Урок з української літератури Контрольна робота з теми Т. Шевченко (І частина). Тестові завдання

Раздел Украинский язык
Класс 9 класс
Тип Тесты
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

І ВАРІАНТ

1.Хто є основоположником нової української літератури?

А І. Котляревський; Б Г. Квітка-Основ'яненко;

В Є. Гребінка; Г Т. Шевченко.

2.У якому році було викуплено Т. Шевченка з кріпацтва?

А 1838 р.; Б 1840 р.; В 1841р.; Г 1836 р.; Д 1839 р.

3. Т. Шевченко навчався:

А у Києво-Могилянській академії; Б у Харківському університеті;

В у Московському університеті; Г в Академії мистецтв (Петербург).

4. Укажіть, хто брав найактивнішу участь у звільненні Т. Шевченка з кріпацтва:

А Микола І та його наближені; Б Є. Гребінка;

В В. Жуковський, К. Брюллов; Г цариця Олександра Федорівна.

5. Т. Шевченко був заарештований:

А у 1845 р. за неадекватну поведінку на царському прийомі;

Б у 1838 р. за сатиричний портрет царя;

В у 1847 р. за участь у діяльності Кирило-Мефодіївського братства - таємної політичної організації української інтелігенції - та за сатиричну поему «Сон» («У всякого своя доля»);

Г за підготовку збройного повстання проти царя.

6. Яким позасюжетним елементом розпочинається балада Т. Г. Шевченка «Причинна»?

А роздумами автора про поезію; Б портретом дівчини - героїні твору;

В портретом козака - коханого дівчини; Г ліричним відступом «Така її доля»;

Д пейзажною картиною «Реве та стогне Дніпр широкий».

7. Для чого дівчина звернулася до ворожки? («Причинна»)

А Намагалася протистояти русалкам. Б Хотіла бути причинною.

В Щоб швидше дочекатися милого. Г Прагнула помститися людям, що ображали її.

8. Дівчина «сумує, воркує, білим світом нудить» («Причинна»), наче:

А Ластівка. Б Синичка. В Голубка. Г Солов'їха.

9.Через що русалки були небезпечними для людей? («Причинна») Вони могли:

А Оповити марою. Б Налякати. В Перетворити молодь на старців.

Г Залоскотати до смерті.

10.Укажіть ознаки романтичної образності в баладі Т. Шевченка «Причинна»

А динамічний і драматичний сюжет; природа відтворює психологічний стан героїв; напружений конфлікт між почуттям та дійсністю;

Б розкриття глибоких почуттів ліричних героїв через показ краси природи, яка хоч і перебуває в напруженні (буря на Дніпрі), однак віщує умиротворення та спокій;

В зображення емоцій і переживань героїв за допомогою системи образно-символічних засобів, які походять з усної народної творчості;

Г поєднання у творі високо емоційного напруження із буденністю ситуацій, у яких відбуваються події; контрастність як визначальний естетичний прийом.

11.З якого твору Т. Шевченка подані рядки?

Борітеся - поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая?

А «Сон»; Б «Єретик»;

В «Кавказ»; Г«Іржавець»;

12.Період творчості Т. Шевченка, до якого належить поема «Кавказ».

А Ранньої. Б «Трьох літ». В Останніх років. Г «У казематі».

13. Поет у творі возвеличує не тільки «лицарів великих», але й:

А Гори Кавказу. Б Бога Святого.

В Батьків загиблих. Г Тогочасну історичну епоху

14. Поема написана у формі революційно-викривального ліричного...

А Діалогу. Б Полілогу.

В Монологу. Г Трактату.

15.За жанром твір «Кавказ» Т. Шевченка

А ліричний вірш Б драматичний твір

В політична сатира Г бурлескно-травестійна поема Д соціально-побутова трагедія

16. Ідея поеми «Кавказ» - це критика:

А кріпосницької системи царської Росії;

Б національної ворожнечі між народами Кавказу й росіянами;

В загарбницької політики царської Росії;

Г байдужого ставлення інтелігенції до історичної пам'яті.

17. Твір Т. Шевченка «Кавказ» присвячено

А П. Кулішу, історику, етнографу, письменнику

Б Марку Вовчку, українській письменниці

В І. Сошенку, художнику, другу і покровителю поета

Г В. Тарновському, поміщику, меценату, збирачу старовини

Д Якову де Бальмену, дворянину, художнику, товаришу поета

18. З'ясуйте суть ідейного та драматичного конфлікту драми Т. Шевченка «Назар Стодоля»

А непорозуміння батьків і дітей, коли діти не підкоряються волі батьків;

Б проблеми особи і народу в історії;

В нерозділене кохання та перешкоди на шляху закоханих;

Г соціальний конфлікт між козацькою старшиною і збіднілим низовим козацтвом.

19. Укажіть, у чому простежується зміна ідейно-тематичної спрямованості творів Т. Шевченка в період «трьох літ» і в подальшій творчості

А у зверненні до античних образів і героїв;

Б у заглибленні в джерела фольклорної образності і поетики;

В у модерністських пошуках форм вираження думки та переживань ліричного героя;

Г у соціально-критичній, реалістичній спрямованості творчості.

20.Караючи свою нещасливу долю («Наймичка»), Ганна зверталася...

А До широкого степу. Б Бога. В Туману. Г Батьків.

21. Трохим з Настею («Наймичка») сумували через те, що:

А Були бідними. Б Повсякчас втрачали здоров'я.

В Вимушені працювати на пана. Г Не мали дітей.

22.Під час блукання у неділю вранці-рано («Наймичка») героїня наспівувала...

А «Ой степи широкії». Б «Ой у полі могила».

В «Кукувала зозуленька». Г «Ой у полі вітер віє».

23. Старі вирішили прийняти до себе наймичку («Наймичка»), бо:

А Вважали себе за багатих. Б Вже нездужали.

В Вона дуже сльозно просила. Г їм важко було працювати на городі.

24.Наприкінці твору «Наймичка» героїня...

А Зізналася Маркові, що вона його мати. Б Залишила хату сина і вирушила у мандри.

В Вирішила присвятити останні роки життя службі Богові. Г Втопилася з горя у річці.КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ІІ ВАРІАНТ

1.Де і коли народився Т. Г. Шевченко?

А у Моринцях 1814 p.; Б у Кирилівці 1814 р.; В у Черкасах 1816 p.; Г у Каневі 1815 p.;

2.Як називалась і коли була видана перша збірка Т. Шевченка?

А «Кобзар» 1840 p.; Б «Твори» 1840 p.; В «Гайдамаки» 1841 p.; Г «Причинна» 1838 p.;

3.Перша подорож Т. Шевченка в Україну після викупу з кріпацтва відбулася:

А у 1898 р.; Б у 1848-1851 рр.; В у 1843-1844 рр.; Г у 1840 р.

4. Членом якого політичного товариства був Т. Г. Шевченко?

А «Руська трійця»; Б «Народна воля»; В «Стара громада»;

Г«Чорний переділ»; Д Кирило-Мефодіївське братство.

5. Заслання Т. Шевченка тривало протягом:

А 1847-1857 рр.; Б 1847-1855 рр.; В 1850-1861 рр.; Г 1852-1853 рр.

6. Ознаки якого літературного напряму наявні в баладі «Причинна» Т. Шевченка?

А класицизму; Б романтизму; В сентименталізму; Г реалізму; Д імпресіонізму.

7. За народною уявою, русалки - це дівчата або жінки (« Причинна»), які:

А Не дотримувалися заповідей Бога. Б Були прокляті матерями.

В Під час купання втопилися. Г Зрадили чоловіків.

8. Русалки знову поверталися до води («Причинна»), коли...

А Загавкав собака. Б Піднявся вітер і розпочався дощ.

В Закукурікали півні. Г Закувала зозуленька.

9. З якої причини, на думку героїні балади, досі не повернувся її коханий? («Причинна»)

А Він вирішив присвятити все своє життя військовій службі.

Б Через чари ворожки. В Бо, може, іншу покохав. Г У зв'язку з важкою хворобою.

10.Романтичний пейзаж вступної частини балади «Причинна»

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.

І блідий місяць на ту пору

із хмари де-де виглядав,

Неначе човен в синім морі,

То виринав, то потопав.

Ще треті півні не співали,

Ніхто ніде не гомонів,

Сичі в гаю перекликались,

Та ясен раз у раз скрипів. символізує

А значне емоційне напруження, зумовлене коханням парубка і дівчини;

Б бурю на Дніпрі, яка має значні руйнівні наслідки для прибережних територій;

В умиротворення, спокійне плесо річки та сонячну погоду, які настануть після бурі як логічна зміна стану природи; Г драматичні, сповнені страждань події.

11. Хто є засновником методу критичного реалізму в українській літературі?

А Григорій Сковорода; Б Іван Котляревський;

В Григорій Квітка-Основ'яненко; Г Тарас Шевченко.

12. Назвіть твір, у якому звучить заклик до боротьби за національне та соціальне звільнення: Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!

А «Сон» («У всякого своя доля...»); Б «Гайдамаки»;

В «І мертвим, і живим...»; Г «Кавказ».

13. Вкажіть, з якого твору Т. Шевченка узято подані рядки та ідею, яку втілює автор цими словами:

...Лягло костьми

Людей муштрованих чимало.

А сльоз, а крові? напоїть

Всіх імператорів би стало

З дітьми і внуками втопить

В сльозах удов'їх.

А гнівний осуд загарбницької політики російського самодержавства («Кавказ»);

Б співчуття нещасним («Кавказ»); В оспівування могутності російської армії («Сон»);

Г зображення страждань нещасних («Сон»);

Д захоплення політикою російського імператора («Єретик»).

14.Описуючи гори Кавказу, поет звертає увагу читача на те, що вони...

А Надто високі. Б Засіяні горем. В Дуже старі. Г Дивують своєю красою.

15. Символічними у творі є образи...

А Прометея та орла. Б Чурека і саклі. В Правди і волі. Г Храму і каплиці.

16.Словами з поеми Т. Шевченка «Кавказ» …Слава! Слава! Хортам, і гончим, і псарям, і нашим батюшкам-царям Слава! І вам слава, сині гори, Кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті… вжито:

А у прямому значенні (це звернення до Кавказьких гір і лицарів, які їх захищають);

Б у прямому значенні, оскільки вони виражають розуміння державницької політики Росії;

В у переносному значенні (гнівний осуд імперської політики Росії, виражений засобом сатири;

Г у переносному значенні (словами «хорти», «гончі» автор нагадує про мародерство під час загарбницьких походів російської армії на Кавказ.

17. Образ Прометея у творі Т. Шевченка «Кавказ» символізує

А могутність Російської імперії Б життєву стійкість автора (ліричного героя)

В громадянську позицію Якова де Бальмена Г мужність російських солдат

Д нездоланність горців

18. Вкажіть жанр твору Т. Шевченка «Назар Стодоля»:

А трагедія; Б історично-побутова драма; В комедія; Г трагікомедія;

Д соціально-побутова драма.

19. Укажіть, які події спричинили написання Т. Шевченком політичної інвективи «Кавказ»:

А національно-визвольна війна кавказьких народів, зокрема Чечні та Дагестану 1817-1864 рр., яку з 1834 р. очолив Шаміль і яка зазнала поразки. Дагестан і Чечня були приєднані до Російської імперії;

Б події часів Грузинського царства;

В події турецько-російських воєн під командуванням О. Суворова й участь у них гірських народів Кавказу та українців;

Г сувора краса кавказької природи і життя тамтешніх народів.

20. Дід виїхав до Городища («Наймичка»), аби:

А Придбати необхідних ліків. Б Відвідати сина, який там служив у війську.

В Запросити до себе кумів. Г Продати дещо з хатнього краму.

21. Рід діяльності Марка («Наймичка»).

А Ковальство. Б Чумакування. В Мисливство. Г Гончарство.

22. Після тривалих страждань Ганна («Наймичка») відчула себе щасливою тоді, коли:

А Знаходилася поруч зі своєю дитиною. Б Мала можливість заробити на хліб.

В Підкинула власну дитину чужим людям. Г Батьки дозволили їй повернутися додому

23.Під час весілля Марка («Наймичка») Ганна...

А Обробляла городину. Б Співала і танцювала.

В Жебракувала у Городищі. Г Пішла на прощу до Києва.

24. Укажіть, у чому виявляється гуманістичне звучання поеми Т. Шевченка «Наймичка»:

А у зображенні жінки, яка, попри всі конфлікти суспільства, змогла достойно прожити життя в родині, виховуючи дитину;

Б у глибокому розкритті складного образу жінки-матері - міри трагізму її долі та духовної величі натури;

В у чуйному ставленні до людей та детальному описі сільського родинного життя;

Г у пафосному звеличенні подвигу жінки-матері.


© 2010-2018