Иностранные языки

 • Молодежь и наука: проблемы современной филологии и методики преподавания филологических дисциплин Сборник материалов международной научно-практической молодежной конференции содержит статьи по проблемам современной филологической науки. Материалы сборника представляют интерес для преподавателей и учителей иностранных языков, аспирантов, студентов-филологов и могут быть использованы в практике преподавания иностранных языков, при чтении теоретических курсов и пр. На странице 225 сборника вы можете ознакомиться с моей статьей Концепция диалога культур в обучении иностранным языкам на ...
 • Сборник материалов VIII Международной научно-практической заочной конференцииСборник содержит статьи по актуальным проблемам теоретической и прикладной лингвистики, по теории и методике обучения иностранным языкам, по проблемам образования в России и за рубежом. Материалы сборника представляют интерес для исследователей, учителей школ, преподавателей вузов, всех, кто интересуется проблемами образования в России и за рубежом. На странице 91 сборника вы можете ознакомиться с моей статьей Проблемы развития социокультурной компетенции в изучении иностранных языков.
 • Аудирование один из основных видов речевой деятельности
 • Extra curricular work Welcome to rhe Kingdom of the English Language
 • Статья Взаимопроникновение языков как звено всемирной глобализации
 • Урок на тему Wild Weather
 • Лексико-грамматический тест по английскому языку на тему «Способы выражения действий в будущем времени в английском языке»
 • Разработка внеклассного мероприятия по английскому языку
 • Основные правила чтения. Английский язык
 • Рабочая программа кружка по английскому языку «Путешествие в страну мистера Рула»
 • Самостоятельная работа на тему Сложное дополнение
 • Статья на тему: Типы уроков по английскому языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО
 • Тест на неличные формы глаголов
 • Инновационные технологии в обучении иностранному языку
 • Методическая разработка урока по дисциплине «Английский язык» по теме: Составляющие компьютера
 • Самостоятельная работа на тему Степени сравнения прилагательных
 • Выступление на тему: Особенности формирования УУД на уроках иностранного языка
 • Удобная для заучивания таблица неправильных глаголов
 • Создание мультфильмов для начальной школыВо время уроков в начальной школе создаются мультики,разные проекты,затем переводятся на английский язык.Учащиеся с удовольствием создают свои проекты.Все ученики вовлечены в работу.Им очень нравится работать в парах,особенно на компьютерах.Данный метод используется для введения нового лексического материала. Приятного просмотра.
 • Ассоциация как приём технологии развития критического мышления для формирования социокультурных компетенций
 • English proverbs and sayings with a component “pets and other animals” and their Russian equivalents
 • Презентация на тему: Классификация игр
 • Опис педагогічного досвіду роботи вчителя Саакян Світлани ВолодимирівниОпис досвіду роботи за проблемною темою: Використання ігрових моментів на уроці з учнями початкових класів як створення ситуації успіху Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні - єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися. В.О. Сухомлинський Вступ Тема методичної роботи – Використання ігрових моментів на уроці з учнями початкових класів як створення ситуації успіху. Гра супроводжує людину протягом усього життя, протягом існування людства. Адже, в якійсь мірі, усе наше життя - це гра. Навіть стаючи дорослими, опиняючись в певрних життєвих ситуаціях, ми приміряємо на себе ту чи іншу роль. А для маленької дитини гра – це основний вид діяльності, це засіб пізнання навколишнього світу. Перед учителями англійської мови життя ставить нові вимоги, завдання, проблеми. Серед них і такі, здійснення яких безпосередньо залежить від нас. Мій досвід педагогічної праці доводить, що якість уроків неможлива без урізноманітнення форм та методів. Кожен вчитель іноземної мови розуміє, як важливо постійно підтримувати цікавість до свого предмету. Ігрова діяльність на уроці, безумовно, зацікавить дітей, надасть уроку більше емоційності, вмотивованості. Рухливі ігри знімають фізичну втому та емоційну напругу. Актуальність досвіду викликана тим, що головна мета вивчення англійської мови є навчання комунікації, тобто володіння мовою в реальному житті. Одним з ефективних засобів навчання є навчання за допомогою гри. Ігри – це безмежне поле для розвитку уяви і учня, і вчителя. Основна мета застосування ігор на уроках іноземної мови є не тільки розважання учня, а забезпечення розуміння нового матеріалу та правильне використання його в майбутньому. Гра робить процес навчання приємним і цікавим, приваблює до співпраці навіть найбільш замкнених та відстаючих учнів. На мою думку всі можливості ігри при навчанні іноземним мовам ще не вивчені. Отже, використання ігр сприяє: Засвоєнню нового матеріалуРозвитку всіх навичок школярівПідвищує пізнавальну активність. Гра посильна навіть для слабких учнів. Більш того, слабкий у мовній підготовці учень може стати першим у грі завдяки кмітливості та винахідливості. Відчуття рівності, атмосфера радості, захоплення - все це дає можливість учням подолати невпевненість, яка заважає вживати слова іншої мови. Мовний матеріал засвоюється непомітно, покращуються результати навчання. В іграх учні засвоюють, закріпляють нову інформацію. А якщо щось не вдалось зробити гарно, найкраще, саме форма гри допомагає легше пережити невдачу, спокійно йти далі. Весь час роботи в школі я працюю над самовдосконаленням. Часто в роботі використовую наочніть, що виробила сама: граматичні таблиці, картинки, сигнальні картки. Кожна група – особлива, тому і темп роботи з учнями різних класів – різний. Щоб не допустити перевтоми учнів, сприяти кращому засвоєнню інформації, намагаюсь якнайчастіше змінювати форми роботи, види завдань, використовувати індтвідуальні завдання для невстигаючих, або, навпаки, для тих учнів, що працюють швидко. Прищеплюю учням такі риси, як цілеспрямованість, самостійність, намагаюсь викликати зацікавленість в кінцевому результаті, створюю доброзичливу атмосферу на уроках. Завдання вчителя, на мою думку, - навчити учня користуватися англійською мовою в житті, розмовляти, висловлювати свої міркування. Вчитель повинен, якщо він вирішує використовувати ігри на уроці, створити декілька ігрових ситуацій під час різних етапів уроку. Важливо також пам’ятати, що ігри все ж потрібно використовувати дозовано. Інакше буде втрачена новизна. Ігри цікаві і вчителю, і учню. Окрім навчальної та розвиваючої, мають також і виховну мету. Ігри виховують дисциплінованість, уважність, допитливість, самостійність. Теоретична база Розробка ігрових методів навчання іноземних мов у початковій школі є одним із пріоритетних і найбільш актуальних напрямків у сучасній педагогіці, так як дозволяє в сприятливі для мовленнєвого розвитку строки сформувати інтерес учнів до вивчення іноземної мови, розвивати мислення, уяву, память та інші психологічні функції учнів, залучені в процес розвитку мови. Гра, як усім відомо, є провідною формою діяльності дитини в молодшому шкільному віці, а застосування ігрових форм роботи найбільш ефективно в початкових класах. Ігрові форми роботи відповідають сучасним вимогам до змісту процесу навчання, таким, як : Доступність Наочність Зміст країнознавчого матеріалу Створення мотивації через організацію навчального матеріалу Створення іншомовної комунікативної атмосфери на уроці Створення умов для самостійної творчої роботи Ігри підвищують ефективність і якість освітнього процесу, покращують характер взаємодії вчителя і учня, роблять урок емоційним і незабутнім. При застосуванні ігрових моментів на уроках ми ставимо перед собою наступніцілі: 1.Мотивувати учнів до вивчення англійської мови з допомогою нетрадиційної організації уроку. 2.Зробити більш простим і ефективним процес засвоєння граматичного, лексичного та країнознавчого матеріалу 3.Сприяти розвитку пізнавальної компетенції й творчих здібностей учнів. Для досягнення оптимальних результатів при реалізації поставленої мети ми визначаємо виконання наступнихзавдань: Освітніх: Формування інтересу учнів до вивчення іноземної мови через комунікативний та лінгвокраїнознавчий компоненти. Розширення знань про країні досліджуваного мовиРозвиваючих: Розвиток комунікативних вмінь і навичок (навичок діалогічної і монологічної мови в ситуації, максимально наближеної до природної) Розвиток памяті, мислення, уяви. Розвиток мовної здогадкиВиховних: Виховання толерантності Виховання почуття товариства Формування шанобливого ставлення до культури країни досліджуваної мови. К.Д. Ушинський з приводу гри писав: У дидактичній грі формуються всі сторони душі людської, її розум, її серце і її воля, і якщо говорять, що ігри прорікають майбутню долю дитини, то це правдиво в подвійному розумінні: не тільки у грі виявляються здібності дитини і відносна сила її душі, але й сама гра має великий вплив на розвиток дитячих здібностей і нахилів, а одночасно і на її майбутню долю Дослідник О. Паршикова на основі даних психологів і психолінгвістів вказує, що засвоєння граматики іноземної мови молодших школярів 1-2 класів знаходиться на дограматичній стадії засвоєння іноземної мови, а учнів 3-4 класів – на граматичній стадії. Учні, що знаходяться на дограматичній стадії, ще не спроможні усвідомити граматичні закономірності іноземної мови, у них навіть немає досвіду вивчення граматики рідної мови. У педагогічній практиці гра виконує такі функції: Навчальна функція полягає в розвитку памяті, уваги, сприйняття інформації, розвитку загальнонавчальних умінь і навичок. Гра в цій функції виступає як організоване заняття, що вимагає напруги емоційних і розумових сил, вміння приймати рішення.Виховна функція полягає у вихованні уважного, гуманного ставлення до партнера по грі, почуття взаємодопомоги, взаємопідтримки. Розважальна функція полягає в тому, що під час гри ми створюємо сприятливу атмосферу, перетворюючи урок в незвичайну і запамятовуючу подію, на захоплюючу пригоду. Релаксаційна функція- зняття на уроці емоційної напруги через невимушений характер спілкування, обєднання колективу учнів. Розвиваюча функція спрямована на гармонійний розвиток особистісних якостей учнів. В сучасній методичній літературі існує достатньо велика кількість класифікацій, які систематизують види навчальних ігор в залежності від : Мети та завдань навчальної гри;Форми проведення;Способу організації;Ступеня складності;Кількісного складу учасників, т.ін. Аналіз методичної літератури дозволяє зробити висновок про те, що для навчання іншомовного спілкування вчені-методисти пропонують використовувати різні види ігрової діяльності: навчальні ігри (Н.П.Анікєєва, А.Г. Завялова); рольові ігри (О.А.Колесникова, Т.І.Олійник); ділові або імітаційно-ділові ігри (Н.Н.Круглова, О.Б.Тарнопольський, В.М.Філатов); драматизації, дискусії, інсценівки (А.Й.Гордєєва, М.В.Данилова); проекти, методика проведення яких дуже близька до проведення ділових ігор (У.Г. Арванітопуло, В.В.Титова, О.Б.Тарнопольський). Науковці переконливо доводять, що навчальні або дидактичні ігри переважно використовуються для навчання іноземної мови молодших школярів, оскільки ігрова діяльність є провідною для вказаної вікової категорії. Учасники гри можуть працювати індивідуально, в парах, малих групах, командах, тощо. Головним завданням організатора гри (вчителя) є пояснити правила і слідкувати, щоб учасники їх не порушували. Ігри, що проводяться вчителем на уроках англійської мови, можуть стати ефективним способом мотивації до здійснення іншомовної мовленнєвої діяльності у процесі вирішення завдання самої гри. Рольові ігри, які є невідємною частиною комунікативної методики навчання іноземних мов, дозволяють моделювати в класі ситуації іншомовного спілкування. Кожен учень виступає у запропонованій йому ролі і вирішує певні завдання спілкування, виходячи з його мети, ситуації, обставин комунікації, власних намірів і намірів однокласників, взаємовідносин між ними і ролей, які виконують усі учасники спілкування. Сутність досвіду Більшість моїх учнів - це учні початкової школи. Загальновідомо, що головним видом діяльності при сприйнятті нової інформації в цьому віці є ігрова діяльність. Гра відповідає природі дитини. І мої учні із задоволенням грають і в лексичні, і в граматичні ігри, і в ігри для розвитку фонетичних навичок. Закріплення використання граматичних структур потребує від учнів багато раз їх повторити. Це одноманітно. Витрачені сили на приносять задоволення. Ігри допоможуть зробити нудну роботу більш цікавою. За граматичними іграми йдуть лексичні ігри, які логічно продовжують будувати фундамент мови. Фонетичні ігри використовуються для корекції вимови на етапі формування мовних навичок та вмінь. Ігри використовую і в індивідуальній, і в парній, і в груповій роботі. Я викладаю також і в п’ятому класі. Учням дуже подобаються ігрові моменти на уроці. Для цього віку зазвичай я використовую ігрові моменти не постійно, а як один з елементів уроку. А під час Тижнів іноземної мови та на уроках, коли повторюємо, узагальнюємо, весь урок перетворюється на гру, зазвичай у формі змагання. Наведу декілька прикладів видів ігор, які я застосовую на своїх уроках. Фонетичні ігри Граматичні ігри Велике значення в психологічному механізмі гри відводиться мотивації діяльності. Ігрові методи навчання використовують різні способи мотивації: 1. Спільне рішення ігрових завдань стимулює міжособистісне спілкування і зміцнює відносини між учнями (мотиви спілкування). 2. У грі учні можуть постояти за себе, свої знання, своє ставлення до діяльності (моральні мотиви). 3. Кожна гра має близький результат (закінчення гри) і стимулює учня до досягнення мети (перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети. У грі учні спочатку рівні, а результат залежить від самого гравця, його особистісних якостей. Ситуація успіху створює сприятливий емоційний фон для розвитку пізнавального інтересу. Деякі приклади ігрових ситуацій, які я застосовую на своїх уроках. Барон Мюнхгаузен. Мета - спростувати вигадки барона Мюнхгаузена, які заздалегідь підготував учитель, або запропонувати дітям як домашнє завдання вигадати явно неправдиві твердження, які зачитуються та спростовуються на уроці на етапі перевірки домашнього завдання. Крокодил. Доцільно використовувати на уроках повторення й узагальнення навчальної інформації. Клас поділяється на кілька команд. Капітану кожної команди вчитель пошепки повідомляє зміст завдання. З допомогою міміки та жестів зміст завдання повідомляються всьому класу так, щоб не втратити предметної суті пропонованого для впізнавання обєкта. Пінг-понг. Використовується для перевірки домашнього завдання. До дошки викликаються два учні. Вони по черзі ставлять один одному підготовлені вдома запитання з теми домашнього завдання. Клас оцінює якість запитань і відповідей. Враховується оригінальність, винахідливість, гумор, грунтовність відповідей. Коментатор. Проводиться після вивчення теми. Учням пропонується відтворити зміст раніше переглянутого сюжету кінострічки, відеосюжету; пояснити зміст картинки або схеми; прокоментувати дії вчителя під час демонстрації досліду. Вчитель може зупинити коментар одного учня та запропонувати іншому продовжити. Прийом сприяє розвитку уваги та памяті. Ланцюжок. Ланцюжки можуть бути різними: ланцюжок думок; ланцюжок відповідей на запитання, дібраних так, що відповідь попереднього є умовою наступного. Прийом можна використати під час фронтального опитування. Пропонована ігрова ситуація сприяє формуванню уваги. Перевертні. Завдання полягає у складанні слів-понять зі складів, написаних на картках, поясненні їх змісту й основних характеристик. Учням роздаються завдання-картки з написаними реченнями, слова в яких переплутані. Завдання полягає в тому, щоб правильно побудувати речення та пояснити, про яке явище чи поняття в ньому йдеться. Прийом можна використовувати під час узагальнення матеріалу, що вивчається. Мотивація навчальної діяльності за допомогою прийомів роботи з текстом Знайди помилку Учням пропонується для ознайомлення невеликий текст, що безпосередньо стосується матеріалу, який вивчається. Потім учитель збирає тексти та пропонує учням прочитати з екрану той самий текст, але в який внесено певні зміни (бажано помилкові). Учні повинні порівняти текст з раніше прочитаним і виявити помилки та неточності. Учитель читає заздалегідь підготовлене оповідання, в якому описується певна подія, але припускається помилок в описі понять, явищ тощо. Учням пропонується, слухаючи, фіксува­ти помічені помилки в зошитах. Учитель, пояснюючи матеріал, свідомо припу­скається помилок. У цьому випадку перевіря­ється увага дітей та їх знання. Як вчитель, вбачаю своє завдання у тому, щоб дати учням якомога більше зразків мовлення, які вони спочатку вживають без змін, потім із мінімальними змінами, згідно з ситуацією мовлення, створеною вчителем. На граматичній стадії молодші школярі вже можуть вносити зміни у зразки мовлення спочатку на синтаксичному, а потім на морфологічному рівні. На цій стадії засвоєння іноземної мови буде недоцільно обмежувати лише імпліцитним засвоєнням граматичної сторони мовлення. Можна потроху застосовувати прийоми, завдяки яким учні не лише отримують, а й самі здобувають необхідні їм граматичні знання. Наприклад, при введені нового граматичного матеріалу Дієслово to be в Present Simple спочатку пропоную коротке визначення правила, а потім разом з учнями вивчаємо пісеньку, яка легко і природно запамятовується на мотив знайомої та улюбленої пісні В лесу родилась ёлочка: I am, you are, he is, she is.It is, we are, you are.They are, I am, you are, he is.She is, it is... thats all. Виконуючи цю пісню, діти супроводжують словесну інформацію імітацією рухів, дій. Запропонована пісенька закріплює граматичне правило. Потім пропоную учням виконати цикл вправ з різноманітними завданнями з опорою на зразок. При засвоєнні Present Simple використовую вірш про місіс Гранді. На завершення включаю дітей у діалог, у ході якого вони відповідають на запитання : Що робить їхня мама протягом кожного дня тижня? P 1. My mother shops every day. She washes on Saturday. P 2. My mother washes, cleans and bakes on Saturday. She rest on Sunday. P 3. My mother irons on Friday. Аналогічно використовую гумористичну розповідь про містера Гранді, коли мова заходить про дні тижня тата: Mr. Grundy works on Monday.On Tuesday, Wednesday, Thursdayand Friday he sits on his sofa and reads newspapers.Mr. Grundy smokes his pipe on Saturday.He reads on Sunday.This is the tale of Mr. Grundy. Засвоюючи діслово to have, використовую мотив пісні В траве сидел кузнечик. I have, I have a tigerI have, I have a tigerA tiger and a frog.Have you a tiger?Have you a tiger?Yes, I have a tiger. Гра Чую – не чую. Мета : формування навиків фонематичного слуху. Хід гри : учні діляться на команди. Вчитель по черзі називає слова. Якщо він говорить слово, в якому є довгий голосний, учні піднімають вгору ліву руку. Якщо в сказаному слові є приголосні звуки, всі учні піднімають обидві руки. Вчитель записує помилки граючих на дошці. Перемагає команда, яка зробила мінімальну кількість помилок. Гра Довгі та короткі голосні. Мета: формування навиків фонематичного слуху. Хід гри: вчитель називає слова. Учні піднімають руку, якщо звук вимовляється протяжно. Якщо голосний вимовляється коротко, руку піднімати не можна. Перемагає команда, яка робить мінімальну кількість помилок. Гра Яке слово лунає? Мета : формування навичок встановлення адекватних звукобуквенних співвідношень. Хід гри: учням пропонується набір із 10–20 слів. Вчитель починає читати з визначеною швидкістю слова у довільній послідовності. Учні повинні зробити наступне: Варіант 1. Знайти в списку слова, вимовлені вчителем і поставити поряд з кожним з них порядковий номер по мірі їх вимовляння вчителем. Варіант 2. Відмітити в списку тільки ті слова, які були сказані вчителем. Варіант 3. Записати на слух слова, яких нема в списку, і намагатися знайти їх в словнику, і, якщо вони не відомі учням, виписати їх значення, встановити, чи були допущенні орфографічні помилки при їх написанні. Перемагає той, хто найбільш якісно виконає завдання. Гра Хто швидше? Мета : формування та удосконалення навичок встановлення звукобуквених співвідношень та значень слів на слух. Хід гри: учням роздаються картки, на яких в першій колонці написані слова англійською мовою, в другій – їх транскрипція, а в третій – переклад слів на українську мову. Слова на англійській мові пронумеровані по порядку написання. Кожен учень повинен, як тільки вчитель говорить те чи інше слово, поставити його номер з відповідною транскрипцією та перекладом на українську мову (або з’єднати усі три відношення безперервною лінією). Переможе той, хто швидше та якісніше встановить звязок між англійським словом, транскрипцією та перекладом. Гра Хто правильніше прочитає? Мета : формування навички вимови зв’язного вислову чи тексту. Хід гри: на дошці записується невеликий віршик або уривок з нього. Вчитель читає та пояснює значення слів, речень, звертає увагу на складність вимови окремих звуків. Текст декілька разів читається учнями. Після цього дається 5–7 хвилин для вивчення його напам’ять. Від кожної команди відбирається два-три учні. Текст на дошці закривається і учні повинні розказати його напам’ять. За безпомилкове читання начисляються бали; за кожну помилку знімається один бал. Перемагає команда, яка набирає найбільше балів. Ще одним різновидом ігор, які використовую в роботі з учнями, є лексичні ігри. Це один із найулюбленіших видів ігор моїх вихованців. Наведу приклади деяких із них. Гра Цифри. Мета : повторення кількісних числівників. Хід гри: утворюються дві команди. Справа та зліва на дошці записуються однакова кількість цифр в перемішку. Вчитель називає цифри одну за одною. Представники команд повинні швидко знайти названу цифру на своїй половині дошки. Перемагає команда, яка швидше виконає завдання. Гра Числівники. Мета : закріплення кількісних та порядкових числівників. Хід гри: утворюється дві команди. Вчитель називає порядкові або кількісні числівники. Перша команда повинна назвати попереднє число, друга – наступне (розуміється порядковий або кількісний числівник). За кожну помилку команда отримує штрафний бал. Перемагає команда, яка отримає найменшу кількість штрафних балів. Гра П’ять слів. Мета : закріплення лексики з теми або з матеріалу одного з пройдених уроків. Хід гри: поки учень з однієї команди рахує до п’яти, представник другої команди повинен назвати п’ять слів із запропонованої теми. Учасник, який не впорається з завданням, вибуває з гри. Гра Більше слів. Мета : активізація лексики з пройдених тем. Хід роботи: утворюється дві команди. Кожна команда повинна назвати якомога більше слів на задану їм літеру. Перемагає команда, яка називає більшу кількість слів. Гру можна проводити в письмовій формі. Представники команд записують слова на дошці. У цьому випадку при підбитті підсумків враховується не тільки кількість слів, а також правильність написання слів. Гра Озвуч малюнок. Мета : активізація лексики з вивченої теми, розвиток навиків діалогічного мовлення. Хід гри: учні утворюють пару. Кожній парі видаються малюнки, до яких додаються картки з відповідними репліками. З їх допомогою необхідно озвучити малюнки. Перемагає пара, яка першою підготує діалог і правильно його озвучить. Важливого значення у процесі вивчення англійської мови приділяю граматичним іграм. Ось деякі з них. Гра в м’яч.Мета : автоматизація вживання форм дієслова в усному мовленні. Хід гри: представник першої команди придумує речення з вивченим дієсловом. Він кидає м’яч партнеру з другої команди та говорить речення, пропускаючи дієслово. Гравець, який спіймав м’яч, повторює речення, вставляючи правильну форму дієслова, кидає м’яч партнеру з першої команди і називає своє речення, не називаючи дієслова і т.д. За кожну помилку нараховується штрафний бал. Перемагає команда, яка набере найменшу кількість штрафних балів. Гра Кубики. Мета : автоматизація вживання конструкції в усному мовленні Хід гри: для гри виготовляються кубики, на гранях яких наклеєні малюнки з зображенням предметів або тварин. Учні діляться на дві команди. Учасники по черзі виходять до столу, підкидають кубик і називають речення з відпрацьованою конструкцією, відповідні сюжету малюнку на одній з граней кубика. За кожне правильно придумане речення команда отримує один бал. Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість балів. Гра Подарунки. Мета : закріплення лексики з теми, автоматизація використання вивчених дієслів в майбутньому часі в усному мовлені. Хід гри: утворюється дві команди. На дошці записується два ряди слів: 1) найменування подарунка, 2) список дієслів. Гравці повинні сказати, використовуючи дієслова зі списку, що вони будуть робити з подарунками, які отримані на День народження. Кожен учасник гри придумує по одному реченню. Перемагає команда, яка швидше виконає завдання і складе речення без помилок. Практична значущість досвіду. Звичайно, в цьому описі досвіду неможливо описати весь різноманітний, безмежний світ ігор. Мої учні кожного року є учасниками інттерактивних змагань Грінвіч, Шкільні дні, Puzzle та шкільних олімпіад. В 2013-2014 навчальному році призерами гри Грінвіч стали учні 3-го та 4-го класів Громоздова О., Дячко І., Лебедь Д., Писаренко А., Грицун Р., Чесноков В., Демченко А., Науменко Д., Черкасова Є., Шмарін О., Хайло Є., Макєєва М., Паладі А., Ушаков Б., Семірукова Д., Резник В. В 2013-2014 навчальному році призерами гри Грінвіч стали учні 2-го, 3-го та 7-го класів Сергєєва К., Сущенко М., Гречихін А., Малікова Є., Малєєва В., Писаренко А., Панасюк Д. В цьому навчальному році учень 8-А класу Урокбаєв Темірбек став срібним призером районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови. Висновки Вчені вважають, що оволодіння формами усного іншомовного спілкування можливо тільки за допомогою ігор, причому успішність гри залежить від рівня і старанності її підготовки, правильності організації, регулярності застосування даного прийому навчання і, звичайно, від майстерності вчителя і його відданості своїй справі. Прийом гри має безумовну дидактичну цінність, адже гра сприяє ефективному засвоєнню матеріалу і поліпшенню загального настрою в класі, а також налагоджує психологічний контакт, як у самому класі між учнями, так і між класом і учителем. Використання гри на уроках англійської мови у початковій школі сприяє мимовільному запам’ятовуванню мовного матеріалу й формуванню міцних навичок усного мовлення. Вона, з одного боку, сприяє активізації емоцій та емоційної пам’яті, з іншого - містить необхідні для навчання одиниці монологічного та діалогічного мовлення. Учні з великим задоволенням приймають участь у кожній грі, не помічаючи, як під час гри вони повторюють вивчені лексичні одиниці і закріплюють пройдений матеріал в усному і писемному мовлені. Кожна дитина хоче стати переможцем гри, тим самим стає володарем стійких комунікативних навичок. Гра може бути гарним матеріалом для введення, закріплення та подальшої активізації роботи учнів з навчальним матеріалом, але обов’язково повинна бути невід’ємною частиною методичної організації навчального процесу. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ Скляренко Н.К. Методика формування іншомовної граматичної компетенції в учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Н.К.Скляренко // Іноземні мови. - 2011, №1 - с. 15-25. Паршикова О.О. Комунікативно-ігровий метод навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект) / О.О.Паршикова. - Донецьк: видавництво “Вебер” (Донецька філія), 2009. – 296 с. Тарнопольський О.Б. Методика проведення рольових та ділових ігор у навчанні іноземних мов / О.Б.Тарнопольський. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЄП, 2003 - 249 с.Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Ленвіт, 1999 Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. ­2-е изд. - М.: Просвещение, 1991. Рубенштейн С.Л. Задания и мотивы деятельности // Основы общей психологии,- М.: Педагогика, 1989 Зимняя И.А. Психологические аспекти обучения говорению на иностранном языке. - М. Просвещение, 1978 Шерстюк О.М. Сучасні підходи щодо викладання іноземних мов.. 2000. Верещагин Е. М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М.,-1976 Дегтярь И.Г. Теоретические основы обучения иностранному языку. Пятигорск, 1985 ФокинК. Л. Ролевые игры в процессе преподавания иностранного языка.\\ИЯШ.-N2.- 1990. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А English tгаdіtіопs.//Читаем сами/ Сост - М.:Просвещение, 1991 Родигіна І.В. Компетентністно-орієнтований підхід до навчання.Коротяев Б.И. Учение - процесс творческий:Кн. для учителя: Из опыта работы.-М., 1989.Англійський для дітей – М., Екслібрис – 1992 N 1-5, 1993 N 1-20Берн Э. Ігри, в які грають люди. Люди, які грають в ігри: Пер. з англ. Берн Э. Л., Леніздат – 1992Верещагіна И.Н., Прітикіна Т.А. Зошит з англійської мови для самостійної роботи – М., Освіта – 1992 Жуковська Р.І. Гра і її педагогічне значення – М., Педагогіка – 1975Ільчинова О. Англійська для маленьких дівчаток і хлопчиків – Казань – 1993Максаков А.Н., Тумакова Г.А. Вчитися, граючи: Ігри і вправи із звучним словом – М., Освіта –1979Швайко Г.С. Гра і ігрові вправи для розвитку мови – М., Освіта – 1988Екерcлі К.Е. Універсальний самовчитель англійської мови – Санкт-Петербург, Політехніка – 1991 (Книга 1)
 • Доклад по английскому языку
 • Творческий проект учащихся Земля смеется цветами в рамках темы Охрана окружающей среды и экология планеты
 • Программа по английскому языку «Краткий курс путешественника»Данная программа рассчитана для различных возрастных групп и предполагает обобщение и систематизирование основных грамматических и лексических правил английского языка, без чего невозможно иметь полное представление о языке. Особенностью данной программы является максимальное погружение в среду иностранного языка за минимальный срок. Использование видеоматериалов, тренировочных, трансформационных, проверочных упражнений разных форм в сочетании своевременным поощрением успешной деятельности и у...
 • Использование интернет-ресурсов в процессе обучения английскому языку в школе
 • Вопросы и ответы к игре
 • Friendship of people, 4-11 forms
 • План работы с одаренными детьми по английскому языку
 • Педагогический прект на темуФормирование приемов самостоятельной учебной деятельности как средство повышения эффективности обучения и способности к самообразованию
 • Использование проектной методики на уроке английского языка
 • Стихотворение В нашем классе
 • Требования к УМК по английскому языку с учетом ФГОС
 • Статья Развитие творческого мышления и творческих способностей учащихся на уроках английского языка
 • Рабочие листы на тему Новости. Средства массовой информации
 • Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
 • Работа со слабо успевающими детьми
 • Урок по теме «Образование сравнительной и превосходной степеней сравнения имен прилагательных»
 • Методическая разработка урока английского языка «Предлоги времени и движения»
 • Методическая разработка урока Готовим хорошо!
 • Открытое внеклассное мероприятие Масленица
 • «Обучение монологическому высказыванию с помощью наглядной опоры (на материале английского языка)»
 • ДокладВоспитание культуры поведения на уроках немецкого языка
 • Тестовая викторина Do you know Great Britain?
 • Возможности ИКТ на уроках английского языка
 • Тестовая викторина English test about Grammar Times
 • Эссе Я-Учитель для конкурса Учитель года Дона 2015
 • Работа над проектом Welcome to Sergiev Posad!
 • Программа факультативного курса Диалог культур с презентацией
86 87 88 89 91 93 94 95 96 97
© 2010-2022