Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы

Раздел Иностранные языки
Класс -
Тип Конспекты
Автор
Дата
Формат docx
Изображения Есть
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.To be етістігінің мағынасы «болу, табылу» деген ұғымдарға келеді. Ағылшын тіліндегі өзге де етістіктерден ерекшелігі to be етістігі жіктеледі және көптеледі.

to be етістігінің формалары:

I am

мен бар(мын)

He / She / It is

ол бар (-)

We are

біз бар(мыз)

You are

сіз, сіздер бар(сыздар)

Тhey are

олар бар (-)

I am in the room.
Мен бөлменің ішіндемін.

The book is on the table.
Кітап үстелдің үстінде.

Келтірілген мысалдарда to be етістігі жеке дара қолданылған. Одан бөлек, күрделі баяндауыш жасауда қосымша етістік ретінде де қолдануға болады. Яғни, бастауыштың қай жақта тұрғанын анықтайды.

I am a doctor.
Мен дәрігермін

The weather is fine.
Ауа-райы өте жақсы

They are from Paris.
Мен Парижденмін.


To be етістігі сөйлемнің сұраулы немесе болымсыз түрін жасау кезінде қосымша етістікті қажет етеді. Сұраулы сөйлемді жасау үшін to be етістігін бастауыштың алдына шығарып (инверсия) жібереміз.

Am I happy?
Is the book interesting?
Is he our teacher?

Ал болымсыз түрін жасау үшін to be етістігінен кейін not демеулігін жазу арқылы жасалады.

I am not happy.
The book is not interesting.
He is not our teacher.

To be етістігінің осы шақта жіктелген түрі (Present Simple (Indefinite)):

Болымды (+)

Болымсыз (-)

Сұраулы (?)

I am

I am not (am not)

Am I?

He is

He is not (isn't)

Is he?

She is

She is not (isn't)

Is she?

It is

It is not (isn't)

Is it?

We are

We are not (aren't)

Are we?

You are

You are not (aren't)

Are you?

They are

They are not (aren't)

Are they?

Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.1.Write is/ are

I a boy.

You happy.

He a man.

She a girl.

It a cat.

We children.

You twins.

They friends.

1. He ___ a boy.
am
is
are

2. I ___ going to the bus stop.
am
is
are

3. She ___ my sister.
am
is
are

4. John ___ absent.
am
is
are

5. They ___ playing golf.
am
is
are

6. I ___ hot.
am
is
are

7. Tom and Mary ___ late.
am
is
are

8. It ___ very expensive.
am
is
are

9. You ___ next.
am
is
are

10. We ___ going to the station.
am
is
areToday Thursday.

It 9 o'clock in the morning.

The pupils at school.

Their classroom big and nice.

There three desks and six chairs.

There a purple door .

The window closed.

There four girls and three boys in the classroom.

They sitting on the chairs.

Only one boy on the floor. His name Roberto.

Roberto working with a map.

His bag on the green map.

The teacher standing next to the desk.

He talking now.

The children not listening to him.

They drawing.

Ағылшын тілі To be етістігінің мағынасы.

© 2010-2020