Календарне планування з образотворчого мистецтва для 7 класу на І та ІІ семестри

Раздел Изобразительное искусство и Мировая художественная культура (ИЗО и МХК)
Класс 7 класс
Тип Рабочие программы
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти Чернігівської міської ради

Науково-методичний центр Чернігівської ради Чернігівської області


«Перевірено» «Затверджую»

Заступник директора Директор

з навчально-виховної роботи ЗНЗ № 19 м. Чернігова

ЗНЗ № 19 м. Чернігова Шелупець Л.Г.

Дудник Л.А.


Календарно - тематичне планування

з образотворчого мистецтва

для 7 класів

на І семестр 2013 - 2014 н.р.


Підготувала:

вчитель-методист

образотворчого мистецтва

ЗНЗ №19 м. Чернігова

Пильцова Наталія Вікторівнам. Чернігів 2013


Образотворче мистецтво

7 клас


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи

Художньо-естетичний цикл 5 - 12 класи

Затверджено Міністерством освіти і науки України ( лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.)

Програму підготували : Е. В. Бєлкіна (керівник авторського колективу), О. В. Константинова, Ж. С.

Марчук, Н. В. Очеретяна, А. А Поліщук, О. К. Федорук, Н. Є. Шаповалова,

А. Т. Шибанова.

Образотворче мистецтво: 7 кл. Підручник для загально освіт. навч. закл./ Т.Є.Рубля, І.А.Рубля. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007 - 208 с: іл..

Тема року 7 класу

«КУЛЬТУРНЕ ТА ПРОСТОРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЛЮДИНИ»

Навчальні завдання :

  • доповнення попереднього досвіду образного й асоціативного мислення формуванням і розвитком абстрактного мислення та оволодінням певними художньо-технічними навичками моделювання простору;

  • удосконалення вивчення окремих форм та формоутворення, виявлення зв'язку форми і простору, образних і пластичних зв'язків форми і середовища;

  • формування знань законів перспективи простору в ілюзорно-просторовому зображенні, умовних засобів створення зображення простору й середовища;

  • розвиток вивчення природних форм та середовища у гармонійному поєднанні окремих форм і довкілля;

  • акцентування уваги на взаємозв'язок людини з навколишнім світом та впливом культурної спадщини на урбаністичне середовище людини, їх гармонійне поєднання;

  • ініціювання у практичній діяльності виявлення індивідуального погляду на предметний світ і довкілля, експериментування та моделювання свого неповторного дитячого світу.

Тематична структура програми 7 класу з образотворчого мистецтва


структура року

Навчальні розділи і теми з предмету

кількість

годин

35 год. на рік

1 год. на тиждень,

з них 4 год. - резервний час

І семестр

Розділ І. Простір та об'ємно-просторова форма.

14 +2=16

Тема 1.

Художні засоби зображення простору.

6

Узагальнення

1

Тема 2.

Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто.

8

Узагальнення

1

ІІ семестр


Розділ ІІ. Культурно-просторове середовище людини.

17+2=19

Тема 1.

Предметне середовище.

8

Узагальнення

1

Тема 2.

Природне і культурне середовище людини.

8

Узагальнення

1

Підсумковий урок за рік

1

Всього за рік

35

Підготувала вчитель образотворчого мистецтва ЗНЗ № 19 м.Чернігова Пильцова Н.В. на І семестр 2013-2014 н.р.

7 кл «КУЛЬТУРНЕ ТА ПРОСТОРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЛЮДИНИ»

( 35 год. на рік/1 год. на тиждень )

№ ур.

Дата

уроку

Орієнтовне навчальне завдання

Назва роботи

Техніка роботи

Терміни, що вивчаються

Домашнє завдання

Розділ І. Простір та об'ємно-просторова форма.

14 год. і 2 год. узагальнення = 16 годин

Тема 1. Художні засоби зображення простору.

6 год. і 1год. узагальнення = 7 годин

1

7А 06.09.

7Б 06.09.

7В 02.09.

Тема 1. Художні засоби зображення простору. Вступна бесіда «Культурне та просторове середовище людини». Простір і його зовнішні ознаки. Поняття простору. Правила лінійної перспективи (вулиця). Повторення поняття «лінія горизонту», «точки сходження», «точки зору». Розробка основної конструкції, пропорцій об'ємних форм лінійними засобами. Початок роботи.

«Будинки»

«Вулиця»

вільна техніка

лінійна

перс-пектива

простір

Споглядати зміни ліній в житті.

Дивитися рисунки вулиць, будинків.

Удосконали-ти лінійну побудову.

2

7А 13.09.

7Б 13.09.

7В 09.09.

Тема 1. Художні засоби зображення простору. Правила повітряної перспективи (вулиця). Розробка об'ємних форм будинків тоновими і кольоровими засобами. Виявлення теплих кольорів

на передньому плані, холодних - на дальньому плані. Закінчення роботи.

«Будинки»

«Вулиця»

вільна техніка

повітряна перс-пектива

простір

Споглядати зміни кольору в житті.

Удосконали-ти роботу в кольорі.

3

7А 20.09.

7Б 20.09.

7В 16.09.

Тема 1. Художні засоби зображення простору. Правила повітряної перспективи (пейзаж). Розробка об'ємної форми дерев живописними засобами без лінійного рисунка. Передавання напрямку джерела освітлення в пейзажі. Різні рівні лінії горизонту. Виявлення різниці тепло-холодності планів пейзажу.

«Дерева мого краю»

«В лісі»

акварель
гуаш

кол.ол.

повітряна перс-пектива

простір

Споглядати зміни кольору в житті.

Удосконал

-ти роботу

кольорі.

4

7А 27.09. 7Б 27.09.

7В 23.09.

Тема 1. Художні засоби зображення простору. Правила повітряної перспективи (пейзаж). Розробка об'ємної форми будівель

графічними засобами. Використання можливості різно-товщинної ліній. Виявлення планів пейзажу.

«Моє місто»

«Церкви мого міста»

олівець

туш

кол.олів.

лінійна

перс-пектива простір

Споглядати зміни кольору на відстані в житті.

Удосконал

-ти роботу

кольорі.

5

7А 04.10. 7Б 04.10.

7В 30.10.

Тема 1. Художні засоби зображення простору. Правила зображення об'ємної форми в відкритому просторі. Розміщення на форматі одного предмету в просторі з урахуванням масштабу. Розробка різниці тепло-холодності планів пейзажу.

«Корабель

в морі»

акварель кол.олів.

об'ємна форма

простір

Споглядати зміни кольору на відстані в житті.

Удосконал

-ти роботу.

6

7А 11.10. 7Б 11.10.

7В 07.10.

Тема 1. Художні засоби зображення простору. Поняття формальної композиції, ритму ліній і плям, що створюють простір, Оптичні ілюзії. Оп-арт. Абстракціонізм. Розробка абстрактної композиції живописними засобами. Створення ілюзії глибини простору. Використання оптичних властивостей кольору.

«Абстрактна композиція» «Парео» «Тканина»

акварель гуаш

фломас-тери

формальна композиція ритм ліній і плям

Роздивляти-ся роботи абстрактно-го живопису. Удосконалити роботу.

7

7А 18.10. 7Б 18.10.

7В 14.10.

Тема 1. Художні засоби зображення простору. Тематичне оцінювання №1. Тестування. Повторення засобів вираження простору. Поняття ілюзорно-просторового зображення. Правила домінанти в композиції. Розробка абстрактної композиції графічними засобами. Створення певного емоційного стану ритмом ліній й плям.

«Абстрактна композиція» «Заставка»

аплікація з оракалу

ілюзії глибини простору

Роздивляти-ся роботи абстрактно-го живопису. Удосконалити роботу.

Тема 2. Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто.

8 год. і 1 год. узагальнення = 9 годин


8

7А 25.10. 7Б 25.10.

7В 21.10.

Тема 2. Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто. Вступна бесіда «Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто». Ознаки, принципи, види, завдання архітектури. Поняття містобудівництва. Дольмен, менгір. Два типи культури античності. Вираз сутності стародавніх міст. Піраміди. Врата Іштар. Вавілонська Вежа. Зікурати.

«2 типа культури античності» «Величність стародавніх міст»

«Архітектура Єгипту»

олівець

кол.олів.

стародавня

архітектура

Повторити архітек-

турні терміни. Роздивляти-

ся стародавні будівлі.

осінні канікули 28.10.2013 - 03.11.2013


9

7А 08.11. 7Б 08.11.

7В 04.11.

Тема 2. Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто. Поняття античної архітектури. Особливості давньогрецького стилю 8ст.до н.е.-2ст. до н.е. Піднесення людини. Об'ємні частини будівель (периптер, портал, стилобат, антаблемент, театрон, фронтон). Архітектурні ордери. Афінський акрополь. Парфенон. Ерехтейон.

«Антична архітектура Греції» «Стародавнє місто»

бесіда, реферат

кол.руч.

кол.олів

антична архітектура

Повторити архітек-

турні терміни. Роздивляти-

ся стародавні будівлі.

10

7А 15.11. 7Б 15.11.

7В 11.11.

Тема 2. Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто. Поняття античної архітектури. Особливості давньоримського стилю 2ст.до н.е -2ст. н.е. Пригнічення людини. Об'ємні частини будівель (атріум, перистильний двір, амфітеатр). Архітектурні ордери. Римський форум. Пантеон. Колізей. Колонна Траяна.

«Антична архітектура Риму» «Стародавнє місто»

бесіда, реферат

кол.руч.

кол.олів

антична архітектура

Повторити архітек-

турні терміни. Роздивляти-

ся стародавні будівлі.

11

7А 22.11. 7Б 22.11.

7В 18.11.

Тема 2. Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто. Поняття візантійського стилю. Особливості стилю 4-6 ст., простота і зручність. Об'ємні частини будівель (неф, апсида). Баптистерій (Равенна), базиліка Параскеви, хрестово-купольний храм (Сан-Вітале) і храм св.Софії (Константинополь).

Поняття романського стилю 9-11ст., суворість, неприступність. Об'ємні частини будівель (башта, донжон, аркада). Церква монастиря Марія Лах (Німеччина). Замок Каркасон (Франція). Падаюча вежа Пізанська (Італія).

«Візантийсь-ка

архітектура»

«Романський стиль»

бесіда, реферат

кол.руч.

кол.олів

візан-тийська архітектура

романська архітектура

Повторити архітек-

турні терміни. Роздивляти-

ся стародавні будівлі.

12

7А 29.11. 7Б 29.11.

7В 25.11.

Тема 2. Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто. Поняття східнослов'янської архітектури. Особливості стилю 9-15ст., міцність, візерунчастість. Об'ємні частини будівель (шатрові і цибулеподібні куполи, барабан). Десятинна церква (Київ). Спасо-Преображенський собор (Чернігів). Церква Покрова на Нерлі (Володимир). Дмитріївський собор (Володимир). Собор Василя Блаженого (Москва). Московський Кремль.

«Архітектура

Київської Русі»

бесіда, реферат

кол.руч.

кол.олів

архітектура

Київської Русі

Повторити архітек-

турні терміни. Роздивляти-

ся будівлі храмів в нашому місті.

13

7А 06.12. 7Б 06.12.

7В 02.12.

Тема 2. Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто. Поняття готики. Особливості стилю 11-17ст., ажурність, піднесеність. Об'ємні частини будівель (аркбутан, стрілчата арка, шпиль). Собор Паризької богоматері. Собор Ам'єн (Франція). Міланський собор (Італія). Реймський собор (Франція). Елізабетенкірхе (Магдебург).

«Готична архітектура»

бесіда, реферат

кол.руч.

кол.олів

готична архітектура

Повторити архітек-

турні терміни. Роздивляти-

ся будівлі

храмів в нашому місті.

14

7А 13.12. 7Б 13.12.

7В 09.12.

Тема 2. Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто. Поняття бароко. Особливості стилю 17-19 ст., урочистість, величність. Площа перед собором Святого Петра (Рим). Палац Версаль (Париж). Собор Святого Павла (Лондон). Замок Цвінгер (Дрезден). Церква Святого Миколая (Прага). Андріївська церква (Київ). Собор Святого Юра (Львів). Поняття рококо; витонченість,вишуканість (альтанки).

«Стилі архітектури в Європі» «Бароко. Рококо»

бесіда, реферат

кол.руч.

кол.олів

архітектура бароко рококо

Повторити архітек-

турні терміни. Роздивляти-

ся сучасні будівлі.

15

7А 20.12. 7Б 20.12.

7В 16.12.

Тема 2. Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто. Поняття класицизму. Особливості стилю 18-20 ст., ясність форм. Театр Ла Скала (Мі-лан). Брандербурзька брама (Берлін). Будинок адміралтейства (Санкт-Петербург). Поняття ретроспективізму. Пантеон (Париж). Храм Христа Спасителя (Москва).

«Архітектура класицизму»

«Архітектура ретроспектив-визму»

бесіда, реферат

кол.руч.

кол.олів

архітектура класицизму

ретоспекти-візму

Повторити архітек-

турні терміни. Роздивляти-

ся сучасні будівлі.

16

7А 27.12.

7Б 27.12.

7В 23.12.

Тема 2. Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто. Тематичне оцінювання №2. Тестування. Повторення виразних засобів архітектури. Узагальнення архітектурного образу. Поняття модерну, еклектики. Особливості стилю 19-21ст., динаміка. Узгодженість виразного художнього образу в містобудівництві. Париж. Сідней. Австрія. Італія. Японія.

Підсумковий урок за І семестр.

«Архітектура модернізму»

«Еклектика

бесіда, реферат

кол.руч.

кол.олів

архітектура модернізму

еклектики

Повторити архітек-

турні терміни. Роздивляти-

ся сучасні будівлі.

зимові канікули 28.12.2013 - 12.01.2014

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти Чернігівської міської ради

Науково-методичний центр Чернігівської ради Чернігівської області


«Перевірено» «Затверджую»

Заступник директора Директор

з навчально-виховної роботи ЗНЗ № 19 м. Чернігова

ЗНЗ № 19 м. Чернігова Шелупець Л.Г.

Дудник Л.А.


Календарно - тематичне планування

з образотворчого мистецтва

для 7 класів

на ІІ семестр 2013 - 2014 н.р.
Підготувала:

вчитель-методист

образотворчого мистецтва

ЗНЗ №19 м. Чернігова

Пильцова Наталія Вікторівнам. Чернігів 2014


Підготувала вчитель образотворчого мистецтва ЗНЗ № 19 м.Чернігова Пильцова Н.В. ІІ семестр 2013-2014 н.р.

7 кл «КУЛЬТУРНЕ ТА ПРОСТОРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЛЮДИНИ»

( 35 год. на рік/1 год. на тиждень )

№ ур.

Дата

уроку

Орієнтовне навчальне завдання

Назва роботи

Техніка роботи

Терміни, що вивчаються

Домашнє завдання

зимові канікули 28.12.2013. - 12.01.2014.

Розділ ІІ. Культурно-просторове середовище людини.

16 год. і 3 год. узагальнення = 19 годин

Тема 1. Предметне середовище.

9 год. і 1 год. узагальнення = 10 годин

17

7А 17.01.

7Б 17.01.

7В 13.01.

Тема 1. Природне середовище. Вступна бесіда «Дизайн. Види. Техніки». Виражальні засоби дизайну (стиль, структура, конфігурація, колір, ритм, контур, контраст, симетрія). Розробка шрифтової композиції в прямокутному форматі. Особливості конфігурації рядку, розрахунку букв у рядку. Види і правила шрифтів.

«Об'ява»

«Оголошен-ня»

фломаст.

кол.ручки кол.олівці

дизайн- поліграфіяшрифтова компози-ція

види шрифтів

с 152 - 157 Споглядати дизайн об'яв, оголошень.Закінчити роботу в кольорі. Виконати комп'ютер-ний варіант.

18

7А 24.01.

7Б 24.01.

7В 20.01.

Тема 1. Предметне середовище. Знайомство з екслібрисом. Розробка шрифтової композиції в квадратному і округлому форматі. Особливості конфігурації рядку, розрахунку букв у рядку. Особливості стилізації зображення в екслібрисі. Поєднання букв і рисунку в єдину композицію екслібрису.

«Екслібрис»

чорна туш фломаст.

кол.ручки

книжко-вий дизайн екслібрис

стилізація зображен-ня

с 152 - 157 Споглядати дизайн об'яв, оголошень.

Закінчити роботу в кольорі. Виконати комп'ютер-ний варіант.

19

7А 31.01.

7Б 31.01.

7В 27.01.

Тема 1. Предметне середовище. Знайомство із знаком-індексом, брендом, товарним знаком, логотипом. Розробка шрифтової композиції в обраному форматі. Особливості конфігурації рядку, розрахунку букв у рядку. Особливості стилізації зображення для знаку. Поєднання букв і рисунку у єдину композицію знаку.

«Знак-індекс»

«Логотип»

«Товарний знак»

кол.туш

фломаст.

кол.ручки кол.олівці

дизайн- поліграфія знак-індекс

логотип

лаконіч-ність стилізація зображен-ня

с 166 - 173 Споглядати дизайн емблеми, знаків-брендів.

Закінчити роботу в кольорі. Виконати комп'ютер-ний варіант.

20

7А 07.02.

7Б 07.02.

7В 03.02.

Тема 1. Предметне середовище. Знайомство з плакатом. Розробка ескізу плакату. Розміщення шрифтової композиції і зображення в прямокутному форматі. Особливості конфігурації рядку, розрахунку букв у рядку. Розробка фону плакату. Початок роботи.

«Плакат. Школа

Наука

Мистецтво

Екологія

Культура

Спорт»

акварель

гуаш

фломаст.

кол.ручки кол.олівці

плакатний дизайн лаконіч-ність стилізація зображен-няс 152 - 157 Споглядати дизайн плакату.

Закінчити роботу рисунку.

Виконати комп'ютер-ний варіант.

21

7А 14.02.

7Б 14.02.

7В 10.02.

Тема 1. Предметне середовище. Знайомство з плакатом. Розробка ескізу плакату. Обмежена

кольорова гама плакату. Особливості колірного рішення шрифту, написання букв. Особливості стилізації зображення в плакаті. Поєднання букв і рисунку в єдину композицію плакату. Закінчення роботи.

«Плакат. Школа

Наука


Мистецтво

Екологія

Культура

Спорт»

акварель

гуаш

фломаст.

кол.ручки кол.олівці

плакатний дизайн лаконіч-ність стилізація зображен-ня


с 152 - 157 Споглядати дизайн плакатів.

Закінчити роботу в кольорі.

Виконати комп'ютер-ний варіант.

22

7А 21.02.

7Б 21.02.

7В 17.02.

Тема 1. Предметне середовище. Знайомство з сувеніром. Розробка сувеніру на площині. Розміщення декоративного зображення в обраному форматі. Особливості аплікації з модулів (кулька, смужка) в обмеженій гамі. Розробка стилізації зображення відповідно до техніки виконання. Початок роботи.

«Сувенір»

кольорові

серветки

клей

дизайн-продукція сувенір

стилізація зображен-ня

с 158 - 165 Споглядати дизайн сувенірів ручної роботи.

Підготувати модулі з кольорових серветок.

23

7А 28.02.

7Б 28.02.

7В 24.02.

Тема 1. Предметне середовище. Знайомство з сувеніром. Розробка сувеніру на площині. Розміщення декоративного зображення в обраному форматі. Застосування членування зображення в обмеженій гамі (по частинах, по вісі симетрії). Розробка фону. Закінчення роботи.

«Сувенір»

кольорові

серветки

клей

дизайн-продукція сувенір

стилізація зображен-ня

с 158 - 165 Споглядати дизайн сувенірів ручної роботи.

Підготувати модулі з кольорових серветок.

24

7А 07.03.

7Б 07.03.

7В 03.03.

Тема 1. Предметне середовище. Знайомство з металопластикою. Розробка ескізу решітки для інтер'єру. Розміщення декоративного зображення в обраному форматі. Розробка стилізації зображення відповідно до техніки виконання. Розрахунок ритмів і модулів. Початок роботи.

«Ескіз решітки»

«Українські мотиви»

«Візерунки з металу»

кол.папір

канцеляр-ській ніж

дизайн-продукція метало-пластика

стилізація зображен-ня

с 174 - 179 Споглядати дизайн мета-

лопластики. Удосконали-ти рисунок. Виконати комп'ютер-ний варіант.

25

7А 14.03.

7Б 14.03.

7В 10.03.

Тема 1. Предметне середовище. Знайомство з металопластикою. Розробка ескізу решітки для інтер'єру. Особливості з'єднання частин ескізу в єдину композицію за рахунок ритму ліній. Особливості витинання ножем і ножицями. Закінчення роботи.

«Ескіз решітки»

«Українські мотиви»

«Візерунки з металу»

кол.папір

канцеляр-ській ніж


дизайн-продукція метало-пластика

стилізація зображен-ня

с 174 - 179 Споглядати дизайн мета-

лопластики. Вирізати й приклеїти композицію.

26

7А 21.03.

7Б 21.03.

7В 17.03.

Тема 1. Узагальнення - Предметне середовище. Тематичне оцінювання №3. Тестування. Повторення особливостей дизайну. Розробка конфігурації посуду можливостями графічної техніки. Виявлення пропорцій, об'єму, силуету предмету.

«Антиквар-ний посуд»

«Дизайн посуду»

олівець

промис-ловий

дизайн

конфігу-рація посуду

с 134 - 137 Споглядати дизайн предметів побуту. Виконати комп'ютер-ний варіант.

Весняні канікули 24.03.2014. - 30.03.2014.

Тема 2. Природне і культурне середовище людини.

7 год. і 1 год. узагальнення = 8 годин

27

7А 04.04.

7Б 04.04.

7В 31.03.

Тема 2. Природне і культурне середовище людини. Вступна бесіда. Знайомство з художнім дизайном. Розробка ескізу картини для кімнати. Стилізація деталей панно згідно образу. Особливості ліпки з солоного тіста. Початок роботи. Повторити декоративне мистецтво.

«Панно для інтер'єру»

«Картина для кімнати»

аплікація з солоного тіста

гуаш

площина

інтер'єр-ний дизайн

стилізація форми

с 82 - 86 Споглядати дизайн інтер'єру. Удосконали-ти рисунок.

28

7А 11.04.

7Б 11.04.

7В 07.04.

Тема 2. Природне і культурне середовище людини. Знайомство з художнім дизайном. Розробка композиції панно. Застосування ритмів мас і ритмів ліній. Особливості ліпки з солоного тіста. Закінчення роботи. Повторити декоративне мистецтво.

«Панно для інтер'єру»

«Картина для кімнати»

аплікація з солоного тіста

гуаш

площина


інтер'єр-ний дизайн

стилізація форми

с 82 - 86 Споглядати дизайн інтер'єру. Закінчити кольорове рішення.

29

7А 18.04.

7Б 18.04.

7В 14.04.

Тема 2. Природне і культурне середовище людини. Знайомство з панно. Розробка ескізу панно можливостями аплікації. Розміщення декоративного зображення в обраному форматі. Розробка стилізації зображення в обмеженій гамі відповідно до техніки виконання. Повторити правила аплікації.

«Панно. Пухнаста тварина»

аплікація з різаних ниток

дизайн килимів панно стилізація зображен-ня

с 120 - 125 Споглядати дизайн панно. Зробити мордочку тварині.

30

7А 25.04.

7Б 25.04.

7В 21.04.

Тема 2. Природне і культурне середовище людини. Знайомство з Петриківським розписом. Розробка ескізу кухонної дошки можливостями розпису. Розробка зображення мазками (зернятко, перехідний мазок; кривулька, папороть, цибулька). Початок роботи. Повторити правила декоративної композиції.

«Кухонна дошка. Квітковий візерунок»

гуаш акрил

дизайн кухонної дошки

Петриків-ський розпис

стилізація зображен-ня

с 120 - 125 Споглядати дизайн кухонних дошок.

Удосконалити розпис.

31

7А 02.05.

7Б 02.05.

7В 28.04.

Тема 2. Природне і культурне середовище людини. Знайомство з Петриківським розписом. Розробка ескізу кухонної дошки можливостями розпису. Розробка зображення мазками (зернятко, перехідний мазок; кривулька, папороть, цибулька). Особливості зв'язку елементів прив'язкою. Закінчення роботи. Повторити правила декоративної композиції.

«Кухонна дошка. Квітковий візерунок»

гуаш акрил

дизайн кухонної дошки

Петриків-ський розпис

с 120 - 125 Споглядати дизайн кухонних дошок.

Удосконалити розпис. Лакування.

32

7Б 09.05.

7В 05.05.

Тема 2. Природне і культурне середовище людини. Знайомство з рельєфом стелі. Розробка ескізу розетки для плафону можливостями аплікації з кольорового паперу. Особливості розрахунку ритмів і візерунків орнаменту по сегментах кола.

Повторити правила орнаменту.

«Ескіз розетки»

«Ескіз театрального плафону»

кол.папір

ножиці клей

дизайн-пластика плафон розетка вирізка сегмент

с 94 - 103 Споглядати дизайн театральних плафонів, розеток. Удоскона-лити

орнамент.

33

7А 16.05.

7Б 16.05.

7В 12.05.

Тема 2. Природне і культурне середовище людини. Знайомство з ландшафтним дизайном. Розробка ескізу клумби в парку для дітей можливостями колажу з вирізок журналів. Особливості розрахунку лінійних і кольорових ритмів. Розробка гармонії природних форм у середовищі. Повторити правила декоративної композиції.

«Ескіз клумби»

«Ескіз дитячого майданчика»

акварель кол.ручки фломастер колаж

садово-парковий дизайн

кольорові ритми лінійні ритми

с 180 - 183

Споглядати ландшафт-ний дизайн. Удосконали-ти кольорове рішення.

34

7А 23.05.

7Б 23.05.

7В 19.05.

Тема 2. Узагальнення - Природне і культурне середовище людини.

Тематичне оцінювання №4 . Тестування. Повторення правил внутрішнього і зовнішнього середовища людини. Знайомство з космічним живописом. Розробка природно-ландшафтного уявного середовища (будинки, клумби, мости) можливостями графічної техніки. Повторити правила декоративної композиції.

Підсумковий урок за ІІ семестр.

«Фантастичні будівлі»

«Місто майбутнього»

акварель гуаш кол.ручки фломастер

с 180 - 183

Споглядати космічний живопис. Удосконали-ти кольорове рішення.

35

7А 30.05.

7Б 30.05.

7В 26.05.

Підсумковий урок за рік. Тестування. Повторення особливостей видів образотворчого мистецтва. Похід до музею образотворчого мистецтва. Обговорення правил підготовки робіт до експонування, монтування виставки, тексту експлікації. Повторити види образотворчого мистецтва.

«Виставкова зала»

«Художній музей»

бесіда-екскурсія

види образо-творчого мистецтва

експози-ція

експліка-ція

с 110 - 112

Творче домашнє завдання на літо. Підготувати реферат про художника, про художній музей.

Літні канікули 31.05.2014. - 31.08.2014.


© 2010-2020