Тест математика (4 сынып)

Раздел Начальные классы
Класс 4 класс
Тип Тесты
Автор
Дата
Формат docx
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

1 нұсқа 1. Қалдырылған санды тап: 2,3,5,8,9,10 а) 7,8,9 с) 4,6, в) 3,6,7 д) 4,5,9 2.Қосылғыштардың орнын ауыстырғанда қосындысы ..... а) ұлғаяды в) өзгермейді с) азаяды д) білмеймін 3. Сол сан шығу үшін санға нешені қосу керек ? а) 1 с) 5 в) 0 д) 10 4. 6 санына алдымен 2-ні қос, содан соң және соншама қос. Қанша болды? а) 8 с)10 в) 9 д) 7 5. Самат пен Арман - құрдастар. Егер Арман 7-де болса, Саматтың жасын тап. а) 5 жаста с)6 жаста в) 7 жаста д) 8 жаста 6. 5 кластың 72 бірлігінен және 1 кластың 7 бірлігінен тұратын сан. а) 72007 с) 724 в) 4072 д) 472 7. 6 разрядтың 6 бірлігінен, 5 разрядтың 5 бірлігінен және 2 разрядтың 7 бірлігінен тұратын санды тап. а)70056 с)605020 в) 605070 д) 650070 8. 13400 және 3000 сандарының айырмасын есепте. а) 16400 с)13100 в) 10400 д)10000 9.Егер бөлгіш 7-ге, бөлінді 1400-ге болса, бөлінгішті есепте. а)9800 с)700 в) 200 д) 1407 10. 6000 саны 1000-нан қанша есе артық ? а)5000 с)6 в) 600 д) 7000 11.65 : 9 = 7 бөлгенде қалатын қалдықты тап. а)5 с)3 в) 4 д) 2 12. Теңдеуде х неге тең ? х . 5 = 2000 + 1500 а) 100 с) 700 в) 2500 д) 1000 13. Мөлшерлер өзара қандай әрекеттер арқылы байланысқан ? Баға, мөлшер, кұн. а) . және : с) . және + в) + және - д) : және - 14. Жүрелген қашықтық пен қозғалыс уақыты белгіледі жағдайда жылдамдықты қандай тәсілмен табуға болады? а) . с) + в) : д) - 15. 80 км/сағ жылдамдықпен қозғалған машина 4 сағатта қанша км жүреді? а) 20 км с) 320 км в) 76 км д) 84 км 16. Айлақтан бір мезгілде екі теплоход кері бағытта жолға шықты. Бірі 40 км/сағ, екінші 30 км/сағ жүзсе, олардың ара қашықтығы 2 сағаттан соң қанша км болады? а) 35 км с) 70 км в) 110 км д) 140 км 17.Квадраттың барлық қабырғаларының қосындысы 20дм. Квадраттың ауданын тап? а) 100 дм2 с) 400 дм2 в) 25 дм2 д) 40 дм2 18. Өрнектің мәнін тап.15 ц 72 кг-7ц 20 кг а) 8ц 40 кг с) 5ц 72 кг в) 22 ц 28 кг д) 8 ц 52кг 19. Қатесіз жазылған бағананы тап. а) 40065 х 3= 120195 с) 930004-87032=842072 в) 70032/ 23516=3516 д) 102980+3509=105480 20. Адам қозғала алатын жылдамдықты тап. а) 5м/мин. с) 5 км/сағ в) 100 км/сағ. д) 6 км/сек.
2 Нұсқа 1. 9,8,7,6,5, қандай тәртіппен орналасқан? а) азаю с) білмеймін в) көбею 2. Мәні 4-ке тең болатын өрнекті тап. а)6+3 с) 9-5 в) 7-4 д) 2+7 3. Мәні 10-ға тең болатын өрнекті тап. а) 9-3+4 с) 10-5+4 в) 2+8-7 д) 4+4+1 4. Салыстыр. Мына > белгіні қайда қоюға болады? а) 3+2*6 с) 8-4*4 в) 6*8 д) 7*5+1 5. Дұрыс жазуды тап. а) 4 см+3 см = 6 см с)1 дм-7 см= 2 см в) 8 см- 2 см = 6 см д) 5 см+ 4 см=1 дм 6. Қай сан 2-кластың 45 бірлігінен және 1-кластың 7 бірлігінен тұрады? а) 45007 с) 457 в) 7045 д) 745 7. 4 разрядтың 6 бірлігінен, 5 разрядтың 7 бірлігінен және 2 разрядтың 9 бірлігінен тұратын санды тап. а) 970400 с) 45000 в) 650020 д) 470090 8. 40300 және 8000 сандарының қосындысын есепте. а) 12300 с) 32300 в) 48300 д) 41100 9. Егер бөлінгіш 2400-ге бөлінді 8-ге тең болса, бөлгішті тап. а) 300 с) 19200 в) 2408 д) 22392 10. 10000 саны 100-ден қанша есе артық? а) 9900 с) 100 в) 10100 д) 10 11. 59/8=7 бөліндіден қалатын қалдықты тап. а) 1 с) 4 в) 2 д)3 12. Теңдеуде х неге тең? 3*х=5000-3200 а) 1800 с) 600 в) 2400 д) 1803 13. Өлшемдер өзара байланысқан амалды белгіле. Салмақ, сан, жалпы салмақ. а) х және : с) х және + в) + және - д) : және- 14. Қашықтық және жылдамдық белгілі жағдайда қандай амалмен қозғалыс уақытын табуға болады? а) * с)+ в) : д) - 15. 30 км/сағ жылдамдықпен жүрген теплоход 6 сағатта қанша километр жол жұреді? а) 5 км с) 180 км в) 36 км д) 24 км 16. Екі қаладан қарама-қарсы екі автобус шықты. Бірі 70 км/сағ, екіншісі 60 км/сағ жылдамдықпен жүрді. 3 сағаттан соң олар кездесті. Екі қаланың ара қашықтығын тап. а) 30 км с) 250 км в) 270 км д) 390 км. 17. Өрнектің мәнін тап. 16 м 3см-7 м20 см а) 9 м 10 см с) 23 м 23 см в) 8 м 83 см д) 10м 82 см 18. Тік төртбұрыштың ауданы 24 см2 Бір қабырғасы 8 см. Тік төртбұрыштың периметрін тап. а) 3 см с) 64 см в) 11 см д) 22 см 19. Қатесіз шығарылған бағаны тап. а) 50092*4=200368 с) 810006-73608=736308 в) 12036/3=412 д) 403760-9103=402860 20. Ғарыш кемесі ұша алатын жылдамдықты тап. а) 850 км/сағ с) 6 км/сағ в) 60 км/сағ д) 180 км/сағ


3 нұсқа 1.Қалып қойған санды белгіле : 2,4,5,8,9,10 а) 7,8,9 с)3,6,7 в)3,7,9 д)4,6,7 2.Қосылғыштардың орнын ауыстырғанда қосынды .... а) азаяды в) өзгермейді с) өседі д) білмеймін 3. Санды қосқанда сол санның өзі шығатын қосылғышты белгіле а)5 с)1 в)0 д)9 4. 3 санына алдымен 3-ті қосты, сосын тағы соншама қосты. Қосынды қаншаболды ? а)3 с)9 в) 6 д)7 5.Сауле мен Ақжайық - құрдастар. Егер Ақжайық 8-де болса, Сәуленің жасын тап а)7 жаста с)9 жаста в)8 жаста д) жаста 6. 5 разрядтың 2 бірлігі, 3 разрядтың 8 бірлігі және 1 разрядтың 6 бірлігінен тұратын санды таңда а)23806 с)258361 в)60802 д)20806 7. 4 миллиондық бірлік, 5 мындық бірлік , 6 жүздік, 9 бірліктен тқратын санды көрсет а)405609 с)4.050.690 в)4.005.609 д)9654 8. 109899 саннан кейінгі санды белгіле а)109900 с)109898 в)110000 д)110900 9.Өрнектің мәнін тап : 64* 10- 26000: 100 а)400 с)380 в) 320 д) 900 10. Азаматтың 14 шаршылығы дәптері, одан 3 -еуі артық ұзын жолды дәптері бар. Азаматтың дәптерлері неше ? а)25 с)11 в)17 д)31 11.Бір қатардан 18 кг. Екіншісінен 54 кг сәбіз жиналды. Барлық сәбізді 8 кг- нан себетке салды. Қанша қажет болды ? а)72 с)576 в)4 д)9 12.Салыстыр. Мына белгіні қайда қояды (=) ? а) 37 см ( ) 3дм 7 см в)3т 4ц ( ) 3т 450 кг с) 4мм ( ) 4 см д) 5 км 080 м ( ) 5км 800м 13. Берілген теңдеудің мәнін тап. ( 14084: 28- 27) * 37 - 12060 а) 17612 с)7550 в) 5552 д) басқа жауап 14. Мәні х = 628030 болатын теңдеуді тап а) 4509+х = 7202 в) 92400 : х = 30 с) х * 26 = 9048 д) х - 49065 = 578965 15. Астана станциясынан бір уақытта қарама қарсы бағытта екі пойыз шықты. 5 сағаттан соң пойыздардың ара қашықтығы 950 км болды. Бірінші пойыздың жылдамдығы 90 км/сағ. Екінші пойыздың жылдамдығын тап. Дұрыс жауабын танда. а) 950-90= 860 с) 90*5 = 450 860: 5 = 172 950- 450 = 500 в) 950: 5 = 190 д) 950: 5 = 190 190- 90 = 100 190 + 90 = 280 16. Мәні 900-ге тең болатын көбейтіндіні тап а) 28*40 с) 18*50 в) 23*30 д) 35*20 17. Мәні 43-ке тең болатын өрнекті тап а) 1300 : 50 с) 1280 : 40 в) 1290 : 30 д) 1530 : 90 18. Жұмысшылар екі пойызбен құрылыс салуға аттанды. Бір пойызда әр вагонда 50 адамнан 850 адам, екінші пойызға әр вагонда 60- тан 840 адам кетті. Жұмысшыларды жібері үшін қаңша вагон қажет болды ? а) 850: 50 + 840 : 60 в) 850* 50+ 840 * 60 с) ( 850-840) * (60+50) д) ( 850-50) + (840-60) 19. Мәні 1104-ке тең болатын көбейтіндіні тап а) 45*27 с) 37*16 в) 72*44 д) 92*12 20. Берілген өрнектің тура мәнін таңда 1794: 46 * 1000 - 1824 : ( 5700 : 100) а) 39032 с) 38968 в) 39078 д) 38978|
4 НҰСҚА 1. 6,7,8,9,сандары қай тәртіппен орналасқан ? а) өсу в) кему с) білмеймін 2. Мәні 6-ға тең болатын өрнекті тап а) 4+3 с) 8-2 в) 9-5 д)5+2 3. Мәні 9-ға тең болатынөрнекті тап а) 8-4 +5 с) 10-4 +2 в) 3+7-2 д) 3+3+2 4.Салыстыр. < белгісін қайда қоюға болады ? а) 7* 4 + 2 с) 7*4+3 в) 9*8 д) 4+5*10 5.Дұрыс жазуды тап а) 3 см + 2 см = 4 см в) 9см - 6 см = 3 см с) 1 дм -8 см = 1 см д) 7см + 2 см = 1 дм 6. 6 разрядтың 7 бірлігінен, 5 разрядтың 5 бірлігінен, 2 разрядтың 2 бірлігінен тұратын санды таңда а) 720050 с) 75002 в) 705200 д) 750020 7. Қай сан 2 миллиондық бірліктен, 7 он мындықтан, 5 ондықтан, 1 бірліктен тұратын санды тап а) 270051 с) 15702 в) 2070051 д) 2007510 8. 109699 санынан кейінгі саңды көрсет а) 109700 с) 109698 в) 110700 д) 110701 9.Өрнектің мәнін тап : 72* 10- 48000 : 100 а) 1200 с) 240 в) 340 д) 1100 10. Ағасында 18 фломастер бар. Бұл қарындасындағыдан 2 есе артық. Қарындасында қаңша фломастер бар ? а)36 с) 9 в) 20 д) 16 11.Анасы 200 теңгеден 2 көйлек және 3 көйлек сатып алды. Барлығына ол 1600 теңге жұмсады. 1 көйлекке ол қаңша ақша жұмсады ? а) 200*2 = 400 с) 200*2 =400 1600-400=1200 1600+400 =2000 1500: 3=500 в) 200: 2=100 д) 200*2 =400 1600-100 =1500 1600 - 400 = 1200 1200: 3 = 400 12. Салыстыр. (=) белгісі қойылатын амалды көрсет. а) 54 см * 5 дм 4 см в) 77 мм * 8 см с) 9 мм * 9 см д) 3км 030м * 3 км 300м 13. Берілген өрнектің мәнін есепте ( 41* 134+ 11978) : ( 1211-899) а)17472 с) 312 в) 56 д) басқа жауап 14. Мәні х = 602428-қа тең болатын теңдеуді тап а) х + 8702 = 15403 с) х* 35 =9450 в) 16450 : = 50 д) 630734 -х= 28306 15.Алматы станциясынан бір мезгілде қарама - қарсы бағытқа екі пойыз жолға шықты. Бірі 80 км/ сағ., екіншісі 100 км/ сағ жылдамдықпен жүрді. Қанша уақыттан кейін олардың арасы 720 км болады ? а) ( 720-80) - 100 =540 (км) в) 720 : ( 80+100) = 4 (сағ) с) 720 : ( 110-80) = 36 (сағ) д) ( 80*100) - 720= 80 ( сағ) 16. Мәні 960- қа тең болатын өрнекті тап а)27*30 с) 12*80 в) 23*40 д) 17*50 17. Мәні 18-ге тең болатын өрнекті тап. а) 420: 30 с) 900: 60 в) 720: 40 д) 960:60 18. Көкініс қоймасында 6т көкініс болды. Дүкенге 30 кг-нан 22 жәшік сәбіз және әркайсысында 50 кг- нан 80 қап картом жөнелтілді. Қоймада қанша көкініс қалды? Дұрыс жауабын таңда. а) 6000 - ( 30*22 + 50 *80) в)6000 + 30* 22 - 50*80 с) ( 30*22+ 50*80) - 6000 д) ( 6000-30*22) +50*80 19. 4088-ге тең болатын көбейтіндіні тап а) 64*53 с) 58*43 в) 82*34 д) 73*56 20.Берілген өрнектің тура мәнін таңда 1488: 24* 100 -945 : ( 3500 :100) а) 6200 с) 6173 в) 6180 д) 6227

5 нұсқа 1.8 ондықтан 8-ді азайт а) 88 с) 0 в) 72 д) 78 2. 28 шығуы үшін қандай санға 7-ні қосу керек? а) 21 с) 23 в) 35 д) 33 3. 50 саны 72-ден қаншаға кем? а) 20 с) 12 в )122 д) 22 4. 3 ондық және 5 бірліктің қосындысын тап. а) 35 с) 8 в) 53 д) 80 5. Екі санның айырмасы 30-ға тең. Азайтқыш 20-ға тең.Азайғышты тап. а) 60 с) 50 в) 10 д) 40 6. 28 қыз лапта ойнады. Олар ұлдардан 4 есе көп болды. Қанша бала лапта ойнады? а)140 с) 112 в) 35 д) 7 7.Түптеу шеберханасына 25 кітап әкелінді.Бірнеше кітап түптеген кезде 8 кітаптан 2 бума қалды.Түптелеген кітаптар санын тап. а) 9 с) 16 в) 41 д) 17 8.Залда 16 үлкен доп және одан 8-ге кем кішкентай доп бар.Үлкен доптар кіші доптардан неше есе артық? а) 8 есе с) 4 есе в) 3 есе д) 2 есе 9.4 төсек жамылғысына 16 метр мата жұмсалады.Осындай 8 жамылғыға қанша мата кетеді? а)8 метр в) 32 метр с) 2 метр д) 12 метр 10.Бір күнде туристер 100 км жол жүрді.84 км жолды олар автобуспен,қалғанын жаяу төрт сағатта жүрген болса, туристер бір сағатта қанша жол жүрді? а) 6 км с)4 км в)20 км д)21 км 11.Жүк пайызы 8 сағатта 256 км жол жүрді.Жүрдек пойыз жүк пойызынан сағатына 22 км жылдам жүреді.Жүрдек пойыз 5 сағатта қанша км жол жүреді? а)270 км с) 278 км в)160 км д)66 км 12.Тік төртбұрыштың ауданы 96 см2 ,бір қабырғасы- 12 см.Тік төртбұрыштың периметрін есепте. а) 96 см с) 40 см в)20 см д)36 см 13.Есептің қысқаша жазбасына тура келетін шешімін тап. 1 кітап-36 бет > 12 беттен неше күн 2 кітап-48 бет а) (36+48)-12=72 (күн) в) (48-36):12=1 (күн) с) (48-36)+12=24 (күн) д) (36+48):12=7 (күн) 14.Берілген есептің жауабына қай жазу сәйкес келеді? 32- (6+8)=18 (м) а) Болды- 6м және 8 м в) болды-32 м Сатылды-32 м Сатылды -6 м және 8 м Қалды-? Қалды-? с) 1-32 м д) Болды-32 > ? сатылды -? 6п. 8 м-ден 2-6 м және 8 м Қалды-? 15.екеуінің қосындысың жартысына тең болатын кесіндіні белгіле. А) 6 см ___________________________ В) 5 см _______________________ С) 4 см __________________ Д) 9 см ___________________________________________ 16. 28 санының бірінші разрядына қанша бірлік бар? а) 8 с) 10 в) 2 д)20 17. 57 санын разрядтарының қосындысына жікте. а) 5+7 с) 70+5 в) 50+7 д) 70+50 18. Салыстыр < белгісі қойылатын амалды белгіле а) 3 ондық * 4 дм 8 см в) 48 см* 4 дм 8 см с) 5 дм 7 см* 6 дм 0 см д) 1 жүзік* 100 бірлік 19.Мәні 80-ге тең болатын өрнекті тап. а) 60+30 с) 70-30 в) 90-10 д) 40+30 20. Мәні 15-ке тең болатын өрнекті тап а) 7+ (10-2) с) (9-3)+5 в) 9- (2+5) д) (2+6)-76 нұсқа

1. 9 ондықтан 9- ды азайт. а) 99 с)0 в) 81 д)83 2.35 шығу үшін қай санға 4-ті қосу керек? а)31 с) 29 в) 39 д)21 3.82-ден 40 нешеге кем а) 40 с) 32 в) 122 д) 42 4.6 ондық пен 7 бірліктің қосындысын тап а) 67 с) 13 в) 76 д) 70 5. Екі санның айырмасы 50-ге, азайтқыш 30-ға тең. Азайғышты көрсет. а)20 с) 80 в) 70 д) 8 6.Аьбом 40 теңге,кітап одан 3 есе қымбат тұрады.Сатып алуға жұмсалған ақшаны тап. а) 83 теңге с) 120 теңге в) 160 теңге д) 53 теңге 7.140 кг шөп бар еді.әр сиырға 3 кг шөп бергенде,20 кг шөп қалды.Сиырдың санын есепте. а) 40 с) 360 в) 53 д) 60 8.Айсбергтің су бетіндегі биіктігі 30 метр, бұл оның жалпы биіктігінің 1/5 бөлігі болса,айсбергтің жалпы биіктігін тап. а) 6 метр с) 180 метр в) 24 метр д) 150 метр 9.Екі пойыз кері бағытқа бір стандиядан бір мезгілде аттанды.Бірі 170 км, екіншісі одан 60 км аз жол жүрді.Осы кезде олар бір-бірінен қанша қашықтықта болды: а) 110км с)170км в) 280 км д) 230 км 10. 3 қорапта 15 кг печенье бар.Осындай 8 қорапта қанша печенье бар? а) 5 кг с) 40 кг в) 120кг д) 13 кг 11.Қаладан ауылға жүк машинасымен 60 км/сағ жылдамдықпен 4 сағатта жетуге болады.егер жеңіл машинаның жылдамдығы одан 2 есе артық болса,қаладан ауылғы қанша сағатта жетуге болады? а)2 сағ с) 3 сағ в) 30 сағ д) 120сағ 12.Квадраттың периметрі 80 см.Квадрат аудщанын есепте. а) 320 см2 с) 400 см2 в) 640 см2 д) 80 см2 13.Есептің қысқаша жазбасын сәйкес келетін санды тап. 1 алмаға-68 кг > Жәшікте 14 кг-нан 2 алмаға-44 кг а) (68+44)-14= 98 (жәш.) в) (98-44): 14=2 (жәш) с) (68-44)+14=36(жәш) д) (68+44):14=8 14.Берілген шешімге қай есептің қысқаша жазбасы сәйкес? 40-6*5=10 (кг) а) 1-40 кг >? 2-? 6 пак7 5 кг-нан в) Болды -40 кг сатты-6 жәш. 5 кг-нан Қалды-? с) Болды-40кг әкелді- ? 6 жәш. 5 кг-нан Қалды-? д) 1- 40 кг >? 2-? 6 кг және 5 кг 15.Екі еселенген өзге екі кесіндінің айыомасын тең кесіндіні көрсет.
А) 8 см _______________________________ В) 6 см _____________________________ С) 3 см __________________ Д) 5 см ______________________ 16. 35 санында 1-разрядтық қанша сан бар? а) 5 с) 3 в) 30 д) 8 17. 43 санын разрядтарының қосындысына бөлшекте. а) 4+3 с) 30+4 в) 40+3 д) 40+30 18.Салыстыр >белгісі қойылатын амалды тап а) 5 ондық 7 бірлік * 6 ондық 2 бірлік в) 3 дм 2 см* 6 ондық 8 бірлік с) 69 бірлік* 6 ондық 8 бірлік д) 1 м* 100 см. 19.мәні 10-ға тең болатны өрнекті тап. а) 50+30 с) 90+40 в) 80+70 д) 40+20 20.Мәні 6-ға болатын өрнекті тап. а) 2+ (7-3) с) (4+3)-6 в) 10- (3+5) д) (8-4)+5
Кілттері

тест тапсырмасының нөмері 1 2 3 4 5 6 1 С В В С В А 2 А С А Д В А 3 С В В С В Д 4 А С А Д В Д 5 В А Д А С А 6 В А Д А С В 7 В С Д А С А 8 В С Д А С А 9 В С В А С В 10 С С С В В В 11 Д А В Д С С 12 Д А В В С С 13 А С В В Д С 14 В Д С А В С 15 А С Д Д А В 16 А С Д Д А В 17 С С А С В Д 18 С С Д С С А 19 Д Д Д Д Д А 20 Д А С В С А© 2010-2018