Конспект факультативного заняття «Культура мови та стилістика» 9клас

Вміло організована робота з текстом, як на уроках української мови, літератури, так і в позакласній діяльності залучає школяра до творчої праці, яка ґрунтується на прагненні вчителя розвивати емоційну сферу учня, поліпшувати й вдосконалювати культуру цього почуття. Таку вимогу диктує сама специфіка предмету, у якому поєднується раціональне й чуттєве. Складний процес формування інноваційної особистості неможливий без удосконалення цього емоційного сприймання. Ще Арістотель заявляв: якщо ми піклує...
Раздел Украинский язык
Класс 9 класс
Тип Конспекты
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Додатки

Конспект факультативного заняття «Культура мови та стилістика» 9клас

Тема. Правильність - одна з найвизначальних ознак культури мовлення. Орфографічні норми

Мета. Збагачувати та поповнювати знання учнів, повторити принципи українського правопису, розвивати логічне мислення, пізнавальні та пошукові інтереси старшокласників; сприяти формуванню духовно багатої мовної особистості, виховувати любов до рідного слова.

Обладнання: дидактичний матеріал.

Зміст заняття

 1. Аналіз теми та основних завдань заняття.

 2. Актуалізація опорних знань.

Гра «Антисуржик»

(Учні одержують віддруковані тексти, до яких внесено зміни шляхом їхньої «суржифікації». Завдання полягатиме не тільки в «очищенні» тексту від суржикових елементів, а й у розробці супровідних пояснень, які з'ясовуватимуть, чому не можна так сказати й написати.)

Суржиковий текст

Сміх - одна з самих важних составляющих нашого щоденного життя. Кожен юмористичний журнал щитає своїм долгом напомнити, що сміх - це лучше лікарство. Так, безусловно, сміх нас не робить здоровіше, не розвиває мишці і не укріпляє серце і легені. Проте він об'єднує людей, а тому побочні положительні ефекти сміху - це лишень слєдствіє цієї його головної функції. Учоні стверджують, що під час сміху нормалізується кров'яне давленіє й учащається пульс, благотворно влияє сміх і на імунну систему. Весельчаки, шутники й оптимісти завжди впевнені,що з ними нічого поганого не случиться, і , напевне, іменно тому вони живуть довше. А саме важливе свойство сміху - це зняття з його допомогою больових ощущеній. Під час хохоту біль, навіть сама гостра, відступає. А про те, що сміх допомагає ізбавиться від стресу, й говорити не приходиться - усі знають, що сміх до сліз, колік здатен розігнати любі тучі на душевному горизонті.

Відредагований текст

Сміх - один з найважливіший складників нашого щоденного життя. Кожен гумористичний журнал вважає обов'язковим нагадати, що сміх - це найкращі ліки. Так, безперечно, сміх не робить нас здоровішими, не розвиває м'язи й не зміцнює серце й легені. Проте він об'єднує людей, а тому побічні позитивні ефекти сміху - це лишень наслідок цієї його головної функції. Учені стверджують, що під час сміху нормалізується кров'яний тиск і прискорюється пульс, сприятливо впливає сміх і на імунну систему. Веселуни, жартівники й оптимісти завжди впевнені, що з ними нічого поганого не трапиться, і, напевне, саме тому вони живуть довше. А найважливіша властивість сміху - це зняття з його допомогою больових відчуттів. Під час реготу біль, навіть найгостріший, відступає. А про те, що сміх допомагає позбутися стресу, й говорити не доводиться - усі знають, що сміх до сліз, до кольок здатен розігнати будь-які хмари на душевному горизонті.

Питання для самоконтролю

1) У чому особливість суржикового тексту?

2) Що таке суржик?

3)Суржик - закономірність чи ознака безграмотності людини? Доведіть

свою думку.

 1. Слово вчителя.

Людина, користуючись мовою, може поліпшувати або погіршувати її. Чим вища культура суспільства, тим більша можливість втручання людини в мову. Позитивне втручання - це розвиток, збагачення мови, усталеність її норм, сприяння чистоті мовлення. Якщо у мовленні немає порушень орфоепічних, лексичних та інших норм, то воно вважається правильним.

Наше завдання - збагачувати мову, пильно, свято оберігати її чистоту, правильність. Існують орфографічні норми, мовні правила, без яких наше мовлення не буде правильним. Культура усної та писемної мови саме й полягає в тому, щоб досконало знати мовні норми й послідовно їх дотримуватись.

 1. Виконання вправи «Знайди відповідність»

Принципи української орфографії Лексика

Фонетичний Село,селянин, села

Смисловий Лемент,кишеня,либонь

Історичний Вікно,козацький,каша

Морфологічний Орел - орел, Роман - роман

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть принципи українського правопису.

 2. Що вивчають фонетика, орфоепія, орфографія, акцентологія?

 3. Назвіть основні ознаки культури мовлення.

 4. Що таке орфографічна норма?

 1. Самостійна робота за варіантами

В. №1

1) Продовжте синонімічний ряд:

Досхочу…

Дрібниця…

Жебрак…

2) Складіть словосполучення зі словами:

Спогад, посіпака, журливо.

3) Розставте наголоси:

Поверх, козкий, навскіс, квартал, горошина, суєтний, ореол,

міжсортовий, спина.

 1. Запишіть слова:

Сопіл.ці, куз.ня, дз.об, близ.ко, їдал.ня, піс.ня, вишен.ці, Парас.ці.

В. №2

1) Продовжте синонімічний ряд:

Повага…

Оздоблювати...

Виручити…

2) Складіть словосполучення зі словами:

Іронічний, машинальний, компетентний.

3) Розставте наголоси:

Мотузяний, міжзоряний, документ, усередині, бородавка,

смерком,одинадцять, зісподу, газопровід.

4) Запишіть слова:

Дит.ясла, різдв.яний, зв.язати, міжбрів.я, Св.ятостав, св.яткувати,

двох.ярусний, комп.ютер.

Питання для самоперевірки

 1. Які слова називаються синонімами?

 2. Поясніть правила написання м'якого знака.

 3. Поясніть правила вживання апострофа.

 1. Підсумок занаття.

  1. Назвіть принципи українського правопису.

  2. Що таке орфограма? Якими бувають орфограми?

  3. Які є типи помилок?


© 2010-2018