Барьеры между походкой и эксплуатации

MƏŞĞƏLƏ №                                                                      Standart: 1.3.1. Əsas hərəkətləri (qaməti düz saxlamaqla istiqaməti və tempi dəyişərək yerimək və qaçmaq; yerində, uzununa və müxtəlif istiqamətlərə hoppanmaq; müxtəlif əşyaların üstü, altı və arası ilə sürünmək; məhdudlaşmış sədd üzərində müvazinəti saxlamaqla yeriş və yürüş; gimnastika nərdivanına istiqaməti dəyişməklə dırmanmaq; topu yerə vuraraq irəliləmək; kürəciyi diyirlətmək; qum kisəciyini atmaq, topu atıb-tu... Sadə yeriş hərəkətləri yerinə yetirir. Sadə qaçış hərəkətləri yerinə yetirir. Maneələr arası ilə yeriş nümayiş etdirir. Maneələr arası ilə qaçış nümayiş etdirir. Hərəkətlərin icrası zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir. İnteqrasiya:  4.2.1; 4.3.2 İş forması: fərdi, kollektiv. İş üsulu:  təkrar, oyun. Resurs:fişka,fit Məşələnin gedişi   Motivasiya:    Uşaqlar bu heyvanları tanıyırsınızmı?                                         Bu heyvanları qaçsalar hansı heyavan qalib gələr? Hansı heyvan daha sürətlə qaçır? Tədqiqat sualı: Sürətli qaçmaq üçün nə etmək lazımdır?     Tədqiqatın aparılması:       Məlumat  mübadiləsi və müzakirəsi:  Uşaqlar fikir mübadiləsi aparır və uşaqlar bir-birinin hərəkətləri necə icra etd...
Раздел Физкультура
Класс -
Тип Конспекты
Автор
Дата
Формат docx
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

MƏŞĞƏLƏ


Standart: 1.3.1. Əsas hərəkətləri (qaməti düz saxlamaqla istiqaməti və tempi dəyişərək yerimək və qaçmaq; yerində, uzununa və müxtəlif istiqamətlərə hoppanmaq; müxtəlif əşyaların üstü, altı və arası ilə sürünmək; məhdudlaşmış sədd üzərində müvazinəti saxlamaqla yeriş və yürüş; gimnastika nərdivanına istiqaməti dəyişməklə dırmanmaq; topu yerə vuraraq irəliləmək; kürəciyi diyirlətmək; qum kisəciyini atmaq, topu atıb-tutmaq) yerinə yetirir.

Mövzu: Maneələr arası yeriş və qaçış.

Məqsəd:

  1. Sadə yeriş hərəkətləri yerinə yetirir.

  2. Sadə qaçış hərəkətləri yerinə yetirir.

  3. Maneələr arası ilə yeriş nümayiş etdirir.

  4. Maneələr arası ilə qaçış nümayiş etdirir.

  5. Hərəkətlərin icrası zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir.

İnteqrasiya: 4.2.1; 4.3.2

İş forması: fərdi, kollektiv.

İş üsulu: təkrar, oyun.

Resurs: fişka,fit

Məşələnin gedişi


Motivasiya:

Uşaqlar bu heyvanları tanıyırsınızmı?

Bu heyvanları qaçsalar hansı heyavan qalib gələr?

Hansı heyvan daha sürətlə qaçır?

Tədqiqat sualı: Sürətli qaçmaq üçün nə etmək lazımdır?

Tədqiqatın aparılması:

Məlumat mübadiləsi və müzakirəsi: Uşaqlar fikir mübadiləsi aparır və uşaqlar bir-birinin hərəkətləri necə icra etdiyinə münasibətlərini bildirirlər.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Yagış və günəş oyunu.

Oyun sahəsində sahəsi 4x4m. olan 2-3 sahə yaradılır. Uşaqlara bildirilirki bura bizim evimizdir. Mən yağış yağır deyəndə tez qaçırıq evə günəş çıxdı deyəndə isə yenədə əvvəlki kimi gəzirik.

Dəyərləndirmə:Əli hərəkətləri yerinə yetirir.Günel hərəkətlərin icrasında kiçik səhvlər edir və s


© 2010-2022