Информатика

 • Конспект на тему «Час кода в России» При изучении программирования в школе каждый учитель задается вопросами: Как в увлекательной и доступной форме пробудить интерес учащихся к изучению программирования – ключевого навыка XXI века? Как разрушить стереотипы и показать, что научиться программировать может каждый вне зависимости от пола, возраста и склада ума - гуманитарий или технарь? Как изменить позицию ребенка от простого потребителя информационных продуктов (социальные сети, компьютерные и мобильные игры) на позицию создател...
 • Проектирование учебной ситуации с использованием документ-камеры, подключенной к компьютеруДокумент-камера-цифровое устройство для демонстрации документов, 3D-объектов. Назначение документ-камеры:предназначена для передачи реальных изображений страниц учебников или школьных тетрадей, иллюстраций или нарисованных схем, трехмерных предметов, препаратов с микроскопа монитор, телевизор или экран с помощью компьютера. Достоинства документ-камеры:позволяет оживить процесс преподавания, сделать его более наглядным и убедительным, и более эффективным. Инструмент установления обратной связи ...
 • Баяндама Білім беруде жаңа технологияларды қолданудың тиімділігі Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; ... оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру - деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көрсетілген. Солардың бірі білім беруді ақпаратттандыру барысында дидактикалық және оқыту құралы болып компьютер саналады. Сондық...
 • Баяндама Оқушыларға сапалы білім берудегі озық педагогикалық технологиялардың тиімділігі21-ғасыр – ғылым ғасыры. Сондықтан жас ұрпаққа, жас буынға жаңаша білім беру жолында түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. Елбасымыздың “Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері” еңбегінде 2020 жылға қарай қалалық, сол секілді ауылдық жерлердегі барлық балалар мектеп жасына дейінгі тәрбие беру және оқытумен қамтылады деп көрсетті. Бүгінгі ғылым мен техниканың қарыштап даму заманында мектепте дәстүрлі оқыту технологиясының оқушылардың ғылым негіздерін мемлекеттік стан...
 • Баяндама Оқу үрдісінде кешенді бақылау жұмысын жүргізу және пайыздық бағалау жүйесін қолдануҚазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға (қазақ жанына) үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге болады. Бұл – Мағжан Жұмабаевтың сөзі. Күллі алаш қайраткерлерінің, ұлт зиялыларының – ойы. Ал, біз бүгін өзгемен серттесе аламыз ба, ұрпағымыз өзгеден оқ бойы озық тұра ала ма? Бәрі де мектебіміздің қыры мен сыры, ішкі-сыртқы әлеуетімен байланысты. Оқу-оқыту ісі – Отанның болаша...
 • Баяндама ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІҚашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару және өз бетімен білім алу. Мұғалімдердің алдын – ала дайындау және ұйымдастыру шаралары жүргізілмесе, программалық қамтамасыз етілмесе оқушылардың білімі жоғарламайды. Өйткені оқушының білімін, үлгерімін көтеруіміз үшін оқытушының біліктілігін көтеруіміз керек. Қашықтан оқыту бұл мұғалімнің біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім а...
 • Методическое пособие Мультимедийная презентация как дидактическое средствоДанное методическое пособие предназначено для правильного и эффективного использования программы Power Point на уроках. Во введении говорится о значении и разумном использовании презентаций на уроках. Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для развития процесса образования и воспитания В работе идет речь о преимуществах мультимедийных презентаций и особенностях подготовки их. С помощью мультимедийной презентации создаются возможности для повышения эффективности уч...
 • Практическая работа № 6. «Математические формулы» (Microsoft Word)Практическая работа № 6. Математические формулы Данная практическая работа разбита на 3 уровня сложности (А - легкий, В - средний, С - сложный). В ней учащиеся научаться создавать документы с математическими надписями, добавлять объек Формула и редактировать его, узнают приемы работы с математическими надписями Уровень А Задание 1. Напечатайте текст и вставьте формулы там где необходимо. Пример. Здесь НОК (4; 3)=12, поэтому обечасти уравнения умножаем на 12: Уровень B Задание 1. Напечатайт...
 • Практическая работа № 1. «Создание документа Paint. Сохранение, открытие документа. Палитра, инструмент заливка» (Paint)Практическая работа № 1. Создание документа Paint. Сохранение, открытие документа. Палитра, инструмент заливка Данная практическая работа разбита на 3 уровня сложности (А - легкий, В - средний, С - сложный). В ней учащиеся познакомятся с интерфейсом программы, научаться запускать и настраивать графический редактор Paint, создавать и сохранять рисунки, изучат палитру инструментов и возможности ее дополнительной настройки. Задание 1. Разукрасьте картинки. Задание 1. Используя инструмент Выдел...
 • Материал к уроку по теме ИнформацияИнформация является первичным и неопределяемым в рамках науки понятием. Таких понятий много в разных науках: “точка” в геометрии, “множество” в математике, “объект” в информатике. О неопределяемых понятиях принято говорить: под понятием “…” будем понимать “…”. Понятие “информация” для разных сфер человеческой деятельности имеет конкретное значение. Обработка информации заключается в том, что новая информация получается путем вычислений или логических рассуждений, произведенных над исходной инфор...
 • Урок по теме Понятие о компьютерных вирусахТема Компьютерные вирусы и антивирусные программы Цели: дидактичная: сформировать понятие компьютерного вируса; ознакомить учеников с видами и типами вирусов, путями заражения ПК вирусами и основными методиками борьбы с вирусами; научить пользоваться антивирусными программами для проверки и лечения ПК; развивающая: развивать практические навыки работы из ПК; логическое мышление, внимание, память; воспитательная: воспитывать современного человека, который владеет информационной ...
 • Календарно - тематическое планирование по информатикеКалендарно - тематическое планирование по дисциплине Информатика и ИКТ разработаное по ФГОС для студентов 1 курса СПО, рассчитанное на максимальное количество часов(117 часов). С подробным домашним заданием. Тема 1.1.Основные этапы развития информационного общества. Тема 1.2. Гуманитарная информационная деятельность человека. Тема 1.3. Правовые нормы, относящиеся к информации. Тема 2.1. Подходы к понятиям информация и измерение информации. Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реа...
 • Презентация информатика пәні бойынша Мұрағатты жасаудың кеңейтілген мүмкіндіктеріЕгер Сізге мұрағатты мұрағаттық файл көлемінен аз сыйымдылығы бар ауыстырылатынтасымалдаушыға, мысалы, 3,5 А дискіненемесеCD дискігеорналастыруқажетболса, мұрағаттық файл немесеқалтанытомдарғабөлудіқолдануғаболады. Мұрағаттық файл не қалтанытомдарғабөлуүшінмынаәрекеттердіорындаңыз: 1. Мұрағаттағыңызкелетінфайлдар бар қалтаныашыңыз. 2. Өзіңізтаңдағанфайлдардыашыңыз. 3. Файл мәзіріндегінемесемәтінмәндікмәзірдегіМұрағатқаүстеуәмірініңкөмегіменмұрағаттаушыбағдарламатерезесінашыңыз. 4. Томдарғабө...
 • Информатика пәні бойынша презентация Microsoft Word редакторы туралы мағлұматMicrosoft Word бағдарламасы – бұл мәтіндерді енгізуге, түзетуге, пішімдеуге және басып шығаруға мүмкіндік беретін мәтіндік процессор. Сонымен қатар, бұл бағдарлама құжатқа суреттерді, диаграммаларды, кестелерді кірістіруге, орфографиялық және грамматикалық қателерді түзетуге және басқа да көптеген амалдарды орындауға мүмкіндік береді. Бағдарламаны бірнеше тәсілмен іске қосуға болады: Бастау (Пуск) → Бағдарламалар (Все программы) → Microsoft Word Тақырып жолы Microsoft Word терезесінің жоғарғы б...
 • Открытый урок по информатике Классификация и общая характеристика программного обеспеченияТема: Классификация и общая характеристика программного обеспечения.Цель урока :Сформировать у учащихся понятие программное обеспечениеуказать на виды ПО и их назначение;сформировать понятие о назначении операционной системы, ее структуре: способе загрузки.Учащиеся должны знать: понятие программное обеспечение, принципы его деления на виды; назначение системного ПО, его состав; понятия операционная система, драй­веры и утилиты; назначение прикладного ПО (приложений), систем программи...
 • Программа кружка внеурочной деятельности РобототехникаПрограмма внеурочной деятельности Робототехника.Срок освоения - 1 год.Возраст учащихся 9 -10 лет. В качестве платформы для создания роботов используется конструктор Lego WeDo. Комплект заданий WeDo позволяет учащимся работать в качестве юных исследователей, инженеров, математиков и даже писателей, предоставляя им инструкции, инструментарий и задания для межпредметных проектов. Ребята собирают и программируют действующие модели, а затем используют их для выполнения задач, являющихся упражнен...
 • Тесты по информатике с ответами Тесты по информатике с ответами 1) За единицу измерения количества информации принят… 1. 1 бод 2. 1 бит 3. 1 байт 4. 1 Кбайт 2) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от… 1. размера экрана дисплея 2. частоты процессора 3. напряжения питания 4. быстроты нажатия на клавиши 3) Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 1. принтер 2. монитор 3. системный блок 4. модем 4) Файл – это … 1. еди... А В С 1 5 = А1*2 =А1+В1 1. 5 2. 10 3. 15 4. 20 12) Основным элементом базы данных является… 1. поле 2. форма 3. таблица 4. запись 13) Какую строку будет занимать запись Pentium после проведения сортировки по возрастанию в поле Опер. память? Компьютер Опер. память Винчестер 1 Pentium 16 2Гб 2 386DX 4 300Мб 3 486DX 8 800Мб 4 Pentium II 32 4Гб 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 14) Гипертекст – это… 1. очень большой текст 2. структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам 3. текст, набранный на компьютере 4. текст, в котором используется шрифт большого размера
 • Рабочая программа по информатике 8-9 клI.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа по информатике и ИКТ составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования по информатике и ИКТ 2004 г., примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009), методических рекомендаций к разработке календарно-тематического планирования по УМК Угриновича Н.Д. (Угри...
 • Занятие Мастерская Деда МорозаОткрытый урок.Мастерская деда Мороза. Знакомит воспитанников с традициями празднования Нового года. Направлен на развитие эстетических чувств, познавательных интересов. Прививает знания, навыки и практические умения при работе с доступным материалом. Развивает мелкую моторику пальцев, аккуратность, взаимовыручку, бережное отношение к чужому труду. Урок проводился в разновозростной группе коррекционного типа. Основной материал был взят с сайта Страна Мастеров. К сожалению не помню чей мастер-клас...
 • Мәтінді пішімдеу. Абзац. (5 сынып)Берілген параметрлер бойынша мәтінді пішімдеуді жалғастыру. Абзацты (азат жолды) пішімдеуді және мәтіндерді реттеуді, сызғышты пайдалануды, мәтінді тізім ретінде рәсімдеуді, табуляцияны пайдалануды меңгерту. Теорияны тәжірбиеде іске асыра білу. Компьютерде сауатты жұмыс жасау білуге тәрбиелеу. Қауіпсіздік ережесін ескеру. Берілген өлшемдер бойынша мәтінді пішімдеуді үйрету. Қаріпті, қаріп өлшемді, абзацты пішімдеу параметрлерін, стандартты өлшем және әріп гарнитурасын. Мәтін енгізу алдында, ерекшеленген бөлігі үшін, бүкіл мәтін үшін әріпті, өлшемін таңдауды; абзац, бірінші жолдың шегерімін түзетуде орнатуды, сызғыш, табуляцияны қолдануды, мәтінді тізім түрінде рәсімдеуді. Оқушылармен сәлемдесу және оларды түгендеу. Ынтымақтастық ақуал қалыптастыру. Оқушылардың назарларын аудару. Оқушыларды үш топқа бөлу, түрлі түсті қағаздағы аттар бойынша: Түзету, Шегіністер, Тізім. Оқушылардың үй тапсырмасын орындауда формативті бағалау. 1. Қандай амал басқа барлық таңдалған көрсеткішті бұзады? Жауабы: Адреспен. 2.Берілген үлгі бойынша мәтінде сөз іздеудегі ең маңызды үдерісі? Жауабы: Ақпаратты алу. 3.Ctrl+C пернелері тіркесі қандай қызмет атқараты? Жауабы: Ерекшеленген б...
 • Интернет как развивающее пространство: роль и место педагогаСегодня нет такого человека, который бы не слышал об Интернете. Эта компьютерная сеть, появившаяся в США в 1986 году, быстро завоевала огромную популярность во всем мире. Интернет дает неограниченные возможности, не выходя из дома, находить любую информацию, общаться с людьми в разных концах света, участвовать в жизни мирового информационного общества, приобретать различные товары и услуги. В последнее десятилетие и в системе образования Российской Федерации активно развивается направление инф...
 • Сайт по теме Информация вокруг насВ настоящее время еще ведутся дискуссии по поводу содержания предмета Информатика и ИКТ вообще и на различных этапах изучения в частности. Но есть ряд вопросов, необходимость включения которых в учебные планы бесспорна. Информация - важнейшее понятие всего курса информатики. Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны получать представление о сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой прир...
 • Конспект урока «Использование различных возможностей электронных таблиц для выполнения учебных заданий»Тема: Использование различных возможностей электронных таблиц для выполнения учебных заданий Группа I курс. Цель урока: создание условий для закрепления у студентов навыков по визуализации числовых данных в MS Excel, составлению алгоритма решения задачи, выполнению вычислений в табличном процессоре. Методическая цель: использование интерактивных средств обучения, формирование у студентов умений использовать знания о табличном процессоре при выполнении заданий по различным дисциплинам. Задач...
 • Экзаменационное задание по МДК 01. Выполнение штукатурных работЭкзаменационное задание по МДК 01. Выполнение штукатурных работ Выполнить проект улучшенного оштукатуривания кирпичных стен помещения цементным раствором 1:3. Задание 1. Вычислить площадь оштукатуренных стен; Длина помещения 6м, ширина 4 м, высота 3 м, Два окна размерами 2 м на 1.5 м; дверь размерами 2 м на 1 м Задание 2.Определить расход раствора для улучшенного оштукатуривания кирпичных стен, используя Сборник Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве п. 12) Зада...
 • Рефлексивный отчет «В чем сущность критериaльного оценивaния?» Коллектив нaшей школы рaботaет нaд методической темой Реaлизaция компетентностного подходa в условиях переходa нa 12-летнее обрaзовaние. И поэтому деятельность нaших учителей нaпрaвленa нa внедрение и реaлизaцию новых форм и методов обучения, нa изменение функции учителя и учaщихся. Aктивно внедряя новые формы обучения, педaгоги не aкцентируют внимaние нa оценивaнии знaний, руководствуются оценивaнием знaний трaдиционного подходa обучения. Изученный мной теоретический мaтери...
 • Реферат на тему Изучение раздела Основы языка гипертекстовой разметки документов в школьном курсе информатики Актуальность темы обусловлена - необходимостью полноценного изучения важнейших элементов раздела Основы языка гипертекстовой разметки документов в школе в связи с практической значимостью и важностью этого материала для учащихся. Основная цель данной работы - обобщить и систематизировать теоретический, методический материал, подготовить учебные материалы для изучения раздела Основы языка гипертекстовой разметки документов в школьном курсе информатики. Задачи исследования: изуч...
 • Влияние социальных сетей на подростков на примере МБОУ СОШ №23 Сегодня большая редкость увидеть молодежь, читающую газеты или внимательно просматривающую телевизионные выпуски новостей. Главный источник информации подрастающего поколения - Всемирная паутина. В Интернете молодые люди узнают самые горячие новости, веяния моды, знакомятся, учатся, развлекаются, общаются. В связи с этим актуальность научно-исследовательской работы несомненна. Представленная работа посвящена влиянию социальных сетей подростков – школьников. Работа носит исследовательский ...
 • Практическая работа. Абсолютная и относительная адресация Практическая работа. Абсолютная и относительная адресация. Цели работы: научиться использовать абсолютную адресацию при заполнении таблиц; закрепить навыки по заполнению и форматированию таблиц; научиться использовать ЭТ для автоматизации элементарных расчётов. Постановка задачи: требуется составить предложенную таблицу и произвести необходимые расчёты. Ход работы: 1. Вам предлагается создать Таблицу умножения по образцу. 2. Введите заголовок Таблица умножения в ячейки C... A B C D E F G H I J K 1 Таблица умножения. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 5 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 6 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 7 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 8 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 9 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 10 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 11 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 12 13 14 15 16
 • Сабақ дайындамасы: Малдың қарасан індетіҚарасан - негізінен ірі қараның жіті өтетін, бұлшық еттерінің ісініп, оны басып көргенде сықырлайтын қабынуы арқылы ерекшеленетін жұғымтал емес ауру. Ауруға негізінен 3 айдан 4 жас аралығындағы сиыр малы, сондай-ақ сирегірек қой, ешкі, бұлан мен бұғы бейім келеді.Аурудың қоздырушысы - CIostridium chauvoei - нағыз анаэроб, аздап иілген полиморфты таяқша, қозғалмалы, өлекседе және қоректік ортада спора түзеді. Споралар топырақта 35 жылға дейін сақталады және ауруды тарататын негізгі фактор болып т...
 • Разработка урока по информатике на тему Операции над окнами Цели урока: 1. Научиться запускать программу и корректно завершать работу с ней. 2. Ознакомиться с основными объектами окна программы. 3. Научиться сворачивать, разворачивать и закрывать окна, изменять размеры окна и его расположение на экране. Оборудование:компьютер, проектор, презентация Окно программы. Операции над окнами. План урока: 1. Организационный момент. Ознакомление с темой урока. 2. Постановка целей. 3. Повторение изученного материала. 4. Изучение но...
© 2010-2022