Конспект урок української мови «Розділові знаки в реченнях з різними видами зв’язку» (9 клас)

Раздел Украинский язык
Класс 9 класс
Тип Конспекты
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Бердянської міської ради Запорізької області


Компетентісно-орієнтований урок української мови в 9-А класі

Лінгвістична тема: «Розділові знаки в реченнях з різними видами зв'язку».

Соціокультурна змістова лінія: «Я як особистість» (Життєвий вибір особистості).Підготувала вчитель української мови та літератури Баранова Л.В.,вища категорія, «методист»Мета:

Навчальна: формувати предметні компетентності:

 • комунікативно-мовленнєву - удосконалення вміння слухати й висловлюватися;

 • лінгвістичну - уміння правильно писати слова й розставляти розділові знаки в реченнях;

 • граматичну - здатність правильно будувати складні синтаксичні конструкції , зокрема складні речення з різними видами зв'язку;

 • стилістичну - уміння аналізувати мовний матеріал;

 • інтелектуальну - уміння працювати в умовах пошуку, дослідження;

 • креатину - уміння розв'язувати завдання творчо.

Розвивальна: розвивати ключові компетентності:

 • соціальну - уміння працювати в групі, спілкуватися;

 • самоосвіти й саморозвитку - навички пошукової діяльності;

 • здоров'язберігаючу - формувати й розвивати навички збереження здоров'я.

Виховна: виховувати в учнів активну громадянську позицію.

Цілі уроку:

Учні повинні знати: складне речення з різними видами зв'язку, смислові відношення між його компонентами, правила постановки розділових знаків у ньому.

Учні повинні вміти: працювати з мовним матеріалом: ставити розділові знаки в реченнях із різними видами зв'язку, правильно встановлювати смислові відношення між компонентами, розрізняти види зв'язку, правильно будувати складні синтаксичні конструкції.

Учні повинні розуміти: роль складних речень із різними видами зв'язку в мовленні.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.

Міжпредметні зв'язки: українська література, риторика.

Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, пунктуація, граматика, стилістика й культура мовлення, робота з текстом (риторичний аспект).

Наочність та обладнання: мультимедійний екран, картки з дидактичним матеріалом, імпровізована схема очікуваних результатів «Сонечко».

Методи, прийоми й форми роботи:

Методи: «мозковий штурм», «незакінчене речення», рольова гра «Я - учитель».

Прийоми: епіграф, зв'язок із життям; формулювання очікуваних результатів; відповіді на запитання щодо змістового аспекту уроку;

Форми: колективна, групова, індивідуальна; самооцінювання.


Епіграф: Щастя - це коли ти потрібний людям.

О. Халімов

Хід уроку

І. Орієнтація, мотивація діяльності (підготовка до активної навчальної діяльності).

Слово вчителя: Сьогодні на уроці ми з вами заглибимося в дивовижний світ мови й разом із цим поговоримо про щастя, про життєвий вибір особистості.

Епіграфом до нашого уроку я взяла слова О.Халімова «Щастя - це коли ти потрібний людям». В.Гюго стверджує, що «найбільше щастя у житті - це впевненість, що тебе люблять». Я маю надію, що сьогоднішній урок не тільки поглибить ваші знання з мови, а й допоможе визначитися з таким нелегким питанням «Що ж таке щастя?».

ІІ. Цілепокладання.

 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Слово вчителя: Цілі й ключові завдання уроку, на якому ви покажете свої знання з теми «Розділові знаки в реченнях з різними видами зв'язку», я попрошу озвучити керівникам груп (завдання випереджальне).

І група: Визначити, що після сьогоднішнього уроку ви повинні знати.

ІІ група: Визначити, що після сьогоднішнього уроку ви повинні вміти.

ІІІ група: Визначити, що після сьогоднішнього уроку ви повинні розуміти.

(Керівники озвучують цілі й ключові завдання уроку. Учитель пропонує порівняти їх зі своїми. Робота з «Сонечком», мультимедійною дошкою).

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя: В.Стопчинський сказав: «Звичайна смертна людина створює щасливі миті сама. Наприклад, у підлітка, який тільки починає жити, - це може бути здійснення заповітного бажання чи мрії, у школяра - це хороша позитивна оцінка». Я бажаю вам усім отримати сьогодні гарні оцінки за глибокі знання з теми, які знадобляться вам і під час написання контрольної роботи, і в процесі здачі ДПА, і в подальшому становленні вашої мовної особистості. Нехай це стане для вас хоч і невеличким, але все ж таки щастям.

 1. Визначення очікуваних результатів.

Слово вчителя: Перед вами на столах лежать імпровізовані квіточки. На їхніх пелюсточках напишіть, будь ласка, чого ви очікуєте від уроку, й озвучте. Нехай керівники груп прикрасять «Сонечко»(воно сьогодні буде для нас символом щастя) весняним віночком із ваших квіточок.

ІІІ. Цілереалізація.

 1. Відтворення й корегування опорних знань, умінь і навичок.

Слово вчителя: Як ви вже зрозуміли, ми будемо працювати в групах. Аби актуалізувати раніше отримані знання, пропоную всім завдання:

І група: Лінгвістична гра «Доміно» (робота біля дошки над проектуванням таблиці «Різновиди складних речень із різними видами зв'язку»).

ІІ група: Лінгвістичне упорядкування інформації за даним блоком запитань.

ІІІ група: Перевірка виконання домашнього завдання у формі інтерактивної рольової гри «Я - учитель» (керівник групи - учитель, інші - учні).

(Після перевірки роботи ІІ групи звітує І група).

 1. Узагальнення й систематизація понять, засвоєння системних знань, їхнє застосування для пояснення нових фактів і для виконання практичних завдань.

 • Колективна робота з таблицею. Завдання для груп:

Прочитати перше речення , пояснити розділові знаки.

 • Робота в групах:

І група: Провести аналітичну роботу з реченням №2.

ІІ група: Провести аналітичну роботу з реченням №3.

ІІІ група: Провести аналітичну роботу з реченням №4.

 • Колективна робота з текстом таблиці. Лінгвістичне дослідження. Дати відповіді на запитання:

 • Чи є дана група речень текстом? Аргументувати свої відповіді.

 1. Релаксація. Мультимедійна презентація «Щастя».

 2. Засвоєння провідних ідей і теорій на основі широкої систематизації знань.

 • Робота в групах. Записати речення, поставити розділові знаки, пояснити пунктограми.

ІІ група: Відчуваю себе щасливим коли наді мною твориться диво хтось ніби невидимим смичком торкається білих хмар і вони бринять у твоїй душі.

І група: І здається що якщо настане смуток на допомогу прийде звичайна усмішка вона врятує і принесе промінчик щастя.

ІІІ група: Як добре почуваєшся коли щасливий серце співає і світ весь радіє.

 • Інтерактивна вправа «Знайди помилку».

 • Аналітична вправа-трансформація (опрацьовані речення трансформувати в текст).

 • Творча робота в групах. Скласти речення з різними видами зв'язку з ключовим словом «щастя».

ІV. Рефлексивно-оцінюючий етап.

 1. Підведення підсумків уроку.

Відповіді на запитання щодо змістового аспекту уроку:

 • Наскільки корисним є вивчений на уроці матеріал і де його можна застосувати?

 1. Повідомлення домашнього завдання.

Повторити розділові знаки в РзРВЗ. Виписати висловлювання видатних людей про щастя у формі РзРВЗ.

Скласти невеликий твір-роздум «Що є щастям для мене?» або прокоментувати письмово висловлювання О.Халімова «Щастя - це коли ти потрібний людям». - в.р.

 1. Рефлексія.

За допомогою методу «Незакінчене речення» продовжіть висловлювання:

На уроці ми…

 • узагальнили й систематизували знання про…

 • сформували вміння й навички…

 • удосконалили вміння…

Слово вчителя: На початку уроку ви оголосили, чого від нього очікуєте. Якщо ваші сподівання справдилися, нехай наше «Сонечко» посміхнеться (робота зі схемою очікуваних результатів).

 1. Цінування, оцінювання.

Коментування роботи учнів на уроці, обговорення оцінок (форма - само- оцінювання).

Заключне слово вчителя: Ви сьогодні почули чимало думок про те, що ж таке щастя.

Підсумовуючи сказане, хочу запитати, що ж є щастям для вас?

(Учні дають відповідь на запитання).

Я вам усім бажаю щастя. Воно прийде, якщо ви будете завжди пам'ятати слова Шопенгауера: «Те, що є в людині, безсумнівно, важливіше за те, що є у людини».Додаток до уроку

Завдання для І групи. Гра «Доміно».

Заповнити таблицю: Речення. Різновид. Графічна схема речення.

Речення для таблиці:

 1. Певен, що кожна людина гідна щастя, але воно не приходить саме по собі.

 2. Щастя - це як бажання: усі його прагнуть, усі його хочуть, але не всі на нього заслуговують.

 3. Одні щасливі тому, що живуть гідно, з гордо піднятою головою; інші вважають, що щастя - це це коли тебе розуміють.

 4. Я ж упевнений у тому, що щастя в усіх різне: комусь достатньо ковтка води в спекотний день, а комусь і моря мало в оксамитовий сезон.

Різновид: Речення зі сполучниковим сурядним і сполучниковим підрядним зв'язком.

Речення з безсполучниковим і сполучниковим сурядним зв'язком.

Речення з безсполучниковим і сполучниковим підрядним зв'язком.

Речення з безсполучниковим, сполучниковим сурядним і сполучниковим підрядним зв'язком.

Схеми:

1. [ … ] ( що…) але [ … ].

2. [ … ] [… ] [… ] але [ … ].

3. [ … ] (що …) [… ] (що…).

4. [ … ] (що… ) [… ] а [… ].


© 2010-2018