Основы безопасности жизнедеятельности

 • Игра-викторина: Знатоки правил дорожного движенияИгра-викторина для детей подготовительной группы Знатоки правил безопасности вт., 06.05.2014 Автор - cоставитель: Анучина Т.Н. воспитатель МКДОУ №2 Колокольчик г. СВирск Образовательная область Безопасность Данный вид деятельности представляет собой учебную игру-викторину – занятие, которое имеет определённые правила и служит для познания, отдыха и удовольствия; характеризуется моделированием жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации. Данное занятие относиться к занятию на закрепление и совершенствование знаний, умение и навыков. К нетрадиционным формам учебных заняти...
 • Методическая разработка по теме: Огонь-друг и враг человекаОбучение учащихся на уроках ОБЖ и внеклассных мероприятиях правилам пожарной безопасности проводятся с целью бережного отношения к любому виду собственности, оказания практической помощи взрослым в сохранении жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, воспитания навыков предупреждения пожаров и тушения загораний, а также по оказанию первой помощи пострадавшим. Противопожарная пропаганда должна быть действенной и целенаправленной. Работу с детьми следует проводить с учетом их возрастных инт...
 • Попередження для учнів перед канікуламиЗ Вашою дитиною проведено цикл профілактичних бесід:Ø Попередження дитячого травматизму. Дорога. Діти. Автомобіль. Ø Правила поведінки в громадських місцях, полі, лісі, біля водоймищ під час літніх канікулØ Протипожежна безпека, користування газомØ Обережно! Вибухонебезпечні приладиØ Обережно! Петарди – загрози життяØ Будьте обережні на залізниціØ Увага! Обірваний провідØ Профілактика правопорушень, бродяжництва, жебрацтваØ Профілактика негативних явищ серед учнів (на...
 • Комплекс бесід з учнями з питань попередження дитячого травматизму та нещасних випадківВелика кількість нещасних випадків, які трапляються з дітьми в урочний та позаурочний час, загибель та травмування учнів через необачне та небезпечне поводження на дорогах, на воді, з пожежонебезпечними, вибуховими та іншими речовинами вимагають від педагогічних працівників більш сумлінної та відповідальної роботи. В Запорізькій гімназії № 11проводяться навчання з питань охорони життя і здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження дитячого травматизму....
 • ЗАХОДИ щодо запобігання травматизму під час навчально-виховного процесу ЗАХОДИ щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму № п/п Зміст роботи Термін Відповідальний 1. Ознайомити учнів школи із законом України Про дорожній рух На заняттях ОБЖ та основ здоров’я Учителі ОБЖ Основ Здоров’я 2. Згідно зі шкільним графіком проводити заняття з ОБЖ та основ здоров’я роз’яснювати необхідні питання відповідно до програми 2 рази на місяць Учителі ОБЖ Основ Здоров’я 3. Регулярно проводити профілактичну роботу серед учні 1-11-х кл. щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму: - конкурс на знання правил дорожнього руху; - конкурси малюнків та газет; - диктанти; Збирання матеріалів учнівських повідомлень у методичному кабінеті школи 1 раз у місяць Класні керівники, учителі української мови та малювання 4. Провести на батьківських зборах бесіду щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму Батьківські збори Класні керівники
 • ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИРабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 190631 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (базовая подготовка). Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии. Цели и задачи дисциплины – требования...
 • Презентация команды Дружины Юных пожарныхМатериал содержит сценарий презентации команды,для выступления на различных соревнованиях по пожарной безопасности команды ДЮП.Для того чтобы выиграть на любом соревновании, ребятам необходимо выступить ярко, красочно, неординарно, чтобы запомниться. Поэтому для презентации своей команды на первых , значимых для нас соревнованиях, было принято решение все придумать самим. Собравшись на очередное заседание, вместе с ребятами долго и живо обсуждали различные варианты представления команды, но не и...
 • Методичні рекомендації для проведення бесід, інструктажів, виховних годин кураторів з учнями, батьками щодо запобігання травматизму, дотримання основ безпеки життєдіяльності під час канікулПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ПРИЛАДАМИ Ніколи не залишайте без нагляду увімкнені в розетку електроприлади. Забороняється тягнути за електричний шнур руками, тому що він може обірватися і вразити вас електричним струмом. Забороняється підходити до оголених дротів і чіпати їх руками. Якщо загорілися електроприлади, їх не можна гасити водою. Долікарська допомога при ураженні електричним струмом При ураженні електричним струмом необхідно якомога швидше звільнити потерпілого від дії с...
 • Методические рекомендации по проведению учебно-полевых сборов Методические рекомендации по проведению учебно-полевых сборов, представляют собой опыт организации и проведения пятидневных учебно-полевых сборов с юношами 11 классов. Предназначена для преподавателей-организаторов НВП. Целью данной работы является – определение направлений в организации и проведении учебно-полевых сборов, а так же освещение многообразия форм и методов в решении поставленных задач по подготовке молодежи к военной службе. Содержание работы помогает правильно организовать пр...
 • Методические рекомендации по выполнению практических работДанные методические указания предназначены для закрепления теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков и умений по программе дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности для специальностей 190631.01 Автомеханик. Основы безопасности жизнедеятельности как учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. В результате изучения учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической де...
 • Рабочая программа по ОБЖРабочая программа по ОБЖ по учебникам Основы безопасности жизнедеятельности под редакцией Ю.Л.Воробьёва, издательство Москва АСТ - 2014 г.На изучение курса отведено 34 часа в году, из расчёта 1 час в неделю.Структура программы включает в себя пояснительную записку, требования к обучающимся, контрольные , практические и ИКТ - уроки.А так же календарно - тематическое планирование, список материально - технического и методического обеспечения для учителя и обучающися.Требоввания направлены на фо...
 • Подготовка граждан по ОВС в сельских условиях (обмен опытом)В целях эффективного функционирования системы патриотического воспитания в районе действует целевая районная программа Патриотическое воспитание школьников, разработанная отделом образования на 2010-2015 годы. Целями данной программы являются: расширение работы по патриотическому воспитанию школьников на всех уровнях деятельности; повышение качества функционирования как отдельных элементов системы патриотического воспитания, так и всей системы в целом; совершенствование системы управления проц...
 • Формирование коммуникативных универсальных учебных действий средствами учебного предмета «Литературное чтение» Формирование коммуникативных универсальных учебных действий средствами учебного предмета Литературное чтение Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивающая освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературного чтения способствуют развитию основных видов речевой деятельности (слушания, чтения, говорения и письменной речи). Необходимость реал...
 • Педагогическое исследование на тему Нарушения костно-мышечной системы юношей допризывного возраста как фактор риска годности к военной службеМуниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №10ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан Внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательный процессе Нарушения костно-мышечной системы юношей допризывного возраста как фактор риска годности к военной службе Шаймарданов Мирас Мугалимовичпреподаватель - организатор ОБЖ 1-ой категории МОБУ СОШ №10ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ...
 • Открытое занятие по ОБЖ «Путешествие на поезде «Здоровье»Цель: пропаганда и формирование здорового образа жизни посредством правильного питания, физической культуры и искоренения вредных привычек Задачи: 1. Воспитать в детях потребность быть здоровыми; 2. Научить, как ухаживать за своим телом, избегать болезни, повышать иммунитет; 3. Убеждать детей в негативном воздействии на организм, табачного дыма, алкоголя, наркотиков; Оборудование: плакаты, карточки с заданием, рисунки детей, аптечки, ватманы, карандаши Предварительная работа: выбор команды, капи...
 • Открытое занятие по ППД «Азбука дорожного движения»Цель: — закрепить знания о правилах дорожного движения; — воспитать культуру безопасного поведения на улицах и дорогах.Оборудование: плакаты, карточки с вопросами, дорожные знаки, рисунки детей.Предварительная работа: выбор команды, капитана, выбор названия и девиза для команд, изготовление эмблем, беседа по правилам дорожного движения.Ход:— Мы живём сегодня в век скоростей. По современным дорогам мчатся быстроходные автомобили, в воздухе летают сверхзвуковые лайнеры и космические корабли, по мо...
 • Доклад Лицей Туризм 2012г Туризм обладает притягательной силой. Люди, бывавшие в походах убеждены в пользе туризма. Представьте себе… Ночь в лесу. Костёр жадно перебирает прутики. Пламя с жадностью набрасывается на сушняк и вырывает из темноты усталые лица людей. Это туристы. Сегодня они переночуют здесь, в этом лесу, а завтра пойдут дальше. Булькая и негодуя, закипает в котелке чай. Он пахнет дымом. Он приятно обжигает губы, он не сравним с домашним чаем! Туризм – это не только средство физического и прикладного восп...
 • Курсовая работа МРИО г. Саранск Введение. Туризм обладает притягательной силой. Люди, бывавшие в походах убеждены в пользе туризма. Представьте себе… Ночь в лесу. Костёр жадно перебирает прутики. Пламя с жадностью набрасывается на сушняк и вырывает из темноты усталые лица людей. Это туристы. Сегодня они переночуют здесь, в этом лесу, а завтра пойдут дальше. Булькая и негодуя, закипает в котелке чай. Он пахнет дымом. Он приятно обжигает губы, он не сравним с домашним чаем! А костёр всё горит. Гитара звенит тихо-тихо. Песню...
 • Доклад ОБЖ ФГОС 2013г Национальная образовательная инициатива Наша новая школа, утвержденная Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года, обращает внимание на то, что Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего развития. При этом результатом образования становятся не столько сами знания по конкретным дисциплинам, сколько умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Другими словами, новая школа формирует у школьника целостный социально-ориентированный взг...
 • Доклад по ОБЖ 2012г Защита Отечества является долгом и обязанностью его граждан. Высшее проявление его – гражданский, патриотический долг перед Отечеством. Коренные преобразования в стране конца XX — начале XXI века, определившие крутой поворот в новейшей истории России, сопровождаются изменениями в социально-экономической, политической и духовной сферах общества и сознании ее граждан. Резко снизился воспитательный потенциал российской культуры, искусства, образования как важнейших факторов формирования патриотизм...
 • Тестирование по правилам дорожного движения РФТестирование проводится для учащихся 11 класс общеобразовательной школы . Тема тестирования Основные понятия и термины правил дорожного движения РФ. Работа создана мной 4 года назад для учащихся автошколы Вираж в число которых входило и большое количество учащихся 11 класса . Тест первого уровня сложности, тоесть имеет один ответ из трёх вариантов .Материал легко читаем , прост и легко воспринимается учащимися . Как показали результаты тестирования лучше всего на вопросы ответили женщины обу...
 • Как Чупа в спасатели - пожарные готовиласьМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад Журавушка АГО Педагогический проект Как Чупа в спасатели-пожарные готовилась Исполнитель: Гумирова М.М., воспитатель 2014 год Введение: Одним из этапов развития дошкольников – знакомство с понятием безопасность. На данном этапе важно вызвать у детей интерес к теме сформировать представления детей о работе пожарных. Актуальность проекта: Работа над про...
 • Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельностиПатриотическое воспитание на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельно­сти Одной из важных задач государства является военно-патриотическое воспи­тание молодёжи, в основе которого лежит подготовка молодых людей страны к службе в Вооружённых Силах РФ, воспитание любви к армии, формирование вы­сокого чувства гордости за принадлежность к России, постоянной готовности к защите Родины. Проблема патриотического воспитания молодёжи актуальна как никогда. В условиях утраты нашим обществом традиционного р...
 • Программа патриотического объединения ПарусПрограмма патриотического объединения предназначена для организации внеурочной деятельности в курсе ОБЖ. Включает как углублённое изучение тем по основам военной службы, так и волонтёрские акции в рамках патриотического воспитания. Цель программы Развитие у школьников гражданской позиции, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умения и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности. Задачи программы: 1.Формирование, закрепление и развитие интереса к историческим событиям родной страны и края, гордости за свою родину. 2.Получен...
 • Игровая деятельность На улице будьте внимательныГлавной целью профессиональной деятельности считаю охрану и укрепление физического здоровья дошкольников, развитие их двигательного опыта, физических качеств и способности адекватно реагировать на изменения окружающей среды. По результатам данного мероприятия выяснилось, что дошкольники хорошо усвоили правила поведения на улицах города. Данное мероприятие формирует представления детей о правилах поведения на проезжей части, совершенствует умения передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя нап...
 • Литературная композиция Здесь скалы помнят выселенья адВ зале оформлена книжная выставка: Перед судом истории. Правда и вымесил о выселении. Как это было. Цитата: И эти степи Казахстана Тюльпанов взор и зной песка, Ничто тогда не удержало, Когда к себе звала Чечня. Роза Дахаева Непросто жить, судьбой припертым, ...
 • Игра по безопасности дорожного движения для учащихся «Провайдер»Игра в группах проходит по командам, по принципу пользователя компьютера. Регулирует её центровой. Каждый центровой ведёт свою команду от одного уровня к другому. Всем участникам предлагается достигнуть высшего уровня пользователя, т.е. из чайника перейти к провайдеру Для этого необходимо освоить и пройти 4 уровня: Чайники , Юзеры , Хакеры, Провайдеры. Для того чтобы перейти от одного уровня на другой, команде необходимо правильно ответить на 10 вопросов. Вопросы распределе...
 • Месячник по охране труда ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2013 г. N 369 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ОХРАНЫ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В целях усиления работы по улучшению условий и охраны труда работников, сокращению количества несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Правительство Республики Башкортостан постановляет: 1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении месячника охраны труда в Республике Башкортостан (далее - Полож...
 • Викторина Правила пожарной безопасности Вопросы 1 тура оцениваются в 1 балл. 1. Как называется профессия людей, борющихся с огнём? (Пожарные) 2. Почему пожарных вызывают по телефону именно 01? (01 самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот номер легко набрать даже в темноте и на ощупь.) 3. Почему пожарная машина красная? (Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, которому необходимо уступить дорогу. Красный цвет – цвет огня.) 4. Чем опасны пожары? (При пожаре могут сгореть...
 • Кроссворд Стихийные бедствия1. Атмосферное явление, сопровождающееся многократными электрическими разрядами, между облаками и земной корой. 2. Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса или подмыва склона. 3. Сильный вихрь диаметром до 1000 м, обладающий большой разрушительной силой. 4. Бурный грязевый или грязекаменный поток. 5. Затопление местности в результате подъёма уровня воды.
66 67 68 69 71 73 74 75 76 77
© 2010-2022