Информатика

 • Контрольная работа на тему интернет реклама ( обновленное)Контрольная работа на тему интернет реклама ( обновленное)
 • Программирование. Для студентов 1 курса университетаДанное пособие представляет собой начальный курс программирования для студентов 1-го курса.Заметим, что между знанием языка и умением программировать разница примерно такая же, как между знанием слов и умением красиво и убедительно говорить.Однако как только за изложением даже простейших языковых конструкций следует предложение применить их на практике, у большинства новичков начинается ступор и непонимание, что же делать?Хотим предупредить, что данное состояние совершенно естественно, и не след...
 • 10 сынып тақырып бойынша тестілер жинағы Тест 10 сынып ( Қоғамдық - гуманитарлық бағыт) 1. Адам ең көп ақпаратты ненің көмегімен алады? А) сезу және көрудің В) иіску мен естудің С) есту мен көрудің Д) көру және дәмін татудың Е) дәмін татудың 2. Сендар электрондық хатта көрген фильмдерің туралы баяндадыңдар делік. Бұл ақпарттың қай түріне жатады? А) есту В) сезу С) көру Д) жазбаша Е... Графикалық ақпаратты (суреттерді, сызбаларды және т.б.)қағаздан дербес компьютерге енгізу құралы: А) мәтіндер В) принтер С) монитор Д) пернетақта Е) тінтуір 2. Төменде көрсетілгендердің қайсысы дербес компьютердің шығару құрылғысы? А) мәтіналғы В) пернетақта С) тінтуір Д) принтер Е) барлық жауап дұрыс 3. Дыбыстық ақпаратты шығару үшін не қажет? А) монитор В) колонкалар С) мәтіналғы Д) микрофон Е) процессор 4. Қайсысы компьютердің негізгі құрылғысына жатпайды? А) мәтіналғы В) тінтуір С) пернетақта ... Мамандар дербес компьютерлік техниканың құрылғыларын не деп атайды? А) DVD B) Hardware (қатты темір тауар) С) принтер Д) мәтіналғы Е) дербес компьютердің қосалқы құрылғылары 2. Мамандар дербес компьютерлік программалық қамтамасыз етуді не деп атайды? A) Software (жұмсақ тауар) B) Hardware (қатты темір тауар) С) қатты немесе жұмсақ тауарлар Д) жеңіл тауар Е) дербес компьютердің қосалқы құрылғылары 3. Ақпаратты тез дайындаудың бір тәсілі, ол- ... А) қағазға жазу В) дербес компьютерде мәтіндік редакторда теру С) сканерлеу Д) таспаға жазу Е) барлық ...
 • Программа по кружку Моя семьяПрограмма разработана для проведения кружка в дошкольной группе в нее входят дети от 5 до 6 лет. В программе указанна пояснительная записка, акктуальность, ожидаемые результаты, форма обучения. Цели и задачи этои программы следующии: Цель: формирование у детей дошкольного возраста социально-ценностног о отношения к семье как первоосновы принадлежности к народу, Отечеству, а также личностной системы семейных ценностей, воспитанных в духовных и культурных традициях российского народа. Задачи: 1....
 • Статья Технология модерации на уроках Информатики Обучение на современном этапе – это реализация в образовательной практике личностно – ориентированных систем, когда преподаватель становится не только источником знаний, но и организатором собственной познавательной деятельности учащихся, что требует поиска особых организационных форм для формирования ключевых компетенций. Концепция ФГОС определяет систему требований к современному уроку, выполнение которых определяет роль учителя как управленца, тьютора, а обучающихся – как активных ...
 • 5 сынып тест тарау бойынша Тест 5 сынып 1 Неге компьютердің үстіне кітап, дәптер және т.б. заттар қоюға болмайды? А) Өте ауыр В) ауа алмасуы (желдету) бұзылады С) Ұнамсыз Д) Экран жабылып қалады 2 Компьютермен жұмыс істегенде қандай ережелерді міндетті түрде сақтау керек? А) Біріктіру сымдарының ажыратқыштарын ұстау В) Компьютерді Power батырмсын басу арқылы өшіру С) Пернелерді ... Адам ең көп ақпаратты ненің көмегімен алады? А) сезу және көрудің В) иіскеу мен естудің С) есту мен көрудің Д) көру және дәмін тату арқылы Сендер электрондық хатта көрген фильмдерің тураллы баяндадыңдар де- лік. Бұл ақпараттың қай түріне жатады? А) есту В) сезу С) көру Д) жазбаша Осы информатика оқулығында келтірілген мәліметтер негізінен ақпараттың қай түріне жатады? А) Мәтіндік және графикалық В) Графикалық және естілетін С) Электроманиттік және көрінетін Д) Цифрлық және музыкалық Ақпаратты сақтау үшін адамдар нені қолданбайды? А) қағазды В) дискіні С) тасты Д) суды Ақпаратты сақтау үшін ерте замандағы адамдар нені пайдаланған? А) биді В) суреттерді С) қимылды Д) дыбысты Дыбыстық ақпаратты не арқылы жеткіземіз? А) кітап В) радио С) журнал Д) плакат Ақпаратты сақтау үдерісін көрсет А) Теледидар көру В) Дәптерге жазу С) Кітап оқу Д) Телефонмен сөйлесу Әдеттегі қойын дәптерді қолдану мақсаты: А) Ақпаратты өңдеу В) Ақпаратты сақтау С) Ақпаратты жеткізу Д) Ақпаратты сақтау, өңдеу және жеткізу Ақпаратты іздеуге не жатады? А) Электрондық поштамен ақпарат алу В) Компьютерлік желілер көмегімен ақпаратты алыс қашықтыққа жеткізу С) Кітап мазмұнымен жұмыс істеу Д) Мәтіндерді басқа тілге аудару Ақпаратты жеткізу мысалы бола алатын үдеріс: А) Кітапханадан кітап іздеу В) Телефон арқылы сөйлесу С) Музыка тыңдау Д) Табиғат құбылысын бақылау Ақпарат алу - ол: А) Үй жұмысын орындау В) Ағаш көшеттерін отырғызу С) Музыка тыңдау Д) Математикадан есеп шығару Адам үшін ұялы телефон - ол: А) Ақпарат көзі В) Ақпарат қабылдаушы С) Ақпаратты өңдеу құралы Д) Байланыс құралы Мәтінді қазақ тілінен орыс тіліне аудару қандай үдеріс? А) Ақпаратты тасымалдау В) Ақпаратты іздеу С) Ақпаратты өңдеу Д) Ақпаратты сақтау &nb
 • 6 сынып тарау бойынша тестілер жинағы 6 сынып Вирус – ол А) дискілерді тексеру құралы В) файлдарды көшіруге арналған прогррамма С) операциялық жүйедегі қателердің салдары Д) көбеюге қабілетті зақымдаушы программа Вирустың компьютерге өтуінің көзі бола алмайтын құрылғы? А) модем В) электрондық пошта С) қатты диск Д) ажырап алынатын тасығыштар Антивирус – ол... А) файлдарды сығуға арналған программа В) файлдарды көшіруге арналған программа С) компьютерлік вирустарды жоюға арналған программа Д) вирустарды құруға арналған программа Антивирус не істей алады? А) файлдарды сканерлей алмайды В) мұрағаттарды қарай алмайды С) файлдарды қайта қалпына келтіре алмайды Д) файлдарды сығыстыра алмайды Компьютердің вируспен зақымданудың алдын алудағы бұрыс кеңесті табыңдар А) бейтаныс адамдар жіберген хаттарды және хаттардың тіркемелерін ешқашан ашпау В) компьютерде әкімшілік(администратор) мәртебесінде емес, шектелген есепке алу жазбасында жұмыс істеу С) компьютердегі барлық бумаларға толық қол жеткізу құқын әрқашан ашып қою Д) вирусқа қарсы қорларды жүйелі түрде жаңартып отыру Файлды мұрағаттау деген не? А) файлдарды Қоржынға жою В) оларды жеке бумаға біріктіру С) оларды бір мезгілде сыға отырып, бір файлға қою Д) кеңседегі құжаттарды қоюға арналған арнайы орын Мұрағаттауды қашан орындау керек? А) дискіде орын жетпесе В) файлдар көп болса С) файлдар аз болса Д) ойын ойнағанда Мұрағаттық файлдың құрамына не кіруі мүмкін? А) тек бумалар В) файлдар да, бумалар да С) тек файлдар Д) файлдар да емес бумалар да емес Мұрағаттауды жүзеге асыратын программаны көрсетіңдер А) Windows B) Microsoft Word C) Paint D) Winrar Қайсысы алғашқы есептеу құрылғысы емес А) Шоттар В) Арифмометр С) Калькулятор Д) Соробан Программа бойынша жұмыс істеген бірінші құрылғы: А) Арифмометр В) Холлерит машинасы С) Шоттар Д) Беббидж машинасы Бірінші программалаушы кім? А) Чарльз Беббидж В) Герман Холлерит С) Ада Августа Лавлейс Д) Блез Паскаль ЭЕМ буыны терминін қалай түсінеміз? А) тек бір ғана ғылыми және техникалық принциптерге негізделіп жасалған ЭЕМ -нің барлық түрлері мен модульдері В) барлық есептеу машиналары С) ақпаратты өңдеуге, сақтауға және тасымалдауға арналған машиналар жиыны Д) процессордың Pentlum моделінің барлық түрлері Бірінші электрондық компьютер болған есептеуіш машина қалай аталады? А) АВС В) ДВК С) БЭСМ-2 Д) ENLAC Алғашқы ЭЕМ қай жылы пада болды? А) 1946 ж В) 1949 ж С) 1980 ж Д) 1956 ж Қазіргі кезде компьютердің неше буыны бар? А) 3 В) 4 С) 5 Д) анықталмаған Бірінші буын компьютерлерінің элементтік базасы- ол: А) транзистор В) интегралдық сызба С) Электрондық лампа Д) үлкен интегралдық сызба Екінші буын компьютерлерінің элементтік базасы: А) транзистор В) интегралдық сызба С) Электрондық лампа Д) үлкен интегралдық сызба Қай буынның компьютерлері дербес компьютерлер деп аталады? А) екінші В) үшінші С) төртінші Д) бесінші
 • Ашық сабақ Компьютерлік вирустардан қорғау (8 сынып) Тақырыбы: Компьютерлік вирустардан қорғау. Сабақтың мақсаты: Ақпаратты қорғау туралы түсінік беру. Антивирустық қорғауды пайдалануға үйрету. Міндеттер: Білімділік – Оқушыларды антивирустық программалармен таныстыру. Дамытушылық –Оқушылардың компьютерлік программалармен жұмыс жасау дағдылары мен қабілеттерін дамыту. Тәрбиелік – Тәрбиелі, білімді және ойлау қабілеті жан-жақты оқушыларды тәрбиелеу. Сабақ барысы 1)Ұйымдастыру кезеңі: а)оқушылар тізімі; ә)кабинет жағдайы; б)сабақ барыс... Антивирустық программалар типі Антивирустық программалардың негізгі міндеттері Белгілі антивирустық программаның аты Детектор программалар Полифагтар, доктор-программалар Тексерушілер Тест 1.Компьютерлік вирус,бұл - мынадай программа: А)компьютерді бұзатын; в) “көбеюге” қабілетті және басқа программаларды “зақымдайтын” с)қапшықтар мен файлдарды жоятын д)желілер бойымен таралатын 2. Ақпарат қорғау ұғымы төмендегілерді қамтиды: а)электрондық поштамен хат алысу құпиясын сақтауды в)компьютер жұмысының сенімділігін с)пернетақта жұмысының сенімділігін д)ақпаратты басқалардың оқуынан, өзгертуінен қорғауды е)монитор жұмысының сенім...
 • Практическая работа Кодирование символьной информациипрактическая работа Кодирование символьной информации содержит задачи по теме Кодирование и обработка символьной информации. К первой задаче дан ответ и показано решение (при желании можно убрать), вторая и третья задачи решаются учащимися самостоятельно. Третья задача состоит из трех пунктов, которые при желании могут быть разбиты и представлены самостоятельными заданиями. Учащиеся, при решении третьей задачи, должны показать не только знания по данной теме (Кодирование символьной информаци...
 • Конспект НОД по образовательной области «Безопасность» «Как избежать нападения агрессивной собаки?»Цель: Научить детей, как вести себя при встречи с агрессивными собаками. Программные задачи: Дать детям верные представления о правилах обращении с незнакомыми животными. Сформировать у них простейшие навыки гашения агрессивности собак. Учить умению дискутировать, спорить, анализировать суждения своих товарищей, отстаивать свою собственную точку зрения. Материал и оборудование: Фотографии - собак, слайды собак, мягкая игрушка – собака, раздаточный материал для самостоятельной работы. ...
 • 015 - 15. 03. 2015 Цена: 2950 руб. Автор (ы): Казанцева Татьяна Ми36 Сроки: 18.02.2015 - 15.03.2015 Цена: 1900 руб. Автор(ы): Иванова Светлана ВячеславовнаПедагог-психолог высшей категории Запись доступна только для учителей из России Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося при получении дополнительного образования как способ повышения качества образовательной деятельности Для кого: специалисты дополнительного образования Программа: Скачать программу Количество часов: 36 Сроки: 18.02.2015 - 15.03.2015 Цена: 1900 руб. Автор(ы): Борисова Елена ВладимировнаМетодист МБОУДОД Детско-юношеский центр Приобский г. Бийск Запись доступна только для учителей из России Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучения математике в старших классах в рамках реализации ФГОС Для кого: учителя математики Программа: Скачать программу Количество часов: 72 Сроки: 18.02.2015 - 15.03.2015 Цена: 2950 руб. Автор(ы): Иванюк Мария ЕвгеньевнаКандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и методики обучения Поволжской государственной социально-гуманитарной академии Запись доступна только для учителей из России Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в условиях ФГОС второго поколения Для кого: учителя математики Программа: Скачать программу Количество часов: 72 Сроки: 18.02.2015 - 15.03.2015 Цена: 2950 руб. Автор(ы): Казанцева Татьяна МихайловнаМетодист высшей категории, общий стаж работы в ИПК 12 лет, стаж в должности проректор по учебно-методической работе Горно-Алтайского республиканского института повышения квалификации работников образования 7 лет Запись доступна только для учителей из России Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося при получении дополнительного образования как способ повышения качества образовательной деятельности Для кого: специалисты дополнительного образования Программа: Скачать программу Количество часов: 36 Сроки: 18.02.2015 - 15.03.2015 Цена: 1900 руб. Автор(ы): Борисова Елена ВладимировнаМетодист МБОУДОД Детско-юношеский центр Приобский г. Бийск Запись доступна только для учителей из России Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучения математике в старших классах в рамках реализации ФГОС Для кого: учителя математики Программа: Скачать программу Количество часов: 72 Сроки: 18.02.2015 - 15.03.2015 Цена: 2950 руб. Автор(ы): Иванюк Мария ЕвгеньевнаКандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и методики обучения Поволжской государственной социально-гуманитарной академии Запись доступна только для учителей из России Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в условиях ФГОС второго поколения Для кого: учителя математики Программа: Скачать программу Количество часов: 72 Сроки: 18.02.2015 - 15.03.2015 Цена: 2950 руб. Автор(ы): Казанцева Татьяна МихайловнаМетодист высшей категории, общий стаж работы в ИПК 12 лет, стаж в должности проректор по учебно-методической работе Горно-Алтайского республиканского института повышения квалификации работников образования 7 лет Запись доступна только для учителей из России Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося при получении дополнительного образования как способ повышения качества образовательной деятельности Для кого: специалисты дополнительного образования Программа: Скачать программу Количество часов: 36 Сроки: 18.02.2015 - 15.03.2015 Цена: 1900 руб. Автор(ы): Борисова Елена ВладимировнаМетодист МБОУДОД Детско-юношеский центр Приобский г. Бийск Запись доступна только для учителей из России Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучения математике в старших классах в рамках реализации ФГОС Для кого: учителя математики Программа: Скачать программу Количество часов: 72 Сроки: 18.02.2015 - 15.03.2015 Цена: 2950 руб. Автор(ы): Иванюк Мария ЕвгеньевнаКандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и методики обучения Поволжской государственной социально-гуманитарной академии Запись доступна только для учителей из России Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в условиях ФГОС второго поколения Для кого: учителя математики Программа: Скачать программу Количество часов: 72 Сроки: 18.02.2015 - 15.03.2015 Цена: 2950 руб. Автор(ы): Казанцева Татьяна МихайловнаМетодист высшей категории, общий стаж работы в ИПК 12 лет, стаж в должности проректор по учебно-методической работе Горно-Алтайского республиканского института повышения квалификации работников образования 7 лет Запись доступна только для учителей из России
 • Прикладной курс по информатикеC++ тілінде программалау курсының негізгі мақсаты: · оқушылардың программалаумен байланысты мамандықтарға қызығушылығын қалыптастыру; · оқушылардың алгоритмдік мәдениетін қалыптастыру; · оқушылардың алгоритмдік ойлау қабілеттерін арттыру; · оқушылардың программа құрудағы сауаттылық дағдыларын қалыптастыру. C++ тілінде программалау курсының міндеттері: · оқушылардың программалау технологиясын меңгертуге көмектесу; · С++ программалау тілін па...
 • Расписание уроков на 2014-2015 учебный годРасписание на 2014-2015 учебный год 1.Понедельник 1. География 6 класс 2. Физика 7 класс 3. Математика 9 класс 4. Физика 10 класс 2.Вторник 1. Физика 8 класс 3. Математика 9 класс 4. Физика 11 класс 6. География 7 класс 3.Среда 1.Физика 9 класс 2. Математика 9 класс 3. Физика 10 класс 6. Природоведение 5 класс 4. Четверг 2. Математика 9 класс 4. География 6 класс 5. Физика 7 класс 6. Физика 10 к...
 • Статья Подготовка школьников к научно-исследовательской деятельности на уроках информатикиПодготовка школьников к научно-исследовательской деятельности на уроках информатики. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся - это составная часть обучения и воспитания школьников на современном этапе. Наш лицей ставит перед собой одну из задач по выявлению одаренных детей и реализации их творческих возможностей, предоставлению нашим ученикам возможности самореализоваться в области информатики и других наук, в том числе в научно-исследовательской деятельности. Включение науч...
 • Конспек тематического урока информатики (в рамках международной акции «всемирный час кода») Время ИТ-технологийВ 21 веке, в веке информационных технологий, человек проводит много времени за компьютером. Это и поиск информации, и онлайн-общение и т.д. В сети в настоящее время каждый встречался с опасным контентом. Специалисты по информационным технологияи создают системы защиты для конкретных предприятий, защищают локальные компьютерные сети от вирусных атак или взлома хакеров. В России есть крупнейшая организация- Лига безопасного интернета, созданная для борьбы с опасным ресурсом во всемирной сети,...
 • Информатика пәнінен презентация және сабақ жоспары тақырыбы Есептеуіш техниканың даму тарихыПавлодар облысы, Лебяжі ауданы, Қызылқоғам ауылы С.Сатыбалдин атындағы орта мектеп Информатика пәнінің мұғалімі Жакупбекова Инкар Муратовна Сабақтың тақырыбы: Есептеуіш техниканың даму тарихы Мақсаты: 1. Білімділік: Оқушыларға есептеуіш техниканың даму тарихы жайлы мағлұмат беру. 2. Тәрбиелік: Оқушыларға есептеуіш техниканың даму тарихы жайлы мағлұмат бере отырып, оларды жауапкершілікке, өз ойларын еркін жеткізе білуге, ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 3. Дамытушылық: Оқушыларға есептеуіш техниканың да...
 • Поурочные планы по информатикеСабақтың тақырыбы: Сандық, мәтіндік және графиктік ақпараттарды кодтау. Кодтан шығару. Сабақтың мақсаты: Ақпаратты қабылдауды, жеткізуді, өңдеуді және сақтаудың тәсілдерін үйрету. Кодтауды түсіндіру. Білімділік: Оқушылардың ақпаратты техникалық құралдар мен дербес компьютердің көмегімен беру, сақтау және ұсыну тәсілдерімен ...
 • Обеспечение безопасности детей при работе в ИнтернетСоветы по обеспечению безопасности детей при работе в Интернет. Сегодня все больше и больше компьютеров подключаются к работе в сети Интернет. При этом все большее распространение получает подключение по высокоскоростным каналам, как на работе, так и дома. Все большее количество детей получает возможность работать в Интернет. Но вместе с тем все острее встает проблема обеспечения безопасности наших детей в Интернет. Так как изначально Интернет развивался вне какого-либо контроля, то теперь он п...
 • Отчет по единому уроку-безопасностиСпециалисты утверждают, что Интернет вызывает привыкание, сравнимое с героиновой наркоманией, причем в отличие от других форм болезненных зависимостей, интернет – аддикции подвержены в первую очередь женщины и дети. Детская психика уязвимее взрослой, и любые формы зависимости возникают быстрее. Время, которое ребенок проводит в сети, должно быть жестко ограничено. Родители должны вовлекать ребенка в иные формы деятельности, где присутствует азарт, конкуренция, сплоченность (например, спорт, особ...
 • Методическая разработка для учителей и старшеклассников Учебник про. .. учебникМетодисеская разработка по созданию электронного учебника (сайта) с помощью визуального редактора TurboSite. Само название за себя говорит: этот учебник рассказывает о среде TurboSite с помощью самого визуального редактора.Программа небольшая, бесплатная, лёгкая в освоении, с относительно большими возможностями.Есть некоторые недочёты, например, не очень крупный шрифт основного текста, но этой проблеме тоже уделено внимание в самом ресурсе - даже не зная HTML, можно самостоятельно разобрать...
 • Серия тематических уроков: Час кодаВ период с 4 декабря -12 декабря 2014 года в МБОУ ОШИ №1 г.о. Самара в рамках Всероссийской акции Час кода была проведена серия тематических уроков. Целью данной акции является развитие алгоритмического и объективного стиля мышления, формирование мотивации к получению образования в IT – сфере посредством организации практической деятельности, получение первоначального опыта в сфере программирования. В данном отчете представлен план проведения урока. Тематический урок прошел в формате урока...
 • Презентація на темуІз досвіду роботи вчителя інформатики Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Герасимович Лариси ЙосипівниЩоб з користю учити інших, потрібно перш за все вчитися самому, учитися до глибокої старості “ Є.О. Патон Із досвіду роботи вчителя інформатики Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Герасимович Лариси Йосипівни Моя діяльність складається з:методичної роботи, самоосвітньої роботи, ведення та адміністрування шкільного сайту та декількох своїх сайтів, класного керівництва у 8-Б класі, роботи з обдарованими учнями, проведення інтегрованих уроків та позакласної роботи.Працюю вже б...
 • Внеклассная работа по Flash-технологяимКак педагог дополнительного образования я провожу занятия по образовательной программе Flash-технологии научно-технической направленности. Срок реализации программы: 2 года. Возраст обучающихся: с 11 – 14 лет. На первых уроках занятий мы изучаем интерфейс программы, знакомимся с инструментами и учимся рисовать. В дальнейшем мы переходим к изучению и созданию анимаций. Рассматриваем три различных механизма анимирования объектов. В разработке представлены некоторые задания с иллюстрациями, котор...
 • Паскаль тілінің REPEAT (қайталау) операторы Сабақтың мақсаты: Білімділік: Оқушыларды циклдің түрлерімен таныстырып, оператордың жазылу ережесін түсіндіріп, циклдік алгоритмді программалауды үйрету. REPEAT қайталау операторы көмегімен программа құру, командаларының жазылу ретін, өрнектелуін үйрету. Дамытушылық: Оқушылардың алған білімін практикада қолдана білуін, программа құруға, өз бетімен жұмыс істеуге дағдыландыру. Тәрбиелілік: Оқушыларды ұқыптылыққа, тиянақтылыққа, жүйелілікке тәрбиелеу. Сабақтың әдіс-тәсілі: Түсіндіру, сұрақ-жауап, есептер шығару Сабақта қолданылатын көрнекі құралдар: компьютер, интерактивті тақта, флипчарт, Power Point –та дайындалған презентация-слайдтар, электронды тест, Паскаль АВС Пән аралық байланыс: Математика, ағылшын тілі. Күтілетін нәтиже: Repeat операторының қызметі, синтаксистік диаграммасын білу, циклдік алгоритмді программалауға үйрету.
 • Информатика пәніне ЗРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС ЖҰМЫС №1 Компьютерді іске қосыңыз (егер ол әлі іске қосылмаған болса). Windows операциялық жүйесі компьютермен бірге автоматты түрде іске қосылады, экранда Жұмыс үстелі деп аталатын жүйелік объектті көресіз. Жұмыс үстелі деп отырғанымыз Windows объектілері мен Windows-ты басқару элементтері берілетін графикалық орта. Бастапқы жағдайда жұмыс үстелінде бірнеше пиктограмма-шартбелгілерді (менің компьютерім, менің құжаттарым, себет т.б) және басқарудың негізгі элементтерін (есептер тақтасы, Пуск батырмасы,... Ескерту: Тышқанның сол жақ батырмасы өте жиі қолданылады, оң жақ батырмасы қолданылатын жағдайда ол міндетті түрде айтылады, ортаншы батырмасы сирек қолданылады, оның кейбір тышқандарда тіптен болмауы да мүмкін.
 • По информатика на темуИнформатикадан пәнінен өткен сабақ. Сабақтың тақырыбы: Информатика. Ақпарат. Бұл сабақ жаңа әдіс тісілдер бойынша жасалып отыр. Кембридж әдіс тәсілдері бойынша жасалып отыр. Оқушыларға ақпараттарды көрсетіп, бағыт - бағдар беру. Өз бетімен қорытынды шығарып, ойларын ашық айту және ойлау қабілеттерін дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру, есте сақтау, тапқырлық қабілеттерін дамыту. Смайликтер бойынша 2 топқа бөлу /10 оқушы/ Бағалау критерийлері • Өз бетімен бі...
 • Информатика пәнінен Практикалық жұмыс Дыбыс жазу тақырыбының жоспарыСабақтың тақырыбы:Практикалық жұмыс Дыбыс жазу Сабақтың мақсаты:Дыбыс жазу программасының қызметін меңгере отырып, өз ойларын талдап, жинақтай және бағалай алу. Күтілетін нәтиже; · Дыбыс жазу программасында дыбыс жазуды, дыбыс реттегішті пайдалана алады · Бірлесіп жұмыс істей отырып, пікірлерін ортаға салады. · Бір-бірін тыңдай алады. · алған білімдері бойынша ойларын жинақтай алады; · жұптық, топтық жұмыс жасауда бірін-бірі бағалай алады Қолданылатын модуль...
 • „ Вставка графических объектов в текстовом про-цессоре Microsoft Word 2000“„ Вставка графических объектов в текстовом про-цессоре Microsoft Word 2000“
 • Конспект лекции Табличный процессорПрограмма MS Excel – одна из самых популярных программ, для работы с электронными таблицами, на сегодняшний день, работающая под управлением системы Windows. Существует довольно много областей применения табличных процессоров: инженерные расчеты, математическое моделирование процессов, статистическая обработка массивов данных, расчет использования денежных средств в финансовых операциях и т.д. Кроме того, с помощью электронных таблиц можно создать и использовать базы данных.
 • Конспект Как образуются понятияВ соответствии с целью урока учащимся дается только общее представление о приемах формирования понятий, поэтому теоретический материал, излагаемый на этом уроке минимизирован, и как можно шире закрепляется всевозможными примерами. Чтобы ответить на вопросы: Что это такое? Кто это такой?, нужно: сообщить о предмете или о существе все самое важное. Прежде всего – нужно рассказать, из чего предмет состоит и что с ним можно делать (что есть у существа и что оно может делать).
© 2010-2022