Урок з української літератури Значення творчості Г. Сковороди (9 клас)

Раздел Украинский язык
Класс 9 класс
Тип Конспекты
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Тема. Значення творчості Григорія Сковороди.

Мета: сприяти формуванню осмислених систематичних знань про життєвий і творчий шлях Г.Сковороди, показати, що життєві переконання письменника, педагога, філософа невіддільні від його творчості, оцінити вне­сок Сковороди в розвиток світової культури; розвивати навички проектно-дослідницької роботи, уміння самостійно працювати з різними джерелами інформації, визначати провідні ідеї ліричних, байкарських та філософських творів, зіставляти їх із власним життєвим досвідом, спостережливість, формувати світогляд школярів; виховувати прагнення добра, справедливості, бажання пізнавати світ, повагу до над­бань минулих поколінь і почуття відповідальності за власне життя.

Цілі

Учні знатимуть: цікаві факти біографії Г.Сковороди, зміст, проблеми поетичних творів, байок та філософських творів, факти про вшанування пам'яті українського Сократа.

Учні вмітимуть: висловлювати власні міркування щодо проблем, порушених у творах Г.Сковороди, усвідомлювати роль і значення творчості Г.Сковороди в Україні і світі.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань (урок-презентація пошуково-дослідницьких робіт)

Обладнання: збірки творів Г. Сковороди, презентації, опорні мультимедійні схеми.

Методи, прийоми і форми роботи: асоціювання «Незакінчене речення», робота в групах, учнівські пошуково-дослідницькі роботи, метод «Пелюстки щастя»

Хід уроку

І. Організаційний етап уроку

ІІ. Мотивація діяльності Фрагмент відеопісні «Всякому місту звичай і права».

Слово вчителя

Історія повсякчас ставить перед людиною проблему подолання часу з його вічною тривалістю. Одні пристосовуються до часу, у якому живуть, - і щезають безслідно; інші намагаються змінити його, перебороти - таким судилося безсмертя, вони випереджають свої епохи, належать прийдешнім поколінням, їм судилася вічність. Так приходять до нас з античного світу Сократ і Платон, пробиваються крізь товщу століть титанічні постаті Мікеланджело й Шекспіра…

Із-поміж великих імен, якими пишається український народ, поряд із Т. Шевченком та І. Франком, називаємо ім'я Григорія Сковороди, Першого нашого філософа. Це ім'я добре знають в Україні - воно давно стало символом мудрості.

Філософ, поет, оригінальний і незалежний мислитель, мандрівник і мудрець, учитель і бунтар думки й самого способу життя… Саме цій видатній людині ми сьогодні присвячуємо урок-дослідження, на якому, аналізуючи його творчість, спробуємо розібратися, хто ж такий Григорій Сковорода? З яких незамулених джерел можна найвірогідніше дізнатися про нього - людину, що не належала своєму часові? Чому не перестають досліджувати життя й творчість поета й мислителя? Отже, який він - Григорій Сковорода?

ІІІ. Цілевизначення і планування

 1. Представлення теми уроку.

Сьогодні у нас урок-презентація пошуково-дослідницьких робіт. Тема нашого уроку «Григорій Сковорода - найвидатніша постать давньої української літератури».


 1. Ознайомлення із цілями уроку, доповнення власними.

 • Вибір цілей із запропонованих учителем, узгодження їх з власними.

Перед вами цілі нашого уроку. Але в кожного на сьогоднішній урок є ще свої. . Запишіть власні цілі в зошит.

IV. Основний зміст уроку

Представлення презентації вчителя…..

Готуючись до сьогоднішнього уроку, клас було об'єднано у 5 груп, кожна з яких отримала завдання.

 • Дослідити основні положення педагогіки Г.Сковороди.

 • Визначити особливості збірки «Сад божественних пісень», її популярності та новаторство Сковороди як поета.

 • Проаналізувати байкарську спадщину Григорія Савича та визначити її джерело.

 • Визначити суть філософської концепції Сковороди.

 • Представити факти, відомості про вшанування пам'яті Г.Сковороди та висвітлити значення його творчості.

Зараз ви маєте змогу представити свої дослідження. Після захисту однієї з груп учасники інших груп задають запитання, які у них виникли під час презентації виконаної роботи (попередньо записавши їх у зошити). Крім того, тези прослуханого запишіть у свої зошити. У кінці уроку дамо відповідь на питання «Чому Г. Сковороду можна назвати найвидатнішою постаттю давньої української літератури».

Оцінювати роботу груп буде журі, записуючи результати у протоколи.

Перш, ніж розглядати постать Григорія Сковороди як письменника, варто зрозуміти, що це за людина, чому саме він єдиний у ті часи зміг стати настільки видатним, що його мали за велику честь бачити у себе викладачем кращі навчальні заклади Європи, якою потужною внутрішньою енергетикою він володів, що вабив до себе і простих людей, і освічених своїх земляків а також усіх повсюди - де б не мандрував

І група. «Педагогіка й Г.Сковорода» (представляє група «Науковці»)

Людське життя, подібно до пісні,

гарне не тривалістю, а чесністю.

Г. Сковорода

Давайте подивимось, чи вдалось поету залишитися чесним перед читачами і чому його ліричні твори були так популярні серед народу.

ІІ група «Поетична творчість Г.Сковороди» (презентує група «Поетична лабораторія»).

На уроках ми з'ясували, що Григорій Савич був не тільки талановитим ліриком, а й видатним байкарем. Давайте дізнаємося, що стало джерелом для їх створення.

ІІІ група «Байкарська спадщина Г.Сковороди» (група «Літературознавці»)

Я знаю, як кохать до згину

Я знаю чорне, біле і рябе,

Я знаю, як Господь створив людину,

Я знаю все й не знаю лиш себе.

Франсуа Війон.

Ці рядки з «Балади прикмет» провісника епохи Відродження геніального французького поета перегукуються з віршем Григорія Сковороди «Всякому городу нрав і права…», головна думка якого - пізнання навколишнього світу і себе самого у ньому. Його завжди цікавило, у чому сенс життя? Що таке щастя? Дати відповідь на ці питання допоможе нам IV група «Філософів» познайомивши з результатами своєї роботи «Філософська концепція Г.Сковороди».

Метод «Пелюстки щастя»

Відчуймо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту. Перед вами - різнокольорові пелюстки. Що для вас найголовніше в житті, ми дізнаємося, коли ви складете квітку, а на її пелюстках запишете виписані вами тези про щастя.

Vгрупа «Значення творчості Сковороди» ( група «Критики»)

Слово вчителя..

Чи багато ми дізналися про Григорія Сковороду? І так, і ні. По-перше, нам стало зрозуміло, що це чи не найвидатніша постать не тільки в давній українській літературі, а й узагалі в колі видатних людей України і людства. Втім ми за короткий час знайомства зі Сковородою тільки ледь торкнулися часточки його незвичайного розуму й духу. По-друге, кожен бере з духовної скарбниці людства лише те, що може взяти й осягнути: це так, як піднімати тягар: хтось може підняти більше, хтось - менше. Можливо, комусь із вас у житті ще доведеться повернутися до спадщини Сковороди - до її цілющого джерела - і ви тоді зрозумієте і відкриєте для себе набагато більше. Він став Учителем не тільки для свого покоління, а й для всіх наступних.

Була у Сковороди своя політична мрія - «Горная Республика», держава вільних, щасливих своєю «сродною» працею людей, яким не знайома жадоба багатства й розкоші, безмежної влади над людь­ми. Та вона ще не здійснилася.

Пророче передбачаючи майбуття, а в ньому долю свого народу, великий письменник і філософ - писав: "Ми створимо світ кращий. В майбутній Україні бачу все нове: нових людей, нове творіння і нову славу". Можливо, ми українці ХХІ століття, є тими людьми, які творять нашу нову славу, нашої оновленої землі, на цій землі завжди житиме в серцях вдячних правнуків легендарний любомудр, наша гордість і слава - Григорій Сковорода.


V. Рефлексійно-оцінювальний етап.

 1. Перегляд цілей, поставлених на початку уроку.

- Як ви вважаєте, чи досягли ми цілей?

2. Написання есе «Чому Григорій Сковорода - найвидатніша постать давньої української літератури».

 1. Самооцінювання. Закінчіть речення: «Я сьогодні молодець, бо…». У робочому зошиті поставте собі оцінку за роботу в групі.

 2. Оцінювання роботи груп (виступи членів журі, аргументування оцінок)

VI. Домашнє завдання

На 7-9 б. Скласти узагальнюючу схему «Значення творчості Г.Сковороди» за підручником ст.99-100, використавши тези сьогоднішнього уроку.

На 10-12б.

Уявіть себе філософом - учнем Григорія Сковороди і напишіть свій трактат про щастя (технологія РАФТ: роль - філософ; адресат - ваші сучасники; форма - трактат; тема - щастя).


Протокол оцінювання роботи груп

Види завдань

Науковці

Поетична лабораторія

Літерату-рознавці

Філософи

Критики

Презентація (6б.)

 • Оформлення (1б.)

 • Змістова наповню-ваність (2б.)

 • Захист - 3 б.


Додаткові запитан-ня (2б.)


Написання есе (4б.)

Аргументованість, висновок, мовне оформлення


Всього балів


Картка самооцінювання в групі «Науковці»

Вид завдань

К-ть балів

Оцінювання

Презентація

- Мій внесок у створення презентації

- Виступ під час захисту


1-2-3

1-2-3

Додаткові запитання

1-2

Написання есе (5-6 речень)

Аргументованість, висновок, мовне оформлення


1-2-3-4

Всього балів

12б.


Картка самооцінювання в групі «Поетична лабораторія»

Вид завдань

К-ть балів

Оцінювання

Презентація

- Мій внесок у створення презентації

- Виступ під час захисту


1-2-3

1-2-3

Додаткові запитання

1-2

Написання есе (5-6 речень)

Аргументованість, висновок, мовне оформлення


1-2-3-4

Всього балів

12б.

Картка самооцінювання в групі «Літературознавці»

Вид завдань

К-ть балів

Оцінювання

Презентація

- Мій внесок у створення презентації

- Виступ під час захисту


1-2-3

1-2-3

Додаткові запитання

1-2

Написання есе (5-6 речень)

Аргументованість, висновок, мовне оформлення


1-2-3-4

Всього балів

12б.


Картка самооцінювання в групі «Філософи»

Вид завдань

К-ть балів

Оцінювання

Презентація

- Мій внесок у створення презентації

- Виступ під час захисту


1-2-3

1-2-3

Додаткові запитання

1-2

Написання есе (5-6 речень)

Аргументованість, висновок, мовне оформлення


1-2-3-4

Всього балів

12б.


Картка самооцінювання в групі «Критики»

Вид завдань

К-ть балів

Оцінювання

Презентація

- Мій внесок у створення презентації

- Виступ під час захисту


1-2-3

1-2-3

Додаткові запитання

1-2

Написання есе (5-6 речень)

Аргументованість, висновок, мовне оформлення


1-2-3-4

Всього балів

12б.© 2010-2018