Информатика

 • Информатика пәнінен ашық сабақСабақтың мақсаты:а) білімділігі: оқушылардың модель, модельдеу, модель түрлері туралы түсініктерін қалыптастыру. ә) дамытушылығы: оқушылардың ақыл-ой өрісін, танымдық қабілетін дамыту.б) тәрбиелілігі: оқушыларды ұқыптылыққа, әсемдікке баулу, шығармашылық қабілетін арттыру.Сабақта қолданылатын көрнекті құралдар: слайд, интерактивті тақта, жұмыс дәптері Сабақтың әдіс-тәсілдері: Көрсете түсіндіру, топтық, тапсырмалар орындау
 • Компьютерлік модельдеу тақырыбындағы 9 сыныпқа арналған сабақ жоспары, презентациясымен, флипчартыменСабақтың тақырыбы: Компьютерлік модельдеу.Сабақтың мақсаты: .Білімділігі: модельдер туралы түсініктері толығады, компьютерлік модельдеу туралы түсініктері қалыптасады, компьютерлік модельдеуді үйренеді.Тәрбиелілік: Оқушыларды тәрбиелікке,ұптылыққа,тиянақтылыққа үйрету.Дамытушылық: Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту.Сабақтың түрі: Аралас сабақ.Сабақта қолданылатын көрнекті құралдар: компьютер, интерактивті тақта, тапсырмалар, слайд, флипчарт, А3, маркер, стикер.Сабақтың барысы: І. Ұйымд...
 • Жана сабакСабақтың тақырыбы:§10. Жолдық шамалармен жұмыс .Сабақтың мақсаты : Білімділігі : . Символдармен, мәтінмен атқарылатын жұмыстар туралы жалпы түсінік береді, программалауда Паскаль оперторларын тиімді қолдану дағдысын қалыптастырады. Тәрбиелігі :Программаны ықшам, сапалы жазу дағдысын дамытады.Программа мәтінін, нәтижелерін экранға шығару интерфейісіне эстетикалықталап қоя біледі.Дамытушылығы : Оқушының әрбір сабаққа ынтасы мен қабілетін біріктіріп, пәнге деген қызығушылығын арттыру. Сабақтың түр...
 • Работа с учебным исполнителем алгоритмовКонспект по теме: Работа с учебным исполнителем Цель: познакомить учащихсяс учебным исполнителем, средой, командами, учить разрабатывать алгоритм, показать работу данного исполнителя, с помощью компьютерного эксперимента протестировать свой алгоритм через решение задачи/ Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 1.Организационный этап. 2. Актуализация знаний.3.Объяснение нового материала Здравствуйте. Сегодня мы познакомимся с работой учебного исполнителя алгоритмов. Зап...
 • Рабочая программа курса по выбору «УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS OFFICE»Цель курса: создать условия для овладения учащимися информационными технологиями на основе коммуникативной и исследовательской деятельности обучающихся, связанной с решением вопросов обществоведения, естественно-научных дисциплин, филологии и искусства.Задачи:1.Освоение технологии создания информационных бюллетеней (в виде простых документов или документов на уровне настольных издательских систем) в программе Microsoft Word;2.Освоение технологии сбора, анализа и управления данными для разработки...
 • Рабочая программа: ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХЦель курса: освоение основных знаний и формирование умений по обеспечению информационной безопасности при работе в сети.Задачи курса. Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:-освоение учащимися основных понятий информационной безопасности, а также формирование умений по устранению и уменьшению последствий ее нарушения;-формирование умений работать с основными классами программных средств для обеспечения информационно безопасности при работе в сети и практических навык...
 • Компьютерлік желіКүні: Сыныбы: 9 Сабақтың тақырыбы: Компьютерлік желі Сабақтың жалпы мақсаты: Оқушылар компьютерлік желілердің жасалу мақсатын біледі,желілердің түрлерін ажыратады,желілердің типтері қай мақсатта қолдынылатынын үйренеді. Сабақтың жалпы міндеттері: Топпен жұмыс жасауға үйрету;Ақпараттық мәдениетін қалыптастыру;Сыни тұрғыда ойлауға үйрету;Шығармашылық іс-әрекетті арттыру;Әр баланың даралық ерекшелігін анықтау; Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта, компьютерлер, маркер, флипчарт,...
 • Геометриялық денелер бетінің жазбалары№47 М.В.Ломоносов атындағы орта мектебіТақырыбы: Геометриялық денелер бетінің жазбаларыПәні: СызуМұғалім: Абиева Айнұр2014-2015 оқу жылыпәні: сызусыныбы: 9 Атақырыбы: Геометриялық денелер бетінің жазбаларыМақсаты: 1. Сызба сызу арқылы оқушыларға геометриялық денелердің жазбаларын құрастыруды үйрету. 2. ойлау қабілеттерін, шығармашылығын дамыту 3.сызу сабағына жауапкершілікпен қарауды және таза сызуға тәрбиелеуСабақтың түрі: мультимедиялық тақтаны сабақта қолдануСабақтың әдіс-тәсілдері: жаңа ...
 • Рабочая программа по информатике и ИКТ 8-9 класс к учебнику Семакин И. Г. Информатика и ИКТНастоящая рабочая программа составлена на основе ФГОС, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, Фундаментального ядра содержания общего образования,Программы базового курса информатики , разработанной авторами учебников Семакиным И.Ги др., содержание которой согласовано с содержанием Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ , рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
 • Рабочая программа по информатике 9 класс (Угринович)Пояснительная запискаРабочая программа по информатике разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие/составитель М.Н.Бородин. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г.Преподавание курса Информатика и ИКТ в 9 классе ориентировано на использование учебника Н.Д. Угринович Информатика. 9класс. Базовый курс для общеобразовательных учреждений.- МОСКВА: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г.Основное содержание курса (8-9 классы) общего образования ...
 • Разработка урока по информатике по теме: Введение в программирование на С++. Первая программа на языке С++Цель: Образовательная: -дать основные сведения о языках программирования, средствах языков, структуре программ;Развивать:– технологическое мышление;Воспитывать:– интерес к самостоятельной работе, творчеству;Типурока: объяснительно-дискуссионный с элементами практикума.
 • Конспект урока по информатике 9 класс Модель и моделированиеДанный конспект предназначен для проведения урока по информатике в 9 классе в разделе Модель и моделированиеЦель урока:– сформировать понятие “модель”, изучить основные виды моделей и их назначение.Задачи урока:Образовательные:– познакомить учащихся с основными понятиями по данной теме; – показать существование множества моделей одного и того же объекта; – определить роль моделей в деятельности человека.Развивающие:– развивать у учащихся умения сопоставлять, анализировать, выделять главное, су...
 • Разработка урока по информатике на тему Сортировка записей в таблице БДЦель: сформировать представление об упорядочивании данных в таблицах баз данных методами сортировкиТипурока: объяснительно-дискуссионный.Учащиеся должны знать:– организовывать поиск информации в БД;– сортировать записи в БД по ключу;Учащиеся должны уметь:– сортировать записи в БД по ключу.
 • Внеклассное мероприятие по информатике Ступенька (9 класс)Внеклассное мероприятие для учащихся 9 - классов СтупенькаЦель мероприятия: - Проверка общего уровня эрудиции; формирование устойчивого интереса к общеобразовательным предметам; активизация мыслительной деятельности учащихся.Данная работа может использоваться на декадах, отдельные конкурсы можно применять и на уроках информатики, например 4 конкурс содержит загадки, по первым буквам которым нужно найти слово. 6 конкурс развивает речь учащихся, в домашнем задании нужно приготовить презентацию, ...
 • Разработка урока по информатике и ИКТ на тему Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. (9 класс)На уроке учащиеся знакомятся с понятием диаграммы, видами диаграмм, используя для наглядности презентацию, узнают о порядке построения диаграмм, а также с примерами построения графиков. На уроке применяется интерактивная доска, проектор, ПК, ОС Windows, MS-Excel, тест, презентация по теме урока, задания для практической работы. Урок способствует освоению способов визуализации числовых данных, отработке навыков применения этих способов при решении конкретных задач.На уроке учащиеся учатся прав...
 • Авторская рабочая программа по элективному курсу Графика в среде Adobe PhotoshopЭлективный курс “Графика в среде Adobe Photoshop” рассчитан на профориентацию школьников – просвещение и профадаптацию. Направленность курса – развивающая, так как он ориентирован на удовлетворение и поощрение любознательности учащихся.Данный элективный курс способствует развитию познавательной активности учащихся; творческого и операционного мышления; повышению интереса к информатике, а самое главное, профориентации в мире профессий, связанных с использованием знаний этих наук.Цели:заинтересова...
 • «Творческая мастерская «Создание видеофильма» гимназический компонент (кружок)Программа кружка Творческая мастерская Создание видеофильма разработана для организации внеурочной деятельности обучающихся 9 классов. Преподаватель - учитель информатики.В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и ком...
 • Конспект урока Решение задач с помощью электронных таблиц, 9 классТип урока: урок изучения нового материалаЦели урока: Образовательные:расширить представления обучающихся о табличных информационных моделях; познакомить с электронными таблицами в прикладной средой Microsoft Excel;сформировать первоначальный навык ввода текста, числа, формулы в ячейку; сформировать умения создания, редактирования, форматирования и выполнения простейших вычислений в электронных таблицах;Развивающие:развитие логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения п...
 • Разработка поурочного плана по информатике на тему Программирование как формальный способ записи алгоритмовРазработка поурочного плана по информатике для 9 класса на тему Программирование как формальный способ записи алгоритмов. На данном уроке рассматриваются начальные знания об алгоритмизации: понятие программа, алфавит языка, основные команды работы с программой Паскаль.
 • Конспект мастер-класса по информатике на тему Сервисы Google и их применение в урочной деятельности (9 класс)Одним из требований Федеральных государственных стандартов второго поколения к метапредметным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу, является формирование и развитие учебной общепользовательской компетентности в области использования ИКТ. В связи с этим учебный процесс стал требовать к себе особого внимания, использования современных технологий. Применение ресурсов сети Интернет позволяет сделать учебный процесс более эффективным, привлекательным и запоминающийся ...
 • Конспект урока по информатике на тему Алгоритмы и исполнители (9 класс)Данный конспект является конспектом урока по информатике на тему Алгоритмы и исполнители в 9 классе. Урок построен в соответствии с системно - деятельностным подходом к проведению современного урока и отвечает требованиям к уроку в соответствие с введением ФГОС. По типу - это урок открытия нового знания. На уроке присутствует групповая работа в составе малой группы (3-4 человека), большой группы (5 - 6 человек), индивидуальная работа (практическая часть урока) . На уроке учащиеся самостоятел...
 • Конспект урока по информатике на тему Алгоритмы и исполнители (9 класс)Данный конспект является конспектом урока по информатике на тему Алгоритмы и исполнители в 9 классе. Урок построен в соответствии с системно - деятельностным подходом к проведению современного урока и отвечает требованиям к уроку в соответствие с введением ФГОС. По типу - это урок открытия нового знания. На уроке присутствует групповая работа в составе малой группы (3-4 человека), большой группы (5 - 6 человек), индивидуальная работа (практическая часть урока) . На уроке учащиеся самостоятел...
 • Рабочая программа по Информатике и ИКТ для 9 класса (с календарно-тематическим планированием)Программа рассчитана на 2 час/нед. 68 учебных часов Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования на основе примерной основной образовательной программы по Информатике и ИКТ (по учебнику Семакина И.Г. и др. Информатика и ИКТ: Учебник для 7, 8, 9 класса/М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г.), подготовленной в рамках проекта Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения для учащихся 9 класса...
 • Открытый урок по информатику на тему Моделирование случайных процессов в среде табличного процессора (9 класс)Учитель: Свинобоев И.С. Предмет: Информатика Класс: 9 класс Профиль: естественно- математический Тип урока: Комбинированный - урок формирования и закрепления умений и навыков практического использования MS Excel. Тема урока:Моделирование случайных процессов в среде табличного процессораЦель урока: научиться моделировать случайные процессы в электронных таблицах Задачи урокаОбразовательные:повторить и закрепить знания и умения работы в MS Excel; отработать основные приемы работы с электронными та...
 • Конспект урока по ИИКТ для 9 класса по теме Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой информации в Электронных таблицахПредставлен конспект урока для 9 класса по теме Обобщение и систематизация основных понятий главы Обработка числовой информации в Электронных таблицахТип: урок обобщения и систематизации ЗУН..Метод: информационный, репродуктивный, частично-поисковый.Межпредметные связи: информатика, математика, экономика.Цели:Познавательные:обобщить знание основных понятий по теме Обработка данных средствами электронных таблиц; активизировать мыслительную деятельность учащихся для усвоения знаний и совершен...
 • Практическая работа по информатике Использование графический возможностей текстового процессораДанная разработка может быть использована как план-конспект к отдельному уроку-практической работе или как фрагмент комбинированного урока. Тема урока соответствует программе для 9 класса, в упрощенном варианте может использоваться в 6 классе. Оценивание работ можно провести коллективно на конкурсной основе. В качестве домашнего задания к данному уроку можно предложить учащимся разработать свой макет открытки к ближайшему празднику.
 • Итоговая контрольная работа по программированию. ( 9 класс)Программирование – это раздел информатики, задачей которого является процесс разработки программы на определенном языке программирования. Это и самый сложный раздел предмета. Данная контрольная работа по информатике для 9 класса составлена в соответствие с требованиями Примерной программы основного общего образования по информатике, соответствует учебным возможностям учащихся данной ступени обучения и возраста, и направлена на выявление уровня овладения учащихся знаний по теме Программный при...
 • Мероприятие Семейная олимпиада по информатикеРазработка Семейная олимпиада по информатике содержит набор материалов для проведения общешкольного или классного мероприятия: сценарий, презентацию, раздаточные материалы для команд, задания. Мероприятие направлено на привлечение родителей и детей к изучению информатики и коммуникационных технологий, повышению информационной кольтуры, налаживание связей семьи и школы.
 • Программа ДО Математические основы информатики, 9 классРабочая программа дополнительного образования по информатике 9 класс, рассчитанная на 17 часов. Программа разработана на основе: 1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 2. Закона Российской Федерации Об образовании (статья 7, 9, 32). 3. Учебного плана преподавания информатики в 9-х классах ГБОУ СОШ № 924 в 2014-2015 учебном году. 4. Авторск...
 • Рабочая программа по информатике 9 классРабочая программа составлена на основе авторской программы курса информатики Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ Настоящая рабочая программа базового курса Информатика для 9 класса II ступени обучения средней общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года,...
© 2010-2022