Физика

 • Физика пәнінен орта мерзім 1 тарау Тақырыбы: Физика және астрономия - табиғат туралы ғылымдар Орта мерзімді (тарауға) жоспар. Физика және астрономия пәні, 7-сынып Өтілу мерзімі Сағат саны Тарау\сабақ тақырыбы, мақсаты Күтілетін нәтиже Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер, оқыту формасы Барлық оқушыларды сабаққа тарту формасы Үйрену барысын бағалау Негізгі дерек көздер, құрал-жабдықтар 1 2 3 4 5 6 7 8 Жалпы мақсаты: Топтық жұмыс арқылы таным белсенділігін арттыра отырып, физика пәнін ғылымилығымен қатар, өмірмен байланыстыра отырып түсіндіру сын тұрғысынан ойлауға үйрету 4.09.2014 1 Тақырыбы: Табиғат және адам. Физика - табиғат туралы ғылым Физикалық терминдер мен ұғымдар. Физика және техника. Мақсаты : Оқушыларға физикалық құбылыстар, физиканың мақсаты, физика заңдары, физикалық ұғымдар, қазіргі заманның ғылыми-техникалық жетістіктерінің ерекшеліктері туралы түсінік алуға жағдай жасау. күтілетін нәтиже: Физика ғылымы нені зерттейтінін , айналасында болып жатқан табиғат құбылыстары туралы білімдерін кеңейтеді, физика пәнінің маңыздылығын біледі. Өзін – өзі бағалау қалыптасады Сын тұрғысынан ойлау Топқа бөліну. Тoп ережесін шығару. Миға шабуыл, диалог, зерттеушілік әңгіме, АКТ, ой қозғау. Семантикалық карта өзіңді тексер сұрақ -жауап, баяндау әдісі Ашық және жабық сұрақтар қолдану(СТО) қайталап сұрау, оқушының жеке пікірін сұрау арқылы Логикалық, шығармашылық тапсырмалар Формативті критерийлері бар бағалау. Пікір білдіру. Қорғау. Вербальді бағалау, яғни өте жақсы, жақсы Өзін- өзі бағалау, топтық бағалау, топ басшысының бағалауы. Бағалау парағы Графапроектр , компьютер, презентациялық көрсетілім , оқулық, Фломастер, бағалау парағы, стикерлер, маркерлер интернет материалдарын пайдалану.
 • Атом ядросы тарауын қайталау Сабақтың тақырыбы: Атом ядросы тарауын қайталау Сабақтың мақсаты: 1. Оқушылардың білімге деген қызығушылығын , ынтасын және ойлау қабілетін арттыру, оларды сауаттылыққа тәрбиелеу 2. Нақты мысалдар, есептер шығарта отырып, оқушылардың ойлау сөйлеу қабілетін , пәнге қызығушылығын дамыту, біліктілігін арттыру. 3. Барлық оқушылармен жекелеп жұмыс жасау, оларды шапшаңдыққа, ұқыптылық пен жауапкершілікке баулу, ұлттық салт дәстүрге тәрбиелеу. Сабақ түрі : ... А т о м н е й т р о н и з о т о п г а м м а я д р о р а д и й г р э й н у к л о н д а р с ә у л
 • ОРГАНИЗАЦИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧВ материале кратко описывается методический приём актуализации знаний учащихся по физике при решении физических задач с помощью опорных систем - дидактических карточек. Такие опорные карточки составлены мной по всему курсу физики основной школы: 8 карточек по курсу физики 7 класса, 10 - по курсу 8 класса и 14 - по материалу 9 класса. Дидактические карточки помогают моим ученикам повторять изучаемый и ранее пройденный материал, развивают у них умения обобщать, систематизировать знания, выделять г...
 • Использование ИКТ на уроках физики XXI век называют веком электронного общества и веком информационной цивилизации. В нашем обществе произошли глобальные изменения. Появился новый педагог с современными требованиями к проведению урока, а вместе с ним и современный школьник, живущий в мире высоких технологий, владеющий всеми достижениями научно-технического прогресса. Современного обучающнгося сегодня очень трудно чем-либо удивить. Стандартный комбинированный урок для них скучен, неинтересен. Поэтому основная задача сов...
 • Календарно-тематическое планирование по физике Физика 7 класс Календарно-тематическое планирование № п/п Тема урока Количество часов Сроки проведе ния Приме чания 1.1 I. Физика и физические методы изучения природы (4 ч) Введение . Предмет физики. 1 2.2 Физические величины. Измерение физических величин. 1 3.3 Лабораторная работа №1 Определение цены деления измерительного прибора. Измерение объема жидкости 1 4.4 Физика и техника. 1 5.1 II. Тепловые явления. Первоначальные сведения о строении вещества. (8 ч.) Первоначальные сведения о строении вещества. Молекулы. 1 6.2 Лабораторная работа №2 Измерение размеров малых тел 1 7.3 Непрерывное и хаотическое движение частиц. Диффузия. 1 8.4 Взаимодействие частиц вещества 1 9.5 Модель газа, жидкости и твердого тела. 1 10.6 Основные положения МКТ. Решение качественных задач по теме Три состояния вещества 1 11.7 Повторительно-обобщающий урок по теме Тепловые явления. Первоначальные сведения о строении вещества 1 12.8 Контрольная работа №1 по теме Тепловые явления. Первоначальные сведения о строении вещества 1 13.1 III.Механические явления Механическое движение (4 часа) Механическое движение. Траектория. Путь. Относительность движения. Система отсчета. 1 14.2 Прямолинейное равномерное движение. Скорость. 1 15.3 Расчет пути и времени движения при равномерном прямолинейном движении 1 16.4 .Решение задач по теме Равномерное прямолинейное движение 1 17.1 Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества (9 часов) Явление инерции 1 18.2 Масса тела. Единицы массы. 1 19.3 Лабораторная работа №3 Измерение массы тела на рычажных весах 1 20.4 Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. 1 21.5 Решение задач на расчет массы, объема и плотности тела. 1 22.6 Лабораторная работа №4 Определение объема тела 1 23.7 Лабораторная работа №5 Определение плотности твердого тела 1 24.8 Повторительно - обобщающий урок по теме Масса тела. Плотность вещества 1 25.9 Контрольная работа №2 по теме Масса тела. Плотность вещества 1
 • Обобщающий урок по теме: Условия плавания тел. Архимедова сила Сегодня мы проведем с вами обобщающий урок по теме: Условия плавания тел. Архимедова сила. (Звучит музыка) - Но прежде, чем мы приступим к уроку, я хотела бы, чтобы каждый из вас настроился на рабочий лад. Просто расслабьтесь и скажите себе: Я нахожусь сейчас на уроке физики. А обо всем остальном я не буду думать сейчас, я подумаю об этом потом. - Прекрасно! А теперь давайте приступим к работе. - Откройте тетради, запишите число и тему урока: Условия п...
 • Қазақ тілінен Мұғалім ол біздің атты ашық сабақ. 6-сыныпСабақтың мақсаты: Білімділігі: Тақырып бойынша білімін тереңдету, жаңа сөздермен таныстыру.Тәрбиелік: Ұстаздарды ардақтауға тәрбиелеу. Дамытушылық: Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. Сабақтың әдісі: іздендіру, СТО стратегиялары Көрнекіліктер: кітапхананың суреті, презентация. Сабақтың түрі: жаңа сабақ Сабақта ақпараттық оқыту құралдары, сын тұрғысынан ойлаудың стратегиялары қолданылған. Топ басшылары оқушылардың жұмысын бағалап, сабақ соңында әр баланың жетістігіне көңіл ауда...
 • Тест по теме Электромагнитная индукцияДанные задания предназначены для проверки знаний студентов по теме Электромагнитная индукция. Студенты должны должны знать основные свойства электрического и магнитного полей, знать формулы, буквенное обозначение физических величин и их единицы измерения, уметь применять нужные формулы при решении задач. Задания активизируют мыслительную деятельность студентов, дают возможность оценить уровень усвоения изученного материала, развивают логическое мышление Сознательное и прочное усвоение знаний...
 • Разработка урока физики в 8 клУрок физики в 8 кл Сила тяжести .Явление тяготения. Вес тела. Невесомость учитель Пугач И.А. Цели урока: Образовательные: -Обеспечивать формирование целостной системы ведущих знаний по данной теме:ввести понятие силы как количественной характеристики взаимодействия тел, силы тяжести как разновидности сил всемирного тяготения; веса тела и невесомости Развивающие: -Развивать познавательный интерес учащихся, критическое мышление. -Развивать умения анализировать, сопоставлять, выделять главное. Во...
 • Интерактивная игра Физический футбол по теме ЭлектростатикаДавно заметила, что дети запоминают сложные вещи легче в игре. Одна из замечательных игр, в которую очень нравится играть детям, это футбол. Поэтому привожу пример игры под названием Физический футбол, которая сохраняет все правила любимой игры, но в которую нельзя играть, если не знаешь физики.Правила очень похожи на правила игры в футбол, роль главного судьи играет учитель. Создаются две команды, в которых есть нападающие, полузащитники, защитники и вратари.А вопросы, которые служат ударами...
 • Обобщение опыта по теме: Использование информационно коммуникативных технологий при формировании умения самостоятельного поиска информации учащимися для изучения физики 1.Тема опыта. Использование информационно коммуникативных технологий при формировании умения самостоятельного поиска информации учащимися при изучении физики. 2. Сведения об авторе опыта. Сапронова Галина Николаевна, учитель физики муниципального образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №17 г. Губкина Белгородской области. Педагогический стаж составляет 20 лет, из них 17 лет работает учителем физики в МОУ Средняя общеобразовательная школа №17. Научно-методическая тема... 3. Условия возникновения, становления опыта. XXI век называют веком электронного общества и веком информационной цивилизации. Новые составляющие информационной компетентности ребенка связаны с появлением компьютерных технологий информационного обмена. Формирование информационной компетентности в работе с предметной виртуальной информационной средой — новая проблема дидактики физики. Это и обосновывает выбор проблемы. Самостоятельная деятельность в поиске и отборе информации является сегодня ...
 • «Реактивное движение. Ракеты» ( Модельный урок с научно-познавательным текстом по технологии РКМЧП) На уроках физики в средней школе формируются ключевые компетентности, которые являются универсальными, все они социальны. Ведущая идея данного урока – формировать ключевые компетентности для соотнесения теоретических знаний с практикой, чтобы дети могли самостоятельно применять полученные теоретические знания и выражать новые мысли, высказывать и аргументировать свои идеи. Материал урока распределен во времени с учетом его достаточности для качественного изучения учащимися и пол...
 • Методическое руководство на тему Приёмы преодоления отчужденности предметного содержания при работе с интеллектуальнопассивными детьми на основе деятельностного подхода Аннотация В методическом руководстве описаны методические приёмы работы с интеллектуально пассивными учащимися при структурировании учебного процесса на основе деятельностного подхода Методический пакет призван помочь учителям физики, работающим в гетерогенных классах решать задачи социализации учащихся. Ключевые слова: ФГОС, методический пакет, деятельностный подход, интегральная технология, предметная отчужденность, социализация, педагогическое исслед... Теоретическая интерпретация Условия возникновения опыта Опыт формировался в период подготовки к переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в средней сельской школе, в гетерогенных классах, в которых рядом с детьми, имеющими высокий уровень интеллектуального развития, учатся дети с приобретенными дефектами интеллектуального развития, а значит и с разным уровнем мотивации на получение образования. Адресная направленность опыта Системная, согласо...
 • Формы внеклассной работы по профессиональному самоопределениюВ конспект помещен сценарий Детские вопросы, в котором вопросы команде эрудитов задают учащиеся начальных классов. Команда эрудитов - учащиеся старших классов и команда Клуба веселых человечков, в которую входят Самоделкин, Незнайка, Дюймовочка и Карандаш в соответствующих костюмах. В ходе сценария ставят физические опыты. Помещена разработка игры Поле Чудес по данной тематике. Ведущая игры ученица 9 класса -Кинева Александра. Начинается игра с песни, которую исполняют учащиеся 9 класса. П...
 • Подборка задач по темеПосле завершения темы Давление в 7 классе предлагается провести контрольную работу. Минусы контрольных работ, которые обычно предлагаются, заключаются в том, что нет дифференцированного подхода к учащимся. За 45 минут урока один решит всю контрольную и будет скучать в телефоне, а другому и 45 минут окажется мало. Предлагаю вашему вниманию разноуровневые задачи. Задачи части А являются наиболее простыми, хотя с порядковым номером, повышается сложность задачи. Соответственно, задачи части В...
 • Практические работы по физике в системе СПОкомплект практических работ по физике включает в себя описание работ для профессий технического цикла.работы носят практическую направленность. Они состоят из целей выполнения,методических указаний,контрольных вопросов.Работы соровождаются условными обозначениями,схемами,рисунками.По окончании работ должен быть сделан вывод.Практические работы выполнены по разделам магнитное поле,Законы постоянного тока,электрический ток в полупроводниках и др.комплект практических работ дает возможность р...
 • Проектная работа Магнитные бури и здоровье человекаПрект Магнитные бури и здоровье человека разработан учеником 12 класса Григорьевым Вячеславом под моим руководством. Влияние Солнечной активности на все живое на земле, в частности на человека. Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащённым сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, снижением жизненного тонуса, резким изменением давления. Что же происходит? Во время магнитных бурь у человека густеет кровь (у здорового человека это меньше проявляется). Из-за...
 • Роль ЭОР в реализации требований ФГОССогласно ФГОС, образовательное учреждение должно иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе размещенным в федеральных и региональных базах данных. Изменились требования к учителю. В условиях перехода на новый ФГОС современный учитель должен активно с высокой эффективностью использовать все имеющиеся средства, ресурсы и сервисы Интернет чтобы помочь ученикам успешно справиться с обучением, т.е. достичь личностных, предметных и метапредметных результатов о...
 • Методическое пособие по физике Молекулярная физика и термодинамика Данное методическое пособие предназначено для самостоятельной работы студентов первого курса очного отделения. Пособие целесообразно использовать при изучении раздела Молекулярная физика и термодинамика, при подготовке к контрольной работе, а также при подготовке к зачёту. В данном методическом пособии приведены определения основных физических понятий и величин, изучаемых в разделе Молекулярная физика и термодинамика, сформулированы физические законы, кратко разъяснена сущность описываемых...
 • Открытый урок «Электрический ток в различных средах» Электрический ток в различных средах. Цель урока: углубить и закрепить знания, сформировать умения и навыки применения знаний на практике. Задачи урока: - образовательная: вооружать учащихся глубокими знаниями, формировать самостоятельность в достижении и обобщении знаний; - воспитательная: воспитание сознательной дисциплины, воспитание коллективизма и товарищества; - развивающая: развитие общего кругозора учащихся, выделять главное, делать обобщения, выводы, сравнения; комплексн...
 • Факультативное занятие по теме: Поступательное движение СО. Сила инерцииФакультативное занятие по теме: Поступательное ускоренное движение системы отсчета. Сила инерции.Целеполагание: рассмотреть движение тел в неинерциальных системах отсчета, движущихся поступательно с постоянным ускорением относительно ИСО. Ввести понятие сил инерции. Доказать необходимость их использования.Содержание занятия.1.Вступительная беседа:Слова учителя: Сформулируйте законы ньютоновскоймеханики.Ученик: а) Закон. Существуют такие системы отсчета, относительно которых те...
 • Внеклассная и внеурочная работа по физической культуре в условиях модернизации образованияСегодня смело можно сказать, что ИКТ и информационные технологии являются в современном образовании одной из главных средств, методик для повышения мотивации обучающих, качества образования, формирования общей культуры личности, формированию личности с активной жизненной позицией. Эффективность внеклассной работы зависит от хорошо известных нам факторов, а главное правильно и грамотно реализованных: - тесная связь с учреждениями дополнительного образования; - применение разнообразия форм...
 • Практическая работа: определение влажности воздуха в классеПрактическая работа Измерение относительной влажности воздуха при помощи термометра Цель работы: измерить относительную влажность воздуха в классе. Приборы и материалы: термометр лабораторный, кусочек ваты, психрометрическая таблица. Ход работы: 1. Измерить температуру воздуха в классе
 • Разработка урока по теме Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова силаПлан-конспект к открытому уроку на тему Действие жидкости или газа на погруженное в них тело. Архимедова сила.Класс: 7кл.Учитель: Шивчкова Анжела Владимировна.Цели урока:Образовательная · Ввести понятие Архимедовой силы. · Показать действие сил на погруженное в жидкость (газа) тело.· Вывести формулу силы Архимеда. · Выяснить от чего зависит выталкивающая сила. · Продолжить формирование основных физических понятий. · Показать связь физичес...
 • Темы проектов по физике В документе представлены 84 темы для создания проекта по дисциплине - физика.
 • Внеклассное мероприятие Физика в фольклореВнеклассное мероприятиеФИЗИКА В ФОЛЬКЛОРЕ.Цели мероприятия:установление связи между физикой и народным творчеством, увидеть проявление физики в жизни;формирование умений анализировать, установление причинно-следственных связей, построение доказательств, перенос знаний в новые ситуации;формирование личностных качеств, обеспечивающих успешность творческой деятельности, активности, интуиции, сообразительности.Оборудование и оформление кабинета. Компьютер, мультимедийный проекторХод мероприятия...
 • Отчёт по одному из запланированной серии последовательных уроковВ учителе интегрированы многие специальности, ему нужно быть и поэтом, и художником, и танцором, и даже иногда строителем и плотником. Но отличается моя профессия тем, что мы не можем сразу же увидеть результата нашего непосильного труда. Много лет пройдёт, прежде чем нам удастся сказать себе: Да я воспитал настоящего человека, за которого мне не стыдно!. Конечно же ждать нужно долго, но мы можем предугадать кем станет тот или иной ученик, это возможно благодаря новым методам, новым технология...
 • Рефлективный отчет по проведённой серии последовательных уроковФизика – очень интересный и познавательный предмет, его изучение способствует развитию знаний по математике, биологии, географии, химии, получается практически по всем школьным предметам. На уроках физики мы можем наблюдать, проводить опыты и демонстрации, применять наглядно-иллюстративный материал, решать задачи, отвечать на вопросы, то есть развивать своё критическое мышление. На уроках в основном использовалось обучение критическому мышлению, это связано со структурой самого урока, с темой по...
 • Среднесрочное планирование четырёх последовательных уроков по теме ТеплотаОдним из этапов при подготовке к планированию серии последовательных уроков является внимательное изучение календарного планирования и выбор класса, в котором буду проводить внедрение Программы.Четыре урока будут проведены в 8 Б классе, состоящем из 13 учащихся, из них 8 мальчиков и 5 девочек. Этот класс был выбран по многим критериям, во-первых имеет достаточно сплочённый коллектив, во-вторых уровень успеваемости находится на среднем уровне, в-третьих, я являюсь классным руководителем. В клас...
 • Методическая разработка предпрофильного курса Методическая разработка Предпрофильного курса Физика и сельскохозяйственная метеорология Программа курса I. Вводное занятие (1 ч.) Знакомство с курсом. Экскурсия в Всероссийский научно - исследовательский институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко II. Земная атмосфера как среда с/х производства. (2 ч.) 1) Состав приземного слоя атмосферы и почвенного воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха и меры борьбы с ним. Атмосферное давление. Изме...
© 2010-2022