Правопис часток -бо, -но, -то, -от, -таки

Розробка настандартного уроку - ділової гри для 7 класу.Робота побудована у вигляді засідання ділового клубу майбутніх бізнесменів і має такі етапи: аукціон знань, створення лінгвістичного продукту, реклама свого виробу.Урок спрямовано на вироблення не лише на повторення знань про частку, вироблення орфографічних умінь правильно писати частки зі словами, але і на засвоєння базових економічних понять і термінів (в учнів на партах роздано словнички економічних термінів).Застосовано роботу у групах...
Раздел Украинский язык
Класс -
Тип Конспекты
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Тема уроку. Правопис часток -бо, -но, -то, -от, -таки

Мета уроку: закріпити в учнів уміння правильно вживати частки, обґрунтовувати написання їх, використовувати в мовленні; розширити знання школярів з економіки; виховувати повагу до рідної мови.

Клас: 7

Обладнання: плакат "Завітайте до нашого бізнес-клубу!", презентація, проектор, ноутбук, картки для самооцінювання, сигнальні картки для аукціону

Тип уроку: ділова гра

Міжпредметні зв'язки: економіка

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання

Шановні панни і панове! Рада вітати вас, молоде покоління українських бізнесменів, на засіданні бізнес-клубу, яке оголошую розпочатим.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності

Ви звернули увагу на запрошення? А хто з вас знає, що означає слово бізнес? (Учні висловлюють свої міркування.)

Так, бізнес - це будь-який вид підприємницької діяльності, що дає прибуток. Предметом бізнесу, є не лише об'єкти господарської сфери, а й політична діяльність, медична допомога, наука, мистецтво тощо. Прошу всіх відкрити робочі блокноти, щоб робити в них необхідні записи, як це і належить справжнім діловим людям. Дозвольте ознайомити вас із "Пам'яткою бізнесмена-початківця" (вивішує плакат або проектує пам'ятку на екран):

1. Насамперед досконало і різнобічно вивчіть справу.

2. Виховуйте в собі найкращі людські якості.

3. Особливу увагу зверніть на виховання вольових якостей характеру.

4. Розширюйте власний світогляд.

5. Учіться, по-перше, грамотно спілкуватися, по-друге, працювати енергійно, творчо.

6. Завжди дотримуйтесь активної життєвої позиції.

Можна було б ще дати чимало подібних порад, проте, коли якому-небудь бізнесменові і не вдасться виконати якогось пункту "Пам'ятки", він однаково за певних умов зможе досягти успіху в бізнесі. Та жоден підприємець не здатний плідно працювати, не знаючи рідної мови. Без знання мови неможливо підтримувати контакти, вести облік виконуваної роботи, оформляти документи. Навіть налагодити зв'язки із закордонними партнерами без досконалого володіння рідною мовою буде важко, бо людину, яка нехтує материнським словом, не шанує батьківських звичаїв ніхто і слухати не захоче там, де все це свято бережеться і понад усе цінується. У французькому парламенті, наприклад, навіть запроваджено штраф за надмірне вживання у виступах запозичених слів-так званих американізмів. То, може, досить жити позиченим? Коли хочемо, щоб нас усі й усюди поважали як людей, що мають власну гідність, давайте повсякчас поглиблювати й удосконалювати знання рідної мови.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

Сьогоднішнє засідання бізнес-клубу присвятимо діловій грі з мови, а конкретніше такій темі: "Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки". Наше завдання - впродовж уроку закріпити навички правопису слів з цими частками і навчитися правильно вживати їх у мовленні.

Суть ділової гри полягає в тому, щоб здобути якомога більше балів за відповіді на питання, пов'язані з придбанням підприємств, сировини, знарядь праці. Це дасть можливість розпочати виробництво певного товару, реалізація якого забезпечить вам прибуток.

Зароблені для придбання об'єктів підприємницької діяльності бали (кошти) фіксуватимуться на умовному банківському рахунку, на картці, де ви протягом уроку будете фіксувати свої досягнення.

(ознайомлення з картками самооцінювання)

Прізвище учня

Рахунок

Підприємство

Сировина

Знаряддя


Якщо протягом уроку якісь терміни чи поняття вам будуть незрозумілі, зверніться до тематичних словничків, що є на кожній парті.

Словничок економічних термінів

Аукціон-продаж товарів, майна з публічного торгу покупцеві, який запропонував найбільшу ціну.

Бізнес - будь-який вид підприємницької діяльності, що дає прибуток.

Бізнесмен-людина, яка робить бізнес.

Виробництво - процес, під час якого люди, використовуючи речовини і сили природи, створюють продукти, необхідні для існування й розвитку суспільства.

Знаряддя праці - технічне пристосування, за допомогою якого виконується робота або якась дія.

Конкуренція - боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва й збуту товарів з метою одержання найбільших прибутків; суперництво між окремими особами, заінтересованими в досягненні певної мети.

Підприємство - виробнича установа або об'єднання кількох невеликих підприємств та установ, діяльність у якій-небудь галузі, що дає прибутки.

Прибуток - грошовий вираз частини чистого доходу суспільства, що створюється на підприємствах і використовується державою та підприємствами для розвитку виробництва й підвищення життєвого рівня населення.

Реалізація - продаж товарів і одержання за них грошової оплати.

Реклама-інформація про товари, різні види послуг з. метою реалізації їх, створення попиту на них за допомогою преси, радіо, телебачення, плакатів, світлових стендів, оголошень тощо; поширення відомостей про когось або щось з метою популяризації.

Сировина-предмет праці, один з елементів засобів виробництва; вихідний матеріал обробної промисловості, на видобування або виробництво якого було затрачено працю і який призначено для подальшої обробки й одержання напівфабрикатів або готової продукції.

Товар - продукт праці, який задовольняє певні Потреби людини і виробляється, не для власного споживання, а для продажу або для обміну.

Фірма - тип виробничого об'єднання; господарське, торговельне чи промислове підприємство.

V. Формування умінь і навичок

Робота фірми

1. «Аукціон знань»

Учитель оголошує правила - двома балами оцінюється правильна і найвичерпніша відповідь. Слово надається тому, хто підносить догори сигнальну картку.

1. Що таке частка?

2. Які граматичні ознаки часток?

3. Чим відрізняється частка від інших службових частин мови?

4. На які групи поділяються частки за значенням і роллю в реченні?

5. З якою метою використовуються модальні частки в мовленні?

6. В які групи об'єднано модальні частки?

7. Як пишуться частки -бо, -но, -то, -от, таки з попереднім словом?

8. Які особливості написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. якщо вони розділені із словами іншими частками чи прийменниками або стоять безпосередньо після слова, до якого відносяться?

2. Виконання замовлення (робота у групах)

Увага! Нам трапилася нагода використати щойно відновлені в пам'яті теоретичні знання на практиці: від фірми "Орфограма" отримано термінове замовлення на опрацювання "орфографічних матеріалів".

Завдання: а) переписати речення, розкривши дужки; б) олівцем відобразити результати роботи на перфокартках.

Робота виконується у групах, індивідуально кожним учнем.

І серія матеріалів.

1. Земле чужая, яка (ж) (бо) ти рідна для мене (Леся Українка).

2. Лише перед світанком противник" вдалось (таки) зломити і полку знову рушити в путь (Гончар).

3. Хіба (ж) (то) не для нас-усе, то ми створили, дао оросив наш піт і освятила кров (Рильський).

4. Нічого так я не люблю, як запах снопів тільки (но) скошеного і зв'язаного хліба (Цюпа).

5. Добрі жнива колись (то) будуть (Шевченко).

II серія матеріалі в.

Не так (то) робиться все хутко, як швидко оком ізмигнеш (Котляревський).

Як сіячі радіють-тільки (но) на землі з'явиться день весняним з пахощами ріллі (Цюпа).

3. Тішся, дитино, поки те маленька, ти (ж) (бо) живеш навесні (Леся Українка).

4. Добре (таки), що ми поїхали сюди зорювати (Гончар).

5. Пташки (бо) вміють так ховати свої гнізда, що не зразу їх і помітиш (Копиленко).

III серія матеріалів.

Мені б сто рук - звільнити світ від мук!.. А серце хай одне, гаряче, як і нині, воно не сирота, воно (ж) (бо) при людині (Малишко).

І все (таки) до ранку міст ще не був закінчений (Гончар).

Звідки тільки (но) проїхали мотоциклісти, рухалася величезна колона машин (Гончар).

Іван Антонович і сам охоче підтримував загальну певність у тому, що він побачить (таки) кінець війни (Гончар).

5. Де (ж) (таки) без хиб ви друга на землі найти могли б? (Рильський).

IV серія матеріалів.

То (ж) (то) й воно, душа в тебе модода та гаряча і довірлива До всього (Гончар).

Ми (ж) (бо) не знали, що тута гості, ми б не зринали із високості "(Леся Українка).

А все (таки) катюзі, як кажуть, буде по заслузі (Глібов).

Якось (то) одважилось (Щеня) вхопить шматок м'ясця, щоб не кортіло (Глібов).

5. І так таки ти сам себе вини, що, братику, посіяв, те й пожни (Глібов).

Перевірка виконання: накладаючи на перфокарти трафаретки з цупкого паперу з "віконцями" (отворами) на місці правильних відповідей, вчитель із допомогою учнів-лаборантів швидко перевіряє якість виконаних завдань. Кожна правильно передана орфограма оцінюється балом.

Зразок виконання (І серія):

Як написане слово

Номер речення


1

2

3

4

5

Через дефіс


+


+


Разом

+


+


+

3. Диференційована робота з учнями різних рівнів (за результатами заповнення картки самооінювання)

1) Виробництво продукції (індивідуальна робота окремих учнів високого рівня)

На банківському рахунку видно, що деякі бізнесмени стали власниками підприємств і можуть почати випуск товару. Отож, отримайте замовлення на виробництво "лінгвістичної продукції":

складіть .якомога більше речень з модальними частками -бо, -но, -то, -от, -таки, які писалися б із попередніми словами через дефіс і окремо.

2). Опрацювання «Пам'ятки бізнесмена-початківця» (індивідуальна робота учнів середнього рівня)

Увагу інших школярів вчитель привертає до "Пам'ятки бізнесмена - початківця": Доповніть висловлені настанови модальними частками і поясність їх правопис.

Правильно пояснена орфограма, забезпечує відповідаючому прибуток в один бал.

4. Конкурентна боротьба

Як відомо, між підприємцями існує постійна конкуренція.

(За допомогою "Словничка" учні з'ясовують лексичне значення слова "конкуренція".) Наступне завдання називається так: "Конкурентна боротьба". Власники підприємств почергово зачитуватимуть складені ними речення з контрольною орфограмою, решта учнів записуватиме їх, після чого пояснить правильність написань. Кожне правильне пояснення означає прибуток в один бал, неграмотне - рівноцінну втрату у вигляді від'ємного штрафу.

За таких же умов семикласники самостійно виконують вправу із підручника на задану орфограму.

VІ. Закріплення знань та умінь учнів

Складання рекламного оголошення

Зверніть увагу на показники банківського рахунку. Тепер ви всі володієте підприємствами і можете випускати потрібний державі товар. Та кожному поважному бізнесменові необхідно вміти рекламувати свою продукцію, яка може бути найрізноманітнішою: дитячі іграшки, канцелярське приладдя, продукти харчування, посуд, взуття тощо.

Учні розглядають ілюстрації, на яких зображено різні види товару, з тлумачного "Словничка" зачитують значення слова «реклама».

- Складаючи свої рекламні оголошення, доречно і правильно використовуйте модальні частки, від цього зростатиме ваш прибуток -кількість балів. І пам'ятайте, що реклама повинна бути стислою, чіткою і влучною. Успіху вам!

Семикласники читають складені оголошення, пояснюють правопис вжитих часток.

VІІ. Домашнє завдання

Різнорівневе: виконати вправу з підручника; скласти рекламну презентацію будь-якого продукта, використовуючи частки.

VІІІ. Підсумок уроку

Підведення підсумків уроку, оцінення поурочним балом роботи найактивніших школярів, повідомлення про завершення ділової гри:

- Шановні панни і панове! Засідання нашого бізнес-клубу завершено. Ми добре попрацювали: впродовж заняття закріпили вміння писати модальні частки, використовувати їх у мовленні.

Сподіваюсь, що сьогоднішні орфографічні вправи згодяться вам у майбутньому, а здобувши успіхів у виробничій справі, ви з гідністю представлятимете українських підприємців. Щасти вам!

© 2010-2022