Информатика

 • 11 сынып оқушыларына арналған сабақ жоспарларыПрактикалық(қолданбалы) информатика тұрғысынан пәндік аумақты келесі ұғымдар анықтайды: - есетеу техникасы құралдарының аппараттық жасақтамасы; - есептеу техникасы құралдарының программалық жасақтамасы; - аппараттық және программалық жасақтамалардың өзара әсерлесуі; - адамның аппараттық және программалық жасақтамалармен әсерлесу құралдары; Информатиканың алдына қойылатын міндеттерді анықтау үшін оның қалыптасқан ғылымдар жүйесіндегі алатын орны маңызды рөл атқарады (сурет 1). Инф...
 • 9 сынып оқушыларына арналған сабақ жоспарларыИнформатиканың іргелі ғылым тұрғысынан пәнін төмендегідей ұғымдар құрады: - ақпараттық ресурстар, олардың мәні, өмір сұру заңдары, қоғамның басқа ресурстарымен әсерлесу механизмдері, әлеуметтік прогресске көрсететін әсері. Ақпараттық ресурс білім мен ақпараттың симбиозы түрінде алынады. Информатика АР-ды қоғамда алу, беру және қолданудың заңдарын зерттейтін ғылым тұрғысынан ақпараттық үрдістерді нығайтуға, АР қолдануға негізделген ЭЕМ-ді және автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді (АЖ) қолдану...
 • 8 сынып оқушыларына арналған сабақ жоспарларыИнформатика ақпараттық жүйелер мен технологиялардың құру мен өмір сүруінің мазмұны мен мағыналық аспектісін олардың мәні, әлеуметтік үлесі, пайдалылығы, қоғамдық жүйелердегі алатын арны, радикальды прогресс пен қоғамның сапасы жоғары жаңа тарихи кезеңге көшіру факторы екендігімен тығыз байланыстыра отырып зерттейді. Ақпараттық технологиялар қазіргі қоғамда білімнің ақпараттық ресурсқа (АР) айналуының, тиімді қолданудың жаңа құралы, дамытушы факторы болып табылады. Ақпараттық ресурс адамзаттың не...
 • 7 сынып оқушыларына арналған сабақ жоспарларыИнформатиканың кегізгі зерттеу объектісі қазіргі заман қоғамындағы адам іс-әрекетінің барлық салаларын қамтып келе жатқан ақпараттандыру және компьютерлендіру үрдісі болып табылады. Дәлдеп айтсақ, бұл – ақпаратты жинау, өндеу, беру және қолданудың арнайы технологиясына сүйенген автоматтандырылған ақпараттық жүйелер (АЖ) арқылы жүзеге асырылатын ақпараттық технологиялар (АТ). Ақпараттық технологиялар – ақпараттық ресурстарды (АР) қолдану үрдістерінің ауырлығын төмендету, АР сенімділігі мен операт...
 • 5-сынып оқушыларына арналған сабақ жоспарларыМұғалімнің рұқсатынсыз информатика кабинетіне кіруге болмайды Компьютер сыныбына сабырлықпен кіріп өзіңнің жұмыс орнына отыруға болады Информатика кабинетінде сырт киіммен жүруге болмайды Компьютердің көзге түсерлік ақауы немесе бұзылған жері жоқ екеніне көз жеткізуге болады Компьютер сыныбына кірерде бір-біріңді есікте итермелеуге болмайды Компьютердің көзге түсетін ақауларын көрсеңдер мұғалімге хабарлауға болады Байланыстырушы сымдардың ажыратылатын жеріне тиісуге болмайды Компьютерде жұмыс істеуді тек мұғалімнің рұқсатымен бастауға болады Электр тогымен жалғанған сымдарға тиісуге болмайды Сыныпқа басқа компьютерлерден компакт-диск пен дискет алып келуге болмайды Компьютердің ақауларын немесе бұзылған жерін өз беттеріңмен жөндеуге болмайды Сабаққа қатысты емес бағдарламаларды немесе ойындарды қосуға болмайды Компьютерде кір қолмен жұмыс істеуге болмайды Пернетақтаны тоқпақтамай, жай басуға болады Экранға және монитордың артқы қабырғасына тиісуге болмайды Пернетақта пернелерін кернеу қосылғанда ғана басуға болады Компьютерде су киіммен немесе су қолмен жұмыс істеуге болмайды Көзден монитор экранының қашықтығы 60-70 сантиметр болуына болады Компьютердің құрамдас бөліктеріне заттар қоюға болмайды Жұмысты аяқтағаннан кейін жұмыс орнын ретке келтіруге болады Мұғалімнің рұқсатынсыз қапшықтар мен файлдарды жоюға болмайды
 • Тест по предмету информатиткеТЕСТ EXCEL 1. Мәтінді Excel-ге енгізу қалай орындалады? • Жұмыс столында; • Бетке; • Ұяшыққа; • = белгісінен кейін; • Файлға. 2. Exсel қалай іске қосылады? • Іске қосу+Программалар+Microsoft Exсel; • Іске қосу+Программалар+ Cтандартты+Microsoft Exсel; • Іске қосу+ Таңдау+ Программалар+ Іске қосу +Таңдау; • Іске қосу+ Таңдау+ Microsoft Exсel; • Іске қосу+Программалар+ Cтандартты+ Exсel. 3. Exсel-ден шығу: • Файл+Шығу; • Файл+қалай сақтау; • Файл+Жіберу; • Файл+Сақт...
 • По урочный план на тему MS Excel-кестесін мәліметтер базасы ретінде пайдалану. MS Excel мәліметтерді баспаға жіберуСабақтың мақсаты: Білімділік: MS Excel- кестесін мәліметтер базасы ретінде пайдалану. MS Excel мәліметтерді баспаға жіберу тақырыбы бойынша студенттерді білімділікке, сауаттылыққа, ойлау ұшқырлығын дамыту Тәрбиелік: икемділік қасиетімен шабытты болуға қалыптастыру Дамытушылық: студенттердың ойлау қабілетімен қызығушылығын арттыру Сабақтың типі (аралас, жаңа білімді игеру, ізденіс сабағы) (керектісінің астын сызу) Сабақтың түрі: жаңа сабақты...
 • Содержательный и алфавитный подходы к измерению информацииТип урока: урок объяснения нового материала. Цели урока: · знать определение информации, виды информации, единицы измерения количества информации, формулы содержательного подхода к измерению количества информации; · иметь представление об алфавитном подходе к измерению количества информации; · знать понятия алфавита, мощности (размера) алфавита, виды языков, формулу для нахождения объема информации; · уметь решать задачи по данной теме.
 • Бинарный урок Система счисленияМета уроку:повторити матеріал теми Системи числення,знати визначення та види систем числення,вміти переводити число з однієї системи числення в іншу, а також виконувати операції додавання, множення чисел, що знаходяться в різних СС.Освітні:засвоєння учнями понять системи числення;формування вмінь і навичок роботи з позиційними системами числення;вміти використовувати знання у застосуванні правил переведення числа з однієї системи числення в іншу, виконання арифметичних операції в позиційних СС...
 • 6 сынып оқушыларына арналған сабақ жоспарларыИнформатика – адам өмірінің әртүрлі салаларында ақпараттың құрылымы мен жалпы қасиеттерін, оны іздеу, жинау, сақтау, түрлендіру және қолдану мәселелерін зерттейтін жас ғылыми пән.Информатика компьютер, компьютерлік жүйе және желілермен генетикалық байланысты және олардың өте үлкен көлемдегі ақпараттарды туғызуы, сақтауы және автоматтандыруы ақпараттық үрдістерге ғылыми қөзқарасқа мүмкіндік пен қажеттілікті туғызады. Бұл ерекшелік көбінесе информатиканы компьютермен жұмыс істеу әдістері мен тәсіл...
 • Информатикадан орта мерзімді жоспар (6 сынып)Суреттер мен жазуларды пішімдеуді өңдеуді үйренуMS word- та суреттер мен жазуларды пішімдеуді үйрену. Теорияда алған білімдерді практикалық сбақта қолданып үйренуMS Power Point программасымен танысу.Презентация құруға және безендіруге үйрену.
 • Зачетные практические работы по моделированию в системе КОМПАСВ представленной работе предлагаются материалы двух зачетных практических работ в системе автоматизированного проектирования КОМПАС. Тема первой работы: Применение операции выдавливания и вращения для создания пространственных моделей. Тема второй работы: Применение кинематической операции и операции по сечениям для создания пространственных моделей. Работы снабжены подробными инструкциями с указанием этапов выполнения каждой из операций: выдавливание, вращение, кинематическая и по сечениям....
 • Рабочая программа по информатике ФГОС 2-4Пояснительная записка Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами на основе авторской программы по информатике и ИКТ для начальной школы автора Н. В. Матвеевой. Цели изучения курса информатики в начальной школе Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и уме...
 • Самостоятельная работа по теме Файлы и папкиСамостоятельная работа содержит 2 варианта и может использоваться при изучении темы Файлы и папки в 6 классе по УМК Босовой Л.Л.
 • Поурочный план по информатике на темуЦели урока:освоить основы системы счисления;иметь представление о способах представления числовых данных в памяти компьютера;научиться переводить числа из десятичной системы в любую другую систему;освоить принципы перевода чисел из одной системы в другую Ход урока Актуализация знаний Чем обусловлено использование двоичной системы в технических системах? - В каком виде представлена в памяти компьютера информация? - Как осуществляется перевод чисел из десятичной системы в другую? - Как можно пр...
 • Вводное занятие фотокружка (теория) Вводное занятие Тема занятия: Основы фотографии. Как правильно выбрать фотоаппарат Цель занятия: Познакомить обучающихся с разнообразием фотоаппаратов, помочь выбрать необходимый. Как выбрать фотоаппарат не самый сложный вопрос для новичка, но вызывает определённые трудности. Начинающие фотографы, зачастую, преувеличивают значимость техники.Для того, что бы покупка не принесла разочарования, а была выгодным вложением денег необходимо знать некоторые основы фотографии.
 • Практическая работа №5, 6 по Информатике и ИКТПрактическая работа №5,6 Тема: Логические величины, операции, выражения. Построение логических схем. Цель работы: научиться составлять аналитические выражения по табличному значению функции, строить схемы из элементарных логических элементов по заданному аналитическому выражению функции. Студент должен знать: основной базис логики; особенности применения логических элементов; уметь: производить синтез и анализ аналитических выражений логических функций строить схемы из элемента... Таблица истинности функции отрицания имеет вид: Логический элемент НЕ обозначается на схемах следующим образом: (пишется X c чертой сверху) Логическое ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция): Y= X1 + X2 = X1VX2 Таблица истинности логического ИЛИ имеет вид: Логический элемент ИЛИ обозначается на схемах следующим образом: Логическое И (логическое умножение, конъюнкция): Y = X1X2 = X1&X2 Таблица истинности логического И имеет вид: Логический элемент И обозначается на схемах следующим образом: Функция ИЛИ-НЕ: Y = (X1+X2) Таблица истинности функции ИЛИ-НЕ имеет вид: Логический элемент ИЛИ-НЕ обозначается на схемах следующим образом: Функция И-НЕ: Y = (X1^X2) Таблица истинности функции И-НЕ имеет вид: Логический элемент И-НЕ обозначается на схемах следующим образом: 2. Алгоритм построение логических схем. 1. Определить число логических переменных. 2. Определить количество базовых логических операций и их порядок. 3. Изобразить для каждой логической операции соответствующий ей вентиль. 4. Соединить вентили в порядке выполнения логических операций. Пример 1.Составить логическую схему для логического выражения: F=A v B & A. Две переменные – А и В. Две логические операции: 1-&, 2-v. Строим... х1 х2 Х3 у 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 4 0 1 1 0 5 1 0 0 0 6 1 0 1 0 7 1 1 0 0 8 1 1 1 1 Это значит, что при любых наборах аргументов ч кроме второго и последнего, аргумент у будет равен 0. Составляем для второго набора выражение: . Для последнего набора: х1 х2 х3 Составим аналитическое выражение функции: Схема должна содержать инверсию сигналов х1, х2, две схемы И и одну двухвходовую схему ИЛИ Ход работы: 1. Изучить теоретическое обоснование; 2. Выполнить практическое задание по вариантам; 3. Оформить отчет. 4. Ответить на контрольные вопросы по указанию преподавателя. Практические задания: Задание 1Записать логическую функцию, описывающую состояние логической схемы. Составить таблицу истинности. Вариант 1 а) б) Вариант 2 Вариант 3 а) б) Вариант 4 а) & б) Задание 2 Построить логические схемы по формулам и составить таблицу истинности Вариант 1 а) F= (AvB)&(Cv`B) б) F= (A&B&C) Вариант 2 а) F=(X&`Y)vZ. б) F=X&Yv`Z. В ариант 3 а)F= (XvY) & (Yv`X). б)F= ((XvY) & (`ZvX)) & (ZvY). Вариант 4 а) F= A&B&C&`D. б) F= (AvB) &(`AvB). Задание 3 По табличному заданию функции найти аналитическое выражение функции и построить логическую схему в соответствии со своим вариантом. Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 х1 х2 Х3 у1 у2 у3 У4 у5 у6 у7 у8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4 0
 • Тест по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельностиВариант 1. 1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: а) полной; б) полезной; в) актуальной; г) достоверной; д) понятной. 2. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: а) полной; б) полезной; в) актуальной; г) достоверной; д) понятной. 3. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания а) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт; б) гига...
 • Практическая работа №2 по Информатике и ИКТПрактическая работа №2 Тема: Количество и единицы измерения информации. Цели: Приобрести практические навыки расчета количества информации. Изучить возможные способы кодирования информации. Студент должен знать: принципы кодирования информации; функции языка как способа представления информации; основные единицы измерения информации; уметь: решать задачи на определение количества информации; Теоретическое обоснование. 1. Количество информации В вычислительной технике битом на... Практические задания: Вариант 1 1. Сообщение о том, что из коробки достали один карандаш несет 6 бит информации. Сколько карандашей в коробке? 2. При угадывании целого числа в некотором диапазоне получено 9 бит информации. Сколько чисел содержит диапазон? 3. Подсчитать в килобайтах количество информации в тексте, если текст состоит из 800 символов, а мощность используемого алфавита – 128 символов. 4. Сколько символов в тексте, если мощность алфавита – 64 символа, а объем инфор... 13Мб в байты 128Мб в гигабайты 0,12Мб в биты 0,01Гб в килобайты 40960 бит в килобайты Вариант 2 1. Группа школьников пришла в бассейн, в котором 8 дорожек для плавания. Тренер сообщил, что группа будет плавать на дорожке номер 5. Сколько информации получили школьники из этого сообщения? 2. Сообщение о том, что ваш друг живет на 9 этаже, несет 5 бит информации. Сколько этажей в доме? 3. Информационное сообщение объемом 1/512 част Мбайта содержит 2048 символов. Сколько символов содержит алфавит, с помощью которого было записано это сообщение? 4. Сколько символов содержит сообщен... 25Кб в биты 512Кб в гигабайты 0,5Мб в байты 0,075Гб в мегабайты 81920 бит в килобайты Вариант 3 1. В рулетке общее количество лунок равно 32. Какое количество информации мы получаем в сообщении об остановке шарика на номере 16. 2. При угадывании целого числа в некотором диапазоне было получено 7 бит информации. Сколько чисел содержит диапазон? 3. Для записи текста использовался 256 символьный алфавит. Какое количество информации в килобайтах содержит сообщение, содержащее 3072 символа. 4. Сколько символов в тексте содержащем 2 Кбайта информации, если мощность ... 256Мб в гигабайты 12,8Мб в байты 0,12Мб в килобайты 0,001Гб в байты 73728 бит в килобайты Содержание отчета: 1. Тему, цель. 2. Решение практических заданий по вариантам. 3. Вывод. Контрольные вопросы: 1. Какая наименьшая единица измерения информации вам известна. 2. Назовите более крупные производные единицы информации. 3. Опишите способ измерения информации при содержательном подходе. 4. Опишите способ измерения информации при алфавитном подходе. Литература 1. Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 10 кл. – М., 2010. 2. Михеев...
 • Практическая работа №1 по Информатике и ИКТПрактическая работа №1 Тема: Образовательные информационные ресурсы. Установка программного обеспечения. Цели: изучить образовательные ресурсы, опубликованным в Сети, познакомиться с популярными ресурсами для поиска информации образовательного значения на заданную тему. Студент должен знать: об основных образовательных ресурсах и их назначении; уметь: осуществлять поиск информации образовательного значения на заданную тему в распределенном ресурсе сети Интернет. Теоретическое обоснова... Бизнес 31% Дом, семья 18% Интернет 42% Компьютеры 29% Культура и искусство 20% Медицина и здоровье 19% Наука и образование 25% Общество 27% Развлечения, отдых 44% Информация справочного характера (погода, курсы валют, расписание движения поездов, самолетов и др.) 23% Другое 5% Ниже приведены данные статистики посещений одной из популярных русскоязычных поисковых систем Rambler - рейтинг популярности ресурсов, где информация о посещаемости соответствующих разделов собирается и обрабатывается автоматически. Раздел Популярность, % Развлечения 12,90 СМИ и периодика 11,29 Бизнес и финансы 5,95 Сервисы 4,97 Классификаторы 4,13 Спорт 3,58 Игры 3,40 МР3 (компьютерные музыкальные записи) 2,86 Политика 2,76 Компьютеры 2,70 Приведенная статистика, дает Вам некоторую возможность понять круг интересов и рейтинг пристрастий пользователей Internet. Таким образом, Вы видите, что каким бы вопросом Вы ни задались, вы наверняка сможете в той или иной степени получить на него ответ через Internet. А если учесть, что за каждым ресурсом стоят конкретные специалисты, то Вы еще и получаете возможность обратиться к ним с вопросом (например, используя электронную почту). Итак, в Internet можно найти либо уже готовый ответ на любо...
 • Практическая работа №3, 4 по Информатике и ИКТПрактическая работа №3,4 Тема: Перевод чисел и арифметические действия в позиционных системах счисления. Цель работы: научиться представлять числа в различных системах счисления, научиться выполнять арифметические действия в различных системах счисления. Студент должен знать: принципы представления чисел в позиционных и непозиционных системах счисления; правила выполнения арифметических операций в позиционных системах счисления; уметь: переводить числа из одной системы счисления в... 10-я 2-я 8-я 16-я 0 0 0 0 1 1 1 1 2 10 2 2 3 11 3 3 4 100 4 4 5 101 5 5 6 110 6 6 7 111 7 7 8 1000 10 8 9 1001 11 9 10-я 2-я 8-я 16-я 10 1010 12 A 11 1011 13 B 12 1100 14 C 13 1101 15 D 14 1110 16 E 15 1111 17 F 16 10000 20 10 17 10001 21 11 18 10010 22 12 19 10011 23 13 Из всех систем счисления особенно проста и поэтому интересна для технической реализации в компьютерах двоичная система счисления. Перевод чисел из десятичной системы в двоичную и наоборот выполняет машина. Однако, чтобы профессионально использовать компьютер, следует научиться понимать слово машины. Для этого и разработаны восьмеричная и шестнадцатеричная системы. Числа в этих системах читаются почти так же легко, как десятичные, требуют соответственно в три (восьмеричная) и в четыре (шестнад... 75 2 1 37 2 1 18 2_ 0 9 2 1 4 2 0 2 2 0 1 7510=10010112 75 8 3 9 8 1 1 7510=1138 75 16 11 _4 7510=4316 Ответ: 7510 = 1 001 0112 = 1138 = 4B16. 4. Перевод числа из двоичной (восьмеричной, шестнадцатеричной) системы в десятичную. Перевод в десятичную систему числа x, записанного в q-ичной системе счисления (q = 2, 8 или 16) в виде xq = (anan-1 ... a0 , a-1 a-2 ... a-m)q сводится к вычислению значения многочлена x10 = an qn + an-1 qn-1 + ... + a0 q0 + a-1 q -1 + a-2 q-2 + ... + a-m q-m средствами десятичной арифметики. Примеpы: 1. ... Сложение в двоичной системе Сложение в восьмеричной системе Сложение в шестнадцатеричной системе Пример 1. Сложим числа 15 и 6 в различных системах счисления. Шестнадцатеричная: F16+616 Ответ: 15+6 = 2110 = 101012 = 258 = 1516. Пример 2. Сложим числа 15, 7 и 3. Шестнадцатеричная: F16+716+316 Ответ: 5+7+3 = 2510 = 110012 = 318 = 1916. Пример 3. Сложим числа 141,5 и 59,75. Ответ: 141,5 + 59,75 = 201,2510 = 11001001,012 = 311,28 = C9,416 Ход работы: 1. Рассмотреть предложенные примеры; 2. Выполнить практическое задание по вариантам; 3. Оформить отчет. 4. Ответить на контрольные вопросы по указанию преподавателя. Практические задания: Вариант 1. Задание 1. Переведите числа в десятичную систему а) 10110112 б) 5178; в) 1F16; Задание 2. Переведите число из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную 25910; З...
 • Технологическая карта урока (шаблон)Технологическая карта — это новый вид методической продукции, обеспечивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения планируемых результатов освоения основных образовательных в соответствии с ФГОС второго поколения. Технологическая карта предназначена для проектирования учебного процесса по темам. Создание технологической карты позволяет учителю:• осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от цели до конечного результата;...
 • Тест по теме Базы данныхитоговый тест по теме Базы данных Вопрос № 1 Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: неупорядоченное множество данных; вектор; генеалогическое дерево; двумерная таблица. Вопрос № 2 Запрос к базе данных с полями Автор, Наименование, Серия, Год_издания для получения списка книг автора X в серии Сказки, изданных не ранее 1996 года, содержит выражение ? Автор = (Серия = Сказки или Год_издания < 1995); Серия = Сказки и Год_издания >1995 и Автор = X; Се...
 • Разработка по теме Компьютерная графикаРазработка по теме Компьютерная графика для уроков информатики в 7 классе. В данной разработке имеется презентация ко всем урокам этой темы, а также набор практических работ с использованием растрового и векторного графического редактора. С помощью приведенных практических работ можно в текстовом редакторе Word изучить различные способы заливки, операции группировки, вращения и другие. Также приведен кроссворд по теме Компьютерная графика, который можно использовать для проверки знаний в ко...
 • Урок-лекция О принципах архивирования в WinRar Урок – лекция о принципах архивирования и основных возможностях WinRar. Цель: познакомить учащихся с принципами архивирования и основными параметрами архиватора WinRar. Оборудование: архиватор WinRar, папка ARC c поддиректориями TEXT, JPG, BMP. Требование к учащимся: учащиеся должны уметь: определять емкость носителя информации; копировать, переименовывать файлы и работать с каталогами, конспектировать необходимый лекционный материал. План урока: Организационный момент. Объяснение нового материа... Панель инструмента WinRar имеет как обычные параметры, так и функции присущие только архиваторам. Данные функции могут быть вызваны как при помощи мыши, так и при нажатии определённых комбинаций. Добавить – позволяет как заархивировать выбранные файлы, так и добавить их в уже существующий архив.[Alt+A] Просмотр – показывает содержимое файла.[Alt+V] Удалить – удаляет выбранный файл / группу файлов.[Del] Исправить – восстанавливает испорченный архив.[Alt+R] Оценить – даёт приближенную оценку к а...
 • Методическая помощь к теме Информационная безопасностьДанная презентация по теме Информационная безопасность ориентирована для учащихся старших классов. Носит ознакомительный характер и является одним из первых мероприятий согласно плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности учащихся. Методическая разработка содержит теоретическую часть по теме и новости по данной тематике в области киберугроз. Описаны основные угрозы информационной безопасности, режимы информационной безопасности. Приведены принципы, которым система защиты должн...
 • Контрольные работы по теме Разветвляющиеся алгоритмы, 16 вариантовРазветвл. алгоритмы Вариант №1 1. Вычислить К для любого С. Исполнить для С=-120 2.Вычислить, не используя АВSА=|5z+y|+3|z-10| 3.ЭВМ должна запрашивать первую букву фамилии ученика (Н, К, Т, П, М ) и выдавать на экране полную фамилию (Николаев, Комаров, Тимофеев, Павлова, Макарова) Разветвл. алгоритмы Вариант №2 1. Вычислить y для любого х.Исполнить для Х=-100 2.Вычислить, не используя АВSB=|3x+5|-|7y-4| 3.ЭВМ должна запрашивать номер класса (6,7,8,9,10) и выдавать на экране ко...
 • Контрольная работа Линейный и условный операторыДанная контрольная работа предназначена для проверки знаний учащихся после изучения темы Линейный оператор, Условный оператор. Рассчитана на 40 минут. При оценивании работы рекомендую отдельно подсчитать количество синтаксических ошибок в программах, которые не влияют на алгоритм, а являются особенностью синтаксиса. Не стоит делать большой акцент на таких ошибках, так как учащиеся только начали изучать программирование и не имеют достаточного опыта. Снижать оценку стоит только за ошибки, д...
 • Конспект урока по информатике на тему Табличные информационные моделиУрок для 7 класса Табличные информационные модели с приложениями: контрольный тест, электронная презентация к уроку, кейсы электронные, карточки с домашним заданием. Используемые технологии: кейс-технология, технология дифференцированного обучения, технология сотрудничества, технология рефлексии. Необходимое техническое оборудование: аппаратное и программное обеспечение (АРМ учителя с тремя беспроводными мышками, выход в сеть Интернет,мультимедийные проектор, экран, рабочее место ученика, опер...
 • План-конспект урока «Черепашка-ученица» (среда программирования Логомиры)Предмет: Информатика Тема урока: Черепашка-ученица (среда программирования Логомиры) Тип урока – Комбинированный (урок повторения, урок изучения нового материала, освоение новых знаний и умений, проверка знаний и умений) Вид урока – Комбинированный (фронтальная беседа, изучение нового материала, индивидуальная и групповая практическая работа учащихся на ПК, оценка результатов выполненных работ) Цели урока: · ввести понятие процедура · научить разрабатывать инструкци... Ход урока 1.Подготовительный этап (8 мин. до начала урока) а) На доске записываются: число, тема урока, материал для повторения (задание 3.15 из §3.11 - моделирование повторяющегося фрагмента траектории) в) Дежурный ученик до начала урока докладывает об отсутствующих учителю. 2.Организационный момент – 1 мин. а) взаимное приветствие 3.Повторение пройденного (4 мин) На доске записано: Повторение ФОРМА 1 ФОРМА 2 Траектория движения Повторяющийся фрагмент Этапы движения: Исх. положение: нов_курс 270 Толчок: нов_форма 1 направо 90 вперед 7 жди 1 Прыжок: нов_форма 2 налево 90 вперед 14 жди 1 Приземление: налево 90 вперед 7 нов_форма 1 жди 1 Учитель: Давайте вспомним, что мы с вами проходили на прошлом уроке? Ученик: Мы проходили моделирование повторяющегося фрагмента траектории Учитель: Хорошо. Кто являлся объектом моделирования? Ученик: Собака Учитель: Правильно. А сколько у неё форм – костюмов было? Ученик: 2 Учитель: Правильно. Напоминаю (по...
© 2010-2022