как одно из направлений повышения качества образования В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствую лучшему формированию отдельных понятий внутри отдельных предметов, групп и систем, так называемых межпредметных понятий, то есть таких, полное представление о которых невозможно дать учащимся на уроках какой-либо одной дисциплины (понятия о строении материи, различных процессах, видах энергии). Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением наук ...
 • Урок Подготовка учащихся к успешной сдачи ЕГЭ. Решение задач уровня С (молекулярная физика) Тема Подготовка к ЕГЭ. Решение задач уровня С по молекулярной физике 10 класс Учитель: Хадарцева А.В. МКОУ СОШ № 3 г. Беслан Цели урока: Познавательные: 1.закрепить знания о газовых законах, уравнении Менделеева-Клайперона. 2.продолжить формирование умений решать задачи молекулярной физики 3.продолжить формирование умений строить графики в различных координатах Развивающие: 1.продолжить работу по развитию умений анализировать ситуацию, сопоставлять факты; ... 5. Подведение итогов. Выставление оценок. Д/З
 • Конференция по физике для старшеклассников Этот день все приближали, как могли Панюков Я.: Много лет отделяют нас от того дня, когда фашистская Германия подписала акт o капитуляции. Закончи­лась Победой небывалая по своим мас­штабам, ожесточенности и человеческим потерям война, бушевавшая на планете 6 лет, а на нашей земле — без малого 4 года — 1418 дней. Война унесла жизни миллионов людей. Неимоверным напря­жением всех сил — душевных и физиче­ских, она была выиграна Советским Союзом. Баразгова З.: Для молодого поколения нашей стра­ны, это собы­тие — далекая история. Нам, живущим в совсем ином мире и другой стране, при другом общественном строе, где жизнен­ные приоритеты составляют иные цен­ности, где господствует современная тех­ника, пронизывающая все стороны бытия, трудно, почти невозможно предста­вить, какими были для нашего народа годы великой битвы и КАКОЙ ЦЕНОЙ была завоевана Победа над врагом. Панюков Я.: Тема истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. неисчерпаема. Когда на рассвете 22 июня 1941 года вооруженные силы фашистской Германии вторглись в пределы Советского Союза, и над Родиной нависла смертельная опасность, весь наш народ поднялся на защиту своего Отечества. Силы и помыслы миллионов людей были направлены к одной общей цели - разгрому врага. Баразгова З.: Наука и техника тоже встали на военную вахту. Как писал выдающийся физик С. И. Вавилов: “Научная громада - от академика до лаборанта и механика направила без промедления все свои усилия, свои знания на прямую, или косвенную помощь фронту”. Физики-теоретики от вопросов о внутриядерных силах и квантовой электродинамики перешли к вопросам баллистики, военной акустики, радио. Экспериментаторы, отложив на время острейшие вопросы космической радиации, спектроскопии занялись дефектоскопией, спектральным анализом, магнитными и акустическими минами, радиолокацией. Во многих случаях физики работали непосредственно на фронте, испытывая свои предложения на деле, немало физиков пало на поле брани, защищая Родину. Панюков Я.: Перевернем несколько по­желтевших страниц истории огненных военных лет 1941-1945 года. ( фоном звучит Священная война) Хубулова К.: Товарищ, ты видишь: над краем родимым Распластанной свастики тень. Товарищ, ты слышишь - сквозь гул орудийный Надорванный стон деревень. Смотри — под фашистской пятого кровавой Томятся, как узник в цепях, И наши луга, и леса, и дубравы, И наш урожай на полях. Баразгова З.: B первые же дни войны прозвучала по радио песня Священная война, где был суровый призыв к ее гражданам: Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой... Панюков Я.: И народ в едином порыве встал, встал по велению сердца, движимый зовом своей любви к Родине, чувством долга, позабыв о многих невзгодах. Он поднял­ся на защиту жизни и Своей Страны. Ведущие научные работники приня­ли обращение К ученым всех стран. Его подписали физики А. Ф.Иоффе и Л. Л.Капица, специалисты в области ме­ханики А. Н.Крылов и С. А.Чаплыгин. Баразгова З.: B нем говорилось: В этот час реши­тельного боя советские ученые идут со своим народом. отдавая все силы борьбе c фашистскими поджигателями войны - во имя зашиты своей родины и во имя зашиты свободы, мировой науки и спа­сения культуры ... Панюков Я.: Предстояла сложнейшая организатор­ская работа, которую к тому же требова­лось выполнить в кратчайшие сроки. Нужно было: а)переместить все крупные научные центры в отдаленные и поэтому безопас­ные районы страны (физические и физико-технические — в Казань); б)сохранить научный потенциал стра­ны — людей и важнейшее оборудование, создаваемое годами; в)развернуть на новых местах научную работу, но подчинить ее нуждам фронта. Баразгова З.: Люди понимали не только важность стоящей задачи, ими владело желание как можно скорее своим трудом помочь фронту. Секретарь президиума Академии Наук П. А.Стеклов писал: Я еще ни разу в жизни не видел такого единения на­уки и труда и мошной волны трудового энтузиазма и творческого порыва.... И результат не замедлил сказаться: уже через 2-3 месяца научные центры нача­ли свою работу на новых местах, вдали от линии фронта. Панюков Я.: Итак, часть ученых поехала в эвакуа­цию, чтобы в лабораториях и на иссле­довательских установках, опираясь на свои знания, создавать разработки, нуж­ные фронту. Лозунг Все для фронта, все для Победы! был в те годы не только приказом, но естественной потре6нос­тью почти каждого человека. Вторая часть людей науки пошла в действующую армию или в Народное ополчение, чтобы сражаться с оружием в руках. Вот что рассказывали участни­ки тех событий. · Вице-президент (в 70-e гг. ХХ в) Академии педагогических наук В. г. Зубов: Когда в 1941 г. фашисты напали на нашу страну, я был аспирантом физфака МГУ. Почти все не призванные в армию ухо­дили в Народное ополчение... Я пришел в ополчение рядовым... вскоре был уже инструктором политотдела дивизии. Мы строили оборонительные сооружения под Можайском, Вязьмой, деревней Семлево, что на старой Смоленской до­роге.... Гугкаева А.: Не счесть учителей физики, кото­рые, оставив свои классы, пошли воевать. Бывший учитель, а впоследствии член-корреспондент Академии педагоги­ческих наук, известный специалист в области школьного физического экспе­римента Б. С.Зворыкин в1975 г. Вспоми­нал: Когда началась Великая Отечест­венная война, я работал учителем физи­ки в 175-й московской школе. Так как я был радиолюбителем, имевшим доволь­но большой практический опыт, меня послали на специальные курсы и через 3 месяца, весной 1942 г, я стал коман­диром радиовзвода... Мы обеспечивали бесперебойную радиосвязь штаба бата­льона c ротами, находящимися на перед­нем крае. Одновременно вели постоян­ную и очень напряженную учебу… Мы стояли под Волоколамском, затем про­шли всю Белоруссию и вышли на север Латвии . Хубулова К.: А вот воспоминания еще одного известного педагога —московского учи­теля Я. Ф.Лернера: B 1941 г. я окончил Одесский педагогический институт и уже в августе был призван в ряды Крас­ной Армии. Пройдя ускоренный курс обучения, я был направлен в Новгород­ский полк. Начал работу c должности командира взвода топографической раз­ведки. Участвовал в боях на западном фронте... сражался на Болховском фрон­те в 1943-1944 гг.. Гугкаева А.: Работали на Победу не только взрослые, но и подростки. Вот, что вспо­минал преподаватель МГУ, автор школьных учебников физики для 1Х—Х1 клас­сов, по которым занималось не одно поколение советских и российских школьников Б. Б.Буховцев: В июне 1941 г., сдав экзамены за восьмой класс, я перешел в девятый. A через несколько дней мирная жизнь всех советских лю­дей была прервана. Нападение фашист­ской Германии на нашу Родину измени­ло и мою судьбу. O продолжении учебы нечего было и думать: стране нужны были рабочие. И я пошел на завод. Почти пол­тора года работал токарем. B 1943 г, ког­да мне исполнилось 18 лет, был призван в ряды Советской Армии. Попал в гвар­дейские минометные части, на вооруже­нии которых находились орудия, заши­фрованные загадочными буквами РС (ракетные системы) и оказавшиеся гроз­ными катюшами... Полк, с которым я выехал потом на фронт, сражался на Курской дуге.... Панюков Я.: Война была не только битвой армий, но и длительным, изнуряющим сраже­нием техники, битвой умов. K началу войны с СССР гитлеровская Германия обладала мощным военным потенциалом. У нее были совершенные танки, самолеты... Она превосходила нашу страну не только по качеству, но и по количеству единиц военной техники. Вот несколько цифр: промышленная база Германии вместе c базами ее союзников и порабощенных стран превышала советскую в 1,5-2 раза, а в 1942 г. в связи c захватом богатейших районов нашей страны — в 3-4 раза. Хубулова К.: Командование, конструкторы, ученые понимали, как сильно исход войны за­висит от технического оснащения нашей армии! Нужно было в кратчайшие сроки не только организовать выпуск нужного количества военных машин разного на­значения, но и создать новые, превос­ходящие аналоги противника. Панюков Я.: C первых дней войны начался ве­личайший в истории поединок воздуш­ных армий, битва конструкторских умов. Небывало быстрыми темпами совершен­ствовалисьнаши воздушные корабли. Нам нужно было иметь лучшие, чем y врага, самолеты, a для этого требовалось увеличить высоту их полета, скорости подъема и движения, улучшить манев­ренность машин, их огневую мощь. Тех­нических задач было много, и все они были сложные. Баразгова З.: Авиаконструкторы использовали ре­зультаты исследований, выполненных в предвоенные годы нашими учеными, в частности Хубулова К.: С. А.Христънановичем по теории обте­кания тел потоком воздуха, имеющим скорость. близкую к скорости звука; Гугкаева А.: профессорами А. А.Дородницыным и Л. Г. Лойцянским по методике расчета сил трения c учетом сжимаемости воздуха при больших скоростях движения; Панюков Я.: М. В.Келдышем o причинах и теории сильного самовозбуждения колебаний крыльев и хвостового оперения самоле­та, которые приводят к разрушению ма­шины в полете: Баразгова З.: А. И.Макаревского, который предло­жил оригинальные методы расчета само­лета на прочность. Хубулова К.: Широко известны слова нашего зна­менитого авиаконструктора С. А. Лавоч­кина, сказанные им в лихие военные годы: Я не вижу моего врага — немца-конструктора, который сидит над свои­ми чертежами... в глубоком убежище. Но, не видя его. я воюю с ним... Я знаю, что бы там ни придумал немец, я обязан придумать лучше. Я собираю всю мою волю и фантазию, все мои знания и опыт... чтобы в день, когда два новых самолета — наш и вражеский — столкнутся в воен­ном небе, наш оказался победителем. Так думали и такую мысль главной считали многие создатели отечественной военной техники.B суровых условиях военного време­ни наши авиаконструкторы сумели со­здать и запустить в серийное производ­ство 25 (!) новых и модернизированных уже используемых типов военных само­летов. B их числе: истребитель Ла-5 конструкции С. А.Лавочкина, обладавший мощным двигателем, большой скоростью подъе­ма, маневренностью, огневой мощью, значительной высотой полета (более11 км), простотой в управлении; стре­мительность и живучесть машине при­давал новый мощный, надежный двига­тель с воздушны м охлаждением. (Пер­вые полки истребителей Ла-5 участвова­ли в сражениях уже через год после на­чала войны.); самый легкий и маневренный истреби­тель второй мировой войны — Як-3, скон­струированный в 1943 г. в конструктор­ском бюро А. С.Яковлева; его взлетная масса равнялась 2650 кг, высота полета до 12 км, для подъема на 5 км ему требова­лось всего 4,1 мин; он обладал высокими аэродинамическими качествами; Рис.5 Пикирующий бомбардировщик Ту-2, пикирующий бомбардировщик Ту-2, созданный в конструкторском бюро А. Н.Туполева. Он мог летать на высотах до 9,5 км при дальности полета 2100 км и развивал скорость до 570 км/ч; специальное оборудование позволяло прицельно сбрасывать бомбы при разных режимах полета; штурмовик Ил-10 конструкции С. В.Ильюшина, созданный в 1944 г., об­ладал мощным двигателем и вооружени­ем, усиленной броней; он был прозван фашистами летающим танком, чер­ной смертью. Опыт боевых действий показал, что сконструированные в годы войны. Мно­гие наши самолеты, обладали преимуще­ством перед вражескими машинами ана­логичного назначения.... Успехи отечественного самолетостро­ения неразрывно связаны c достижени­ями специалистов других профессий. Так, за 4 года войны только новых мощ­ных авиационных двигателей было со­здано 23 типа (!); для нужд авиации раз­работан (c опорой на исследования С. ТКишкина и Н. М.Склярова) рецепт высокопрочной броневой стили АБ-2, содержащей значительно меньше дефи­цитных компонентов, чем обычная (на­пример, никеля — в 2 раза меньше, мо­либдена — в 3 раза!). Творческий союз учёных и авиакон­структоров дал хорошие результаты: скорость наших истребителей возросла на 25%, дальность полета — на 300%, скорость подъема в воздухе— более чем на 200%, a калибр используемого стрел­ково-пушечного оружия возрос более чем в 2 раза... B конце войны превос­ходство в небе нашей авиации было явным: в полете уничтожали почти лю­бой самолет врага! • B конструкторских бюро танкостро­ения тоже полным ходом шла напряжен­нейшая творческая работа. B 1943 г. под руководством инженеров Ж. Я.Котина, А. И.Благонравова, Н. Л.Духова в очень короткие сроки был создан новый тяже­лый танк ИС-2 массой 45 т; его техни­ческие характеристики в лучшую сторо­ну отличались от параметров предшествующих моделей: толщина брони была 90-120 мм, развиваемая скорость — до 52 км/ч (на 30% больше, чем y отечест­венных машин этого класса; раньше так быстро могли передвигаться лишь лег­кие и средние танки). Для машины был сконструирован ряд новых компактных узлов: планетарный механизм поворота башни, более совершенная силовая пе­редача. Танк ИС-2 был оснащен мощ­ным вооружением: пушкой 122-миллиметрового калибра и четырьмя пулеметами. Создание ИС-2 считалось выдающим­ся научно-техническим достижением. Эта машина была признана одной из самых удачных и совершенных в исто­рии военной техники тех лет. На базе танка ИС-2 в 1944 г было соз­дано несколько тяжелых самоходных ар­тиллерийских установок, в том числе на гусеничном ходу — ИСУ-152, оснащен­ная гаубицей-пушкой 152-миллиметрово­го калибра. Эта машина совмещала в себе мощь полевого орудия, подвижность и надежную броневую защиту. Ее прозвали царь-пушка. Она вступила в строй в конце войны. Появление на полях сра­жений наших ИС-2 и ИСУ-152 нанесло сокрушительный удар по представлениям фашистов o техническом превосходстве их танков — пантер, тигров, фердинандов — над нашими. • Вы только вдумайтесь в приведенные факты u цифры и представьте, какой титанический умственный труд стоит за ними, каким было напряжение творческой мысли! Такое возможно только во имя праведной великой цели! Страница третья Было и это... Мы, пройдя через кровь и страданья, Снова к прошлому взглядом приблизимся. Но на этом далеком свидании До былой слепоты не унизимся. (КСимоное, 1941 г.) Посмотрим теперь на историю Вели­кой Отечественной войны нашим гнев­ным сегодняшним зрением (в кавычки взяты слова поэта К. Симонова). B то время, когда наши конструкторы, не жалея сил в суровых условиях войны модернизировали существую­щую и создавали новую боевую техни­ку, чтобы оснастить ею армию, наша страна в начале войны несла огромные людские, материальны е и территориальные потери, сдавая врагу один за другим свои города и села. Причин это­го было несколько. и в их числе недо­оценка руководством страны проблемы технического перевооружения армии, o которой говорили ведущие военные специалисты. B 1937-1938 П. по стране прокатилась волна жестоких массовых репрессий; она захватила и специалистов, работав­ших на оборону. В марте 1938 г. попал за решетку один из ведущих специалистов в области реактивной техники Валентин Петрович Глушко, а в конце июня — Сергей Павлович Королев (С. П.Королев пробыл в тюрьмах и на Колыме землекопом до 1944 г). B 1937 г арестовали Андрея Николаевича Ту­полева — знаменитого авиаконструкто­ра, на счету которого к тому времени был ряд выдающихся технических до­стижений: создание самолетов, совер­шивших известные всему миру переле­ты (вокруг Европы, на Дальний Восток, через Северный полюс в Америку), пер­вого в мире четырехмоторного моно­плана ТБ -3 , основных военных самоле­тов наших Военно-Воздушных Сил предвоенных лет. B заключении он про­вел 1367 дней (почти 4 года), часть из которых работал в шараге — тюрьме для талантов, которая называлась Осо­бое техническое бюро.... Рядом с ним за решеткой, как говорили, в клетке , трудились люди, большинство из кото­рых были лидерами мирового масшта­ба: ученые-теоретики, конструкторы пушек, создатели танков, самолетов, боевых кораблей. B этик условиях А. Н.Туполев c коллегами и создавал для фронта свой знаменитый пикирующий бомбардировщик Ту-2! • Вот еще один эпизод, относящийся к этой теме. Перед войной группа наших ученых создала новую артиллерийскую уста­новку — реактивную, которая обеспе­чивала мощный массированный огонь; ее называли любовно Катюша. Уста­новке не требовался длинный орудий­ный ствол из высококачественной ста­ли; она была экономичной, малогаба­ритной и монтировалась на автомоби­ле, что обеспечивало ее высокую ма­невренность. B создании этого реактивного оружия участвовали ряд ученых и конструкторов: Н. И.Тихомиров. В. А.Артемьев, Б. С.Пе­тропавловский, Г. Э.Лангемак, Й. Т. Клей­меное и многие другие. K началу войны были разработаны не только боевые ра­кеты, но и пороха к ним, a также пуско­вые системы. Новое оружие впервые было приме­нено в бою 14 июля 1941 г. батареей ка­питана И. А.Флерова вблизи белорусской железнодорожной станции Орша. Сна­ряды, выпущенные из установки, рва­лись с оглушительным ревом, свистом и раскатистым скрежетом, все вокруг оку­тывали огромные клубы красно-черно­го дыма. Горели не только танки и ма­шины противника, горела и земля; вра­га охватили ужас и паника. Наши оче­видцы рассказывали, что сердце пере­полняли радость и гордость за творцов этого грозного оружия! Но души многих наших соотечествен­ников сжимались от горя, когда они уз­навали или вспоминали, что в ноябре 1937 г. отцы знаменитой катюши —Георгий Эрихович Лангемак и Иван Те­рентьевич Клейменов были арестованы и через два месяца приговорены к расстре­лу. Вскоре отрасль потеряла еще одно­го своего ведущего специалиста —В. П.Глушко (он был посажен в тюрьму). Работы по ракетной технике затормози­лись. B результате реактивная артиллерия смогла выступать в военных операциях как мощное и широкомасштабное сред­ство подавления врага лишь c лета 1944 г. Мы назвали только два эпизода из длинного трагического ряда. A ведь этот список в какой-то мере определил со­бою ничем не оправданные массовые потери наших людей на фронтах Вели­кой Отечественной войны. ... Как под­считать те похоронки, которые пришли в наши дома, избы, хаты, юрты и сакли именно потому, что за решеткой сидели авиаконструктор Туполев, ракетчик Ко­ролев, механик Некрасов, теплотехник Стечкин, артиллерист Беркалов, радист Берт... Светлейшие умы, мозг нации.... Раскрывая эту тему, нельзя не сказать o том, какая лавина страшных каратель­ных мер обрушилась на наших ведущих военных специалистов: c мая 1937 г по сентябрь 1938 г. 40 тыс. человек командного состава были репрессированы, из 85 крупных военачальников на свободе остались только 7! Как отечественные физики спасали флот Фашисты понимали, какую ценность для государства представляет его флот. Он нужен для охраны границ, торговли. Его создание или воссоздание Вследствие гибели требует больших средств и времени, развитой промышленной базы; оно прак­тически невозможно в условиях войны. Потому один из первых и жесточайших ударов врага был обрушен именно на Военно-морской флот нашей страны. Фашисты рассчитывали уничтожить ос­новную часть нашего флота неожидан­ным мощным ударом, a другую — запе­реть на морских базах, перекрыв выход c них c помощью мин разной конструк­ции (в том числе новейшей), a затем лик­видировать. Мины были секретным и грозным оружием врага. Не дожидаясь начала военных действий, фашисты при­ступили к установке мин и минных за­граждений всюду, где это было возможно и целесообразно: в бухтах Севастополя, y Очакова, Одессы и Феодосии, на подхо­дах к Таллинну и Кронштадту, вблизи Мурманска и Архангельска, в Рижском заливе. Тем самым угроза уничтожения нашего флота стала реальностью. Возник вопрос: Что делать, как быть?. Удалось обнаружить, что новые мины —магнитные: они приводились в действие магнитным полем проходящего вблизи корабля. Конструкция мин была засекре­чена рядом технических мер, не позволяв­ших ей попасть в руки противника и вскрыть устройство. Потом удалось выяс­нить, что магнитное поле проходящего ко­рабля улавливал специальный прибор; он же управлял ее взрывателем. Стало ясно, что помочь флоту могут только высококва­лифицированные научные специалисты. Еще до войны в ленинградском Физико-техническом институте под руководст­вом профессора А. П.Александрова группа yченыx (Б. А.Гаев, П. С.Степанов, В. Р. и А. Р.Регели, Ю. С.Лазуркин) начала иссле­дования, направленные на уменьшение возможности поражения кораблей магнитными минами. B процессе их был со­здан обмоточный метод размагничивания кораблей. заключался он в следующем (рис. 10). Начало формы Конец формы Из специального кабеля делали большую петлю 1, которую клали на па­лубу или подвешивали c наружной сторо­ны бортов. По петле пропускали электри­ческий ток. который создавал вокруг ко­рабля искусственное магнитное поле 2. за­мысел ученых заключался в том чтобы это поле было противоположно по направле­нию собственному магнитному полю 3 корабля. После сложения обоих полей ре­зультируюшее магнитное поле корабля становилось незначительными не вызы­вало срабатывания магнитной мины. Перед войной были созданы лишь первые образцы размагничивающих ус­тройств и начата их установка на кораб­лях. Война требовала быстрых мер. Через 5 дней после начала военных действий (27 Июня 1941 г.) пришел при­каз об организации бригад по срочной установке размагничивающих устройств на всех кораблях флота. В состав этих бригад вошли офицеры, ученые ленин­градского Физтеха, инженеры, монтаж­ники. Научным руководителем работ назначили физика А. П.Алексакдрова. B одну из бригад добровольцем пошел физик, профессор И. В.Курчатов. Бригады начали свою работу: Балтий­ская — в этот же день (27 июня), Черно­морская — 1 июля, Северная — 9 июля, Тихоокеанская — 14 августа. Все труди­лись круглосуточно, в сложных услови­ях: зачастую под бомбежками и обстре­лом, при нехватке специалистов, кабеля, оборудования. Но трудности были само­отверженно преодолены, и уже к августу 1941 г. специалисты защитили от магнит­ных мин врага основную часть боевых кораблей на всех флотах и флотилиях. Это была серьезная победа научных зна­ний и практического мастерства! Научный подходи знания помогли сохранить для Родины сотни кораблей и многие тысячи человеческих жизней. B апреле 1942 г. группе сотрудников ленинградского Физтеха и военных моряков за эту работу была присуждена Государственная премия первой степени. В Севастополе для увековечения памяти o подвиге ученых по спасению в годы Великой Отечественной войны наших (рис. 11). B центре памятника надпись: Здесь в 1941 г. в сражающемся Севастополе груп­пой ученых под руководством А. П. Алек­сандрова и И. В.Курчатова были проведе­ны первые в стране успешные опыты размагничивания кораблей Черноморского флота. Страница пятая Этот день в c e приближали, как могли Будем вести речь прежде всего o работах ученых, деятелей техники, рядо­вых научных сотрудников. • Осажденный врагом город на Неве — Ленинград (ныне Санкт-Петер­бург). Жестокие бомбежки, разрывы снарядов, отсутствие продовольствия, нормы хлеба сокращены до 250 г рабочим и 125 г служащим. Вдумайтесь в эти чис­ла! Ощутите весь ужас того, что стоит за ними: голод, смерть... A судьба посылала жителям города новое тяжкое испы­тание: ударили морозы; в начале января 1942 г. они доходили до —35°С. полностью замерз водопровод, вышла из строя канализация, не работало центральное отопление; подача электроэнергии была строго лимитирована, остановился го­родской транспорт. Но город жил, тру­дился! И все это совершалось усилием воли! Моральный дух ленинградцев, людей науки, был необычайно крепок. Научное дерзание, смелая инициатива —вот что было характерно для них. B истории обороны Ленинграда и деятельности ленинградских ученых есть много достойных восхищения эпизодов. Остановимся только на одном, который связан c Дорогой жизни; он занимает одно из почетных мест в ее летописи. Рас‑ окруженный врагом город c Большой землей. От нее зависела жизнь осажден­ного Ленинграда: она давала возможность эвакуировать из города больных и ране­ных, завезти продовольствие, оружие, боеприпасы. Вскоре выявилось странное обстоятельство: когда нагруженные гру­зовики ехали в Ленинград, лед выдерживал, а на обратном пути более легкие машины c больными, голодными, почти невесомыми людьми проваливались под лед. Перед учеными была поставлена за­дача: выяснить, в чем дело, и дать реко­мендации, избавляющие от аварий. Научный сотрудник ленинградского Фи­зико-технического института Павел Павло­вич Кобеко попросил поручить ему изуче­ние этого вoпpoca. Он разработал методику регистрации колебаний льда в разных усло­вих. Надо было создать аппаратуру, кото­рая могла бы фиксировать все то, что про­исходит со льдом в разную погоду под влиянием различных статических и динамиче­ских нагрузок, причем регистрировать быс­тpo, непpeрывно и автоматически. Ученый быстро создал проект такой аппаратуры. C трудом, проявляя чудеса изобретательности, нашли материалы для изготовления приборов, создали аппара­туру и установили ее вдоль дороги на кромке льда. Исследования проходили в темноте, пол обстрелом, на ветру в трид­цатиградусную стужу; их вела группа го­лодных сотрудников Физтеха: изучали пластическую деформацию и вязкость льда, его проломы, способность выдер­живать нагрузки, изменение амплитуды колебаний. вызванных ветром, динами­ческие деформации под влиянием нагру­зок, сyточныe естественные колебания ледяной толщи другие параметры. Все это выявило ряд закономерностей: степень деформации льда зависит от скорости движения транспорта —это был главный вывод; критической оказалась скорость, близкая к 35 км/ч; большое значение имела интерференция волн сотрясения, возникающая при встрече двух машин или при обгоне: сложение амплитуд колебаний вызы­вaло разрушение льда; особенно опасной становилась ситуа­ция, когда транспорт шел со скоростью, близкой к скорости распространения ледовой волны: в этом случае даже одна машина могла вызвать резонанс и раз­рушение ледяного покрова. На основе полученных результатов ученые выработали правила безопасно­го движения по ладожской трассе; со­ставили таблицы и формулы для расчета допустимой скорости передвижения c разными грузами. Эти таблицы и прави­ла были напечатаны. размножены и строго соблюдались на всем фронте. Ледовые аварии прекратились, Дорога жизни функционировала. · Расширить выпуск самолетов, тан­ков, боеприпасов, дня изготовления ко­торых требовалось много жидкого кис­лорода, помогли работы физика, акаде­мика П. Л.Капицы. Взяв за основу холо­дильный цикл низкого давления, он соз­дал кислородную установку, в которой сжатый воздух разделялся на составля­ющие его компоненты (азот и кислород),a потом кислород путем расширения в турбодетандере охлаждался. Для дейст­вия этой установки требовалось в сотни раз меньшее сжатие воздуха, чем обыч­но: всего (4,5—б) 10 Па. Ее производи­тельность (2 т/ч) в 4-6 раз превышала производительность существовавших установок. · Академик В. А.Трапезников сконст­руировaл автомат для точного развеши­вания пороха, которым наполняли гиль­зы снарядов; этот автомат заменял 16 рабочих. Его другой автомат (предназ­наченный для oбмepa гильз), выполнял работу 30 рабочих. · Много сотен тысяч сделанных ар­тиллерийских снарядов, считавшихся браком, были признаны годными после их проверки физиками Я. С.Шуром и С. В.Вонсовским при помощи магнитно­го дефектоскопа. Брак оказался ложным; ученым удалось сэкономить для страны дефицитный труд и материалы. · Оптические методы контроля про­дукции, предложенные физиками и вне­дренные на десятках оборонных заводов, сокращали время на проведение анали­зов в 25 раз, a расход реактивов умень­шали в 20 раз. · Для улучшения реактивного оружия, в то время еще очень несовершенного, работы вели в двух направлениях: модер­низировали ракеты (снаряды) и конст­рyировaли новые пусковые устройства. B результате в снаряды стало возможно заклады­вать вдвое больший заряд (разработка группы ученых во главе с Ю. Э.Эндеком); были сконструированы 16-, 48- и 72- зарядные установки на железнодорож­ных платформах (их использовали для обороны столицы); сделали 24-зарядную установку, смон­тированную на шасси легких танков (ра­бота группы специалистов во главе c В. А.Тимофеевым); был выяснен (благодаря трудам уче­ных Института химической физики про­фессоров Я. Б.Зельдовича и Ю. Б.Харито­на) механизм горения топлива в реак­тивном снаряде (в условиях небольшого объема и камеры с отверстием — соп­лом). Эти работы помогли выбрать наи­более выгодный режим внутренней баллистики снаряда, перейти к употребле­нию более дешевых пороховых смесей; для увеличения дальности полета ре­активного снаряда эти ученые предло­жили удлинить заряд, использовать бо­лее эффективные топлива или две од­новременно работающие камеры сгора­ния;
 • Открытый урок по физике в 9-м классе по теме «Чудный дар природы вечной…»Цель: обобщить знания по теме: Световые явления, на примерах оптических явлений в природе. Задачи: образовательные: обобщить, расширить знания учащихся по световым явлениям посредством выявления физической сущности природных оптических явлений(радуга, голубое небо, закат, сумерки). развивающие: развитие воображения, памяти, внимания, умения логично выражать свои мысли, выделять главное в объеме информации, развитие интереса к предмету, способствовать развитию самост...
 • РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Измерения физических величин»Программа разработана по программе элективного курса С.И. Кабардиной Измерения физических величин. Она опубликована в сборнике Программы элективных курсов. Физика. 9-11 кл. Профильное обучение / сост. С.И. Кабардина. – М.:Бином, 2005. Курс предназначен для учащихся 9 класса (12 часов), проявляющих интерес к физике, желающих познакомиться с историей развития представлений о мире, в котором мы живем. В нём даются сведения о методах физических измере­ний, полезных не только будущим инженерам,...
 • Развитие познавательных способностей учащихсяФизика занимает особое место среди школьных дисциплин. Как учебный предмет она создает у учащихся представление о научной картине мира. Обучение предмету нужно строить так, чтобы ученик понимал и принимал цели, поставленные учителем. Сочетание яркости, доходчивости, логичности изложения учебного материала, максимальная активизация, умелое использование самостоятельной работы учащихся, высокое требовательность и доброжелательность издавна характеризовались как педагогический талант. Можно ...
 • Статья на тему Продуктивное применении образовательных технологий в начальной школе Сегодня в школьном образовании происходят значительные перемены В своей статье я хочу поделиться с коллегами эффективным использованием современных образовательных технологий на уроках русского языка, математики, литературного чтения, окружающего мира. Учителю, необходимо знать, какие использовать технологии в учебном процессе, чтобы получить планируемые результаты. Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что процесс обучения можно рассматривать с новой точки зрения и ...
 • ПДД на уроке физикиС возрастанием интенсивности движения на улицах и дорогах постоянно повышаются требования ко всем участникам движения. Ежегодно в ДТП в мире погибает 1миллион 200 тысяч человек. На долю дорожных аварий приходится четверть всех смертей (300 тысяч человек), вызванных травмами и увечьями. Переход улицы в неустановленном месте, переход перед близкоидущим транспортом, появление пешеходов из -за стоящего на проезжей части транспорта- это наиболее частые нарушения ПДД пешеходами. А особо много их с...
 • Название проекта: Наше будущее в наших руках Состав разработчиков проекта: Гимельфарб Кирилл Юрьевич учитель химии,биологи и экологии. Краткое описание проекта. Решение экологических проблем на современном этапе развития человечества являются первоочередной задачей существования любого общества. В России, особенно в таком мегаполисе, как Москва, ситуация, связанная с экологией, все более усугубляется. Мэр Москвы С.С. Собянин сделал акцент и определил основные задачи для разрешения данной проблемы. Особенно становится важны...
 • Контрольная работа по теме «Основы МКТ. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы»Цели контрольной работы: Обучающие: проверить знания студентами понятий: идеальный газ, основное уравнение МКТ, уравнения Менделеева – Клапейрона, ур-я Клапейрона, газовых законов. формировать целостное восприятие научной картины мира; проверить знания по теме Основы МКТ. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы ; научить студентов применять знания, полученные при изучении темы “Основы МКТ. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы ”, на практике. Развивающие: развив...
© 2010-2022