Информатика

 • Лабораторная работа по и нформатике: ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ В EXCELПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ В EXCEL 1. Используя элементы управления Переключатель и Рамка составить формулу для нахождения суммы всех, положительных или отрицательных значений из диапазона ячеек A10:D11, в зависимости от установки переключателей. Для выполнения задания необходимо: - Вывести панель инструментов ФОРМА. - Перенести элемент управления Переключательна лист Excel и установить желаемые размеры. Сверху от переключателя должно остаться свободное место. Оно понадоб...
 • Лабораторная работа по информатике в Microsoft Exsel: ФОРМУЛЫ, ИМЕНА, МАССИВЫ. ФОРМУЛЫ НАД МАССИВАМИФОРМУЛЫ, ИМЕНА, МАССИВЫ ФОРМУЛЫ НАД МАССИВАМИ Задание 1. Выполните вычисления по следующим формулам: A, B=, C= , считая заданными величины x, y, zсоответственно в ячейках A3, B3 и C3. Выполнение. Введем в ячейки A3, B3 и C3 конкретные значения переменных, например 1.2, 3, 1.5 и присвоим этим ячейкам соответственно имена X, Y, Z . Для присвоения имен ячейкам используйте команду Вставка /Имя /Присвоить. В ячейки A5, A6 и A7 введем поясняющий текст, а в ячейки B5, B6 и B7 соответствующие...
 • Микропроцессор. : Арифметикалық-логикалық құрылғы, басқару блогы, жад регистрлеріМикропроцессор. Бұл ДК-дің орталық блогы. Ол машинаның барлық блоктарының жұмысын басқаруға және ақпаратпен арифметикалық және логикалық операциялар орындауға арналған. Микропроцессор компьютердің миы болып есептеледі. Оның негізгі бөліктері: арифметикалық-логикалық құрылғы, басқару блогы, жад регистрлері. Арифметикалық-логикалық құрылғы-да сандық және символдық ақпараттармен арифметикалық және логикалық операциялар орындалады. Басқару блогы компьютердің барлық құрауыштарының жұмысын үйлестіре...
 • Word Pad мәтіндік редакторы. Word Pad программасын іске қосу. Мәтіндік редактор терезесі. Мәтінді енгізу және редакциялау Cабақты түрлендіріп қызықты өткізуге көмектесетін, оқушылардың шығармашылық белсенділігін артыратын ойын элементтерін пайдалану өте тиімді. Информатикасабағындағыойындарғаребустар, сөзжұмбаққұрастыру, анаграммаларменжұмысжасаужатады. Ойынэлементтері оқушылардыңлогикалықойлауқабілетінартырып, сөзбайлығынкеңейтіп, елестетужәнеқалыптантысойлауын, сөздердіжадындасақтауғаүйретеді. Осымақсаттағы 7 сыныптағы Word Pad мәтіндікредакторы. WordPad программасын іске қосу. Мәтіндік редактор терезесі. ...
 • Методическая разработка аудиторного занятия по МДК. 02. 02. Технология разработки и защита баз данных на тему Формирование печатных форм. Принципы создания отчетовМетодическая разработка аудиторного занятия по МДК.02.02.Технология разработки и защита баз данных на тему Формирование печатных форм. Принципы создания отчетов предназначена для обучающихся по специальности 230115 программирование в компьютерных системах. Основные цели: · формирование знаний и умений работы с печатными формами в Delphi; · изучение принципов построения отчетов с использованием компонентов Rave Report и компонентов QReports; · создание отчетов на основе данных ...
 • Алгоритм типтері Сызықтық алгоритм. Тармақталу алгоритмi. Циклдiк алгоритм Сабақтың мақсаты: Сызықтық алгоритм ұғымын енгiзу. Оқушыларды сызықтық алгоритмдердi құра бiлуге үйрету. оқушылардың алгоритмдiк ойлау қабiлетiн қалыптастыру. Әдiстемелiк нұсқау: Алгоритммен жұмыс жалғастырылады. Сызықтық алгоритм ұғымы енгiзiледi. Командалардың бiрiнiң соңынан бiрi тiзбектелiнетiн алгоритм сызықтық алгоритм деп аталады. Мысалы, досыңның немесе дос қызыңның туған күнiне бару үшiн мына әрекеттердi орындайсың: сыйлық дайындау, құттықтау хатын жазу, әдемi киiм кию. К...
 • Проект на тему Компьютерные игрыНа сегодняшний день существуют поражающие своей правдоподобностью игры с хорошим графическим и звуковым оформлением, почти полностью имитирующим жизнь. Имеется и постоянно возникает огромное количество фирм, которые предоставляют всё новые и новые игры крайне разнообразного характера. Разобраться в их классификации, а тем более в современной ценовой политике на игры, очень непросто. Это и побудило меня заняться разработкой данного проекта. Цели моего проекта: - изучить историю происхожд...
 • Алгоритмдік тіл, жалпы ережелері. Алогритм командалары, құрылымы 1. Алгоритмдік және программалық тілдер туралы ұғым қалыптастыру. Программалау мен компьютерде орындауға қатысты ұғымдар және терминдермен таныстыру; 2. Алгоритмнің жалпы түрін білу және есептің шарты бойынша алгоритмнің блок-схемасын құра білу, алг командалары мен түрлері туралы біліу, меншіктеу командасы ұғымын қалыптастыру; Алгоритм - баспалык плакаты. Таратпа материалдар, БС-карточкалар. Лекция, компьютерде машықтану сабағы. Ұйымдастыру. Оқушыларды түгелдеу, журнал толтыру, оқушылардың дәптерлерін, оқулықтарын қарап шығу. Сынып, тақта, парта тазалығын қарап шығу, қажет болса ескертулер жасау. Оқушылардың назарын сабаққа аудару. 3-сабақ лекция. 1. Алгоритмдік тіл. - деп алгоритмді бірыңғай белгілермен ережелерді сақтай отырып жазу жүйесін айтады. Алгоритмді жазуда қолданылатын сөздер қызметші сөздер деп, ал математикалық таңбалар, цифрлар, әріптер жиыны алгоритм алфавиті деп аталады. Алгоритмдегі идентификатор – айнымалының атауы. Идентификатор лат. әріптерімен, сандармен белгіленеді. Программалық тіл – алгоритмді компьютерге түсінікті мәтін түрінде жазуға араналған жасанды тіл. Мыс: Паскаль, Бейсик, СИ, Дельфи, ... алг алгоритм атауы арг типтері көрсетілген айнымалылар нәт типтері көрсетілген айнымалылар басы алгоритм командалары ... соңы Алгоритм тақырбы Берлігендер жазылады Есептің нәтижелерінің аттары жазылады Алгоритмнің өз кезегімен орындалатын, белгілі бір нәтиже беретін командалар тізбегін серия дейді. Бір команда бір жолға симаса келесі жолға жазыла береді, бір жолға бірнеше команда жазғанда арасын ; -таңбасымен бөліп көрсету керек. 3. Меншіктеу командасы. Жазылу түрі: айнымалы := өрнек Мысалы: y:=5 у айнымалысына 5 мәні меншіктелсін деп оқылады. Бастапқы мәндері X:=7; Y:=0 болсын. Мына командалар сериясының нәтижесінде қандай әрекет іске асады? R:=X; X:=Y; Y:=R; ЖАУАП: X=0 және Y=7 болады. Яғни, х пен у айнмалылары мәндерін алмастырды. №1 (методика 9 бет) алг есеп01; арг а1,в1,а, в: нақты; нәт у: нақты; басы а1:=а-в; в1:=а+в; у:=а1*в1; соңы Оқулықтан 21 бет №1, 2, 3 тапсырмалардың алгоритмін БС түрінде жазу 15-ши ойынының жеңу стратегиясын табу және оны алгоритмдік тілде жазу. Оқу: лекция бойынша, оқулықтан 16 беттен. 1,6-1,7 21 бет. Алгебра есептеріне БС жазып келу.. 4-сабақ Алгоритм құрылымы. 1. Үй жұмысының орындалуын тексеру, есепке алу Үй жұмысы орындалған, бірақ дұрыс емес - 1 ұпай, жартылай дұрыс - 2 толық дұрыс - 3 жоқ - 0 2. Қысқаша сұрақ-жауап. (1-2 ұп) · Алгоритмдік тіл дегеніміз не? · Программалық тіл, интерпретатор дегендер нені білдіреді?. · Транслятор, интерпретатор, ассе...
 • MS Access-те кесте құру жолдары Білімділік: MS Access бағдарламасында деректер базасы мен кестелер құрудың жолдары мен әдіс-тәсілдерін меңгеру; Дамытушылық: Жаңа мәліметтер арқылы білім қорын көбейту, ой-өрісін дамыту, білсем деген дағдыларын қалыптастыру, қызығушылығын арттыру. Тәрбиелік: Шапшаңдыққа, жұмысты жүйелі жасауға, жасаған іс-әрекетті нақты жеткізе білуге және компьютерді еркін меңгеруге баулу. Сабақ ...
 • Методическая разработка аудиторного занятия на тему Фильтрация записей в наборах данныхМетодическая разработка аудиторного занятия по МДК.02.02. Технология разработки и защита баз данных на тему Фильтрация записей в наборах данных проводится в форме урока-практикума. Цели: формирование навыков работы со средствами и методами Delphi, которые используются для фильтрации и поиска информации в базе данных; приведение примеров практического применения фильтрации данных; повторение и контроль знаний о транзакциях в базах данных. Данная разработка состоит из этапа актуализаци...
 • Поурочный план по дисциплине Основы объектно-ориентированного программированияДля достижения поставленных для урока целей и повышения усвоения полученных учащимися знаний на уроке, педагогу необходимо составлять поурочный план занятия. Такой документ не является обязательным для составления, однако помогает в анализе своей деятельности и лучшей подготовки к занятиям.Поурочный план разработан на основе утверждённого методическим объединением календарно-тематического планирования.
 • Методическая разработка по работе со сканером Методические указания предназначены для пользователей IBMPC, желающих освоить базовые возможности современных программ обработки информации. Методические указания содержат краткие теоретические сведения по основам работы со сканером. Сканирование — получение электронного образа бумажного документа — явля­ется неотъемлемой составляющей процесса перехода от бумажного документооборо­та и бумажных архивов к электронным системам документооборота и хранения информации, т, е. к созданию электро...
 • Методическая разработка аудиторного занятия по МДК. 02. 02. Технология разработки и защита баз данных на тему Создание и изменение триггеров. Примеры использования триггеровМетодическая разработка аудиторного зпнятия по МДК.02.02. Технология разработки и защита баз данных на тему Создание и изменение триггеров. Примеры использования триггеров предназначена для обучающихся специальности 230115 Программирование в компеьютерных системах. Содержит этапы актуализации знаний, изучения нового материала и закрепления изученного материала.Основные цели занятия:· сформировать знания о создании и изменении триггера;· привести примеры практического использования т...
 • Программалау тілдері арқылы модельдер жасау 9 сыныпТақырыбы: Программалау тілі арқылы модельдер жасау Мақсаты: · Программалау тілінде компьютерлік моделін құруға оқушылардың іс – әрекеттерін ұйымдастыру, әртүрлі өмірлік жағдаяттарда практикалық тұрғыдан қолдануға үйрету, пәнаралық байлансты орнату. · Бағдарламалау тілінде модель құру барысында практикалық дағдыларды дамыту. · Ішкі жан – дүниелерін байыту, патриоттық сезімді тәрбиелеу, зейінді болуға, жан – жақтылық тұрғысында ойлауға тәрбиелеу. Оқушылардың белсенділігін арттыру, жұмыс жасау мақсатында компьютерлік сауаттылыққа... Сабақтың көрнекілігі интербелсенді тақта, слайд, кеспе қағаз, бағалау,карточкалар, маркер, стикер, плакаттар, компьютерлер Сабақтың түрі, типі: аралас Сабақтың әдісі: Топтық жұмыс , СТО, АКТ – ны пайдалану, диалог, жас ерекешелік, бағалау. Кезең Мұғалім әрекеті Оқушы әрекеті Іс - әрекет Ресурстар Ұйым дасты ру Амандасу . Жаттығу. Дыбыстық жаттығуМақсаты: дыбыстық гимнастикамен таныстыру, рух пен дененің тынығуы.Дыбыстық жаттығуды бастамас бұрың жүргізуші ережесін түсіндіреді:Өзімізді бірқалыпты, жайлы сезінеміз, тік тұрамыз, арқамызды тік ұстаймыз. Алдымен мұрнымызбен терең дем аламыз, ал дем шығарғанда дыбысты қатты әрі қуатты етіп шығарамыз.Деміңізді мұрыныңызбен ішке тартып, демді сыртқа шығарар кезде қатты бар дауысыңызбен А дыбысын айтыңыз - ол бүкіл денеңіздің сауығуына көмегін тигізеді.Е... Оқушылар белсенді, көңілді қатыстады. Амандасу топқа бөлу. Топ ережесін еске түсіру Топқа бөлу қолданған Топқа бөлу Оқушыларды гүлдердің түрлерін таңдау арқылы 2 топқа бөлемін 1- топ: Бағдарламашылар 2 – топ: Модельдеушілер Бейнежазба көру - Жастар EXPO 2017 көрмесіне өз үлесін қосты. - 13 жасар оқушы EXPO 2017 көрмесіне жоба жасады. Толғаныс сәті Бұндай жоба біздің ойымызға келе ме ? Бұл модель, жобалардың барлығы компьютердің көмегімен іске аса ма ? Топтық жұмыс Фишбон немесе Балық қаңқасы әдісін қолдану Ақпаратты терең меңгереді, таңдайды, қорытады, бағалайды. Оқып түсінгендері Фишбон әдісі бойынша оқиғаның себептері мен дәлелдерін толтырады. . Мағынаны тану Практикалық тапсырма Жаңа сабақтың материалдарымен танысады, оқиды. Бір – біріне түсінідіреді. Өз ойларын болжамдай, саралай келе әр топ кластерлерін қорғады. Практикалық жұмыс кезінде оқушылар бір-бірлерімен бірлесе отырып жұмыс істейді. 1. Паскаль программасында тіктөртбұрыштың ішіне әртүрлі бағытта, әртүрлі түспен Kazakhstan , Astana сөздерін жазатын программа 2. Робот. Пішіндері де, түстері де әртүрлі төртбұрыштардан робот құрастыру. Тақырып бойынша кластер Тапсырма орындау фломастерлер, маркерлер, стикерлер. тақта, компьютер Pascal программасы 15 минут Таймер қосу Қорытындылау Электрондық тапсырма - электрондық оқулықтан тест орындау Үйге тапсырма Мектептегі компьютерлік сыныптың жергілікті желісінің компьютерлік моделін құру Оқушылар үй тапсырмасын күнделіктеріне жазып алады Бағалау Бағалау парағы арқылы бағалау № Аты-жөні Жаңа тақырып Практикалық сабақ Тест Барлығы 1 Асхат 2 Аңсаған 3 Мұхамедәли 4 Аяжан 5 Тоғжан 6 Ақжайна 7 Айым 8 Алтынбек 9 Бекзат 10 Әділбек Кері байланыс
 • Программа факультатива по легоконструированиюДанную программу по легоконструированию можно использовать в качестве факультатива или кружка по легоконструированию.Ни для кого не секрет, что практически все дети любят создавать что–то своими руками, а конструирование для них является одним из любимейших занятий. Многие знаменитые педагоги придавали огромное значение этому виду деятельности. В процессе конструирования у детей развивается память, внимание, моторика, аналитические и интеллектуальные способности. Актуальность легоконструирования...
 • Разработка открытого урока по информатике на тему Мультипликация во FlashРазработка урока по теме Мультипликация во Flash может быть использована для проведения открытого урока по информатике. Предназначена для закрепления теоретического материала по теме Покадровая анимация. Данный материал содержит разработку открытого урока и папку с различными тематическими рисунками, которые позволят в результате урока быстро создать flash-фильм.
 • Рабочая программа по ОООПНастоящая программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по предмету Основы объектно-ориентированного программирования.Рабочая учебная программа предусматривает изучение базовых понятий объектно-ориентированного программирования и приобретению практических навыков по созданию прикладных систем обработки данных. В качестве базового языка для реализации настоящей программы был выбран язык С++, который является одним из самы...
 • Разработка открытого урока по информатике на тему Мультипликация во FlashРазработка урока по теме Мультипликация во Flash может быть использована для проведения открытого урока по информатике. Предназначена для закрепления теоретического материала по теме Покадровая анимация. Данный материал содержит разработку открытого урока и папку с различными тематическими рисунками, которые позволят в результате урока быстро создать flash-фильм.
 • Оптимальные формы и методы преподавания информатикиДоклад на тему Оптимальные формы и методы преподавания информатики. В котором рассказывается о формах обучения информатики. Формы обучения можно подразделить на учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа, экзамен и др.), внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и дополнительным программам) и вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, репетиторство). Общие формы обучения делятся на фронтальные, коллективные, гр...
 • Статья Использование интерактивной доски на урокахДанная статья рассказывает об использовании на уроках интерактивных досок.Говорится об изменениях в преподавании, связанных с их использованием. Рассказывается как влияет интерактивная доска на темп обучения, вовлеченность учащихся в обучающий процесс. Интерактивная доска имеет преимущества как для преподавателей так и для учеников.Эта статья предназначена не только для учителей информатики, но и для учителей всех предметов.
 • Алгоритмы с ветвлением и повторением. ТестТест по теме Алгоритмы с ветвлениенм и повторением. Выполнен в программе PowerPoint 2007 с использованием конструктора тестов. Тест содержит 14 вопросов следующего типа: единственный выбор; множественный выбор; установление соответствия (для перемещения объектов необходимо: щелкнуть по объекту левой кнопкой мыши и не прижимая кнопку мыши, переместить объект в нужную позицию, для фиксации объекта еще раз щелкнуть левой кнопкой мыши); ввод ответа. Использована десятибалльная шкала оценки. После...
 • Календарно-тематическое планирование курса «Подготовка к сдаче экзамена в форме ОГЭ»Календарно-тематическое планирование курса Подготовка к сдаче экзамена в форме ОГЭ Преподаватель: Зайцева Н.А. № п/п Дата проведения Тема занятия Номера заданий 1. 05.09.2014 ОГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9 класса. Структура и содержание КИМов 2. 12.09.2014 Количественные параметры информационных объектов В1 3. 19.09.2014 Формализация и моделирование данных. Путь и цикл в графе В3
 • Графический редактор Paint. ТестТест для 6 класса по теме Графический редактор Paint. Выполнен в программе PowerPoint 2007 с использованием конструктора тестов. Тест содержит 10 вопросов следующего типа: единственный выбор; множественный выбор; Использована десятибалльная шкала оценки. Ограничения по времени на выполнение теста нет. После выполнения теста на экран выводится следующая информация: количество и процент правильных ответов; оценка; номера заданий, на которые были даны неверные ответы. Это позволяет быстро и эфф...
 • Статья Интеллектуальное развитие старших дошкольников средствами информационных технологийСтатья Интеллектуальное развитие старших дошкольников средствами информационных технологий. В статье рассматривается опыт использования современных информационных технологий в образовательном процессе в условиях инновационной деятельности дошкольной образовательной организации. Раскрыты преимущества использования информационных технологий в процессе повышения эффективности формирования элементарных математических представлений у старших дошкольников. Сделать образовательный процесс более нагля...
 • Мәтіндерді танып алу программасы. Сканерленген мәтіндерді редакциялау. Құжаттарды мәтіндік процессорға экспорттау. 10 сыныпСұрақтар беріледі. Топтағы оқушылар өздері жауап береді. Шыққан нәтижені мазмұнын әңгімелейді,тақырып бойынша өз көзқарасын білдіреді. Жаңа сабаққа байланысты тапсырмалар беру, қорғату. І Сурет құрастыру, шыққан натижені айту ІІ топтық тапсырма сұрақтарға жауап беру ІІІ жеке жұмыс АВВҮҮ Fine Reader программа ашу мәтіндерді пішімдеу Оқушылар сұраққа жауап беру үшін топта жұмыс істейді.Сурет негізгі ой бөліктерін мазмұндайды, өз көзқарасын білдіріп пікірталасқа түседі. І. Сур...
 • Әлемнің ақпарттық бейнесі, ақпараттық жүйелер және ресурстар 10 сыныпА) Әр оқушы өз бетінше тақырыпты оқып түсінеді, жұпта талдайды, топта талдайды, дұрыс немесе дұрыс емес екендігін айтады. Түйінді сөздерді (анықтамаларды) дәптерге жазу. Ә) Ақпарат деп қоршаған орта мен онда болып жатқан әртүлі құбылыстар туралы мәліметтер жинағы Ақпараттану (информатика)- электронды есептеу машина (ЭЕМ) арқылы ақпартты жинау, сақтау. Түрлендіру, жеткізу және пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін жаңа ғылыми пән. Ақпарт алу дегенеіміз- бізді қорша...
 • Статья Значение использования информационно-коммуникативных технологий в процессе развития дошкольников Статья Значение использования информационно-коммуникативных технологий в процессе развития дошкольников. В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы образования приобретает фундаментальное значение. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) прочно входят в воспитательно-образовательный процесс дошкольных учреждений. Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования обусловлен социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, требованиями современного общества, которое нуждается в том, чтобы его члены были готовы к труду в десятки раз более производительному и творческому. В современном мире использование ИКТ в дошкольном учреждении позволяет модернизировать учебно-воспитательный процесс, повышает эффективность, мотивацию детей на поисковую деятельность, дифференцирует обучение с учетом индивидуальных особенностей детей.
 • Методическая разработка практического занятия на тему Безопасная работа за компьютеромМетодическая разработка практического занятия на тему Безопасная работа за компьютером предназначенная для студентов 2-го курса. Изучение темы происходит посредством работы с сайтом. Студенты делятся на две группы, в зависимости от интересов. Им необходимо раскрыть два вопроса: влияние вредных факторов на здоровье человека и профилактику заболеваний, вызываемых вредными факторами. Результатом работы должна быть защита презентации на тему задания. На занятии применяются элементы облачных и веб-...
 • Проблемы формирования и воспитания творческих способностей специалистов в современной системе образованияАнализ проблем формирования и воспитания творческих способностей специалистов в современной системе образования Важной задачей любого учебного заведения является максимальное развитие творческих способностей учащихся, формирование у них творческого мышления. Во – первых это связано с тем, что творческое мышление способствует осознанному получению знаний и умению применять их в практической и в дальнейшей профессиональной деятельности. Во – вторых творческое мышление необходимо как для разрешения...
 • Проект Использование ИКТ в учебно-педагогическом процессе в сельской школеИспользование ИКТ на уроках физики в сельской школеСегодня мир с большой скоростью идет по пути научно-технического прогресса, и уже никого не удивишь наличием компьютера или ноутбука – самых мощных и эффективных из всех существовавших до сих пор технических средств, которыми располагает педагог.Объект исследования: использование ИКТ в учебно-педагогическом процессе в сельской школе.Предмет исследования: применение ИКТ технологий на уроках физики.Рассматривая предмет исследования, мы постараемся...
© 2010-2022