Обществознание

 • Урок по обществознаниюУрок обществознанияТема урока: Правовые основы брака и семьи.Цели и задачи урока: познакомить учащихся с юридической стороной семейно-брачных отношений; с правами и обязанностями супругов. Разить знания учащихся о правах человека. Воспитывать учеников в духе уважения, толерантности, терпимости по отношению к другим людям. Эпиграф: Семья, основанная на браке – первичная группа общественной системы, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. (Энциклопедия)
 • Открытое мероприятие «Я говорю с тобой из Ленинграда»Пояснительная записка Историческая память – это один из важнейших элементов в развитии современного общества, а для подрастающего поколения – историческое прошлое является связующей нитью с предыдущими поколениями. Бережное отношение к истории своей Родины – одно из важнейших направлений гражданско-патриотического воспитания школьников. Представленный монтаж рассказывает о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю жителей блокадного Ленинграда. В сценарии использованы произведения блокадных поэтов...
 • » Құрметтейік кітапты»Құрметтейік кітапты! Тақырыбы: Құрметтейік кітапты! Мақсаты: Білімділік: Оқушыларға кітаптың ерекше қасиеті туралы айта отырып, кітаптың сарқылмас рухани қазына екендігін ұғындыру, бар білімнің қайнар көзі осы кітаптан алынатынын, кітаптың адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру; Тәрбиелік: Оқулықтары мен басқа да толып жатқан кітаптарды, журналдар - ды күтіп ұстап, құрметтей білуге үйрету, кітапқа деген сүйіспеншілігін, қызығушылығын арттыру, кітаппен достастыру; Әдісі: сұрақ - жауап, ой қозғау, әңгімелеу, түсіндірмелі Көрнекілігі: Кітап туралы қанатты сөздер, Кітап көрмесі, қақпа, кітап атрибуттары, Барысы: І Ұйымдастыру кезеңі ІІ Кіріспе Біз бүгін балалар, осы жерге белгілі бір себеппен жиналып отырмыз. Оның сырын білу үшін жолымызға кедергі болып тұрған мына қақпаның есігін өз біліміміз арқылы ашуымыз керек. Ол үшін мына беріліп тұрған екі тапсырманы орындауымыз қажет. 1 - тапсырма Ұсынған қойнынан, Білімнің үлесін. Шықпайды ойыңнан, Досың ғой білесің. Бұл не? (Кітап) 2 - тапсырма Қабат - қабат қатталған, Асыл сөзбен апталған. Парағы бар сөйлейтін, Ол қазына өлмейтін. (Кітап) Мұғалім: - Балалар, сонда біздің өткелі отырған тақырыбымыз не туралы екен? - Кітап туралы екен. ІІІ Негізгі бөлім Мұғалім: Тәрбие сағатының тақырыбы Құрметтейік кітаптыдеп аталады. Бұл тақырыпты алудағы негізгі мақсатымыз қаншама білім нәрін беріп, білім, білігімізді жетілдіріп отырған кітаптарымызға ұқыптылықпен қарап, күтіп ұстау, құрметтей білуге үйрету, кітапқа деген сүйіспеншілігін, қыз
 • Классный час «Конституция Республики Казахстан — основной закон страны»Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалом свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию! - именно так начинается Конституция нашей республики, принятая 30 августа 1995 го...
 • Поурочный планСабақ: Сынып: 3 Сабақтың тақырыбы: Біздің мектеп. Сабақтың мақсаты: Білімділік: оқушылыр жаңа сөздерді пайдалана отырып, өзінің мектебі, мекенжайы, онда істелетін шаралар туралы әңгімелеп беруді үйренеді. Дамытушылық: тілін дамыту, ойлау қабілеттерімен бірге сөйлеу, есте сақтау қабілеттерін де дамыта оқу. Тәрбиелк: тілге деген қызығушылықты арттыру. Сабақтың түрі: аралас сабақ. Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру. Сабақтың барысы: Ұйымдастыру. амандасу. Ауызекі сөйлеу Үй тапсырмасын тексеру. Жаңа сабақ. 3.1. жаңа сабақты жариялау, мақсатымен таныстыру. 3.2. жаңа сөздерді игерту, тыныс белгілер қойылатын сөйлем құрау. 3.3. мәтінмен жұмыс. Мәтінді оқу, аудару. 3.4. тапсырмадағы сұраққа жауап беру. Өтілген сабақпен байланысы. Оқулықтағы жаттығулар орындатылады. Сабақты бекіту. 4.1. сұрақтар мен тапсырмалар: - Балалар, біз сабақта не істедік? Не үйрендік? Не білдік? Оқушылар үйренген жаңа сөздерін бір-бірлеп айтып шығады. Ал енді сендердің мектептерің қайда және қай көшеде орналасқан? Көшесінде , Досмұхамедұлы , біздің, орта, мектеп ,орналасқан , астанада Ал енді өздерің құрастырған сөйлемді оқып шығайық. Бағалау: сабаққа белсенді қатысқан оқушыларды мадақтау, оқушыларды бағалау. Үйге тапсырма: жаңа сөздерді жаттау, 1-тапсырма.
 • Всеобщая декларация прав человекаЦели: 1. Образовательная: сформировать представление о “Всеобщей декларации прав человека”. Раскрыть значение Всеобщей декларации прав человека. 2. Развивающая: развивать умение прослеживать причинно-следственные связи, пользоваться различными источниками информации, решать проблемные задания, анализировать, делать вывод,; развивать критическое мышление, умение вести диалог и аргументировать свою позицию, находить компромиссные решения обсуждаемых проблем; Воспитательная: помочь школьникам составить собственные представления и сформировать личностные установки, основанные на современных правовых и моральных ценностях общества; способствовать развивать компетенции учащихся для защиты прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации ее гражданской позиции
 • ГражданствоЦели урока: Образовательная: сформировать представление о гражданстве как важной правовой категории, которая обозначает взаимосвязь человека и государства; объяснить порядок приобретения гражданства; рассмотреть правила приема в гражданство РК и основания для прекращения гражданства РК. Развивающая: развивать умения анализировать документы, сравнивать, сопоставлять, делать выводы; умения, необходимые для применения полученных знаний при решения практических задач, выборе форм поведения и способов з...
 • Мы - будущие избирателиЦель игры: пропаганда политической и правовой культуры среди молодежи. Задачи игры: показать смысл и значение демократических выборов, особенности предвыборной кампании, процедуры голосования в демократическом обществе; формировать активную гражданскую позицию и способности школьников к осознанному выбору, личному самоопределению; развивать у учащихся интерес к изучению социальных дисциплин.На мероприятие приглашены старшеклассники, которые предварительно были ознакомлены с избирательным правом, процедурой проведения выборов.
 • Функции семьиЦели урока: 1.Познакомить с основными функциями семьи и сферами ее деятельность; 2. Раскрыть психолого-педагогические аспекты семьи как малой группы; 3. Представить воспитание в семье как осознанное влияние на формирование личности ребенка; 4. Приобщить детей к пониманию ценности семейных традиций, семейного микроклимата, значимости семьи и в жизни отдельного человека и в развитии общества, гордости за свою семью и ответственности за нее.План урока: 1. Особенности семьи как малой группы. 2. Основные функции семьи в обществе. 3.Воспитание в семье. 4. Роль семьи в обществе.
 • «Человек и экономика»Цели урока: Образовательная – проверить уровень усвоения материала в соответствии со стандартом знаний по теме Экономическая сфера общества, закрепить умения анализировать аргументировано доказывать, различные точки зрения. Развивающая - активизировать изучение учащимися экономических понятий и явлении, связанных с рыночными отношениями. Воспитательная - уметь применять знания экономических понятий в. Жизни, социализация личности учащихсяМетодические приемы: работа в группах, интерактивный опрос, работа по карточкам, разбор ситуаций, творческих заданий. Форма: урок-соревнование. ать&/ ;&h }нтировано доказывать, различные точки зрения. Развивающая - активизировать изучение учащимися экономических понятий и явлении, связанных с рыночными отношениями. Воспитательная - уметь применять знания экономических понятий в. Жизни, социализация личности учащихся
 • Все мы — личностьПомочь учащимся получить знания о роли общения в становлении человеческой личности, показать, как на общение влияет индивидуальность человека, способы воздействия на человека посредством общения, какие существуют формы общения. Дать информацию подросткам об особенностях становления личности и межличностном общении, что особенно актуально в период отрочества и юности, когда общение очень значимо. Продолжить формирование умений усваивать информацию по текстам учебных пособий, дополнительной литера...
 • «Кітап оқудың денсаулыққа пайдасы»Кітап оқудың денсаулыққа пайдасы Ғалымдардың айтуынша, кітап оқу – рухани жетілуге ғана емес, тән саулығына да керемет пайдалы екендігін дәледеніп отыр. Медицина ілімінде үлкен мидың жұмысы бүкіл дене организмдеріне тікелей әсер етеді делінген. Сол үшін де биология саласында үздіксіз қозғалыстағы клетка жасарып отырады дейтін көзқарас бар. Жақында ғалымдар кітап оқу, сурет, музыка, жазушылық секілді ақыл-ой еңбегімен шұғылданатын адамдардың жүйке-жүйесінің басқа адамдардан әлдеқайда тез дамитынын және қартайған кезде де жүйке-жүйенің шаршауы, әлсіреуі және үлкен мидың қартаюы болмайтынын дәлелдеді. Қан тамырдың, өкпе, жүрек және басқа да ағзалардың сау денелі болуы үшін дене әрекеті маңызды орында тұратыны белгілі. Бірақ, барлық дене мүшесіне әсер ететін үлкен миды жаттықтырудың ең тамаша тәсілі кітап оқу. Кітап оқу – жүйке жүйесін шынықтыру, дене-бітімді күшейту, әртүрлі аурулардың алдын алуда тамаша маңызға ие.
 • «Кітаптың шығу тарихы»Кітаптың шығу тарихы Кітапнама (немесе Библиография) (көне грекше: bіblіon – кітап және көне грекше: drapho – жазу) – баспа өнімдері жөнінде ақпараттық мағлұмат беріп, оларды жүйелі насихаттайтын ғылыми-практикалық қызметтің бір саласы. Ол кітаби мұраларды, библиография тарихын, теориясын, библиография қызметті ұйымдастыру жолдарын зерттейтін ғылыми пән ретінде де қолданылады. Баспа өнімдерін іріктеп, оларды жүйелі түрде саралау, ғылыми сипаттама беру және қысқаша мазмұнын ашу арқылы библиография ғылыми мен мәдениет... 105- жылы, яғни біздің заманымыздың ІІ ғасырында қарапайым Қытай шебері Цой Лунь қағазды ойлап тапты. Ескі шүберектен жасалған Самарқанның сарғыш қағазы әлемге әйгілі болды. ХІІІ ғасырда қағаз жасау өнері Шығыстан Батысқа қарай тартады.Баспа кітап өнерінің тууы-кітаптың дамуына кең жол ашты. Алғашқы ағаш баспа қалыбы ХІ ғасырда пайда болды.1045 жылы Чин өнерпазы Би-Шен құймалы әріптерді жасап шығарды.
 • «Жаңа технологиялар арқылы шығармашылыққа баулу»Жаңа технологиялар арқылы шығармашылыққа баулу Жас жеткіншектерге бүгнгі күн талабына сай білім мен тәрбие беру ісі педагогикалық мамандарға үлкен жүк артады. Тәлім-тарбие мен оқыту ісінің нәтижесі әрекеттерден гөрі мұғалімдерге көбірек теуелдгі- деген. Ы Алтынсариннің көрегендікпен айтқан пікірінің қазіргі уақытта да маңызды болып отырғаны да осының айғағы. Білім беру жүйесінде болып жатқант түбегейлі өзгерістер оқыту үрдісін озық техналогиялармен қамтып жетілдіруді талап етеді. Осы тұрғыда оқытудың жаңа техиологияларын жете меңгеріп, оны оқушылардың психологиялық жас ерекшеліктеріне орай орынды қолданудың мәні ерекше. Жаңа технологияны жетік меңгеру сонымен катар муғалімнің интелектуалдық. кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами қабіленің қалыптасуына игі әсерін тигізеді өзін - өзі дамытып, оқу – тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі Білім берудің даму бағытымен техналогияларын қамтитын көптеген педагогикалық техналогия қолданып бағыты мен техналогияларын қамтитын көптеген педагогикалық техналогия қолданылып жүргендігі мәлім. Мысалы, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдовтардың Дамыта оқыту Ж.Қарайеетың Деңгейлеп саралау,техналогиясы М.М.Жанпейсованың Модульдік оқыту техналогиясы Сорос- Қазақстан қоры арқылы келген сын тұрғысынан ойлауды, оқу мен жазу арқылы дамыту техналогиясы т.б Мен оқытудың ұтымды әдістерін, соның ішінде оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасын жұмыс жжасау арқылы алған білім негізін дамыта отырып тәжірибеге енгізу жұмыс істеуге құштарлық туғызып білім беруде нәтижеге жеткізетінін байқадым. Сын тұрғысынан ойлау – сынау емес, шыңдалған ойлау. Оқушының бұл жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері сөзеіз. Осы жобамен жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, ойлауға үйретеді.
 • «Досуг и отдых»Урок обществознания для учащихся 7 класса раскрывает основные понятия досуга и отдыха, иллюстрируя различные формы отдыха современных подростков.Урок предусматривает изучение материала с привлечением различных предметов из фондов школьного музея.Специально для урока дети подготовили выставку своих поделок, вышивок, рисунков и т.д., продемонстрировав свои увлечения во время отдыха .Библиотекарь рассказала о роли и значении книги в жизни человека, призвала учащихся ,как можно больше, отводить вр...
 • «Оқушылардың білім сапасын арттыру жолдары»Оқушылардың білім сапасын арттыру жолдары Қай салада болмасын ондағы жұмыстың нәтижесі сапамен өлшенеді. Сапалы оқыту және өздігінен оқып білім алып алуға баулу негізінде ғана оқушылардан парасатты азамат тәрбиелеп шығаруға болады. Білімнің сапалы болуы тікелей мұғалімге, оның білім дәрежесі мен іздену шеберлігіне байланысты. Сапаны көтерудегі ең өзекті мәселелердің бірі – мұғалімдерді даярлау және кәсіби шыңдау мәселесі болып отыр. Жаңа заман мұғалімі дайын білім көзі ғана болмай, оқушылардың танымдық іс - әрекетінің ұйымдастырушысы ... Ізденімпаздық – шығармашылыққа апаратын бірден–бір жол. Шығармашылық тұлға қалыптастыру үшін оқушының өзін–өзі тануына өзіндік менін қалыптастыруға, сол меннен шығармашылық тұлғаға жетуіне ықпал жасау әр мұғалімнің міндеті. Информатика сабағында оқушылардың білім деңгейлерін шығармашылық деңгейге дейін жеткізу мақсатындағы іс–әрекеттердің бірі – шығармашылық тапсырмалар болып табылады. Шығармашылық тапсырмалардың өзін студенттердің қабілетіне, пәнге деген сүйіспеншілігіне байланысты оқуға қойылатын талаптарын басшылыққа ала отырып, жүргізген жөн. Ол үшін оны түрлендіре әрі орындауға жеңіл етіп берген тиімді болмақ. Бір сабақтың өзінде бірнеше тапсырма ұсынып, таңдап орындауды баланың өз қалауына қалдыру керек. Өте жемісті тәсілдердің бірі – тапсырмаларды жүйеге бөліп, оқушының біліміне, қабілетіне байланысты ұсынуға болады.
 • Деловая игра по экономикеУрок по теме Семейная экономика. Данная игра рассчитана на учащихся десятых - одиннадцатых классов при изучении блока экономических знаний в курсе обществознания. Учащиеся знакомятся с основами семейной экономики. Определяет основные статьи доходов семьи и источники их наполнения, основные статьи расходов семьи и способы их возможного изменения. К игре имеется приложение, представленное инструктивной карточкой для использования её в практической деятельности учащихся. В процессе игры ученики п...
 • «Здоровый образ жизни: мода или потребность?»Данный материал является уроком, который проводился в рамках конкурса Учитель здоровья, по предмету обществознание для учащихся 11 класса. Урок был построен в соответствии с требованиями современного урока на котором ребята работали индивидуально, в парах, группах, фронтально. Были даны опережающие задания: мини сочинение-эссе на тему Мой образ жизни, подборка материалов по темам: наркомания, алкоголь, курение. В ходе урока использовалось видео Образ современной молодежи. На уроке испол...
 • Открытое занятие ««Путешествие в экологию. Закрепление знаний детей о диких животных»Воспитание экологической культуры у детей в настоящее время является актуальной проблемой. Я убеждена, что начинать экологическое воспитание детей надо уже с дошкольного возраста. Этот возраст наиболее благоприятен для начала такой работы. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими наблюдаемыми явлениями. Целью экологического образования является создание условий для формирования личности с экологич...
 • ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА по теме: «Семейные правоотношения»ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКАпо теме: Семейные правоотношения 1. ФИО (полностью) Иванова Анна Сергеевна 2. Место работы МБОУ СОШ № 4 г. Урай ХМАО-ЮГРА 3. Должность Учитель истории и обществознания 4. Предмет обществознание 5. Класс 9 6. Базовый учебник Обществознание 9 класс под редакцией Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. 7. Цель урока: Сформировать представление о семье, как институте государства, дать основные характ...
 • Проект «Рекламное агентство»Цель: знакомство с современной действительностью через сюжетно-ролевую игру Рекламное агентство. Задачи: познакомить детей с профессиями - директор рекламного агентства, менеджер по рекламе, промоутер, и т.д. Учить изменять игровое взаимодействие в зависимости от изменения замысла сюжета. Развивать фантазию и воображение. Воспитывать навыки позитивного общения, активную жизненную позицию. Педагогическая актуальность. Реклама — это уже неотъемлемая часть нашей жизни. Общественная потребность в рекламе появляется там, где потребитель имеет выбор, свободен, делать его. Реклама развивается тем интенсивнее, чем шире становится выбор товаров и услуг. Сейчас ее можно увидеть и услышать повсюду: по телевидению, радио, в печати, а так же через наружные средства массовой коммуникации. Поскольку сюжетно-ролевая игра отражает явления окружающей действительности, то появление новых профессий ...
 • Комплексное занятие «Анна Апай в гостях у детей»Конспект занятия разработан для ознакомления детей подготовительной к школе группы с народным костюмом северных удмуртов.Многие дети не знают, что такое народная культура, как сохраняют традиции народ своего села. Изучив историю дизьминцев, мне захотелось поделиться опытом с детьми своей группы. Дать представление о народном костюме, как произносят на удмуртском языке ту или иную деталь комплекта. Что означает вышивка на рукавах, горловине, по низу платья. Ну и закрепить на аппликации знания пол...
 • Исследовательская работа «Трудовая миграция»Казахстан сегодня вышел в лидеры по количеству трудовых мигрантов в Центральной Азии. Это самые последние данные, которые содержатся в докладе Всемирного банка. Наша страна привлекательна, прежде всего, для граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая. Что касается количества, то тут цифры, скорее, оценочные и они сильно разнятся. Всемирный банк говорит, что у нас порядка 5 миллионов гастарбайтеров, а миграционная служба — 2 миллиона. При том, что легальных насчитали только около... В 2014 году квота на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстане должна составить почти один миллион человек. Многие из них застрянут в Казахстане надолго, у них отнимут паспорта — так легче превратить человека в раба. Вот и в эти дни как всегда у консульства Таджикистана бесконечная очередь и давка.
 • Современное образованиеТема Современное образование разработано для учеников 8 классов по предмету обществознание. Цели урока: 1. Проанализировать место образования в обществе и государстве в каждый период истории его развития; 2. Развивать навыки анализа и самоанализа, навыки составления глоссария, обобщающих и сравнительных таблиц; развивать умения обобщать и делать выводы. 3. Воспитывать интерес к образованию и учебе через приобщение к общечеловеческим ценностям.урок разработан с учетом возрастных особенностей учащихся
 • Интегрированный урокинтегрированного урока по основам права и самопознания. Тема: Права и свободы граждан и их защита Урок: Основы прав и самопознания Школа: НИШ г. Павлодара Дата: Фамилия и имя учителя: Тулебаева Б.Т– учитель истории и обществознания, Соц Л.А – учитель самопознания КЛАСС: 9 Е Количество присутствующих: отсутствующих: Цели обучения, которые помогает достичь данный урок * расширить и углубить имеющиеся знания о правах и свободах человека и гражданина, раскрыть значение казахстанских и международных правовых документов Ц...
 • Разработка внеклассного мероприятия «Правовой лабиринт»Сценарий интеллектуальной игры Правовой калейдоскоп Цели и задачи: Закрепление знаний, полученных во время проведения тематических классных часов. Развитие познавательной активности и правовой культуры учащихся. Формирование коммуникативных навыков, умения работать в команде, умение высказывать собственное мнение по тому или иному вопросу. В игре принимают участие учащиеся 7 – 10-ых классов. Из числа учащихся формируются шесть команд, каждая из которых отстаивает честь своего класса. Предварительная подготовка. В каждом классе проводится тематический классный час, на котором учащиеся знакомятся с историей развития прав детей, с особенностями отношения к детям в различные исторические периоды; изучают основные положения Конвенции О правах ребёнка; выполняют тематические задания. Каждому классу выдаётся текст Конвенции в детском изложении и совместно с воспитателями учащиеся более основательно прорабатывают её положения. Учащиеся совместно с воспитателем придумывают название команды и выбирают её капитана.
 • Математическая викторина «Умники и знайки»Математическая викторина Умники и Знайки в старшей подготовительной группе Рябинка Цели: закрепить навыки счета в пределах 10; продолжать учить выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур; развивать логическое мышление, внимание; воспитывать дружеские взаимоотношения – умение поддерживать друг друга. Оборудование: набор цифр для каждого ребенка, обручи, 2 набора геометрических фигур, изображение робота. Ход викторины Сегодня у нас в группе проводится математическая викторина. Участвуют в викторине две команды Умники и Знайки. Команды, займите свои места! Викторина состоит из 4х конкурсов. За правильное и быстрое выполнение конкурсного задания выдается флажок. Та команда, которая наберет большее количество флажков, будет победителем в викторине. Викторина начинается! Первый конкурс - Веселые задачи. Необходимо дать ответ на прочитанную задачу. Вы слушаете условие и в конце поднимаете цифру, которая соответствует ответу на заданный вопрос.
 • Трудовые правоотношенияПредлагаю Вашему вниманию методическую разработку урока обществознания для 9 класса на основе метода проблемного обучения.Трудовые правоотношения важная часть блока Право программы по обществознанию. Многие выпускники 9х классов лично заинтересованы в полной информации о возможном трудоустройстве и правовых взаимоотношениях, возникающих при этом. Данная разработка позволяет рассмотреть проблему правоотношений на самостоятельном поиске информации в правовых источниках, её интерпретации и анализ...
 • Урок: Социальные группы и их классификацияДанный урок актуален в связи с тем, что учащиеся сдают ЕГЭ. Учащимся требуется теоретические знания преобразовать в практические, что вызывает у учащихся затруднения, но целенаправленная систематическая работа по формированию навыков даёт положительный результат.Урок применения знаний и умений.Цель урока: способствовать систематизации знаний и умений учащихся о роли социальных групп в обществе.Задачи: формирование умений сравнивать, обобщать факты и понятия; развитие у учащихся самостоятельност...
 • Урок по обществознанию по теме «Инфраструктура рыночной экономики»Представленная разработка урока по обществознанию по теме Инфраструктура рыночной экономики предлагается для учителей старшего звена, конкретно для учителей десятых классов, при прохождении темы Рыночная экономика. Цель данного урока -разъяснить обучающимся, что такое инфраструктура рыночной экономики, сформировать понимание некоторых экономических понятий, а в частности, понятия рынок,биржа, дилеры, брокеры,банки и банковская деятельность.Необходимо,чтобы учащиеся поняли, что инф...
77 78 79 80 82 84 85 86 87 88
© 2010-2022