Физическая культура, физкультура

 • Qüvvə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsiHazırda şagirdlərin fiziki cəhətdən sağlamlığının inkişafı məsələsi bütün ictimaiyyəti düşündürən ciddi məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Belə ki, müasir dövrdə baş verən bir sıra maddi və mənəvi gərginliklər, yeni tədris proqramında qarşıya çıxan bir sıra zehni çətinliklər şagirdlərin sağlamlığına və onların fiziki inkişafına təsirsiz qalmır. Bəs necə etməli ki, uşaq birinci sinifdən başlayaraq təlimdə qarşıya çıxan bütün zehni gərginliklərə davam gətirməklə təhsilini başa vura bilsin və fiziki...
 • Дидактические игры по валеологииПожалуй, проблема сохранения здоровья у дошкольников является одной из проблемных при недостаточном обращении к ней взрослых. А воспитание бережного отношения к своему здоровью у детей, можно проводить используя такой способ, который очень нравится детям-это игра. Итак, посмотрите интересные дидактические игры для дошкольников для использования как в условиях детского сада, так и дома.Игры и упражнения помогут детям получить знания о себе, своем теле , сформировать осознание важности каждой сист...
 • Применение ИКТ на уроках физической культуры в общеобразовательном учрежденииУчитель физической культуры Хвойна Александр Викторович Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей №3 г. Братск Применение ИКТ на уроках физической культуры в общеобразовательном учреждении Компьютерные технологии позволяют модифицировать учебный процесс и гарантируют большую эффективность в достижении результатов обучения. Использование компьютерных технологий существенно обогащает педагогические методы обучения школьников. Возможности компьютерных технологий (электронных учебн...
 • Aşağı ətraf əzələ qüvvəsinin inkişaf etdirilməsiƏzələ qüvvəsi olmadan heç bir hərəkət, yerdəyişmə baş verə bilməz. Bu səbəbdən də qüvvə bütün hərəki qabiliyyətlər üçün bazis hesab olunur. Qüvvənin maksimal, nisbi, partlayış, reaktivlik, sürətli və s. təzahür formaları mövcüddur. Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərdə daha çox maksimal qüvvə hazırlığının artırılması nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə ayrılmış dərslər beş istiqamətdə: - yuxarı ətrafların əzələ qüvvəsinin; - aşağı ətrafların əzələ qüvvəsinin; - bədənin ön əzələlərinin; - bədənin arxa əz...
 • Qüvvə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsiFiziki tərbiyə kurikulumu nəticəyönümlü xarakterə malikdir. Bu sənəddə məzmun materialları bacarıqlar formasında ifadə edilmişdir. Bu zaman fiziki tərbiyənin fənninin təlimi prosesində şagirdlərin idraki, emosional, xüsusən də psixomotor fəaliyyələrin nəzərə alınması diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.Kurikulumun hazırlanmasında başlıca istiqamət şagirdlərə yönəldilmişdir. İlk növbədə ümumi təlim nəticələrinin, sinif standartlarının hazırlanmasında şagird fəaliyyətinin izlənməsi, inkişaf etdirilmə...
 • Сценарій квесту-гри Спорт і здоров я (5-7 кл) Мета: показати учням не замінну цінність здоров’я людини, визвати в них бажання зберігати й укріплювати його. Завдання: üАктивізувати пізнавальну діяльність учнів; üПропагувати здоровий спосіб життя; üЗацікавити учнів вивчати питання здоров’я; ü Розвивати творчі здібності дітей; üСприяти укріпленню зв’язку школи з батьками. Найбільша цінність у житті – здоров’я! День Здоров’я відзначайте кожен день. Ми запрошуємо вас прийняти участь у квесті Спорт і Здоров’я , який пройде під гаслом Спорт за те, щоб світ став кращим! І про настрій свій подбайте – гумор, сміх і світ пісень! Одна весна, одна надія і здоров’я у нас одне. Хай доля вас теплом зігріє, нехай нікого ні мине. А ми бажаємо вам добра, а ми бажаємо вам тепла, Здоров’я завтра і сьогодні, щоб наче сад душа цвіла, Щоб зорі падали в долоні.
 • Mən qalib gəlmək üçün çalışıramiziki sağlamlığı xalqımız həmişə yüksək qiymətləndirmişdir. Vətənimizin müdafiəsində, əməkdə, ağlın formalaşmasında fiziki tərbiyənin böyük əhəmiyyəti vardır. Müşahidələr göstərir ki, fiziki tərbiyə ilə əhatə olunanlar, həmişə bədəncə möhkəm olur. Onların zehni qabiliyyəti artır, əmək məhsuladarlığı yüksəlir. Biz bu keyfiyyət cəhətlərini fəaliyyət göstərdiyimiz Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin tələbələrinin təlimdə qazanmış olduqları uğurlu nəticələrdən aydın görürük. Birinci kurs t...
 • Çevikliyin qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsiMüəllim orta təhsil məktəblərində idman üçün lazım olan ləvazimatların olmamasından da şikayətləndi: “Dərsdə iştirak edən şagirdlər idman dərsinə “futbol oynamaq” dərsi kimi baxırlar. Fiziki tərbiyə fənni o demək deyil ki, şagird gəlib futbol oynayıb getsin. Tədris zamanı bir sıra normativlər var ki, şagird o normativləri yerinə yetirməlidir. Lakin bir çox hallarda normativləri yerinə yetirmək üçün lazım olan ləvazimatları tapmaq mümkün olmur. Bunun üçün də şagirdlərə bir sıra idman hərəkətləri ...
 • РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА Программа но физической культуре составлена на основе феде­рального государственного стандарта Комплексная программа фи­зического воспитания В.И.Лях Зданевич А.А 8 класс ( 3 часа в неделю; 105 часов в год) Программа отражает основные направления педагогического процесса по формированию физической культуры личности: теоретической, практи­ческой и физической подготовленности учащихся. Уроки физической куль­туры призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношени...
 • Sahin komandam zona yarışına vəsiqə alıbMüəllim orta təhsil məktəblərində idman üçün lazım olan ləvazimatların olmamasından da şikayətləndi: “Dərsdə iştirak edən şagirdlər idman dərsinə “futbol oynamaq” dərsi kimi baxırlar. Fiziki tərbiyə fənni o demək deyil ki, şagird gəlib futbol oynayıb getsin. Tədris zamanı bir sıra normativlər var ki, şagird o normativləri yerinə yetirməlidir. Lakin bir çox hallarda normativləri yerinə yetirmək üçün lazım olan ləvazimatları tapmaq mümkün olmur. Bunun üçün də şagirdlərə bir sıra idman hərəkətləri ...
 • Урок по физической культуре на тему: Бег по пересеченной местностиданная разработка урока может быть использована при преподавании раздела Легкая атлетика В 7 КЛАССЕ. ЗАДАЧИ УРОКА: 1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 1.1 Совершенствовать технику преодоления вертикальных и горизонтальных препятствий шагом. 1.2 Продолжить изучение техники преодоления препятствий прыжком в шаге. 1.3 Совершенствовать технику бега по слабо пересеченной местности. 2. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ: 2.1 Способствовать развитию аэробной выносливости в беге умеренн...
 • Народные подвижные игры для внеклассной работыНАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ Цвет: Игра проходит на площадке. Выбирают ведущего. Он возвращается к игрокам и называет любой цвет. Те, у кого на одежде или обуви в этот цвет, показывают его ведущему. А у кого нет - пытаются перебежать на противоположную сторону площадки, чтобы ведущий не поймал их. Цапля: Выбирают ведущего - цаплю. Другие участники - лягушки. Пока цапля спит, лягушки прыгают вокруг нее. Вдруг цапля просыпается, подает знак и начинает ловить лягушек. Тот, кого поймал...
 • Детско-родительский праздник в дошкольном учреждении «След Великой Отечественной войны в моей семье»Цель: рассказать о значении Великой Отечественной войны в жизни современной семьи Участники: дети, родители, бабушки и дедушки. Оборудование: плакаты о мире; выставка наград ветеранов ВОВ, фронтовых писем, детских рисунков, фронтовых фотографий и семейных газет; магнитофон, ПК, проектор. 1 воспитанник Воскресного дня накануне Безоблачные небеса 22 июня, ровно в четыре часа… Чёрные тени в тумане росли, Туча на небе темна. Первый снаряд разорвался вдали, Так начиналась война! 2 воспитанник Тот самый длинный день в году С его безоблачной погодой Нам выдал общую беду На всех, на все четыре года Она такой вдавила след И стольких наземь положила, Что 2о лет и 30 лет Живым не верится, что живы Звучит фонограмма песни Священная война Воспитатель И страна поднялась на защиту своей Родины. Уходили на Священную войну наши прадеды, деды. Уходили девчонки и мальчишки. Уходили… Уходили… Уходили… 4 воспитанник От бескрайней равнины сибирской, До полесских лесов и болот Поднимался народ богатырский, Наш великий советский народ. Выходил он, свободный и правый Отвечая войной на войну, Постоять за родную державу За могучую нашу страну 5 воспитанник Сокрушая железо и камень, Он врага беспощадно разил, Над Берлином победное знамя – Знамя правды своей водрузил. Он прошёл через пламя и воду, Он с пути не свернул своего. Слава, слава герою-народу! Слава Красной его! Воспитатель Много жизней унесла эта война. Много оставила после себя сирот, вдов, несчастных матерей, которые даже не знали где похоронены их дети, отцы, мужья. Каждую семью коснулось горе, страшное и небывалое. И сегодня, мы узнаем, какой след оставила та война в ваших семьях. На протяжении нескольких недель Вы собирали сведения о своих прадедах, которые принимали в тех страшных событиях. (каждая семья рассказывает о своих родных, перенёсших тяготы войны) Война вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными сёлами и городами, миллионами убитых на фронте, угнанных в рабство, замученных в лагерях смерти. 29 миллионов погибших. Если бы каждому погибшему посвятили минуту молчания, то 30 лет молчал бы весь мир. В годы войны свыше 11000 воинов стали Героями Советского Союза. Это звание было высшим знаком мужества. Но война – это не только смерть, война – это жизнь. И в перерыве между боями солдаты писали письма домой, своим ... Воспитатель Слушали бойцы песни, частушки, подшивали воротнички, пришивали пуговицы, латали, чистили сапоги, вот и мы сейчас с Вами попробуем пуговицы пришить (раздаются лоскутки ткани, пуговицы и нитки). И вот наступил он этот великий долгожданный день – День Победы. Этого праздника люди ждали 1418 дней. Наши воины прошагали тысячи километров, освобождая нашу страну от фашизма. Звучит фонограмма песни День Победы воспитанник Спать легли однажды дети, Окна все затемнены. А проснулись на рассвете – В окнах свет и нет войны! Не забудем тех героев, Что лежат в земле сырой, Жизнь отдав на поле боя За народ, за нас с тобой… воспитанник Слава нашим генералам, Слава нашим адмиралам И солдатам рядовым – Пешим, плавающим, конным Утомлённым, закалённым, Слава павшим и живым – От души спасибо им воспитанник Поклонимся великим тем годам, Тем славным командирам и бойцам, И маршалам страны, и рядовым, Поклонимся и мёртвым и живым, Всем тем, которых забывать нельзя, Поклонимся, поклонимся, друзья. Всем миром, всем народом, всей землёй Поклонимся за тот великий бой. воспитанник Они прикрыли жизнь собою, Жить начинавшие едва, Чтоб было небо голубое, Была зелёная трава. И вновь – весна… И солнце светит ясно. Вот детский смех послышался в дали. Но кто сказал, что жили Вы напрасно? Но кто сказал, что зря боролись Вы? воспитанник Кто так сказал, не знал наверно горя, И не видал он материнских слёз Не видел он могил и после боя Не видел тех, кто это перенёс. Ещё горячкой сердце билось, А в мир уже вступила тишина, Как будто время здесь остановилось, Не веря вдруг, что кончилась война воспитанник Прошла война, прошла страда, Но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда Об этом не забудем! Пусть память вечною о ней Хранят, об этой муке И дети будущих детей, И наших внуков внуки. воспитанник Слава Вам, храбрые! Слава бесстрашные! Вечную славу поёт Вам народ. Смерть сокрушившие, Доблестно павшие, Память о Вас никогда не умрёт! воспитанник Ещё тогда нас не было на свете, Когда с победой Вы домой пришли. Солдаты мая, слава Вам навеки От всей земли, от всей земли! Благодарим, солдаты, Вас За жизнь, за детство, за весну, За тишину, за мирный дом Благодарим мы Вас Дети исполняют песню Спасибо Демонстрация презентации След войны в моей семье воспитанник Я хочу, чтоб все смеялись, Чтоб мечты всегда сбывались, Чтобы детям снились радостные сны, Чтобы утро добрым было, Чтобы мама не грустила, Чтобы в мире больше не было войны. Мир! Мир! Свет! Мир это радость, это дружеский привет воспитанник Я хотел бы все танки Превратить в самокаты и санки, А грозные пушки – В цветные хлопушки, Чтоб дети земли хороводы вели 11 ученик По разному зовутся дети – Нас очень много на планете! Есть Насти, Вовы и Алёны, Детей по всюду миллионы! По разному зовутся дети, Для нас – всё лучшее на свете Нужны нам яркие игрушки: И Буратино и Петрушки! Нужны нам книжки, песни, пляски И увлекательные сказки! 12 ученик Мультфильмы, игры и конфеты И в цирк бесплатные билеты Пусть всюду светлый детский сад Встречает радостно ребят! Пусть всем везде хватает школ, Чтоб утром каждый в школу шёл 13 ученик Все вместе: Хотим мы вырасти врачами, Художниками, скрипачами Учителями и артистами, И лётчиками, и гитаристами. Хотим по мирным небом жить И радоваться и дружить! Хотим, чтоб всюду на планете Войны совсем не знали дети Учитель День Победы это замечательный светлый праздник мира. Давайте же постараемся сберечь нашу удивительную Родину от новой беды. Пусть больше никогда чёрные тучи войны не заслонят солнце над нашей страной. Пусть всегда будет мир в каждой семье! Пусть всегда будет мир на планете. Конкурс: у Вас на столах лежат конверты, в них разрезанные листочки, на которых написаны пословицы о мире. Соберите их. 1 ученик Мы живём в тревожном мире, Но не наша в том вина Что звучат слова в эфире: Гнёт, агрессия, война… Неспокойно жить на свете, На земле любой страны, Если где-то в кабинете Созревает план войны Принимаются решенья: Как умножить разрушенья И стереть с лица земли Все что люди возвели! Учитель Как же выглядит планета без войны? Сейчас на ватмане мы все вместе попробуем нарисовать это. Каждая семья рисует по-очереди, передавая маркер следующей. Готовый плакат вывешивается на доске. Вот она какая красивая наша планета без войны! Сбережём же ее такой на долгие годы. А вот и полевая кухня подоспела (родители вносят котелки с солдатской кашей и чай, на столах в платочках завёрнут кусковой сахар)
 • Сценарий внеклассного мероприятия “Веселые состязания”Сценарий внеклассного мероприятия “Веселые состязания”Цели и задачи:пропаганда здорового образа жизни и спорта, как альтернативы негативным привычкам ,формирование интереса к регулярным занятиям физической культурой,совершенствование двигательных качеств, -закрепить спортивные знания, умения и навыки,формирование чувства товарищества,популяризация активной формы отдыха учащихся,воспитание волевых качеств, сплоченности и дружбы.Место и время проведения: спортивный залОформление:на стенах спортивн...
 • Внеклассное мероприятие. Тема: Спорт в нашей жизниВнеклассное мероприятие в 7 классе Тема: Спорт в нашей жизни Класс разбивается на три командыКонкурсы:1. Ответить на вопросы: (каждой команде 3 вопроса, если не отвечает, этот вопрос переходит соперникам, каждый вопрос - это 1 бал команде)1. Как называется обувь для игры в футбол? (Буцы)2. Название площадки, на которой выступают боксёры? (ринг) 3. В каком виде спорта прославился Евгений Плющенко? (фигурное катание) 4. Общее название домашнего животного и гимнастического снаряда? (конь) 5. Самы...
 • Роль физической культуры и спорта в формировании личности в условиях гимназии-интерната для одаренных детей Роль физической культуры и спорта в формировании личности в условиях гимназии-интерната для одаренных детей Юнусов Р.Д Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым Крымская гимназия-интернат для одаренных детей Бахчисарайский район с. Танковое ул. Ялтинская 25. Одним из приоритетных направлений нашей гимназии является обеспечение полноценного физического развития учащихся ,охраны и укрепления их здоровья . Главными задачами физического воспитания являются ... Возраст футболистов 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет Время бега на 15 м со старта 3,12 3,03 2,78 2,60 2,68 2,60 Время бега на 30 м со старта 5,32 5,17 4,84 4,69 4,52 4,46 С возрастом скорость бега меняется не равномерно . Так в беге на 15 метров ,прирост скорости у ребят в возрасте от 12 до 14 лет составляет 19,5 % ,а в беге на 30 метров 17,5 %. Эти цифры – свидетели того , что именно этот возраст можно считать самым предпочтительным с точки зрения воспитания скоростных возможностей . На период же от 14 до 17 лет приходиться всего около 7,5 % прироста скорости . На мой взгляд , воспитывать скорость бега нужно и после 14 лет , особенно тщательно выбирая с...
 • План-конспект урока по физической культуре для учащихся 3х классовПлан-конспект урока по физической культуре для учащихся 3х классов Тема: спортивные игры – баскетбол. Задачи: 1. Обучение технике ловли и передачи мяча двумя руками от груди на месте; технике ведения мяча на месте и в движении. 2. Развитие ловкости, скоростно-силовых качеств, быстроты. 3. Воспитание коллективизма, дисциплинированности, доброжелательности. Тип урока: обучающий. Метод проведения: групповой, фронтальный. Материально-дидактическое обеспечение: 6 баскетбол...
 • ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА по профессии Повар, кондитерПрограмма учебной дисциплиныразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) (приказ Министерства образования и науки от 05.11.2009 №535) и на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным государственным учреждением Федеральный институт развития образования (ФГУ ФИРО) 19.01.17 Повар, кондитерОрганизация разработчик:Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище № ...
 • КОСы 1 курс СПО (НПО)Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине Физическая культура основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования 20.01.01 Пожарный, 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 19.01.17 Повар, кондитер. Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии: 20.01.01 Пожарный, 15.01.05 ...
 • ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭГС-14)Программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) (приказ Министерства образования и науки от 05.11.2009 №535) и на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным государственным учреждением Федеральный институт развития образования (ФГУ ФИРО) 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 1.1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра...
 • Косы по физической культуре СПО/НПО 2курсКомплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине Физическая культура основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, 190631.01 Автомеханик, 10070101 Продавец, контролер – кассир. Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального профессиона...
 • DÜNYA BASKETBOLUNUN İNKİŞAFI bb
 • 1986-ci ildə topun bütün variantlarla aparılması qanunlaşdı1986-ci ildə topun bütün variantlarla aparılması qanunlaşdı.
 • ОТ СТАРТОВ ШКОЛЬНЫХ К СТАРТАМ ОЛИМПИЙСКИМ «БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» (посвящённый Дню защитника Отечества) Олимпийский марафон здоровья Быстрее! Выше! Сильнее!, посвященный Олимпийским играм в Сочи 2014, недели физической культуры Спортивный этап Самый лучший класс посвященный Дню защитника Отечества. Конкурсы проводятся в спортивном зале. В них принимают участие ученики 1-4 классов. Помещение украшают шарами, игрушками, плакатами, рисунками, цветными флажками Цель праздника: • пропаганда здорового образа жизни; • развитие личности ребенка на основе овладения физической культурой; •...
 • 1986-ci ildə topun bütün variantlarla aparılması qanunlaşdı1932-ci ildə Beynəlxalq Basketbol Federasiyası - BBF yaradıldı. Bu federasiyaya Arqentina, Yunanıstan, İtaliya, Latviya, Portuqaliya, Rumıniya, İsveç və Çexoslovakiya daxil oldu (8 ölkə). 1935-ci ildə Cenevrədə ilk dəfə Avropa çempionatı keçirilmişdi. Bu çempionatda yüksək yeri Pribaltika basketbolçuları tutmuşdu. Avropanın ilk çempionu Latviya komandası olmuşdu. İlk dəfə qadınların Аvropa çempionatı 1938-ci ildə keçirilmişdi. 1935-ci ildə isə basketbol Olimpiya oyunları proqramına daxil edildi....
 • Qüvvə qabiliyyətinin inkişaf etditilməsiHazırda şagirdlərin fiziki cəhətdən sağlamlığının inkişafı məsələsi bütün ictimaiyyəti düşündürən ciddi məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Belə ki, müasir dövrdə baş verən bir sıra maddi və mənəvi gərginliklər, yeni tədris proqramında qarşıya çıxan bir sıra zehni çətinliklər şagirdlərin sağlamlığına və onların fiziki inkişafına təsirsiz qalmır. Bəs necə etməli ki, uşaq birinci sinifdən başlayaraq təlimdə qarşıya çıxan bütün zehni gərginliklərə davam gətirməklə təhsilini başa vura bilsin və fiziki...
 • 1986-ci ildə topun bütünnnnnnnnnHər il BBF-nın rəhbərliyi altında kubok uğrunda çempionatlar və kuboklar kuboku uğrunda basketbol yarışları təşkil olunur. Belə BOK-in qərarına görə 1976-cı ildə keçirilən XXI Olimpiya oyunlarında (Monrealda-Kanada) Topun tutulması, ötürülməsi, aparılması və səbətə atılması kimi texniki fəndləri meydana gəldi. Lakin texnikada dinamiklik çatışmırdı - bütün ötürmələr və atmalar bir yerdən iki əllə yerinə yetirilirdi. Taktikada komanda üzvlərinin oyun funksiyası və onların müdafiəçilərə və hücumçu...
 • Внеклассное мероприятие по физической культуре в рамках Всероссийского Дня ЗдоровьяВнеклассное занятие по физической культуре Цель: популяризация занятий физической культурой и спортом, воспитание чувства товарищества и взаимовыручки, коллективизма и дисциплинированности. Задачи: 1) образовательная (содействие развитию координации движений, силовой выносливости различных групп мышц) 2) развивающие (развивать внимание в игре, ловкость, координацию) 3) воспитательные (воспитывать нравственные чувства - дружба, помощь другому, сопереживание) 4) оздоровительные (содействовать укр...
 • ДОКЛАД: Формирование здоровья углухих детей. Выступление на педсоветеЗдоровье — это состояние полного социального, биологического и психологического благополучия, когда функции всех органов и систем органов уравновешены с природой и окружающей средой, отсутствуют какие-либо болезненные состояния и физические дефекты. Различают здоровье индивидуальное и общественное. Общественное здоровье включает: заболеваемость, инвалидность, физическое развитие, средняя продолжительность жизни. Здоровье населения зависит от факторов: здоровый образ жизни — 50%, влияние окружающ...
 • Выступление на МО «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры у глухих учащихся»Определить понятие здоровьесберегающие образовательные технологии представляется корректным, исходя из родового понятия образовательные технологии. Если последние отвечают на вопрос как учить? (В.В.Гусев, 2000), то логичным окажется ответ: так, чтобы не наносить вред здоровью субъектов образовательного процесса - учащихся и педагогов. Термин здоровьесберегающие образовательные технологии (далее - ЗОТ) можно рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной технологи...
© 2010-2022