История

 • Использование новых подходов к планированию урокаИспользование новых подходов к планированию урока.Современная система преподавания и обучения претерпевает множество изменений. С чем это связано? Ответ на этот вопрос каждый сам определяет для себя, но есть определенные тенденции, которые диктует время. В динамично меняющемся мире невозможно оставаться таким же, как например 20 лет назад. Прогресс меняет нашу жизнь, наукоемкие технологии наступают на пятки. Новое время – новый вызов, новые цели и задачи, которые мы – люди 21 века обязаны решать...
 • Сабақтың түрі; Интеллектуалдық сайыс сабақ. Типі: «Атажұрт» интеллектуалдық тарихи танымдық ойын. Көрнекілік құралдары; интерактивті тақта, карта, үлестірме қағаздар, хандар суреттері Пәнаралық байланыс: әдебиет, география, бейнелеу. КүтілетінСабақтың түрі; Интеллектуалдық сайыс сабақ.Типі: Атажұрт интеллектуалдық тарихи танымдық ойын.Көрнекілік құралдары; интерактивті тақта, карта, үлестірме қағаздар,хандар суреттері Пәнаралық байланыс: әдебиет, география, бейнелеу. Күтілетін нәтиже: а) Қазақ елінің тарихын терең білу; ә) Тарихи тұлғаларды үлгі тұту; б) Қазақстанның дамуына өз үлесін қосу; в) Біртұтас қазақ мемлекетінің құрылуы туралы білім мен түсінік қалыптастыру; г) Алған білімдерін сараптай, талдай, отырып және болашақты б...
 • Конкурс-игра Исторический КВНИсторический КВНСегодня меж командами сраженье,Нопусть обид не будет среди вас Ведь победитель или побежденный Будет среди вас.Игра состоит из нескольких туров: 1.Разминка: ответить на вопросы 2.Крылатые выражения: даны предметы. Следует подобрать выражение и объяснить их происхождение . 3.Истоические деятели: определить кто изображен на фото и какое изречение ими было сказано 4.Путешествие в прошлое командир отвечает на вопросы зрителей 5.Игрок слов
 • ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА ДЛЯ 7 КЛАССАТест по истории для 7 класса.Раздел I по теме: Наша Родина - Россия (1 группа).1. История – это - наука о настоящем людей; - наука о прошлом человечества; - наука о природе. Подчеркни правильный ответ.2. Вставь пропущенные слова в цепочку предложений: Наша Родина - . Мы - и . 3. Соедини стрелками виды исторических памятников с предметами, относящимися к ним. Памятники Предметы Вещественные Рукописная книга, закон, документ. Письменные Песни, былины, пословицы, сказки. Устные Одежда, посу...
 • 7-сынып тест7 – сынып. Қазақстан тарихыТЕСТI нұсқа1.“Теле сөзінің мағынасы.А) ҰйғырВ) ҚарлұқС) ТүрікD) ОғызЕ) ҚимақДұрыс жауап: С2.Түркеш қағанаты бөлінген аймақ саныА) 10В) 20С) 30D) 40Е) 45Дұрыс жауап: В3.Оғыз мемлекетінің өмір сүрген уақытыА) VIII – Х ғ.В) IХ ғ. аяғы – ХI ғ. басыС) ХI-ХП ғ.D) ХП-ХI ғ.Е) ХП-ХШ ғ.Дұрыс жауап: В4.Қарахан мемлекетінің негізін Сатұқ Боғра хан қалаған жылА) 941жВ) 942жС) 955жD) 456жЕ) 457жДұрыс жауап: В5.Елюй Дашы 1143 жылы қаза болған соң билікті қолына алғанА) АғасыВ) Баласы...
 • Орта ғасырлардағы дүние жүзі тарихы. Тақырыбы: V-X ғасырлардағы Арабтар. 7 сыныпТақырыбы: §4 V-X ғасырлардағы арабтарМақсаты: V-X ғасырлардағы арабтар туралы білуОқытушылық – V-X ғасырлардағы арабтарда феоделдық мемлекеттің құрылуы, саяси жүйесі, шаруашылығы және арабтардың бірігуі мен ислам дінінің таралуы туралы толық мағлұмат беруТәрбиелік –Оқушыларды адамгершілікке,сынитұрғыда талдау жасатуға,иманды,білімді мәдениеттіазамат болуға тәрбиелеу Дамытушылық – Оқушылардың білімін арттыру дүниетанымын кеңейту, сұрақтар қою арқылыоқушының ойлау қабілетін дамыту. Көрнекілік: V-X...
 • Орта ғасырлардағы дүние жүзі тарихы. Тақырыбы: Франктер империясының құрылуы және ыдырауы. 7 сыныпТақырыбы: §2 Франктеримпериясыныңқұрылуы және ыдырауыМақсаты: Франктер мемлекетіндегі биліктің жаңа түрі-феодалдықмонархияныңқалыптсаып, империяғаайналып, кейін қайтаданыдырау себептерін түсіндіруОқытушылық –Франктер мемлекетініңнығайып, империяға –өз дамуының жоғары шегіне көтерілуі онай жолмен келмегенін, әулет арасындағыбиліг үшін талас импеияны құлдырауға әкелгенін ашып көрсетуТәрбиелік – Қажырлы еңбектіңнәтижесінде өзінің билік пен елді басқару жәнеқолбасшы ретінде басқаға мойындата білгенК...
 • Урок по теме: Наш край в древности предмет: Историческое краеведеньеДанный урок проводится по курсу Историческое краеведенье в 7 классе. Тема урока: Наш край в древности. Содержание темы знакомит обучающихся с далеким прошлым Нижегородской области, дает возможность получить основные сведенья по истории Нижегородской области, что соответсвует примерной программе рекомендованной Министерством образованиея и науки Нижегородской области.
 • Орта ғасырлардағы дүние жүзі тарихы. Тақырыбы: Ежелгі Герман тайпалары және Рим империясы. 7 сыныпТақырыбы: § Ежелгі Герман тайпалары жәнеРим империясыМақсаты: Герман тайпаларының Батыс Римимпериясыаумағына басып кіру себептерін,соның нәтижесіндефеодалданупроцесініңбасталуын ашып көрсетуОқытушылық –Герман тайпаларыныңхалықтардың ұлы қоныс аударуына дейінгіжәне одан кейінгіқоғамдық дамудеңгейі, олардың шаруашылығы,Рим империясыныңқұлауындағы ғұндардыңрөлі ,франктермемлекетіндегі басқару , жер иелену жәнедін мәселелермен таныстыруТәрбиелік – Ғұндардың әлем тарихында алатын орнын анықтай отырып...
 • Электив по истории Тайны богини Клио, 5-7 классПрограмма элективного курса по истории Тайны богини Клио, посвященного вспомогательным историческим дисциплинам. Можно проводить с пятого по седьмой классы. При разработке использовала материалы коллег-историков из сети интернет.Рабочая программаэлективного курса для учащихся 5-7 класса Тайны богини КлиоучителяЖиляковой Светланы Владимировны Пояснительная записка За основу курса взята программа элективного курса Вспомогательные исторические дисциплины, разработанная...
 • Тақырыбы: Хақназар хан, 7 сыныптақырыбы: Хақназар ханмақсаты:Хақназар ханның тұсындағы қазақ хандығының жағдайы туралы, Хақназар ханның басқа елдермен қарым-қатынасы туралы оқушыларды жан-жақты таныстыру. 1-әрекет. Сыныпты ұйымдастырып, оқушылардың назарын озіме аударғаннан кейін, үй жұмысын тест арқылы қорытындыладым.. Осыдан кейін оқушыларды кірпі биіменен бейне баян арқылы сергіту сәтін өткіздім. Жаңа сабақты бастар алдында оқушыларды 1,2,3,4 санымен топқа бөлінді. Хақназар ханның өмірбаяны мен дипломатиялық қарым-қатынас...
 • Завоевательные походы Эмира Тимура (7 класс)Цель: Сформировать знания учащихся о государстве Тимура. Дать оценку завоевательным походам Тимура. Общеобразовательная: Познакомить учащихся с исторической личностью Тимура (Тамерлана). Рассмотреть процесс образования государства Тимура. Определить масштабы завоевательных походов Тимура. Дать оценку личности Тимура и его завоевательным походам. Развивающая: Расширить кругозор учащихся, формирование логического мышления. Развивать способности эрудиции и критического отношения к разрушительным во...
 • «ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ», конспект урока истории Отечества, (7 класс)ЦЕЛЬ: ü Формирование представлений учащихся о героической борьбе русского народа с немецкими рыцарями в Ледовом побоище. ЗАДАЧИ: Ø Познакомить учащихся с целями, тактикой ведения боя немецкими рыцарями; дать сравнительную характеристику вооружения немецких и русских войск; при помощи анимированной схемы показать боевой порядок войска и сил русских перед началом битвы на Чудском озере; Ø Коррекция и развитие зрительного восприятия посредством работы с анимированной картой; Ø Воспитывать поло...
 • «ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ» (урок-повторения), конспект урока истории Отечества ( 7 класс)ЦЕЛЬ: ü Обобщение и закрепление знаний учащихся ЗАДАЧИ: Ø Закрепить понятие исторический источник и его виды; показать, о чём может рассказать исторический памятник; повторить и закрепить навыки работы с Лентой времени и исторической картой; Ø Коррекция и развитие внимания посредством практической работы с Лентой времени и исторической картой; Ø Воспитывать интерес учащихся к изучению Истории своего Отечества. ОБОРУДОВАНИЕ: Лента времени, историческая карта, карта Росс...
 • «ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТА», конспект урока по истории Отечества (7 класс)ЦЕЛЬ: ü Формирование представлений учащихся об исторической карте. ЗАДАЧИ: Ø Познакомить с понятием историческая карта; учить пользоваться исторической картой; показать отличия между географической и исторической картами; Ø Коррекция и развитие внимания посредством работы с исторической картой; Ø Воспитывать интерес к изучаемому предмету. ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ: Историческая карта – графическое изображение государства в разные исторические периоды времени. ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ: ...
 • Тесты по истории на тему новая история (7класс)Тесты по Новой истории для 7 класс можно использовать для повторительно-обобщающего урока :тема Великие географические открытия, Экономическое развитие 16 век ,Абсолютизм ,Великая Французская революция и т. д. к учебнику Юдовской Тесты можно использовать для опроса домашнего задания по истории в 7 классе. При составление тестов учитывались индивидуальные особенности обучающихся класса.
 • Россия в годы правления Екатерины II ВеликойКроссворд Россия в годы правления Екатерины II Великой, составленный в соответствии с содержанием школьных учебников и программы по истории, включает в себя термины и понятия, относящиеся ко времени правления Семирамиды Севера и способствует лучшему усвоению содержания материала. Ответы к кроссворду семиклассники (десятиклассники) смогут найти в параграфах главы V учебника А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной История России. Конец XVI-XVIII век, а также в атласах по истории России этого периода.Д...
 • Урок по истории на тему Түргеш қағанаты (7 класс)7 сыныпқа арналған Түргеш қағанаты қысқа мерзімді сабақ жоспары 45 минутқа арналған. Тарих сабағы өте күрделі болғандықтан, дұрыс жасалған сабақ жоспары сабақтың қызықты, әрі оңай, балаларға түсінікті болуына ықпал етеді. Сабақтың жүру барысы, яғни этаптарының ретімен орындалуы тікелей ұстазға байланысты болғандықтан, ұстаз сабақ жоспарын сыныпқа арнап, оқушы деігейлерін ескере отырып жасауы керек. Сабақтың толығымен өтуін оның соңғы рефлексия бөлімінен көруге болады. Нәтижесінде оқушылардың ...
 • Қазақ халқының қалыптасуының соңғы кезеңі, қазақ жүздеріСабақтың тақырыбы: §32. Қазақ халқының қалыптасуының соңғы кезеңі,қазақ жүздеріСабақтың мақсаты:? Қазақ халқының қалыптасуының соңғы кезеңі, қазақ жүздеріолар туралы деректер, аңыздар жайлы түсіндіру ,мағлұматтар беру ? Өткен тақырыптармен салыстыру арқылы білім,білік, дағды шеберліктерін арттыру ? логикалық ойлауын дамыту.? белсенді, білімді азамат тәрбиелеу,патриоттық тәрбие беруСабақтың түрі: Танымдық сабақСабақтың типі: Дағды мен шеберлікті меңгерту Сабақтың көрнекілігі: кесте,сызбалар,баға...
 • Қазақ хандығының шаруашылығы сабақ жоспарыСабақтың мақсаты: ? ХҮІ-ХҮІІ ғасырлардағы шаруашылықтың түрлері мен маусымдық көшу туралы, қолөнердің дамуы мен қалалардың тоқырау себептері туралы оқушыларды жан-жақты таныстыру; ? Сабақ барысында оқушылардың тарихи танымдық, ойлау, талдау, салыстырып, қорытынды жасау қабілеттерін дамыту; ? Оқушыларды өз елінің тарихын, тілін, дінін, ұлттық құндылықтарын құрметтеуге, Отанын сүюге, ұлтжандылыққа тәрбиелеу.
 • Классный час на тему «У войны недетское лицо!»разработка классного часа учителя истории первой категории МОБУСОШ №3 села Красноусольский Гафурийского района Фокиной И.В. в 7 классе на тему У войны недетское лицо!Цели: Образовательные: - Расширить представления учащихся о героическом прошлом народа. - Познакомить с детьми Великой Отечественной войны.- Формировать у учащихся патриотические качества и чувство причастности к истории Отечества.-Создать у учащихся настроение сопереживания прошедшим событиям Великой Отечественной войны.Развива...
 • Инновационная работаДанная работа позволяет систематизировать подготовку детей разных возростов в условиях инновационных подходов и методов обучения истории. Если раньше ученик получал от учителя готовые знания, сейчас в условия внедрения ФГОС такой вид деятельности родителей и учеников уже не устраивает.Современная школа должна выпускать в мир образованного, творчески развитого, умеющего адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира.Обучаясь в школе, дети должны учиться добывать знания, использовать их, работа...
 • Рабочая программа по истории Курского края (7-8 классы)Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории.Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию. Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граждане России. Ценности...
 • Сабақ жоспар тарихтан 7-сынып «Қазақ қалалары, қазақ қалаларының құлдырауы және себептері. »Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы. 7-сынып. Қазақ қалалары, қазақ қалаларының құлдырауы және себептері. Сабақтың мақсаты: Білімділік: Оқушыларға Қазақ хандығындағы қалалардың жағдайы жөнінде және олардың тоқырау себептері жөнінде баяндау. Дамытушылық: Оқушылардың ойлау қабілетін, сөйлеу мәнерін дамыту, теориялық білімді игеру және зерттеу қабілеттерін қалыптастыру. Тәрбиелік: Туған халқына, Отанына, тарихи тұлғаларға, елінің тарихи даму кезеңіне құрмет етіп, саяси-тарихи көзқарасын қалыптаст...
 • Задания для 7 класса по истории (метапредметные результаты обучения)Сегодня российская школа переходит на введение новых ФГОС в среднем звене. Наш лицей второй год в пробном режиме использует новые требования ФГОС. Каждые полгода проводятся работы по определению личностных и метапредметных результатов обучения. Данная работа составлена год назад, когда толком никто не имел опыта составления подобной работы. На основе результатов обучения по ФГОС взяты различные умения учащихся. Каждое задание имеет свою балльную оценку, в результате мы получаем процент освоения ...
 • План-конспект урока по истории Казахстана на тему Қазақтардың жоңғар шапқыншылығына қарсы күресі (7 класс)Күні: 19.03 Сабақ: Пәні:Қазақстан тарихы Сынып: 7 Сабақтың тақырыбы Қазақтардың жоңғар шапқыншылығына қарсы күресі. Оқытудың негізгі мақсаттары Қазақ халқы үшін Отан соғысы болған ХҮІІ-ХҮІІІ ғ жоңғар шапқыншылығына қарсы күрескен қазақ батырларының ерлігі. Қазақ билеушілеушінің басы бірікпеуінің салдары қандай болғанын көрсету, үш жүздің әскери күшін біріктіруде Әбілхайырдың рөлі және халықтың тәуелсіздік үшін күресінің маңызын түсіндіру. Күтілетін нәтиже ХҮІІІ ғасырда қазақ х...
 • 8 класс. Проверочная работа по теме Однородные определенияПроверочная работа по теме Однородные члены предложения. 8 класс. Предлагается два варианта проверочной работы, которая нацелена на проверку знаний по теме Однородные члены предложения и попутное повторения пройденного ранее ( виды подчинительной связи в словосочетании). Задания построены по принципу заданий ГИА в 9 классе, с выбором ответа и практическими заданиями по синонимичной замене словосочетаний (дается алгоритм работы), по нахождению грамматической основы предложений или по количест...
 • Казак хандыгынын шаруашылыгыКүні: 07.04.2015 жылСабақтың тақырыбы: Қазақ хандығының шаруашылығы Сабақтың мақсаты: ? ХҮІ-ХҮІІ ғасырлардағы шаруашылықтың түрлері мен маусымдық көшу туралы, қолөнердің дамуы мен қалалардың тоқырау себептері туралы оқушыларды жан-жақты таныстыру; ? Сабақ барысында оқушылардың тарихи танымдық, ойлау, талдау, салыстырып, қорытынды жасау қабілеттерін дамыту; ? Оқушыларды өз елінің тарихын, тілін, дінін, ұлттық құндылықтарын құрметтеуге, Отанын сүюге, ұлтжандылыққа тәрбиелеу.Сабақтың түрі: араласКө...
 • Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итоговой работы по ИСТОРИИ (8 класс) Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итоговой работы по ИСТОРИИ (8 класс) 1. Назначение КИМ - оценить уровень подготовки учащихся 8 класса по истории. КИМ предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных результатов. 2. Документы, определяющие содержание КИМ Содержание итоговой работы определяет Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по истории (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №... Таблица 1. Распределение заданий по частям работы Части Количество Максимальный Тип заданий работы заданий первичный балл Часть 1 16 16 С выбором ответа Часть 2 6 8 С кратким ответом Итого: 22 24 5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности В части 1 работы задания условно разделены на тематические блоки: 1) история стран Европы в Новое время (всеобщая история), I половина XIX в.; 2) история стран Европы в Новое время (всеобщая история), II половина XIX в.; 3) История США в Новое время (всеобщая история), XIX в.; 4) История стран Азии, Африки и Латинской Америки в Новое время (всеобщая история), XIX в.; 5) История России в 1801-1825 гг.; 6) Исто... Таблица 2. Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности (для заданий, направленных исключительно на проверку знаний, указаны проверяемые знания). № Проверяемые элементы подготовки Число задании Максимальный первичныи балл Процент максимально­ го первичного балла за всю В части 2 работы, направленной преимущественно на проверку умений, формируемых в процессе исторического образования, задания 17 и 20 основаны на знаниях курса истории России в XIX в. и истории стран Европы и США в Новое время, задания 18, 19, 21 и 22 посвящены истории России XIX в. работу, равного 24 1 Знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности до наших дней 8 8 33,4% 2 Знание важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшейся в ходе исторического развития 2 2 8,3% 3 Определение последовательности и длительности важнейших событий, явлений, процессов отечественной и всеобщей истории 1 1 4,2% 4 Использование данных текстовых источников при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников 4 5 20,8% 5 Работа с исторической картой и иллюстративным материалом 2 2 8,3% 6 Систематизация исторической информации 2 3 12,5% 7 Определение причин и следствия важнейших исторических событий 3 3 12,5% 6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности. В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий. К заданиям базового уровня сложности относятся те здания, где учащимся 8 класса предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п., опираясь на представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся все задания части 1. К повышенному уровню сложности относятся задани... Таблица 3. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 Первичные баллы 0-8 9-13 14-18 19-24 Приложение Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов для проведения итоговой работы по ИСТОРИИ (8 класс) Уровни сложности задания: Б - базовый (примерный интервал выполнения - 60-90%), П - повышенный (40-60%). № п/п Проверяемое содержание Проверяемые виды деятельности Уровень сложности задания Примерно е время выпол­нения задания (мин.) Максимал ьный балл за задание Часть 1 1 История стран Европы в Новое время (всеобщая история), I половина XIX в. Знание фактов Б 1-2 1 2 История стран Европы в Новое время (всеобщая история), II половина XIX в. Знание фактов Б 1-2 1 3 История стран Европы в Новое время (всеобщая история), XIX в. Знание причин и следствий Б 1-2 1 4 История США в Новое время (всеобщая история), XIX в.
 • Урок математики (алгебра) в 8 классе на тему Решение неравенств с одной переменнойТип урока : урок закрепления изученного материала Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная Необходимое техническое оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, документ-камера, учебники по алгебре, раздаточный материал, электронная презентация, выполненная в программе PowerPoint. Учебник: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией С.А.Теляковского Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011-201...
© 2010-2022