Тести до підготовки до зовнішнього незалежного тестування з української літератури за творчістю Остапа Вишні

 Павло Михайлович Губенко - видатний український сатирик і гуморист. На початку 20-х років Остап Вишня пов«язує свою творчість із найважливішими тогочасними подіями, змінами в житті, зокрема з життям на селі, підтвердженням цього можуть слугувати збірки «Вишневі усмішки сільські» та «Лицем до села». Тестовий матеріал з української літератури дозволить учням  випускних класів грунтовно підготуватися до незалежного оцінювання за творчістю відомого українського письменника Павла Губенка (Остапа Виш...
Раздел Украинский язык
Класс -
Тип Тесты
Автор
Дата
Формат docx
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Остап Вишня

Гумореска - невеликий художній твір, у якому події та люди зображені в жартівливому тоні.

Усмішка - різновид фейлетону й гуморески, уведений в українську літературу Остапом Вишнею. Своєрідність жанру усмішки полягає в поєднанні побутових замальовок і жанрових сценок із частими авторськими відступами, їй властиві дотепність і лаконізм.

Фейлетон - невеликий художньо-публіцистичний твір у періодичному виданні, у якому злободенні події зображені сатирично або гумористично.

1. Справжнє прізвище Остапа Вишні:

А) Фітільов;

Б) Рудченко;

В0 Губенко;

Г) Лозов'ягін;

Д) Очерет.

2. Слова

По полях ми з Вишнею бродили

Восени, шукаючи зайців,

І бур'ян, пожовклий, посивілий,

Під ногами срібно хрупостів.

Присвятив Остапу Вишні

А) Євген Маланюк;

Б) Павло Тичина;

В) Максим Рильський;

Г) Володимир Сосюра.

3. Остап Вишня створив новий комічний жанр, який називається:

А) памфлет;

Б) фейлетон;

В) гумореска;

Г) усмішка.

4. В усмішці як літературному жанрі поєднано такі риси:

А) гуморески і байки;

Б) фейлетону і казки;

В) анекдоту і новели;

Г) гуморески і фейлетону;

Д) повісті й гуморески.

5. До жанрових ознак усмішки належать:

А) поєднання побутових замальовок, жанрових сценок з авторськими відступами, лаконізм, дотепність;

Б) яскраво виражена мораль, зображення великого проміжку часу, висміювання вад суспільства;

В) динамічний сюжет, несподівана розв'язка, психологізм, потужний ліричний струмінь, пейзажі;

Г) наявність кількох сюжетних ліній, авторські відступи, дотепність, лаконізм, елементи фантастичного;

Д) невеликий обсяг, дотепність, наявність конфлікту, детальне змалювання характеру героя в його розвитку.

6. Псевдонімом Остап Вишня вперше був підписаний твір:

А) «Діли небесні»;

Б) «Моя автобіографія»;

В) «Подорожні враження»;

Г) «Чудака, їй-богу».

7. Трагічною «десятирічкою» називався період у житті Остапа Вишні, який охоплює:

А) 1920-1930 рр.;

Б) 1931-1941 рр.;

В) 1933-1943 рр.;

Г) 1937-1947 рр.

8. Прочитайте слова Остапа Вишні

Ніколи не сміявся без… .

На місці прропуску треба вписати слово

А) сліз;

Б) любові;

В) причини;

Г) смутку.

9. Прочитайте слова Остапа Вишні.

Мені треба надолужувати прогаяний час, адже десять кращих моїх років вирвало в мене безглузде і дике заслання, і от тепер я мушу спішити.

У рядках йдеться про роки:

А) 1920-1930 рр.;

Б) 1931-1941 рр.;

В) 1933-1943 рр.;

Г) 1937-1947 рр

10. «Мисливські усмішки» Остапа Вишні - це синтез:

А) народної пісні й казки;

Б) народного анекдоту й пейзажної лірики;

В) лірики в прозі й жарту;

Г) співомовки й фейлетону.

11. За родовою ознакою твір Остапа Вишні «Моя автобіографія»:

А) епічний;

Б) ліричний;

В) ліро-епічний;

Г) драматичний.

12. У назві «Моя автобіографія» використано:

А) епітет;

Б) алегорію;

В) інверсію;

Г) тавтологію;

Д) фразеологізм.

13. За жанровою ознакою твір Остапа Вишні «Моя автобіографія»:

А) усмішка;

Б) гумореска;

В) мемуари;

Г) оповідання.

14. Прочитайте уривок із твору Остапа Вишні «Моя автобіографія»

Отут мені й повернути б було на «неокласицизм», бо вчилися ми разом із … Та я не схотів. Самі ж знаєте, неокласиком бути - силу треба терпіння.

На місці пропуску треба вписати

А) М.Рильський;

Б) М.Зеров;

В) М.Драй-Хмарою;

Г) П.Филиповичем.

15. Головна тема «Мисливських усмішок» Остапа Вишні - зображення:

А) безтурботного життя мисливців;

Б) краси рідної природи й любові до неї;

В) наслідків від перебування людини на природі;

Г) сміливих і захоплених своєю справою мисливців;

Д) беззахисної перед людиною природи.

16. Прочитайте уривок із твору Остапа Вишні «Моя автобіографія»

Жив я в Києві. В Харків «мене переїхали» 1920 року, в жовтні місяці, а в квітні місяці 1921 року почав я працювати у «Вістях» з …

На місці пропуску треба вписати

А) М.Хвильовим;

Б) М.Яловим;

В) В.Блакитним;

Г) О.Досвітнім.

17. Комічний ефект, використаний у тексті «Пасти гусей, випасати їх так, щоб у чужі копи не вбралися, пригнати додому всіх до одного - це була програма нашого «технікуму», першого, сказати б, курсу» називається:

А) іронією;

Б) карикатурою;

В) пародією;

Г) бурлеском.

18. Серед стильових ознак «Мисливських усмішок» Остапа Вишні НЕМАЄ такої, як:

А) присутність ліричного геооя-оповідача;

Б) одухотворення природи;

В) використання блискучих діалогів і полілогів;

Г) уведення гасел-закликів любити і охороняти природу.

19. Велику ковбаню в річці герой-оповідач («Сом») вимірює:

А) панським собакою;

Б) великим сомом;

В) паровим катером;

Г0 дзвіницею з хрестом;

Д) гімалайским ведмедем.

20. Події в усмішці «Сом» відбуваються на річці:

А) Дністер;

Б) Дунай;

В) Черемош;

Г) Буг;

Д) Оскіл.

21. Найсильніше враження в дитинстві на Остапа Вишню справив твір:

А) «Катехізис» Філарета;

Б) «Оракул» Соломона;

В) «Руський паломник»;

Г) «Сон» («Мені тринадцятий минало…») Т.Шевченка;

Д) «Записки охотника» І. Тургенєва.

22. Головною темою «Моєї автобіографії» є розповідь про:

А) політичну ситуацію в радянській Україні;

Б) громадянську активність автора;

В) формування світогляду письменника;

Г) «темні» сторінки дитинства митця;

Д) літературні уподобання гумориста.

23. У «Моїй автобіографії» Остап Вишня порушив усі названі проблеми, ОКРІМ:

А) формування митця;

Б) пошани до старших;

В) поваги до вчителів;

Г) екології довколишнього світу;

Д) відповідальності за свою працю.

24. Пейзажний опис в усмішці Остапа Вишні «Заєць»: «Сумовито рипить дуб, замислився перед зимовим сном ясен, тяжко зітхає клен, і тільки берізка, жовтаво-зелена й «раскудря-кудря-кудрява», - ген там на узліссі білявим станом своїм кокетує, ніби на побачення з Левітаном жде, чи, може, Чайковського на симфонію викликає» виведено з метою

А) уповільнити, затримати розповідь;

Б) досягти ефекту контрасту;

В) надати оповіді ліризму;

Г) відтінити, поглибити психологічний стан головних героїв.

25. Слова «У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ Божий і потім - років, мабуть, із десять підряд - мати казала, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку» взято із твору Остапа Вишні:

А) «Чудака, їй-Богу!»;

Б) «Чухраїнці»;

В) «Моя автобіографія»;

Г) «Відкриття охоти».

26. Твори «Лисиця», «Відкриття охоти», «Сом», Остап Вишня опублікував у збірці:

А) «Вишневі усмішки літні»;

Б) «Вишневі усмішки (сільські)»;

В) «Мисливські усмішки»;

Г) «Вишневі усмішки кримські».

27. Одухотворенність української природи найбільш виразно зображена Остапом Вишнею у:

А) «Вишневих усмішках літніх»;

Б) «Вишневих усмішках (сільських)»;

В) «Мисливських усмішках»;

Г) «Вишневих усмішках кримських».

28. Під образом автора-оповідача розуміємо:

А) письменника, який написав твір;

Б) особу, від імені якої письменник веде розповідь;

В) одного із персонажів, який найбільше виражає задум письменника;

Г) персонажа з яскраво вираженими автобіографічними рисами.

29. Оповідач у «Мисливських усмішках» постає перед читачем-слухачем:

А) наївним простакуватим селянином;

Б) мисливцем-невдахою;

В) митцем, що шукає натхнення на лоні природи;

Г) справжнім поклонником і захисником природи.

30. Характеристиці оповідача в «Мисливських усмішках» НЕ відповідає такий рядок:

А) це мудра людина, з багатим життєвим досвідом;

Б) володіє почуттям гумору;

В) розвінчує мисливські побрехеньки.

31. Прочитайте уривок.

Неодмінно побачите чирятку-маму з чиряточками, що, мов мишенята, шмигають, болотяних курочок, лисок, крижнів, широконосок…

Ці рядки взято із твору Остапа Вишні:

А) «Моя автобіографія»;

Б) «Сом»;

В) «Як варити і їсти суп із дикої качки»;

Г) «Відкриття охоти».

32. Максиму Рильському в «Мисливських усмішках» був присвячений твір:

А) «Сом»;

Б) «Відкриття охоти»;

В) «Як варити і їсти суп із дикої качки»;

Г) «Лисиця».

33. «Підмемуарити життя пройдене, а то перед історією буде ніяково» прагне Остапа Вишня у творі:

А) «Моя автобіографія»;

Б) «Як варити і їсти суп із дикої качки»;

В) «Думи мої, думи мої…»;

Г) «Сом».

34. Прочитайте відгук про твір Остапа Вишні «Моя автобіографія».

Тут - увесь Вишня: любов дожиття, любов до людини, іронія отого «щасливого» дитинства. Ці слова належать:

А) Павлу Тичині;

Б) Миколі Хвильовому;

В) Юрію Яновському;

Г) Максиму Рильському.

35. Прочитайте уривок із твору Остапа Вишні «Моя автобіографія».

Писати в газетах я почав у Кам'янці на Поділлі, 1919 року, за підписом Павла Грунського. Почав з …

На місці пропуску треба вписати:

А) гуморески;

Б) усмішки;

В) фейлетона;

Г) статті.

37. Героя-оповідача у творі Остапа Вишні «Сом» звати:

А) Сидір;

Б) Свирид;

В) Панько;

Г) Пилип Федорович.

38. Для індивідуального почерку Остапа Вишні НЕ є характерною така риса, як:

А) м'який гумор;

Б) викривальний пафос;

В) життєвий оптимізм;

Г) любов до людини та природи.

39. Установіть відповідність

1. перший

А) застереження діда Панька бути обережним біля глибокої ковбані, адже в ній живе великий сом, який з'їв панського собаку

2. другий

Б) розповідь про те, чим живляться соми, і рекомендації, як їх ловити

3.третій

В) запрошення побувати «на річці Осколі» й насолодитися мальовничими пейзажами

4. четвертий

Г) історія навчання Остапа Вишні в Зіньківській двокласній школі

Д) розповідь «заядлого й справедливого рибалки» про те, як сом тягав за собою моторного човна

40. Установіть відповідність

Художній засіб

приклад

  1. гіпербола

А) Тут і починається найцікавіший момент качаного полювання.

  1. оксиморон

Б)»Спішу, щоб на вечірню зорьку спізнитись!» - і галопом далі.

  1. інверсія

В) …дикі качки водяться…. по річках-колисках смарагдової Батьківщини нашої…

  1. порівняння

Г) …селезень каменем падає в воду, - прекрасний, як казка, у своєму весняному вбранні…

Д) Та там з одного набою торік по двадцять чотири качки били.


© 2010-2022