Другое, несортированное

 • Эссе Жас буын – еліміздің келер күнгі келбетіXXI ғасыр біздерге, жас ұрпаққа, қандай міндеттер жүктейді? Өз еліміздің өркендеуі, қазіргі жеткен жетістіктерін әрі қарай дамыту үшін біздер не істеуіміз қажет? Бұл жайлы Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: Ғасырлар мақсаты – саяси-экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген XXI ғасырды құрушы, өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру - деген болатын. Елбасының бұл сөзінен түсінгенім: XXI ғасырдың адамы – ол өз кәсібінің майталманы, дарынды,...
 • Шығарма Ел теңдігі - ел бірлігіЕл бірлігі – ел теңдігі Жоспар I Кіріспе бөлім. Егемендігің – елдігің, Тәуелсіздігің – тұғырың. II Негізгі бөлім. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады. 1. Елбасы – татулық, бейбітшілік, бірлікті қолдайды. 2. Қазақстан – біздің ортақ үйіміз. III Қорытынды. Бірлік – бәрімізді біріктірер құдіретті күш. Тәуелсіздіктің біздің бәрімізге артар міндеті мол. Енді еңселі ел болудың жолына шыңдап түсуіміз керек.Әулетіміздің асуы да, дәулетіміздің тасуы да...
 • Сабақ жоспары Мақал-мәтелдер 7-сынып Сөз көркі - мақал деп тегін айтылмаған. Мақал – мәтелдерді адам баласы өзі айтайын деген оймен орайластырып орынды қолданса, сөзі мірдің оғындай өткір, көңілге қонымды, көркем әрі бейнелі болады. Мақал – мәтелдер аз сөзбен терең мазмұнды ойды бере алады. Мақал мен мәтел қосарланып айтылғанмен, бір – бірінен айырмашылығы бар. Мақал – ой тиянақты болады, алдыңғы ой екінші түйінді пікірдің шарты түрінде келеді. Мақалдарда бір – біріне қарама – қарсы ұғымдар мен нә...
 • Разработка урока по экономикеРазработка открытого урока, деловая игра, производство, средства производста. Цель урока: 1. Закрепить и обобщить знания по теме и понятиям: средства производства, экономические ресурсы, организационно-правовые формы организации предприятий. 2. Способствовать формированию коммуникативных способностей, информационной компетентности 3. Способствовать развитию профессиональной направленности, экологического мышления Формирование у обучающихся: ОК 2.1. Понимать сущность и социальную ...
 • Презентация по казахскому языку на тему5 Б сынып Қазақ тілі 23.10.2014 Мұғалім:Успанова Г.Р. Сабақтың тақырыбы: Таңғы ,түскі,кешкі тамақ. Септіктер. Сабақтың түрі – Ашық сабақ Сабақтың типі – ББД қолдану сабағы Сабақтың мақсаты: білімділік - септіктің жалғану жолдарын түсіндіру; түскі,таңғы,кешкі ас пен тамақтану ережелері туралы білімдерін жинақтау, топтау, қорыту. тәрбиелік - денсаулықтың кепілі - дұрыс тамақтану, тамақтану ережелерін сақтауға баулу. дамытушылық - Мәтін мазмұны арқылы ойлау, түсініп оқу, ауызекі сөйлеу, оқушыла... Тиісті - должен жарма – крупа Тосап – варенье Тәбет ашу – открыть аппетит Зиянды - вредный жатар алдында – перед сном тамактанған жөн – лучше поесть жұғымды – питательный болғаны жөн (керек, мүмкін)– должен быть ... асықпай - не торопясь сақтауға тырысамыз – стараемся выполнять тамақтануы керек – должен питаться әдетте – как обычно қатық - простокваша І топ тапсырмасы: Мәтінмен жұмыс. Оқылым. Тыңдалым. ♦ Оқушыларға кезекпен - кезек дауыстап оқыту.Мәтінді түсініп оқу, мәтін бойынша 2 сұрақ құрастыру, жауабын басқа топ мүшелерінен алу. Адам күніне төрт рет тамақтануы керек. Біз таңғы асты үйден ішіп, мектепке барамыз. Таңғы аста жеңіл тағамдардан ботқа, шайнемесе сүт, май және нан болу керек. Асты асықпай жеу керек. Дастарқан үстінде тамақты тез ішіп, тез жемеу керек. Тамақтану ережелерін сақта... 1. А 2.с 3.а 4.а 5.а 6.с 7.д Рефлексия: Сендерге сабақ ұнады ма? Немен? Бағалау: Әр топтан бір оқушы шығып, ұпайларды санап, жеңімпаз топты белгілейді. Үй жұмысы: Ас, тағам туралы мақал –мәтелдер жаттап, мазмұнын түсіндіру.
 • Сценарий спектакля по повести Н. В. Гоголя Сорочинская ярмаркаСценарий спектакля по повести Н.В.гоголя Сорочинская ярмарка предназначен для театральной кружковой работы. Знакомит с бытом, нравами, костюмами Украины времён Гоголя, что очень актуально в современном мире. В материале много юмористических и сатирических сцен. Спектакль, проведённый нашим кружком ТЮЗ, был ярким, эмоциональным, красочным, очень понравился учащимся, родителям и учителям. Материал сценария способствует воспитанию толерантного отношения к человеку, вызывает подлинный интерес к...
 • Формирование культурно – гигиенических навыков у младших дошкольниковВажнейшим фактором работоспособности организма является здоровье. Понятие здоровья включает не только отсутствие заболевания, болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние полного социального, физического и психологического благополучия. Здоровье - это капитал, данный нам не только природой от рождения, но и теми условиями, в которых мы живём. Здоровье детей - богатство нации. Сохранение и укрепление здоровья невозможно без соблюдения правил гигиены. Большую роль в развитии гигиен...
 • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯАктуальность статьи определяется тем, что в настоящее время возникла необходимость обозначить интегральное представление о формировании и развитии человеческого потенциала в сфере свободного времени детей, заполняя его пространство качественным дополнительным образованием.В современной России наблюдается небывалое распространение алкоголизма, наркомании. таксикомании среди молодежи, представляющих особую форму социальной патологии. Профилактика девиантного поведения с точки зрения системы дополн...
 • Открытое занятие на тему Береги здоровье с молодуЭто заняти предназначено для детей специальной школы-интернат VIII вида. Цели занятия: -настроить детей на здоровый образ жизни, вызвать интерес к вопросам здоровья; -закреплять умения правильно ухаживать за полостью рта, уход за глазами -закрепить знания детей о полезных продуктах и витаминах содержащих в них; -прививать необходимые гигиенические навыки -способствовать воспитанию чувств взаимопомощи, доброго отношения друг к другу. -подвести к мысл, что самое главное в жизни-это здоровье, что и...
 • Социальный проект Твой выборИсследовательский проект. Цель проекта: Привлечение внимания к проблеме предотвращения детского и подросткового курения Задачи проекта: 1. Изучить статистику и последствия курения. 2. Провести собственное исследование (анонимное анкетирование на предмет курения). 3. Выявить социальные проблемы, способствующие детскому и подростковому курению, и поиск путей их решения. Дидактические: · Формирование критического мышления, навыков поиска, переработки и структурирования инф...
 • Конспект интегрированного занятия по математике в старшей разновозрастной группе «Путешествие в Формакодонию» Цель: Формирование математического мышления, развитие логики. Задачи: -Упражнять детей в счёте в пределах 10(порядковом, прямом, обратном), умении ответить на вопросы который?, какой по счёту?; -Продолжать упражнять в умении распределять числа в порядке возрастания; -Продолжать упражнять в решении арифметических задач. -Закрепить цвета: серый, тёмно-зелёный, светло- зелёный, голубой, оранжевый; -Закреплять названия геометрических фигур и умение составлять изображение предметов из геометриче...
 • Конспект занятия по развитию речи в старшей разновозрастной группе. «Волшебная ферма» Цель: закрепить знания детей о домашних животных: название, особенности их внешнего вида, чем питаются, названия детёнышей, какую пользу приносят людям. Задачи: Образовательная: расширять знания об окружающем мире; уточнить знания детей о пользе домашних животных. Воспитательная: воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. Развивающая: развивать связную речь детей; упражнять в составлении описательных рассказов. Развивать грамматический строй речи; упражнять в словообразовании с помощью ...
 • Методическая разработка Организация самостоятельной работы обучающихсяПрограммой дисциплины Экологические основы природопользованияпредусматривается изучение учебного материала самостоятельно. Самостоятельная работа является одной из форм организации учебно - профессиональной деятельности студентов. Самостоятельная работа предназначена не столько для овладения студентами содержания дисциплин учебного плана, сколько для формирования навыков самообразования в учебной, профессиональной, исследовательской деятельности, для развития у них способности принимать на себ...
 • Портфолио о моей педагогической деятельностиСоздание портфолио - очень сложная работа. Очень часто работая вмести с детьми над проектами, исследовательскими работами, создавая свои методические разработки, мы не задумываемся о том, что это нужно сохранить и затем использовать для анализа своей же работы. Портфолио помогает собрать накопленный материал и кратко его представить:Основные сведения о себеПовышение квалификацииРезутальтативностьНаучные обществаКружковая работаШкольная деятельностьи т.д.Может моё портфолио поможет молодым педаго...
 • Совместная деятельность по экологическому воспитанию В данной методической разработке представлена совместная деятельность педагога с детьми среднего возраста с использованием ИКТ в соответствии с ФГТ в образовательном процессе. Главным преимуществом является то, что имея только ноутбук и интернет можно намного разнообразить и обобщить знания детей о воде в жизни природы и человека в образовательном процессе. Одной из главных составляющих успешного обучения является мотивация воспитанника. Вся деятельность построена на партнерских...
 • Сборник теоретических материалов Проектирование и конструирование урокаУрок - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность учителя и учащихся в значительной мере концентрируется на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и методической наполненностью. Его атмосферой. Для того, чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным педагогическим произведением со своим зам...
 • Сабақ жоспары: Зат есімнің түрленуіЗат есімнің түрленуі. Көптік жалғау Сабақтың тақырыбы: Зат есімнің түрленуі. Көптік жалғау Сабақтың мақсаты: 1. Білімділік: Оқушылардың 6 - сыныпта тіл білімінің морфология саласынан алған білімдерін кеңейту, зат есім туралы білім беру. 3. Тәрбиелік: Оқушыларды адамгершілікке, ізгілікке баулу, елжандылыққа тәрбиелеу. 4. Дамытушылық: Оқушылардың лингвистикалық дүниетанымдарын кеңейту. Сабақтың типі: аралас Сабақтың түрі: дәстүрлі Сабақтың әдіс - тәсілі: баяндау, әңгімелеу, сұрақ - жауап Сабақты...
 • Реферат Теория фракталов. Фракталы в природеВведение Разветвления трубочек трахей, листья на деревьях, вены в руке, река, бурлящая и изгибающаяся, рынок ценных бумаг - это все фракталы. От представителей древних цивилизаций до Майкла Джексона, ученые, математики и артисты, как и все остальные обитатели этой планеты, были зачарованы фракталами и применяли их в своей работе. Программисты и специалисты в области компьютерной техники так же без ума от фракталов, так как фракталы бесконечной сложности и красоты могут быть сгенерированы простым...
 • Беседа на тему: Режим дняБеседа на тему: Режим дня Цели: · познавательная продолжать знакомить воспитанников с режимом дня, учить правильно распределять свое время; · коммуникативная формирование коммуникативной культуры воспитанников; развитие речи воспитанников, обогащение словарного запаса по теме (режим, ритм); · регулятивная развитие внимания, самоконтроля; · личностная учить воспитанников соблюдать режим дня Ход занятия: Мотивационно-ориентировочный этап -Здравствуйте, ребята! -Здрав...
 • Арнайы түзету мектебінде «ерекше» балалармен жұмыс (семинардың бағдарламасы)Ауыр деңгейдегі зерде бұзылыстары бар оқушылардың барлық мүмкіншілігін дамыту, түзету және де қоршаған ортада өздерін бейімдей алуға тәрбиелеу мәселесі бойынша арнайы мектептің мұғалімдері мен тәрбиешілеріне арналған кеңестер беріледі.1) Ерекше балалар оқитын сыныптардағы жұмыс жасайтын мұғалімдерді мәселенің негізгі бағыттарымен және жолдарымен таныстыру. 2) Педагогтардың тәжірибелік іс әрекетінде жаңа әдістер мен формалар арқылы оқушылардың дамуына және тәрбие алуына қолайлы жағдайлар қараст...
 • Беседа на тему «Достопримечательности города Курска» Беседа на тему: Достопримечательности города Курска Цели: · познавательная продолжать знакомить воспитанников с достопримечательностями города Курска, его памятниками культуры; · коммуникативная формирование коммуникативной культуры воспитанников; развитие речи воспитанников, обогащение словарного запаса по теме (Знаменский Собор, Свиридов); · регулятивная развитие внимания, самоконтроля; · личностная вызвать гордость за свой родной край Презентация История ...
 • Беседа на тему: Правила поведения в школеБеседа на тему: Правила поведения в школе Цели: · познавательная продолжать знакомить воспитанников с правилами поведения в школе; коммуникативная формирование коммуникативной культуры воспитанников; развитие речи воспитанников, обогащение словарного запаса по теме (Гардероб, сменная обувь, режим дня); · регулятивная развитие внимания, самоконтроля; · личностная продолжать формировать правила поведения в школе Оборудование: -картинки по теме Ход занятия: Мотивационно-ор...
 • Беседа на тему: Что такое деньгиПознавательная деятельность Беседа на тему: Что такое деньги? Цели: · познавательная продолжать знакомить воспитанников с деньгами, учить обращаться с деньгами правильно; · коммуникативная формирование коммуникативной культуры воспитанников; развитие речи воспитанников, обогащение словарного запаса по теме (аверс, реверс, гурт, номинал, легенда, зарплата); · регулятивная развитие внимания, самоконтроля; · личностная развивать расчетливость и бережливость карти...
 • Сказки для детей и взрослых (продолжение следует. ..)Сказки для детей и взрослых (продолжение следует…) являются авторской разработкой учителя музыки МБОУ средней общеобразовательной школы № 177 г. Нижнего Новгорода. Сказки предназначены для урочной и внеурочной деятельности учащихся. Для учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей группы продленного дня, заместителей директора по воспитательной работе, родителей сказки станут настольной книгой при подготовке мероприятий. Для учащихся сказки станут стимулом для самообразовани...
 • Творческое занятие Пришла веснаТворческое занятие Пришла весна
 • Ноябрьские Тезисы или Замечания сердитого педагога НОЯБРЬСКИЕ ТЕЗИСЫ (или Замечания сердитого педагога) Очень многим педагогам дополнительного образования (и далеко не им одним!) приходится рано или поздно столкнуться с выездным мероприятием – конкурс Наша классная-самая классная, ЮИД, агитбригады, выступления театрального коллектива или вокалистов и т.п. И сколько раз мы слышим от педагогов, вернувшихся с подобных мероприятий, о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться на...
 • Сабақ жоспары: Киелі сандар 9 сыныпСабақ жоспарыПән: Қазақ тілі.Сынып: 9 сыныпТақырыбы: Киелі сандардың құпиясыМақсаты: 1. Оқушыларға қазақ отбасындағы тәрбиенің ерекшелігі туралы қысқаша мағлұмат беру. Жеті ата, жеті байлық атты ұлағатты ұлттық ұғымдардан хабардар ету. 2. Оқушылардың сөздік қорларын молайту, танымдық қызығушылықтарын дамыту, сауаттылығын арттыру. 3. Адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру, тілін құрметтеуге тәрбиелеу.Оқу жабдығы, көрнекілігі: белсенді тақта, дидактикалық қосымша материалдар Қарым-қатынас стилі: диа...
 • РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИРабочая программа учебной дисциплины Основы экономики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Организация-разработчик: Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Зеленогорский многопрофильный техникум Разработчик: Мацкевич Алексей Николаевич, преподаватель высшей категории ГОУ СПО ЗМТ ...
 • Конспект интегрированного занятия по экологии в старшей группе «Что такое облака, дождь, гроза?» Программное содержание: Дать понятие об испарении воды, образовании облаков, электричестве, электрических разрядах в доступной форме. Познакомить детей с правилами поведения во время грозы. Предварительная работа: Наблюдение за облаками, за дождем, за грозой. Рассматривание иллюстраций с изображением облаков, дождя, грозы. Чтение Большой детской энциклопедии перевод с английского А.И. Кима, В.В. Демыкина. Словарь: облака, испарение, гроза, грозовые облака, дождь, электрические разряды, м...
 • Конспект занятия для подготовительной группы на тему «Космическое путешествие» Цель занятия: Расширить знания детей о космосе. Задачи: · Уточнить и систематизировать знания детей о профессиях космонавта и людей, работа которых связана с освоением космоса. · Развивать внимание детей. · Учить детей давать полные ответы на вопросы воспитателей, подготавливая их к сочинению рассказа по картине (по ключевым словам). · Развивать навыки творческого рассказывания, связную речь, пополнять и активизировать словарный запас. · Формировать навыки...
 • Воспитательский час В мире профессийВоспитательский час для детей 5-6 класса направлен на расширение знаний детей о разных профессиях. В ходе занятия детям прививается уважительное отношение к труду, к людям труда; идет развитие познавательного интереса и коррекция мышления через анализ и сравнение различных предметов. На занятии дети отгадывают загадки, скдадывают разрезные картинки по которым описывают профессию, разгадывают головоломку, составляют рассказ о профессиях своих родителей, вспоминают пословицы и поговорки о труде ...
 • Доклад «Физминутки как элемент здоровьесберегающих технологий»Актуальность данной темы обусловлена потребностью человека, общества и государства в здоровьесберегающем образовании так как, судя по статистике, лишь малая часть детей относятся к числу здоровых. Таким образом, каждому из нас, необходимо учитывать, что присутствующий на занятии ребенок, как правило, не здоров. Усугубление состояния здоровья связано с особенностями современного образовательного процесса: интенсификацией обучения, снижением двигательной активности, кабинетной системой обучения...
 • Воспитательное занятие Мисс мартЭто воспитательное мероприятие посвящено международному женскому дню восьмое марта. Восьмое марта - праздник весны. В этот мартовский день всё для женщины, всё в её честь! И неизбежные поздравления, и ласковые слова и рыцарские поступки и знаки внимания. Этот конкурс для милых девушек, где они показывают своё обаяние, актёрское мастерство, демонстрируют причёску, праздничный наряд, какие они умницы, хозяйки, рукадельницы. Зрители тоже участвуют в конкурсе, зарабатывая баллы для участниц. А сверх...
 • Художественно-эстетическое развлечение Березка в осеннем наряде (вторая младшая группа)Березка в осеннем наряде (Художественно-эстетическое развлечение) Программные задачи: - Закрепить название времени года и сезонных изменений в природе. - Закрепить названия деревьев и уметь соотносить лист с деревом. - Учить детей работать с природным материалом. - Вызывать радость от результата. Материалы и оборудование: Иллюстрации осенних деревьев, березовые листья, цветной фон (ватман), на котором изображена береза без листьев, клей ПВА, кисти, тряпочки, клеенки на каждого ребенка. П...
 • Конспект НОД Путешествие в зимний лес (старшая группа)Образовательная область: Познавательное развитие Вид деятельности: непосредственно-образовательная Возрастная группа: старшая Тема: Путешествие в зимний лес Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации Программное содержание Образовательные задачи: - Уточнить и расширить представления детей об образе жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, лиса, медведь, еж) зимой; - Обобщить знания детей о типичных повадках зверей зимой, способах защиты от врагов, добывания пищи. ...
 • Методическая разработка родительского собрания Первые проблемы подросткового возрастаТема взросления волнует сегодня многих. И в ней стоит разобраться, чтобы обеспечить своему ребенку правильное воспитание. С младшего возраста у мальчиков и девочек уже можно заметить разницу в поведении и развитии. Первые делают первые шаги и начинают разговаривать позднее, чем вторые. Мальчики уделяют больше внимания неодушевленным предметам: игрушкам, элементам интерьера. Девочки же тянутся к окружающим их людям и первыми учатся различать эмоции в голосе. Когда они делают что-то не так, не сл...
 • Разработка урока по основам права «Права ребенка» Методическая разработка урока по основам права в 10 классе “Права ребенка” содержит пояснительную записку, описание целей и задач урока, описание требований к содержанию ключевых компетенций, которые формируются на данном уроке, категориальный аппарат урока, описание методов, приемов и средств обучения, применяемых на уроке, список рекомендуемой литературы для учителя и для учащихся, описание структуры и хода урока, технологическую карту урока и приложения. Урок “Права ребенка” входит в цикл ур...
 • Конспект НОД Ангелочки в технике гравюра на картоне (подготовительная группа)Тема: Ангелочки в технике гравюра на картоне Образовательная область: Художественное творчество Вид: продуктивная деятельность (рисование) Тип: интегрированное Интеграция образовательных областей: Художественное творчество, Познание, Чтение художественной литературы, Социализация, Здоровье, Музыка. Продолжительность: 25 минут Цель: развитие интереса детей к изобразительному творчеству, посредством использования нетрадиционных техник рисования.
 • Программа по развитию мелкой моторики учащихсяОриентация современной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее развитие личности ребенка предполагает не только формирование базовых знаний, умений и навыков, но и развитие психических функций, обеспечивающих высокий уровень общего развития обучающихся.В процессе учебной деятельности у детей развиваются: внимание, память, восприятие, мышление, но на уроках прослеживается дефицит упражнений для развития мелкой моторики рук. А этот психический процесс у детей с...
 • Методические рекомендации Правила составления библиографического описания. Примеры и комментарииБиблиографическое описание - совокупность библиографических сведений о документе, его составной части или группе документов, приведенных по определенным правилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации документа. К библиографическому описанию предъявляется ряд требований: точность, полнота, единообразие. Надежность и достоверность библиографической информации достигается за счет унификации и стандартизации. В данной методической рекомендации приведены типовые примеры одноуровневого, многоуровневого и аналитического библиографического описания различных изданий на основе государственных стандартов. Целью методических рекомендаций является оказание помощи специалистам библиотек, а также студентам, и преподавателям в освоении правил библиографического описания в соответствии новыми ГОСТами.
 • К столетию первой мировой войны, о юных героях и их именах Участие детей в войне – явление противоестественное. Между тем в российской прессе 1914-1917 годов имеется немало сведений о героизме и самопожертвовании юных воинов, которые наравне со взрослыми выступили на защиту своей Родины. Масштабность и значимость Первой мировой, взрыв патриотизма, относительная близость фронта, активизация общественной жизни в тылу, многочисленные беженцы и раненые – всё это способствовало тому, что сотни добровольцев стали сынами полков российской армии.
 • Конспект занятия Звуки природы В процессе проведения занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста особое внимание должно быть обращено на то, чтобы задействовать все органы чувств ребенка. В экологическом образовании существует ряд методик, позволяющих изучать природу на уровне ощущений. В связи с этим актуальным становится интеграция методов и форм организации экологического образования с музыкальным воспитанием, занятиями по изобразительному искусству, игровой, предметно-практической, речевой, конструктивной...
 • План урока по теме: административное правоПлан урока по модулю Основы управления автомобилем и безопасность дорожного движения по теме Административное право Тема урока: Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. Меры, применяемые уполномоченными лицами, в целях обеспечения производства по делу об административном правонарушении (изъятие водительского удостоверения, задержание транспортного средства и т.д.) Цели урока: Обучающая: Знакомство с законодательными актами в сфере адм...
 • Презентация к воспитательскому часу Символы РоссииПрезентация к воспитательскому часу Символы России
 • Воспитательский час Символы РоссииВоспитательский час Символы России
 • Артық болмас білгенің. .. Сырмақшылық жөніндеСырмақшылық жөнінде. Сырмақшылық – халқымыздың дәстүрлі қолөнерінің бірі. Ол халқымыздың тұрмыс тіршілігінің, шаруашылық ерекшелігінің қажетіне сай аналарымыз бен апаларымыздың ақыл парасатынан, еңбекшіл іскерлігінен, көркемдік талғамы мен әсем өнерлік шеберлігінен туындаған аса құнарлы ұлттық өнер туындысы. Сырмақ еденге төселетін бірден-бір жарасымды жабдық. Сырмақ сөзі – сыры етістігіне мақ жалғауы жалғану арқылы сырымақ болып айтылып, кейін келе ыәрпінің түсіп қалуынан ...
 • Сценарий районного праздника-конкурса Всей семьёй - за безопасность дорожного движения!Сценарий районного праздника – конкурса Всей семьёй за БДД!среди семейных команд дошкольных образовательных учреждений и начальных классов школ традиционно проводится на базе районного опорного центра БДД. Задания по отдельных этапах , оформление могут меняться (например, новогодняя программа или По следам сказочных героев), но основная цель остаётся: закрепить знания детей и родителей о правилах безопасного поведения на дорогах, закрепить умение родителей анализировать ситуации на дорогах....
 • Методические рекомендации по теме: «Способы воздействия педагога ДО на ребенка с целью развития его способностей и компетенций»В предлагаемых методических рекомендациях речь идет о том, как педагог ДО должен готовиться к занятиям, чтобы развивать способности ребенка и потребности его в деятельности, как воздействовать на духовный мир детей и формировать его личностные качества и ценности. Особого внимания заслуживают страницы, на которых говорится об ошибках педагога ДО, которые приводят к уходу детей из объединения. Не менее важны рекомендации по использованию 5 этапов построения образовательного процесса и правил план...
 • Статья Современные образовательные технологии как условие введения ФГОС Современные образовательные технологии как условие введения ФГОС. Хатмуллина Я.А. В истории человечества не раз яблоко играло решающую роль: одно стало причиной изгнания Адама и Евы из рая. Отныне люди стали смертными; женщина, должна была во всем подчиняться мужу и в муках рожать детей, а мужчина - в поте лица добывать хлеб свой. По Библии, изгнание из рая – точка отсчета земной истории человека и человечества. Второе упало на голову Ньютону. Именно Ньютон первым догадался, что гравитация ... активные (дискуссии, мозговой штурм, игра и т.д.) проблемные (метод создания проблемных ситуаций) групповые (организация деятельности обучающихся в группах, парах) игровые (использование различных видов игр) проектные (организация проектной деятельности на уроке и вне его) То есть, организация деятельности обучающихся, в рамках эти технологий, направлена на достижение результата и строится на основе ведущего метода. Если вернуться к определению понятия технологии, то важно акцентировать внимание на результате, и четко его представить. Если за искомый результат брать баллы, полученные учащимися на ЕМТ, ГИА и ЕГЭ, то и надо в контексте со^временных технологий рассматривать те, которые приводят к ним. Так например, в спецификации заданий ЕГЭ по истории выпускник должен знать и уметь: Знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории, периодизации всемир... Класс: Средний балл: Технологии: 4А 38,3 ТО 4Б 48,9 РО, ИКТ 4В 63,6 РО, проблемного обучения 4Д 55,3 РО, здоровьесберегающая 4Е 50,6 РО ГИА 2013 Предмет: Средний балл: Технологии: Математика 1 45,8 ТО Математика 2* 51,05 авторская (элементы разных технологий) Русский язык 1 54 Блочно-модульное Русский язык 2** 64,4 РО, проблемного обучения Русский язык 3 50 ТО История 47,3 Элементы проблемного обучения, критического мышления ЕГЭ 2013 Предмет Средний балл: Технологии: Математика 1* 37,9 авторская (элементы разных технологий) Математика 2 39,2 Дифференцированное обучение Русский язык 1 56,8 Дифференцированное, проблемное обучение Русский язык 2**
 • Кроссворды по Основам политологииДааннй материал может быть использован при закреплении изученного по дисциплине Основы социологии иполитологии, а также во внеаудиторной работе: выполнении самостоятельной работы студентов, подготовке заданий для преметных олимпиад, для повышения отметки.
© 2010-2022