Физическая культура, физкультура

 • Дополнительная образовательная программа Туризм и спортивное ориентирование Дополнительная образовательная программа Туризм и спортивное ориентирование туристско-краеведческой направленности рассчитана на возрастную категорию обучающихся старшего школьного возраста (15-18 лет). Цель программы - формирование всесторонне развитой личности средствами туризма и спортивного ориентирования на местности, создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного творческого развития личности. Состав группы двенадцать человек. Занятия про...
 • Тақырыбы: Сочи-2014. Қысқы ойындар Т.Әубәкіров атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесі Дене шынықтыру пән бірлестігі СОЧИ-2014 қысқы олимпиядасына орай мектебімізде өтілетін сынып аралық ШАНАмен жарыс түрлері. ТАҚЫРЫБЫ: 1. Шанамен 200м-ге екі ойыншы бір-бірін сүйреу. ... № Өтілетін жарыс мазмұны Мөлшері Әдістемелік нұсқа Даярлық бөлімі Топтарды(команда) сапқа тұрғызу, спорт киімдерін тек-серу, әр топтың аты және дивизі болу керек. шананың техникалық қауіпсіздік ережелерімен таныстырып өту. Ойын шартымен таныстыру және толық түсіндіру. Жарыс басталмай тұрып ән-ұранмен бастау. 17-19 минут аралығы 3-4 реттен қайталату Алдыға қойған мақсатқа жету. Негізгі бөлімі - ойын ережелерімен таныстыру. 1.Шанамен 200м-ге екі ойыншы бір-бірін сүйреу. Ойын ережесі: Ойынға екі ойыншы қатысады. Шанаға бір ойыншыны отырғызып 200м-ге сүйреп алып келіп , екінші ойыншымен ауысады. Ең бірінші келген топ жеңеді. 2. Шанамен жүгіріп келіп ұзындыққа сырғанау. Ойын ережесі: Бұл ойынға бір ойыншы қатысады. Ойын мақсаты: 15-20 метр аралықта жүгіріп келіп, белгіленген сызыққа келгенде- шанаға жатып сырғанау керек. Қай ойыншы ұзаққа сырғанаса –сол топ жеңеді. Ойын ұлдар және қыздар болып екі рет ... 15-20 минут аралығы 8-10 минут аралығы . 8-10 минут аралығы 15-20 минут аралығы 10-12 минут аралығы барлығын 55-миутта бітіру. Дене шынықтыру сабағында оқушылар спорт киімін толық киілгенін қадағалау, киімдерін ұмытып кеткен қоушыларға ескертулер беру. Ойын шартын бұзбауын қадағалау. Ойын ережесін сақтау. Әдістерді толық істету. Дене шынықтыру сабағына қызығушылығын арттыру. Техника қауіпсіздік ережесін сақтатау. Ара - қашықтық ұстату. Тепе - теңдік сақтату. Бір-бірін итермеуін қадағалау. Шанадан құламауын қадағалау және ескерттіп, қай-талап айтып кету! Қортынды бөлімі Сапқа тұрғызу, Дем басу жаттығуларын жасату! Ойынға қатысқан оқушыларды қабілетіне және берілген тапсырманы орындағанына байланысты ойыншыларға баға беру. Жеңіске теткен топты н/е команданы үлкен қоңырауда МАҚТАУ қағазданырын беру н/е марапаттау! 2-3 реттен қайталау 3-5 минут аралығы Үйге тапсырма беру: Шана жатта- ғулары. Жіберген қателерін айту, кемшіліктерін ескерту.
 • Методическая разработка школьная Зарница Мальчишки и девчонки познают через Зарницу основы армейских наук, радость заботы о ветеранах войны и труда, приобщаются к спорту. Игра прочно вошла в жизнь нашей школы, способствует организационному укреплению коллектива, развитию активности школьников. Основная задача Зарницы - создание крепкого, целеустремленного коллектива. В отряде каждый имеет свое дело, каждый владеет специальностью, все дружны - иначе нет победы. Интерес ребят к Зарнице подтверждается их инициативо...
 • Тақырыбы: Дөңгелек шеңберді белде айналдыру. Толағай ойыны Т.Әубәкіров атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесі Дене шынықтыру пәнбірлестігінің апталығы ТАҚЫРЫБЫ: Дөңгелек шеңберді белде айландыру толағай ойыны. Өтілетін сынып :5-А 5-ә 6-а 6-ә ... № Сабақ мазмұны Мөлшері Әдістемелік нұсқа Даярлық бөлімі Топтарды(команда) сапқа тұрғызу, спорт киімдерін тек-серу, әр топтың аты және дивизі болу керек. Ойынның техникалық қауіпсіздік ережелерімен таныстырып өту. Ойын шартымен таныстыру және толық түсіндіру. 5-10 минут аралығы 2-3 реттен қайталатып істету. Алдыға қойған мақсатқа жету Оқушылар спорт киімін толық киілгенін қадағалау, киімдерін ұмытып кеткен қоушыларға ескертулер беру. Негізгі бөлімі 1)Дөңгелек шеңберде бір орында белде айландыру эстафеталық ойын. Ойыншы бір орында тұрып 50- рет дөңгелек шеңберді белінде айландырып келесі ойыншыға беру керек. Бұл ойынға 8 ойыншы қатысады. 2 ) 4-5 тал дөңгелек шеңбер жерге 1-метр ара-қашыққа қойылады. Ойын шарты – ойыншы жердегі шеңбердің ішіне секіріп, өту керек. Ал егерде ойыншы жеңбердің ішіне секіріп түсе алмаса, ойыншы - ойыннан шығады. 3) Дөңгелек шеңбердің ішіне 2- ойыншы кіріп, бір аяқпен белгіленген ... 8-10минут аралығы 8-10минут аралығы 8-10минут аралығы 8-10минут аралығы 8-10минут аралығы Әдістерді дұрыс істету, толық менгерту немесе толық жетілдіру. Толағай ойынына қызығушылығын арттыру. Техника қауіпсіздік ережесін сақтатау. Ара - қашықтық ұстату. Тепе - теңдік сақтату. Бір-бірін итермеуін қадағалау. Бір-біріне кедергі келтірмеуін қадағалау. Қортынды бөлімі Сапқа тұрғызу, Дем басу жаттығуларын жасату! Берілген тасырманы орындауына қарай оқушыға баға қойу. Ойынды талдау, қай топ жеңді есептеп шығару. Үлкен қоңырауда марапаттау! 2-3 реттен қайталау 3-5 минут аралығы Жіберген қателерін айту, кемшіліктерін ескерту беру және үйге тапсырма беру. Дөңгелек шеңберде толағай ойыны. 1-ші сурет. 2 -ші сурет. 3-ші сурет. ...
 • Программа проведения соревнований «Веселые старты»Программа проведения соревнований Веселые старты. Название стартов Спортивный инвентарь Определение победителей 1. Выход команд, одежда. Магнитофон с записью музыки Единство формы 2. Приветствие команд, речевка. Техника и согласованность действия выступающих. 1-я эстафета: Кто быстрее? У капитанов по эстафетной палочке. По сигналу капитаны бегут до стоек и возвращаясь назад, передают палочку следующему и т.д. Эстафетные палочки-6 шт. Стойки -6 шт. Побеждает команда закончившая первой и допустившая наименьшее количество ошибок. 2-я эстафета Передача мяча с бегом и сменой мяча У капитана мяч. По команде все игроки поднимают руки, и начинается передача мяча над головой. Последний, получив мяч, обегает колонну и, бежит к обручу, в обруче лежит волейбольный мяч, игроку нужно поменять мячи местами и вернуться на место . Возвращаясь- становится впереди колонны- передает мяч над головой и т.д. Баскетбольные (волейбольные ) Мячи-8шт Обручи-6-шт. Побеждает команда, закончившая эстафету первой и допустившая наименьшее количество ошибок. 3-я эстафета Быстрые и ловкие У капитанов в руках обручи и перед ними лежит баскетбольный мяч. По команде игрок ведет мяч обручем, обегает стойку, возвращается и передает обруч с мячом другому игроку, который выполняет то же самое. Обручи 6-шт. Мячи баскетбольные – 6шт. Стойки 6-шт. Побеждает команда закончившая эстафету первой и допустившая наименьшее количество ошибок. 4-я эстафета Препятствие По команде, игрок добегает до обруча, пролезает в него, кладет обруч на место, обегает стойку и возвращается ,передавая эстафету следующему игроку и т.д. Обручи-6шт. Стойки -6 шт. Побеждает команда закончившая эстафету первой и допустившая наименьшее количество ошибок. 5-я эстафета Бульба У капитанов по мешочку с тремя теннисными мячами. На расстоянии друг от друга находятся обручи. По команде капитаны бегут, сажают картошку мячи по обручам, так , чтобы она не выкатилась из круга и возвращаясь передают пустой мешок второму игроку. Тот бежит и собирает урожай и т.д. Обручи – 8шт. Мячи теннисные- 15 шт. Стойки- 6 шт. Побеждает команда закончившая эстафету первой и допустившая наименьшее количество ошибок. 6-я эстафета Бег с теннисным шариком на ракетке. Капитан с ракеткой и шариком, бежит. Обегая стойку, передает эстафету следующему. Второй выполняет тоже задание и т.д. Ракетки – 6 шт. Теннисные шарики-6 шт. Стойки- 6 шт. Побеждает команда закончившая эстафету первой и допустившая наименьшее количество ошибок. (руками, пальцами, поддерживать теннисный шарик нельзя, левая рука должна быть за спиной). 7-я эстафета Переправа Капитан с обручем в руках стоит напротив своей команды . По команде он с обручем добегает до своей команды, второй игрок цепляется за обруч капитана и таким образом переправляются обратно, где остается капитан, а второй игрок бежит за третьим и т.д. Обручи -6 шт. Стойки-6шт. Побеждает команда закончившая эстафету первой и допустившая наименьшее количество ошибок. Сценарий спортивного мероприятия Веселые старты. Ведущий: Участники спортивных состязаний Веселые старты, построиться! Покомандно! В две шеренги становись! (первая шеренга – девочки) Равняйсь! Смирно! Звучит спортивный гимн Ведущий: Вольно! Ведущий: Дорогие, ребята! Мы рады приветствовать вас! Поздравляем! С праздником открытия спортивного состязани...
 • Конспект открытого занятия по аэробикеТЕМА: применение различных направлений аэробики на уроках физической культуры . Начальная техническая подготовка: освоение подготовительных элементов спортивной аэробики. Задачи: 1. Разучивание различных танцевальных шагов, соединений в зависимости от их направления в аэробике. 2. И...
 • Методическая разработка: Как сделать ноги стройнымиМетодическая рекомендация: Как сделать ноги стройными. Первое, с чего вам необходимо начать, это пересмотр своего рациона. Как вы наверняка знаете, с пищей мы получаем три основных вида питательных веществ: белки, жиры и углеводы. Белки выступают основным строительным материалом, именно они помогают организму наращивать мышечную массу . Но ведь мы хотим получить стройные ноги в домашних условиях, а не накаченные, поэтому достаточно будет употреблять 100-200 граммов белка в сутки. Углеводы – это ...
 • Қазақ тілі Диалект сөздерСабақтың тақырыбы: Диалект сөздер Сабақтың мақсаты: 1.Білімділік: оқушыларға диалект сөздер туралы түсінік бере отырып, жаттығу жұмыстары арқылы бекіту. 2.Тәрбиелік: оқушыларды адамгершілікке еңбекті дәріптеуге ана тілді құрметтеуге тәрбиелеу. 3.Дамытушылық: оқушылардың лингвистикалық дүниетанымдарын кеңейту,лексикалық талдау жасау дағдыларын дамыту. Сабақтың типі: аралас Сабақтың түрі: СТО Сабақтың әдіс-тәсілі: түсіндіру, сұрақ-жауап, жаттығу, талдау. Сабақт... Қызығушылығын ояту Диалект сөздер дегеніміз не? Білемін Білгім келеді Мағынаны ажырату: Ддиалект сөздер - белгілі бір жердегі тұрғындардың сөйлеу тілінде ғана қолданылатын сөздер. Диалект сөздер жалпыхалықтық болып есептелмейді. Өздік жұмыс · Төмендегі диалект сөздердің әдеби баламасын жаз. Нән, әйдік, шырпы, оттық, жуалдыз, чербек, борми, алажақ, бережақ, күн баю, айылдап келу 1.Оқулықпен жұмыс 183 –жаттығу Берілген диалект сөздермен сөйлем құраңдар 184 –жаттығу Сөйлемдегі диалект сөздерді табыңдар. 185 –ж... Ой толғаныс: Диалект сөзді қатыстырып, менің отбасым эссе Шығу парағы: Бүгінгі сабақта не үрендім үйрендім Бағалау : Бағдаршам бойынша бағалау Үйге тапсырма: . Диалект сөздер туралы түсінік. 2. 187, 188 -жаттығу
 • Этапы спортивных эстафет для учащихсяНачиная с первого класса на уроках и наспортивных праздниках проводятся всевозможные эстафеты и это правильно.Эстафеты делятся на этапы, в которые включены определенные упражнения: разновидности бега,разновидности прыжков,лазание и перелазание,упражнения на силу,ловкость,выносливость,упражнения с предметами и без них и т.д.С некоторыми этапами эстафеты я хочу вас ознакомить,хотя они очень известны.Надеюсь они помогут вам в составлении программы для проведения спортивных праздников: А ну-ка парн...
 • Разработка смотра строя и песни Цели и задачи. Развитие у молодёжи гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных ценностей; Формирование активной жизненной позиции у молодёжи; Предварительное изучение молодёжью основ воинских специальностей; Подготовка молодёжи к службе в Вооружённых силах РФ; Сроки и место проведения. Смотр-конкурс строя и песни проводится 19 февраля 2015 года в спортивном зале МБОУ Барабанщиковская СШ №4 Руководство смотра. Смотр-конкурс строя и песни проводится учителем физ...
 • Программа курса дополнительного образования Юный туристПрограмма Юный турист рассчитана на дополнительное образование детей 12-14 лет средствами спортивного туризма. Срок реализации программы 1 год. Программа направлена на повышение технического и тактического мастерства учащихся, развитие качеств, присущих туристу-спортсмену: активной жизненной позиции, адекватного восприятия окру­жающего и стремления ксамосовершенствованию. Программа является комплексной образовательно - оздоровительной, основанной на занятиях самым содержательным видом спор...
 • Игра как форма организации коллективной познавательной деятельности школьников на уроках физической культурыОсвоение учащимися определенных видов человеческой деятельности через коллективную познавательную деятельность приводит к тому, что содержание обучения становится деятельностью в связи с решением проблемы учебной и деятельностью коммуникационной в связи с овладением социальной нормой. Ярко и последовательно эффективность и оптимальность организации коллективной познавательной деятельности школьников прослеживается на уроках физической культуры. Проблемы, с которыми сталкивается учитель физическ...
 • Открытый урок по Казахским Национальным играм Работая над своей методической темой самообразования Национально-региональный компонент на уроках физического воспитания. Я дал открытый урок по Казахским национальным играм.Где моя цель была привить у детей интерес к играм,в которые играли наши предки. Задачи этого урока развитие двигательных качеств посредством подвижных игр. Воспитать интерес к национальным играм,чувства патриотизма, коликтивизма. Задачи поставленные на урок были выполнены в полном объеме. Детям урок очень понравился. Моя ...
 • Внеклассное мероприятие посвященное дню Гражданской ОбороныЭто мероприятие было запланированно к Всемирному дню Гражданскоя обороны. Воспитание учащихся в духе патриотизма и любви к Родине. Формирование навыков начальной военной подготовки,воспитаниечувства патриотизма,товарищества,ответственности. Привлечение школьников к здоровому образу жизни,занятиям военно-прикладными видами спорта. Подготовка школьников к службе в Вооруженных Силах республике Казахстан. В этом спортивно-массовом мероприятие приняли учащиеся 9,10,11-х классов. В будущем планирую п...
 • Консультация для воспитателей Играем пальчиками - развиваем речьВыбрав тему по самообразованию Пальчиковые игры в развитии речи и мышления дошкольников я ставлю и решаю следующие задачи: Интегрировать пальчиковые игры, упражнения в речевой деятельности детей; Совершенствовать мелкую моторику детей через пальчиковые игры; Систематизировать работу по совершенствованию пальчиковой моторики; Дать знания родителям о значимости пальчиковых игр в дошкольном возрасте. Изучая данную тему, провожу работу с родителями. Была проведена консультация Играем пальчиками –...
 • Дневник самоконтроля физической подготовкиДля повышения эффективности процесса физического воспитания большое значение имеет самоконтроль занимающихся. Способность к самоконтролю не проявляется сама собой, ее нужно формировать. В этой связи весьма актуальны методические разработки, связанные с данным вопросом. Нами предпринята попытка на основе имеющихся рекомендаций конкретизировать методику контроля, а затем самоконтроля в процессе физического воспитания школьников. Контролировались следующие показатели: уровень физического развития (...
 • Доклад по физической культуреПсихологическая безопасность школьников на уроках физкультурыПсихологическая безопасность образовательного процесса - это состояние защищенности школьников от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению. Психологическая безопасность - это недопустимость ущемления чувства собственного достоинства, личного статуса человека, состояние сохранности психики человека, сохранение целостности личности, адаптивности функционирования человека, социальных групп, общества, устойчивое развитие и нормальное функционированияе...
 • Отчет о проведении акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» В нашей школе акция прошла с 30 ноября по 10 декабря под девизом Вредным привычкам – спортивный заслон! Основной целью акции являлось формирование устойчивого, позитивного отношения обучающихся к ведению здорового образа жизни, принятия спорта и физической культуры как альтернативы вредным привычкам. На заседании методического совета разработали и утвердили план мероприятий и сроки их проведения. Итоги были подведены на торжественной линейке, и были вручены призы и грамоты. Все проведенн...
 • Рабочая программа по вольной борьбе Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениедополнительного образования детей Детская юношеская спортивная школа Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа по этапам начальной и тренировочной спортивной подготовки для возраста от 10 до 17 лет Программа разработана на основании ФССП по виду спорта: ...
 • Технологическая карта тренеровочного занятия технологическая карта тренировочного занятия Ф. И. О. педагога: Мирошин Сергей Михайлович Тренировочное занятие по вольной борьбе 12-14 лет. Тема: Технико-тактические действия борцов вольного стиля в стойке и в партере. Цели: обучение технико-тактическим действиям в стойке и в партере; развитие взрывной силы, координации, выносливости; вос... Дидактическая структура занятия* Деятельность занимающихся Деятельность тренера Задания для занимающихся, выполнение которых приведет к достижению планируемых результатов Планируемые результаты Предметные УУД Подготовительный этап (16-20 мин.) Построение в одну шеренгу. Рапорт. Организация занимающихся на занятие. Проверка самочувствия занимающихся. Построение, приветствие. Объяснение задач тренировки. Постановка учебной цели (Р) Разминка (7-9 мин.) Выполнение разминки. Выполняется всей группой. Следить за правильным выполнением упражнений. Руки согнуть в локтях, пальцы сжать в кулак. Из строя не выбегать. Прыгать как можно выше. Держать строй, смотреть через правое плечо. Ноги выше, ноги прямые, тянуть носки. Выше колени, шаг короче. Касаться пятками ягодиц. Имитировать подход к броску подворотом. Выше прыжок, руки вверх, прогнуться в пояснице, отбрасывание ног. Ускорение с низкого старта. Восстановить дыхание. Ходьба: - спортивная ходьба; Бег: - легкий бег; - попеременные прыжки на левой, правой, на двух ногах; - приставными шагами левым, правым боком, спиной вперед с поворотами влево, вправо на 360°; - прямыми ногами вперед, назад; - с высоким подниманием бедра; - с захлестыванием голени; - скрестным шагом левым, правым боком; - прыжками вверх прогнувшись; - прыжками с поворотом на 360°; - кувырок с дальнейшим ускорением по прямой; ... Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. Умение технически правильно выполнять двигательные действия. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни.(Л) Установить роль разминки при подготовке организма к отработке приемов в стойке и в партере (Л) Упражнения общеразвивающего характера (7-9 мин) Следить за правильностью выполнения акробатических элементов. Наибольшая амплитуда движения; наклоны глубокие, ноги в коленях не сгибать. Выпады глубже. Смотреть на сзади стоящую ногу. Махи выполнять с большей амплитудой. Стараться четко выполнять упражнения, с группировкой. При имитации подсечка скручивающие движения. Ноги прямые. Глубже выпады, наклоны. Общеразвивающие упражнения в движении: - для мышц верхнего плечевого пояса; - для корпуса; - для ног; Акробатические упражнения: - кувырки; - падения; - колесо; - кувырок с разгибом; Общеразвивающие упражнения на месте: - переступание - наклоны - выпады -шпагаты. Понимание необходимости выполнения упражнений для предупреждения травматизма (Л). Определить последовательность и приоритет разминки мышечных групп (Р). Специальные упражнения (7-9 мин) Следить за правильностью выполнения упражнений Ноги согнуты. Подворот на носках. Во время выполнения упражнения Подворот руку затягивать на себя на грудь. Спина прямая. Выпрямить ноги и повернуть голову в сторону броска. Во время нырка ноги пружинят. Стараться утопить плечи ниже. При забегании доходить приставными шагами до предела по кругу. Накатываться на подбородок Специальные упражнения борца: - имитация подворота для броска - имитация нырка под руку - движение в захвате рука-туловище - движение в захвате крест - упражнение в положении упор головой в ковер - упражнение в положении борцовского моста - выседы в партере, забегания, перевороты. Выполнение специальных упражнений борца на высоком качественном уровне. Умение активно включаться в коллективную деятельность (Л). Умение технически правильно выполнять двигательное действие (Р). Основная часть Специальные и имитационные упражнения с партнером (5-6 мин) Борцы распределяются попарно, по всейплощади ковра (3—4 пары на ковер) Следить за правильностью выполнения упражнений, акцентировать их внимание: на правильном исходном положении, заключительном движении кисти. Не разводитьлокти. Работа на руках в стойке: Руки - двумя изнутри, двумя снаружи, на шее (при захвате противни­ком головы атакуемого), поднятой вверх с соединением своих рук в крючок. Руки - сверху за плечи; снизу под плечи; за плечо снизу и другое плечо сверху; плеча снизу и другого запястья; запястья и другой руки из-под плеча; сверху одной за плечо, другой под плечо; за разноименное запястье и другое предплечье изнутри; за разноименные запястья изнут­ри, снаружи; за одноименные запястья. Совершенствовать приемы работа на руках в стойке (бросок мельницей с захватом) соблюдать правила техники безопасности при выполнении приемов Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Формирование умения понимать причины успеха и неуспеха выполнения приемов и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.(К) Умение самоопределиться с заданием и принять решение по его выполнению (Л). Умение технически правильно выполнять приемы вольной борьбы (Р). Активный отдых (3-4 мин) Ходьба в медленном темпе, дыхательные упражнения Совершенствование технических действий (бросок мельницей с захватом одноименной руки и ноги изнутри) (5-6 мин) Активный отдых (3-4 мин) Выполнять вначале со слабосопротивляющимся противником. По мере освоения приема сопротивление партнера увеличивать. Усложнять условия проведения Ходьба в медленном темпе, дыхательные упражнения. Следить за правильностью выполнения приема. Борьба в стойке Броски поворотом (мельница) Захватом руки и одноименной ноги изнутри. Ситуация: атакуемый в средней стойке; атакующий - в низкой. Защита: захватить руку, захватывающую ногу, упираясь рукой в плечо, отставить захваченную ногу назад в сторону. Совершенствование работы в партере (5-6 мин) Работа в парах. Следить за правильностью выполнения приема. Указать характерные ошибки. Перевороты скручиванием Захватом дальних руки и бедра снизу-спереди. Ситуация: атакуе­мый - в высоком партере; атакующий - сбоку Защита: не давать осу­ществить захват; выставить ногу в сторону переворота и, поворачива­ясь грудью к атакующему, освободиться от захвата. Умение проявлять дисциплинированность (Л) Умение давать оценку двигательным действиям партнера (Р) Умение работать в парах (К) Учебно-тренировочная схватка (15-20 мин) Приступая к тренировке в очередном рабочем отрезке, борец должен предварительно восстановить свои силы, особенно быстроту и координацию движений После схваток делается разбор с указанием недостатков и положительных сторон. Высказываются различные пожелания и критические замечания по проведению схваток. Применение ранее изученных приемов, комбинаций приемов в учебно-тренировочных схватках. Определение уровня своей подготовки перед выступлением в соревнованиях (Л) Игра Регби (15 мин) Деление на две команды 2 команды, игра с элементами вольной борьбы. Умение работать в коллективе. Заключительная часть Восстановить дыхание. Расслабить мышцы. Следить за ЧСС. Способствовать постепенному расслаблению организма. Упражнение на расслабление Дыхательные упражнения Разбор проведенной тренировки Определение собственных ощущений при освоении приемов вольной борьбы (Л)
 • Конспект урока физической культурыПлан – конспект урока физической культуры Тема: Круговая тренировкаЗадачи урока: 1. Всесторонне физическое совершенствование с использованием соревновательного типа занятия.2. Содействие всестороннему развитию личности, развитие двигательных способностей3. Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам4. Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств Инвентарь и оборудование: маты, доски для пресса, скакалки, обручи, скамьи, швед...
 • Доклад по физической культуреМожно ли сохранить здоровье ребенка в школеПодобная проблема всегда и везде должна решаться совместными усилиями, как минимум трех групп людей: родителей,педагогов, восптателей школы, где учится ребенок, коллективом наставников, работающих в период свободного времени от основных учебных занятий. При фактической организации воспитательного процесса ребенка в российской действительности коллектив учителей школы занимает едва ли неглавное положение. Это связанно с широким внедрением в практику работы со школьниками системы внеурочного воспи...
 • Положение о проведение спортивно-массового мероприятия по физкультуре Нартские игрыГабалова Елена Павловна МАОУБСОШ № 7 Г. Владикавказа РСО-Алания. Положение о проведении Нартских игр I. Цели и задачи. Нартские игры проводятся с целью изучения и почитания национальных традиций, укрепления здоровья учащихся, повышения уровня физических качеств (силы, быстроты, выносливости, меткости) учащихся. II. Участники. В соревновании участвуют учащиеся 7-х классов. Состав сборной команды 5 человек, один представитель (классн... Показательное выступление доулистов. Нартские игры объявляются открытыми. Чехарда. Демонстрация творческого выступления 7а класса Игра нарт Вытолкни плечом - Уæхскæй къуырын. Демонстрация творческого выступления 7б класса Журавли – Хърихъуппытæй хъазт. Демонстрация творческого выступления 7в класса Перетягивание на поясах Демонстрация творческого выступления 7г класса Борьба за флажки Показательное выступление осетинский танец Хонга. Закрытие игр. Флаг спустить. В спортивном зале все занимают свои места: судьи, администрация, гости. На середину зала выходят осетинские старейшины, в руках у одного три пирога, в руках у другого Ведущие: Приглашаются команды – участники Нартских игр. Равняйсь, смирно! Команды 9а Аланы, 9б Нарты. Речь директора школы. 2. Подъем флага (гимн). Нартские игры объявляются открытыми. 3. Ведущие: Сейчас для вас выступает гимнастка. 4. Ведущие: О том, каковы были игры предков осетин, свидетельствует Нартский эпос. В сказании Игры мален...
 • Положение о проведении Школьной спартакиады в 2014/2015 учебном годуВ общепедагогическом плане во внеклассной работе по физическому воспитанию можно выделить ряд направлений, одним из которых является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в школе. Данная работа по физическому воспитанию ставит в основном те же задачи, что и на уроке. Проведение внутришкольной спартакиады помогает оптимально решать поставленные задачи перед учителями физического воспитания. Школьная спартакиада является организационно – нормативной методической основой, средс...
 • Шаблон Положения по лыжным гонкамВо внеклассной работе по физическому воспитанию ставятся в основном те же задачи, что и на уроке: содействие укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащихся, успешному выполнению учебной программы по физической культуре, а также воспитание определенных организационных навыков у детей и привычки к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В общепедагогическом плане во внеклассной работе по физическому воспитанию можно выделить ряд направлен...
 • Занятия физической культурой с учащихся в специальной группеВ настоящее время с каждым годом около 15% и больше учащихся отнесено к подготовительной и специальной медицинской группе. К этим группам относятся дети, имеющие хронические заболевания или перенесшие различные заболевания. У ослабленных детей ухудшается физическое развитие, у них низкая физическая подготовленность, пониженная работоспособность. Как правило, на уроках физической культуры такие дети очень медленно воспринимают информацию, нечетко выполняют упражнения. Ослабленные дети часто бол...
 • Тақырыбы: «Жиренше мен Қарашаш сұлу» аңыз әңгімесіТақырыбы: Жиренше мен Қарашаш сұлу аңыз әңгімесі Жалпы мақсаттар: Жаңа тақырыпты толық меңгерту , оқушылардың ой-өрісін , дүниетанымын, есте сақтау қабілеттерін дамыту , аңыз -әңгімелер , шешендік сөздер арқылы өз ойын түсіндіруге үйрету . Дереккөздер Оқулық ,флипчарт, АКТ, қосымша әдебиеттер, стикерлер , ноутбук Сабақ кезеңдері Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушы іс-әрекеті Ұйымдастыру кезеңі: 5 мин Оқушылармен сәлемдесу.Сыныптың сабаққа дайындығын тексеру. Оқушыларды топтарға бөліп, сабаққа дайындау. Мұғаліммен сәлемдесіп, Шаттық шеңберін құрып , сабаққа дайындалу . Бағалау критерийлерін құрып алу 5 мин Топтарға сұрақтар қою және ой толғау арқылы Топ болып берілген сұрақтарға жауап береді. Жаңа сабаққа дайындық кезеңі 3 мин СТО технологиясы бойынша сұрақтар қою арқылы, жаңа тақырыпты ашу үшін Ой қозғау Өз ойларын білдіреді. Басқалардың ойымен санасады.
 • Игровой урок - баскетбол 1.Игровой урок - баскетбол. Содержание урока Дозировка Методические указания Подготовительная часть 1 .Построение, сообщение задач урока, инструктаж по технике безопасности. Технико-тактическое взаимодействие двух игроков по принципу отдай мяч и выйди на свободное место) 1. Занимающиеся выстраиваются в две колонны. Направляющий левой колонны (1) без мяча делает финт на выход вправо, а затем выполняет выход по кругу к зоне штрафного броска. Игрок другой колонны (2) передает ему мяч в момент, когда он развернется к нему лицом. Поймав мяч, игрок (1) бросает его в корзину, подбирает и переда... 1-2 мин 15 - 20мин Четкая сдача рапорта, лопатки сведены, смотреть вперед, наличие спортивной формы, выявление больных и освобожденных. Передача мяча партнеру и выход на свободное место г Передача мяча партнеру и выход на свободное место финтом вправо продвижением от одной лицевой линии до другой (рис). 5. Игроки, стоящие в колонне, быстро бегут вдоль площадки, выполняя передачу и ловлю мяча без остановки при взаимодействии с партнерами, стоящими на боковых линиях площадки, и заканчивают упражнение броском в корзину 6. Ведение мяча от средней линии — остановка в два шага — повороты вперед на 360° — передача мяча партнеру, стоящему в 2—3 м от щита — рывок — прием мяча с рук партнера с последующей остановкой прыжком — бросок по корзин... Передавать мяч друг другу следует на выход вперед. Основная часть Учебная игра на один щит (3x3) или (4 х 4) по упрощенным правилам Броски по кольцу ..■■ 20 - 25 мин 5-10 раз Перед игрой следует обратить внимание учащихся на возможные ошибки во время ведения и на нарушение двухшажного ритма при броске. В игре надо фиксировать эти ошибки и указывать на них обучаемым. Класс построен в 2 шеренги под баскетбольным щитом. Движения плавны, ритмичны; мячу придается обратное вращение. Все это делает бросок мягким и увеличивает вероятность его попадания в корзину. Внимание игрока сосредоточено на определенной точке над передним краем кольца, выявить расстояние до которой пом... Метание стрелки. У каждой из 6 точек на площадке кладут два мяча. Задача: по сигналу учителя забросить в кольцо с этих точек поочередно как можно больше мячей в течении 1мин.. За каждое попадание - 2 очка, а за точный бросок из-за трехочковой линии. - 3 очка. Участнику, не уложившемуся в 1 мин, результат попаданий не засчитывается. При равном количестве очков учитывают затраченное время. Трехочковый бросок. Два ученика, представляющие собой одну команду, становятся за лини... обеспечивает средняя высота траекторий. При броске в прыжке с/м надо стараться удерживать на одной вертикали колени, локоть бросающей руки и предплечье. Мяч контролируют кончиками пальцев, а не ладонью. Мяч надо удерживать прочно, без напряжения, первыми суставами пальцев. При бросках необходимо держать равновесие. После броска приземляться мягко на согнутые ноги. Броски в одно кольцо j Заключительная часть Построение, подведение итогов, выставление оценок. Организованный уход с урока. 2- 3 мин Домашнее задание - прыжки со скакалкой, поднимание туловища из положения лежа, руки за головой, отжимания.
 • Образец Положения по футболуВо внеклассной работе по физическому воспитанию ставятся в основном те же задачи, что и на уроке: содействие укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащихся, успешному выполнению учебной программы по физической культуре, а также воспитание определенных организационных навыков у детей и привычки к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В общепедагогическом плане во внеклассной работе по физическому воспитанию можно выделить ряд направлен...
 • Дене шынықтыру сабағында қойылатын талаптарТақырыбы: Дене шынықтыру сабағына қойылатын талаптар Жоспары: 1. Дене шынықтыру сабағына қойылатын талаптар. 2. Дене тәрбиесі, мазмұны, бағдарламасы. 3. Сыныптан тыс жұмыстар. 4. Оқушылардың спортқа байланысты тәртіптері. 5. Салауатты өмір салты. (П.Иванов жүйесі). 6. Қорытынды. 1. Дене тәрбиесі сабағы туралы жалпы ережеге бағына отырып мектеп сабағы әр түрлі сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне, бағдарламасының мазмұнына, педагогикалық міндеттерді шешудің тұтастығына, оқудың күн режиміне және өзге де жалпы білім беретін сабақтардың қатарындағы...
© 2010-2022