Информатика

 • Флипчарт по информатике на тему 1. Общие сведения. Массив – это упорядоченная совокупность значений одинакового типа, объединенная одним именем. Для того, чтобы иметь возможность работать с каждым элементом массива, необходимо задать координаты этого элементам в общей структуре массива. Если массив одномерный рис. 1, а, б, то для определения положения элемента достаточно задания номера ячейки. Выделенные ячейки имеют номера 3, 5, 7, а соответствующие элементы массива, если массив в целом обозначить буквой А, обозначаются с...
 • КОМПЛЕКС ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ по дисциплине «Информатика»Комплекс содержит краткие теоретические сведения, технологии выполнения практических работ, вопросы для написания отчета. Данный комплекс содержит 7 практических работ по следующим разделам: 1. Операционная система Windows 7. Работа с файловой системой. 2. Текстовый редактор Word 2007. 3. Графический редактор Paint. В результате выполнения практических работ учащийся должен получить представление о возможности соединения разнотипной информации в одном электронном документе ; знать способы хране...
 • МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПО ТЕМЕ: СОСТАВЛЕНИЕ АЛГОРИТМОВ НА ЯЗЫКЕ СХЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО БЛОК-СХЕМЕ В СКАЗКУ Данная методика помогает учителю в занимательной форме рассказать учащимся 5-6 классов, что такое алгоритм и каких типов алгоритмы существуют. Предусмотрена и работа учащихся с дополнительным материалом. Эта методика опирается на презентацию По блок-схеме в сказку. В презентации даются как определения основных понятий, так и самостоятельное построение блок - схем различных типов. По окончании изучения этой темы учащиеся должны уметь составлять блок-схемы для простых задач и определять по сод...
 • Информатика сабақтарында диалогті оқыту арқылы оқушылардың білім деңгейін көтеруИнформатика сабақтарында диалогті оқыту арқылы оқушылардың білім деңгейін көтеру Балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың білімге деген құштарлығын ояту ең маңызды мақсат.К. Д.Ушинский Бүгінгі таңда білім беруде өмірдің өзі жаңа идеялар мен әдістерді талап етеді. Әр мұғалім білім беруде көптеген қиындықтармен кездесіп отырады. Бірақ мұғалім атты мәртебелі мамандық иесі бұндай қиындықтардан шығудың жолын таба білу керек. Ол үнемі өз білімі мен біліктілігін жетілдіру бағытында жұмыстанады...
 • Агентомания (әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны) (5-класс)№51 гимназияТақырыбы: Агентомания (әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны)Дайындаған: Куздибаева Г. Ж.Ақтөбе, 2015 жылМақсаты: Қазіргі ХХІ ғасыр білім мен ғылымның ғасыры болады - деп Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев айтқандай, қоғамымыз, жастарымыз заман талабына сай жаңа ақпараттық технологиямен жұмыс жасауға бет бұрып келеді. Соның ішінде Интернет пен агенттің алатын орны жоғары көрсеткіште тұр. Бүгінгі мектеп алды даярлық тобымен жасөспірім оқушылар және үлкенді кіші адамдар интернет және агент арқ...
 • Информатика пәнінен логикалық есептер шығару әдістері авторлық бағдарламасы№51 гимназия5 - сыныбына арналған \2013-2014 оқу жылы\(мектеп компоненті)Авторы: Куздибаева Г.Ж.. ІІ санатты информатика пәнінің мұғаліміИнформатика пәнінен логикалық есептер шығару әдістері авторлық бағдарламасы Түсінік хатҚазіргі ақпараттар заманында ақпарат (информация) ағымын компьютерсіз қабылдау, өңдеу және қолдану мүмкін емес. Компьютер ақпаратты жеделдетіп өңдеудің негізгі құралы болып табылады. Инженерлік – техникалық, экономикалық есептерді шешу және логикалық есептерді компьютер а...
 • Тест Паскаль информатика пәніненТест тапсырмалары 1.Алгоритм дегеніміз- Алгоритм это- а) алға қойған мақсатқа сәйкес орындаушының нәтиже алу үшін атқарылатын әрекеттердің ретімен орындалуын анықтайтын нақты ережелер жиыны понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, направленных на достижение поставленных целей; б) кейбір командалар жинағындағы әрекеттердің орындалу тәртібін көрсететін бағдарланған граф ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некот...
 • «Исследование и разработка цифрового образовательного ресурса для учащихся в рамках системы электронного обучения e-Learning»Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии Казахстан – 2030. Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы образования к новой социально-экономической среде. Президентом Казахстана была также поставлена задача о вхождении Республики в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Совершенствование системы образования играет важную роль в достижении этой цели. Одной из важных задач в достижении поставленной цели является создан...
 • Информатика пәнінен модульдік оқыту технологиясы бойынша жасалған авторлық бағдарлама Информатика пәнінен модульдік оқыту технологиясы бойынша жасалған авторлық бағдарлама /7- сынып/ Дайындаған математика –информатика пәні мұғалімі Куздибаева Г.Ж. Алғы сөз Қазіргі уақытта білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл процесс білім парадигмасының өзгеруімен қатар жүреді. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін ,білігі мен дағдысын емес,оның тұлғасын,білім алу арқылы дамуын қойып отыр. Сабақтың тиімділігін арттырудың бірнеш... Модуль құрылымы Сағат реті Модульдің мазмұны Уақыты /мин/ Қолданылатын әдіс, көрнекіліктер Кіріспе бөлім 1-ші сабақ 1. Модульге кіру 2. Лекция . Қауіпсіздік техникасы ережелері 3. Электр тогымен зақымданғанда көрсетілетін көмек түрлері 4. Көзге жасалатын жаттыу түрлерімен таныстыру 5. Оқушылардың ережелермен танысқандығы туралы дәптерге қол қойғызу. 3 мин 15 мин 15 мин 8 мин 4 мин Таблицалар арқылы әңгілесу Кіріспе бөлім 2 ші сабақ 1.Мақсатты анықтау 2. Лекция. Ақпарат түрлері . Ақпаратты кодтау. Адам ақпартты қалай алады? 3. Практикалық тапсырмалар / А деңгейі / 4. Үйге тапсырма 1.1,1.2 тақырып 2 мин 25 мин 15 мин 3 мин Түсіндіру әдісі Тірек сызбалар, таблицалар 3 ші сабақ 1. Максатты анықтау 2. Лекция. Компьютер деген не? Программалық жабдықтамалар. Есептеуіш құрылғылар 3.Сигналды карточкалармен практикалық жұмыс 4. Үйге тапсырма 1.3 тақырып 3 мин 25 мин 15 мин 2 мин Түсіндіру әдісі Тірек сызбалар, таблицалар Сөйлесу бөлімі 4 ші сабақ 1. Мақсатты анықтау 2.Орнын дәл тап практикалық жұмыс 3. Хат жазысып көрейік ойыны 4.Үйге тапсырма : Ақпарат тақырыбына жұмбақ ойлау, оның жауабын кодтау. 3 мин 20 мин 20 мин 2 мин Оқулықпен, дәптермен жекелеген жұмыс 5-ші сабақ 1. Мақсатты анықтау. 2. Сөзжұмбақтар шешу 3. Қарлы кесек ойыны 4. Үйге тапсырма Ойларынан тақы- рыпқа байланысты сөзжұмбақтар құрастыру 3 мин 7 мин 33 мин 2 мин Оқулықпен, дәптермен топтық жұмыс Модуль №2 Компьютердің аппараттық құралдары 4 сағат Модуль құрылымы Сағат реті Модульдің мазмұны Уақыты /мин/ Қолданылатын әдіс, көрнекіліктер Кіріспе бөлім 1-ші сабақ 1. Модульге кіру 2. Лекция . Компьютер құрылысы. Жүйелік блок. Процессор. Монитор Пернетақта . Тышқан.Компакт дискілер. Сканер 3.Ол не? Бұл қайсы? Сұрақтар мен жаттығулар 4. Үйге тапсырма 2.1,2.2 тақырып 3 мин 30 мин 10 мин 2 мин Жеке құрылғыларды көрсету арқылы түсіндіру Әңгімелесу сабағы 2 ші сабақ 1 Мақсатты таныстыру 2. Пернетақтамен жекелей танысу . Практикалық сабағы 3 Пернетақтада қол жаттықтыру ойыны 4.Үйге тапсырма 52 беттегі сұрақтар мен тапсырмалар 3 мин 25 мин 15 мин 2 мин Пернетақта арқылы,таблица арқылы жалпы дәптермен жұмыс 3 ші сабақ 1 Мақсатты таныстыру 2. Дүкенші ойыны 3. Информатикалық диктант жазу және оны ауыстырып тексеру арқылы бірін-бірі бағалау. 4. Үйге тапсырма Не? Қайда? Қашан? Кестесін толтырып келу 3 мин 15 мин 25 мин 2 мин Дәптермен жалпы жұмыс Қорытынды бөлім 4 -ші сабақ Екі модуль бойынша тестік тапсырма 45 мин Жеке тпасырма Модуль №3 Windows xp операциялық жүйесі 7 сағат Модуль құрылымы Сағат реті Модульдің мазмұны Уақыты /мин/ Қолданылатын әдіс, көрнекіліктер Кіріспе бөлім 1-ші сабақ 1. Модульге кіру 2. Лекция. Windows объектілері. Windowsтің басқару элементтері . Тыш-қанмен жұмыс. Тапсырмалар тақтасы. 3. Өзің орында! Практикалық жұмыс 4.Үйге тапсырма 3.1 тақырып 3 мин 30 мин 10 мин 2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру 2 –ші сабақ 1. Мақсатты анықтау 2Лекция . Терезелер. Терезе элементтері Айналдыру жолағы.. Тере-зелер арасында ауысу. 3. Өзің орында ! практикалық жұмыстары 4. Үйге тапсырма . 3.2 тақырып 3 мин 30 мин 10 мин 2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру 3-ші сабақ 1. Мақсатты анықтау 2. Лекция . Программаларды іске қосу және құжаттарды ашу. Файлдар мен қапшықтар жаңа қапшық құру Өзің орында ! практикалық жұмыстары Үйге тапсырма 3.3 тапсырма 3 мин 30 мин 10 мин 2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру Практикалық бөлім 4-ші сабақ 1. Мақсатты анықтау 2. Практикалық жұмыс Мауспен жұмыс Терезе элементтері сөзжұмбағын шешу Сөйлемдерді аяқтау тапсырмасы Бұл қандай таңбаша? тапсырмасы Сөйлемдерді толықтыр тапсырмасы 3. Үйге ттапсырма Әр оқушы 3 тестік тапсырма ойлап келу. 3 мин 7 мин 5 мин 10 мин 10 мин 8 мин 2 мин Дәптермен жұмыс Лекция сабақ 5 ші сабақ 1. Мақсатты анықтау 2. Лекция .Объектілермен жұмыс .Қапшықтарды, файлдар мен таңба-шаларды жылжыту және көшіру..Көшіру, қию, кірістіру әмірлері. Қапшықтар мен файлдарға ат беру. Қапшықтар мен файлдарды жою. Себет түсінігі. Себетті тазалау. 3. Өзің орын ! практикалық сабақ 4. Үйге тапсырма 3.5 тақырып 3 мин 30 мин 10 мин 2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру Практика- лық бөлім 6 - шы сабақ 1. Мақсатты анықтау 2. Практикалық жұмыс. Өз атыңда қапшық, файл аш, жұмыстан көшіру, қию, кірістіру Дискеттерді пішімдеу Объектіні дискетке көшіру Объектілерді жой, себетті тазала Үйге тапсырма. 3 бөлімді қайталау 3 мин 25 мин 10мин 5 мин 2 мин Бекіту сабағы 7-ші сабақ Тестік жұмыс 45 мин Модуль № 4 Paintграфикалық редакторы . 5 сағат Модуль құрылымы Сағат реті Модульдің мазмұны Уақыты /мин/ Қолданылатын әдіс, көрнекіліктер Кіріспе бөлім 1-ші сабақ 1. Модульге кіру 2. Лекция. Paint программасын іске қосу. Сурет салу құралдары. 3. Сурет салу құралдары арқылы қарапайым фигуралар салу 4. Үйге тпасырма . 4.1,4.2 тақырып 3 мин 15 мин 35 мин 2 мин Таблицалар , тірек сызбалар арқылы түсіндіру 2 –ші сабақ 1. Мақсатты анықтау 2. Лекция. Команданы орындатпау. Команданы қайталау. Суреттерді қалай сақтайды. Үзінділермен көр- сеті летін әрекеттер. 3. Эллипс,, дөңгелек арқылы фигуралар салу Құю арқылы бояу 4. Үйге тапсырма. 4.3,4.4 тапсырма 3 мин 20 мин 20 мин 2 мин Таблицалар , тірек сызбалар арқылы түсіндіру Практикалық сабақ 3-ші сабақ 1. Мақсатты анықтау 2.Практикалық сабақ Кірпі салу Поезд салу Сергіту сәті Ағаштың суреті Пирамида Сергіту сәті Сиқырлы дастархан Қарақшы суреттерін салу 3. Үйге тапсырма Қайталау 3 мин 40 мин 2 мин Компьютермен жұмыс 4 –ші сабақ 1. Мақсатты анықтау 2. Сурет салуды жақсы көретіндерге қосымша тапсырмалар Арасында сергіту сәті 45 мин Компьютермен жұмыс Бекіту сабағы 5-ші сабақ 1. 145 беттегі 4 тапсырма 2. Тестік тапсырма 45 мин Модуль № 5 WordPad мәтіндік редакторы 5 сағат Модуль құрылымы Сағат реті Модульдің мазмұны Уақыты /мин/ Қолданылатын әдіс, көрнекіліктер Кіріспе бөлім 1-ші сабақ 1. Модульге кіру 2. Лекция .WordPad мәтіндік редак торы. WordPad мәтіндік редакто- рының батырмалары. WordPad -та құжат құру. Құжатты ашу, сақтау Құжаттарды басу 3. Өзің орында! Практикалық жатығулар 4. Үйге тапсырма 5.1 тақырып 3 мин 30 мин 10 мин 2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру 2 ші сабақ 1 Мақсатты анықтау 2. Лекция . Мәтін үлгілерін жыл -жыту және көшіру. Күн мен уақыт- ты кірістіру. Мәтінді іздеу. Мәтінді ауыстыру. WordPad құжатына сурет- терді кірістіру .Программадан шығу. 3.Өзің орында! Практикалық жұмыс 4. Үйге тапсырма . 5.2 тақырып 3 мин 30 мин 10 мин 2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру 3-ші сабақ 1. Мақсатты анықтау 2. Практикалық тапсырмалар Аты мен міндеті Тапсырмаларды қазақша, орысша, ағылшынша жаз , компьютерге жауабын тер Өлең бойынша суреттерін салу, астарына аттарын жазу 3. Үйге тапсырма 3 мин 7 мин 15 мин 17 мин Дәптермен жұмыс 4- ші сабақ Топтық жарыс: Компьютерге кім жүйрік ? 45 мин Қорытынды сабақ 5- ші сабақ Тестік тапсырма 45 минут Модуль № 6 Блокнот пен калькулятор программалары . Компьютердің мультимедиялық мүкіндіктері 4 сағат Модуль құрылымы Сағат реті Модульдің мазмұны Уақыты /мин/ Қолданылатын әдіс, көрнекіліктер Кіріспе бөлім 1-ші сабақ 1. Модульге кіру 2. Лекция . Блокнот прогарммасы. Калькуляторды іске қосу Каль-кулятормен жұмыс Инженерлік калькулятормен жұмыс жасау 3. Өзің орында! Практикалық жұмыс 4.Үйге тапсырма 6.1,6.2 тапсырма 3 мин 30 мин 10 мин 2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру 2- ші сабақ 1 Мақсатты анықтау 2. Лекция Лазерлік ойнатқыш программасы. Дауыс қаттылығын реттеу. Әмбебап ойнатқыш про- грам масы. Фонограф програм -масы.. 3.Практикалық сабақ . Тақпақ жазу 4.Үйге тапсырма 7.1 тақырып 3 мин 30 мин 10 мин 2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру 3 - ші сабақ 1. Мақсатты анықтау 2.. Кестелер бойынша есептер шығару 3. Инженерлік калкулятормен есептер щығару 4.Үйге тапсырма 3 мин 10 мин 10 мип 4 ші сабақ Тестік қорытынды. Модуль №7 Компьютерлік желілер 2сағат Қорытынды 2 сағат Кіріспе бөлім 1- сабақ 1. Модульге кіру 2. Лекция . Желілік қор Электрондық пошта. Электрондық поштамен жұмыс. 3. Өзің орында! Практикалық жұмыс 4.Үйге тапсырма 8.1,8.2 тапсырма 3 мин 30 мин 10 мин 2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру 2- сабақ 1 Мақсатты анықтау 2. Практикалық сабақ . Не? Қайда? Қашан? атты брейн-ринг бағдарламасы Өткен ойынға талдау 4.Үйге тапсырма Курсты қайталау 3 мин 35 мин 5 мин 2 мин Таблицалар, құралдар арқылы түсіндіру Қорытын ды бөлім 3 - сабақ 1. Мақсатты анықтау 2. Жалпы қайталауға арналған жекелей тапсырмалар 3.Үйге тапсырма 3 мин 40 мин 2 мин 4 - сабақ 1. Мақсатты анықтау 2. Денсаулық және компьютер атты семинар сабақ 3 Қорытынды 3 мин 40 мин 2 мин Қолданылған әдебиеттер Информатика оқулығы -7- сынып А.А. Анеликова Тесты Информатикадан 30 сабақ 7-сыныпқа арналған әдістемелік құрал Информатика негіздері журналы
 • Сызықтық алгоритмді программалауға үйрету Сабақтың тақырыбы: Сызықтық алгоритмді программалау Мақсаты: Шартты операторлардың жазылу тәртібімен таныстыру, сызықтық алгоритмдерді программалаудыүйрету. Алғантеориялық білімдерін жүйелі түрде тәжірибе жүзінде көрсете білу дағдыларын қалыптастыру Күтілетін нәтижелер: - Сызықтық алгоритмді программалау жөнінде түсінік қалыптасады; - Енгізу және шығару операторларын пайдаланып есептер шығара біледі; Керекті жабдықтар: Интерактивті тақта, компьютер, таратпа материалдар, тест сұрақтары Әдісі: АКТ, Бастама-жауап- кейінгі әрекет, топтық және жұптық жұмыс, тест Сілтеме Оқулық, Информатика журналы, интернет материалдары
 • Информатика пәнінен сбақ жаспары 10 сынып Күні: Сынып: 10 Сабақтың тақырыбы: Әлемнің ақпаратттық бейнесі, ақпараттық жүйелер және ресурстар. Сабақтың мақсаты: - Жаңа тақырыпты түсіндіру, әлемнің ақпараттық бейнесіне, ақпараттық үдерістеріне, ақпарат жүйелері мен ресурстарына, білім беру ақпараттық ресурстарына түсінік беру. - Логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. - Пәнге деген қызығушылығын арттыру. Ақпараттық мәдениеттілікке тәрбиелеу. Сабақтың көрнекілігі: тұсаукесер. Сабақтың әдістері:түсіндіру, көрнекілік...
 • Информатика пәнінен баяндама Электронды оқулықтарды сабақта пайдалану тиімділігіҚазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесі саясатының басты мақсаттарының бірі жан жақты, жогары білімді, қабілетті жеке тұлғаны тәрбиелеу. Білім туралы заңда білім беру жүйесінің басты міндеті Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тәжірибе жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін жағдайлар жасау делінген
 • МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕДанный материал о модернизации системы электронного обучения в образовательной сфере.* обеспечение оn-line доступа учащихся ко всем мировым образовательным информационным ресурсам;* обеспечение нормативно-правовой базы, регулирующей обновление содержания образования, непрерывность и динамичность образовательных услуг;* повышение уровня качества образования через информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);* интеграция в мировое образовательное пространство при помощи ИКТ;* централизо...
 • Кроссворд по информатике «пятиминутка» С целью формирования познавательного интереса к предмету и дальнейшего совершенствования урока, мною проводятся своеобразные информационные пятиминутки. На пяти минутках предлагаются кроссворды собственной разработки. Отвечая на вопросы кроссвордов , учащиеся развивают память, закрепляют изученный ранние теоретический материал, развивают социальные навыки. Заполненные кроссворды могут оценивается как самостоятельная работа. Сложные кроссворды могут выдаваться в качестве домашнего за...
 • ТЕМА: Операционные системы семейства MS –Windows. РАЗДЕЛ: Программное обеспечение ЭВМТЕМА : Операционные системы семейства MS –Windows. РАЗДЕЛ : Программное обеспечение ЭВМ ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ : Образовательная: 1. Дать понятие графической операционной системы 2. Способствовать развитию умений и навыков учащихся при работе в среде Windows Развивающая:Способствовать овладению основными способами мысли- тельной деятельности учащихся; способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся. Воспитательная:способствовать формированию и развитию трудовых, нравственных, эстетических, экологических качеств личности. Профориентационная: способствовать формированию знаний и умений объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессиями программист и опера- тор ЭВМ; воспитывать уважение к работающему человеку.
 • ТЕМА: Программы – оболочки. РАЗДЕЛ: программное обеспечение ЭВМТЕМА : Программы – оболочки. РАЗДЕЛ : программное обеспечение ЭВМ ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ : Образовательная: 1. Дать понятие программы-оболочки 2. Научить различным приемам работы в программах-оболочках 3. Способствовать развитию умений и навыков учащихся при работе в программах-оболочках Развивающая:Способствовать овладению основными способами мысли- тельной деятельности учащихся; способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся. Воспитательная:способствовать формированию и развитию трудовых, нравственных, эстетических, экологических качеств личности. Профориентационная: способствовать формированию знаний и умений объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессиями программист и опера- тор ЭВМ; воспитывать уважение к работающему человеку. ТЕМА : Программы – оболочки. РАЗДЕЛ : программное обеспечение ЭВМ
 • ТЕМА: Системное программное обеспечение Операционная сис-тема (ОС) МS-DOS РАЗДЕЛ: Программное обеспечение ЭВМТЕМА : Системное программное обеспечение Операционная сис-тема (ОС) МS-DOS РАЗДЕЛ : Программное обеспечение ЭВМ Образовательная: 1. Дать понятие системного программного обеспечения 2.Дать понятие програмы MS DOS Развивающая:Способствовать овладению основными способами мысли- тельной деятельности учащихся; способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся. Воспитательная:способствовать формированию и развитию трудовых, нравственных, эстетических, экологических качеств личности. Профориентационная: способствовать формированию знаний и умений объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессиями программист и опера- тор ЭВМ; воспитывать уважение к работающему человеку.
 • ТЕМА: Устройства ввода информации РАЗДЕЛ: Аппаратное обеспечение ЭВМТЕМА : Устройства ввода информации РАЗДЕЛ : Аппаратное обеспечение ЭВМ ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ : Образовательная: 1. Рассказать об устройствах ввода информации 2. Дать классификацию устройств ввода информации 3. Способствовать формированию знаний и умений учащихся при работе с различными устройствами ввода информации 4. Дать понятие слепого метода печати на клавиатуре Развивающая:Способствовать овладению основными способами мысли- тельной деятельности учащихся; способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся. Воспитательная:способствовать формированию и развитию трудовых, нравственных, эстетических, экологических качеств личности. Профориентационная: способствовать формированию знаний и умений объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессиями программист и опера- тор ЭВМ; воспитывать уважение к работающему человеку.
 • Конспект урока по теме: Память ЭВМ Накопители информацииПамять ЭВМ Накопители информации Аппаратное обеспечение ЭВМ Образовательная: 1. Дать понятие памяти 2. Рассказать о накопителях информации 3. Способствовать формированию знаний и умений учащихся при работе с различным накопителями информации Развивающая:Способствовать овладению основными способами мысли- тельной деятельности учащихся; способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся. Воспитательная:способствовать формированию и развитию трудовых, нравственных, эстетических, экологических качеств личности. Профориентационная: способствовать формированию знаний и умений объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессиями программист и опера- тор ЭВМ; воспитывать уважение к работающему человеку. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ : Материально-техническая база: Кабинет информатики. Персональные компьютеры IBM. Дидактическое обеспечение: Рабочая тетрадь, опорные конспекты, справочники
 • ПРОЕКТ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ СТУДЕНТОВПостоянная потребность в информации, высокая познавательная мотивация, высокая социальная активность и недостаток времени студентов формируют из них основную массу пользователей Интернета. Частое обращение к услугам сети, лёгкость в пользовании её возможностями, простота и необременительность общения через Интернет, полнота и доступность хранящейся в нём информации, большой каталог развлечений и возможностей становятся основными причинами Интернет-зависимости студентов. Таким образом, можно у...
 • Презентация к уроку информатики Информационное обществоУказаны информационные революции (связанные с изобретением письменности, книгопечатания, прогрессом средств связи, изобретением микропроцесорной техники). Рассматривается происхождение термина информационное общество, даются критерии (о фазах продвижении к информационному обществу) А. П. Ершова. Перечислены особенности вхождения России в данное общество. Рассмотрены основные черты информационного общества (такие, как изменение характера труда, изменения в культурной жизни, укладе жизни людей)....
 • Конспект урока по теме: Структура ЭВМ. МикропроцессорыТЕМА : Структура ЭВМ. Микропроцессоры РАЗДЕЛ : Аппаратное обеспечение ЭВМ ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ : Образовательная: 1. Дать понятие микропроцессора 2. Рассказать о структуре ЭВМ Развивающая:Способствовать овладению основными способами мысли- тельной деятельности учащихся; способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся. Воспитательная:способствовать формированию и развитию трудовых, нравственных, эстетических, экологических качеств личности. Профориентационная: способствовать формированию знаний и умений объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессиями программист и опера- тор ЭВМ; воспитывать уважение к работающему человеку. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ : Материально-техническая база: Кабинет информатики. Персональные компьютеры IBM. Дидактическое обеспечение: Рабочая тетрадь, опорные конспекты, справочники МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ : словесные методы, практические методы, методы самостоятельной работы, проблемно-поисковые методы СЛОВАРНАЯ РАБОТА: микропроцессор ТИП ЗАНЯТИЯ: изучение нового материала и его закрепление ХОД ЗАНЯТИЯ 1. Организационный момент: Поприветствовать учащихся, прверить явку, заполнить жур- нал, проверить готовность учащихся к занятиям, довести до учащихся плана заня- тий. 2. Актуализация опорных знаний Опрос устный: 3. Изложение нового материала: Рассмотреть вопросы:
 • Информатика пәнінен сабақ жаспары 5 сынып Күні: Сабақтың тақырыбы: Компьютер сыныбындағы тәртiп ережелерi. Техника қауіпсіздігінің ережелері. Сабақтың мақсаты: Қауiпсiздiк ережесi және компьютер сыныбында өзiн-өзi ұстау ережесiн қайталау. 2. Электр тогымен зақымданғанда және адам денесiнiң бiр жерiн күйдiрiп алғанда көрсетiлетiн алғашқы дәрiгерлiк көмек жөнiнде түсiнiк беру. Әдiстемелiк нұсқау: Төмендегi тақырыптар бойынша оқушылармен әңгiме жүргiзiледi. Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі ІІ. Сабақтың мақсаты м...
 • Конспект урока Компьютерная графикаКОНСПЕКТ УРОКА ПО ИНФОРМАТИКЕ В 8 КЛАССЕ Тема урока: Компьютерная графика. Цель урока: Формирование представлений о компьютерной графики. Задачи урока: Образовательные:сформировать общее представление об истории развития компьютерной графики;рассмотреть области применения компьютерной графики;дать учащимся представление о видах графических изображений, программах для создания и редактирования изображений. Развивающие: развитие познавательных интересов учащихся. Воспитательные: воспитание информа...
 • Конспект урока Знакомство с языком ПаскальТема урока: Знакомство с языком Паскаль. Цель урока: Формирование представлений о языке Паскаль. Задачи урока: 1. Обучающие: ознакомление учащихся с историей возникновения языка, со структурой программ на Паскале, основными операторами, пунктуацией. 2. Развивающие: развитие познавательного интереса учащихся. 3. Воспитательные: воспитание внимательности, умения слушать учителя. Тип урока: изучение нового материала. Метод: - объяснительно-иллюстративный. Учебно-методическое и программное обеспече... Ход урока. Этап урока время этапа Деятельность учителя Деятельность учеников 1 Организационный момент (2 мин) Приветствует класс, сообщает тему и цель урока. 2 Актуализация знаний (3 мин) Коротко напоминает то, что было пройдено на прошлом уроке. Слушают учителя, отвечают на вопросы по теме прошлого урока. 3 Теоретическая часть (25 мин) Среди современных языков программирования одним из самых популярных является язык Паскаль. Этот язык разработан в 1971 году и назван в честь Блеза Паскаля – французского ученого, изобретателя механической вычислительной машины. Паскаль – это универсальный язык программирования, позволяющий решать самые разнообразные задачи обработки информации. Команду алгоритма, записанную на языке программирования, принято называть оператором. Программа на Паскале близка по своему виду к описанию алгоритма на... Слушают учителя, конспектируют в тетради необходимые фрагменты (под диктовку). Коротко конспектируют назначение и структуру каждого оператора в тетрадь. 4 Закрепление новых знаний (8 мин) Сейчас запишите в тетрадях на языке Паскаль следующие выражения: a) A+D:C; b) A2 + B3 – 14C; c) 25(a2 –b2). Выполняют задание самостоятельно, затем сверяют с тем, что один из учеников записал на доске. a) A+D/C; b) A*A+B*B*B-14*C; c) 25*(SQR(a)-SQR(b)) 5 Сообщение учащимся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению (2 мин) Сообщает домашнее задание Записывают домашнее задание в тетрадь. Задание 3, 4. 6 Подведение итогов урока (5мин) Кратко повторяют, что нового узнали на уроке. Отвечают на вопросы учителя по пройденной теме.
 • Конспект урока Программирование ветвлений на ПаскалеТема урока: Программирование ветвлений на Паскале. Цель урока: Формирование ЗУН составления алгоритмов ветвления на языке Паскаль. Задачи урока: 1. Обучающие: формирование ЗУН составления алгоритмов ветвления на АЯ, выполнения трассировки ветвящихся алгоритмов, составления блок-схем. 2. Развивающие: развитие алгоритмического мышления, познавательных интересов, навыков работы на компьютере. 3. Воспитательные: воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, аккуратности, дисциплиниров... Этап урока время этапа Деятельность учителя Деятельность учеников 1 Организационный момент (2 мин) Приветствует класс, сообщает тему и цель урока. Сели на места, приготовились к уроку. 2 Актуализация знаний (8 мин) Поочередно проверяет домашнее задание у всех учеников. (Программу на компьютере и блок-схему в тетради). Вызывает к доске двух учеников, у которых дома нет компьютера. Те ребята, у которых есть дома компьютер, показывают домашнее задание на компьютере. Запускают программу, ждут, когда проверит учитель. Ребята записывают на доске программы домашних задач. (Д/З) 3 Теоретическая часть (28 мин) Рассмотрим задачу, решение которой на компьютере получается с помощью ветвящихся алгоритмов. Задача: даны два числа, выбрать большее из них. Исходные данные (переменные А и В) будем задавать с клавиатуры. Значение большего из чисел должно быть присвоено переменной С. Например, если А=3, В=5, то должно появиться: С=5. Блок-схема алгоритма решения этой задачи изображена на рис.1. (слайд 1). Условие, по которому разветвляется алгоритм, является отношение неравенства A>B. Напоминаю, что такое от... Слушают учителя. Перерисовывают схему в тетрадь. Один ученик работает у доски, остальные в тетрадях. Таблица 1. Переписывают в тетради. Перерисовывают блок-схему в тетрадь и выполняют задание учителя. Таблица 2. Таблица 3. 4 Сообщение учащимся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению (5 мин) 1. Составить программу на языке Паскаль для задачи с неполным ветвлением. 2. По заданному алгоритму на АЯ составить блок-схему и программу на языке Паскаль. Для решения этой задачи нужно два раза применить уже известный вам алгоритм нахождения большего из двух значений. Домашнюю работу просит выполнить на отдельных листочках. Записывают домашнее задание в тетрадь. 5 Подведение итогов урока (2мин) Учитель выставляет оценки за урок ученикам успешно справившимся с самостоятельными заданиями и выходившим к доске.
 • Информатика пәні бойынша сабақ 5 сынып тақырыбы Графикалық редакторСабақтың тақырыбы: Paint графикалық редакторы Білімділік мақсаты: Графикалық редактормен жұмыс істеуді, сурет салуды, мәтін енгізу, түсін өзгерту,жолдарын үйрету. Оқушыларды сурет салудың негізгі әдістерімен таныстыру. Дамытушылық мақсаты: Оқушы өз еркімен ойланып сурет салуға дағдыландыру. Өзін - өзі бағалай білуге үйрету. Тәрбиелік мақсаты: Кез келген тапсырманы жауапкершілікпен орындай білуге, тиянақты әрі ұқыптылықпен уақытты үнемді пайдалануға тәрбиелеу. Сабақтың көрнекілі...
 • Конспект урока: Оформление документов: нумерованные, маркированные и многоуровневые спискиРазработка конспекта урока из раздела Текстовый редактор.Оформление документов: нумерованные, маркированные и многоуровневые списки.Цели:•раскрыть теоретические основы оформления документов содержащих различные списки; •повторение и закрепление навыков умения выполнять редактирование и форматирование документа.· развивать познавательный интерес, творческую активность учащихся;· овладеть умениями оформлять текстовый документ средствами текстового редактора Microsoft Word;· развивать навык...
 • Inkscape бағдарламасында сурет салу құралдары (7 сынып)Тақырыбы: Inkscape бағдарламасында сурет салу құралдары. Мақсаты: Оқушылардың құрал-саймандар жайлы білімдерін қалыптастыру. Құтілетін нәтиже: Inkscape бағдарламасынының сурет салу құралдарын біледі. Сабақ Кембридж бағдарламасы бойынша жоспарланған және Блум таксономиясы бойынша жасалынған, өте қызықты тапсырмалармен толықтырылған. Сабақтың алғашқы сатысында оқушыларды топқа бөлуден басталады. Үй тапсырмасын тесеруде Сәйкестенді және тексер топтық жұмыс ұйымдастырылған. Берілген файлда тест...
 • Информатика пәнінен ашық сабақ: КалькуляторАшық сабақ: Сабақтың тақырыбы: Калькулятор. Сабақтың мақсаты: 1. Ақпарат және ақпараттық технологияға байланысты оқушылардың алған білімдерін нығайту, тиянақтау бір жүйеге келтіріп, тексере отырып, қорытындылау; 2. Оқушылар өз ойларын тиянақты жете айта біліп, өздерін сабырлы, әрі тәртіпті ұстауды ескерту; 3. Оқушыларға компьютер туралы толық ой қалыптастыру, оқушылардың тапқырлық, ізденімпаздық қасиеттерін қалыптастыру, шығармашылыққа баулу, пәнге деген қызығушылы...
© 2010-2022