Биология

 • Урок биологии в 8 классеТема урока: Скелет человека. Осевой скелет. Цель: Сформировать представление о строении опорно-двигательной системы человека. Задачи: Выявить особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью, путем сравнения скелетов человека и других млекопитающих. Показать связь между строением и функциями опорно-двигательной системы. Формировать навыки самонаблюдений. Ввести понятия осевой скелет, добавочный скелет. Оборудование: Учебник, рабочие тетради, компьютер, наглядные пособия Скелет человека, муляж черепа скелета человека.
 • Итоговая контрольная работа по биологии 8 классДанный материал может использоваться как итоговая контрольная работа за курс 8 класса Биология. Человек. Тест включает в себя вопросы части А, В, С и может служить тренажером для подготовки к ЕГЭ. Часть А содержит 36 вопросов с одним вариантом ответа. В части В содержатся вопросы с несколькими вариантами ответа, вопросы на соответствие и последовательность процессов и событий. В части С представлен один вопрос, требующий краткого ответа. Вашему вниманию предлагается два варианта теста , кот...
 • Презентация викторины «Птицы» 7-8 классыДанная презентация содержит викторину Птицы, разработанная для учащихся 7 -8 классов.Презентация красочная, интересная, с первых слайдов учащиеся испытывают интерес. Викторина включает разделы: легкие вопросы, вопросы средней трудности, трудные вопросы, загадки (Кто два раза родился?), шуточные вопросы (Кто такие бургомистр и секретарь?, Название какой птицы содержит сорок букв А?, Какие города летают?), почему сложились такие поговорки о птицах? (Седой как лунь, Трясогузка хвостом ...
 • Биология 8класс тест8 класс 1-тарау 1- нұсқа 1.Денеде өтетін тіршілік құбылыстарын және мүшелердің қызметін зерттейтін ғылым: А) анатомия; Б) гигиена ; С) цитология; Д) физиология. 2. Қай органоидта ақуыз түзіледі: А) митохондрия Б) лизосома С) рибосома Д) эндоплазмалық тор 3. Жасушадағы бейорганикалық қосылысты ата: А) су Б) ақуыз С) фермент Д) тұздар Е) көмірсу 4.Жүйке жасушасын не деп атайды: А) дендрит Б) аксон С) нейрон 5. Қарапайым заттардан күрделі заттың түзілуі: А) зат алмасу Б)биологиялық түзілу С) қозу Д) тітіркену 6. Ең ұзақ өмір сүретін жасуша: А) тері жасушалары Б) қан жасушасы С) жүйке жасушасы Д) жұмыртқа жасушасы 7. Қай ұлпалар мүшелерге әр түрлі заттарды, оттегін жеткізеді: А) жүйке Б) шеміршек С) қан Д) май 8. Тырнақ, шаш қай ұлпаға жатады: А) дәнекер Б) бұлшықет С) жүйке Д) эпителий 9.Тұқымқуалаушылықты не тасиды: А) РНҚ Б) гармон С) ДНҚ Д) көмірсу Е) ақуыз 10. Ішкі секреция бездерінен бөлінетін сұйықтық: А) фермент Б) пигмент С) гормон Д) лимфа 11. Аралас бездерге жататын: А) қалқанша без Б) Гипофиз С) ұйқы безі Д) бүйрекүсті безі 12. Қалқанша безден бөлінетін гормон: А) тироксин Б) вазопрессин С) самотропин Д) мелонин 13. Гипофиздің алдыңғы бөлігінен бөлінетін гормон: А) мелонин Б) акромегалия С) өсу гормоны Д) вазопрессин 14. Қалқаншамаңы бездерінен бөлінетін гормон: А) адреналин Б) тироксин С) паратгормон Д) өсу гормоны 15. Кеңірдектегі жоғары ұшын жауып тұратын без: А)гипофиз Б) эпифиз С) ұйқы безі Д) қалқанша безі 16. Кейде көңіл күй гормоны деп аталатын гормон: А) тимозин Б) адреналин С) тироксин Д) паратгормон 17. Инсулин бөлетін без: А) гипофиз Б) бүйрекүсті безі С) ұйқы безі Д) қалқанша безі 18. Жыныс бездерінен бөлінетін гормон: А) адреналин Б) глюкагон С) андроген Д) инсулин 19. Қалқанша безден бөлінетін гормон жетіспегенде болатын ауру: А) Кретинизм Б) Базедов ауруы С) Бадырақкөз ауруы Д) ергежейлілік 20. Ішкі секреция бездерінің қызметін реттейтін орталықтың орналасқан орны: А) алдыңғы мида Б) мишықта С) сопақша мида Д) гипоталамуста Е) аралық мида 8-класс 1-тарау 2- нұсқа 1.Қай оргоноидта ақуыз түзіледі: А) митохондрия Б) лизосома С) рибосома Д) эндоплазмалық тор 2. Қай органикалық зат катализатор қызметін атқарады: А) ферменттер Б) майлар С) көмірсулар Д) нуклеин қышқылдары Е) ақуыздар 3. Адреналин қайда түзіледі: А) қарында Б) бауырда С) буйректе Д) буйрек үсті безінде 4. Дәнекер ұлпаға қай ұлпалар жатады: А) жуйке Б) сүйек С) май Д) кірпікшелі Е) безді 5. Тітіркенуді қабылдайтын аксон ұшы: А) тотығу Б) синапс С) рецептор 6. Ең үлкен жасуша: А) жуйке жасушасы Б) жұмыртқа жасушасы С) тері жасушасы Д) қан жасушасы 7. Қай ұлпалар мүшелерге әр түрлі заттарды, оттегін жеткізеді: А) жүйке Б) шеміршек С) қан Д) май 8. Қай ұлпалар бүкіларалық байланыстарға жатады: А) қан Б) бұлшықет С) сүйек Д) шеміршек Е) сіңір 9. ДНҚ қайда болады: А) митохондрияда Б) цитоплазмада С) хромосомада Д) рибосомада 10. Қан дәнекер ұлпасының қандай түріне жатады: А) Тығыз талшықты Б) борпылдақ талшықты С) сұйық Д) шеміршекті 11. Жүйке жасушасының (нейронның) құрамды бөлімдері: А) нейроглия Б) денесі С) аксон Д) дендриттер Е) көлденең жолақты 12. Ішкі секреция бездерінің қызметін реттейтін орталықтың орналасқан орны: А) алдыңғы мида Б) аралық мида С) сопақша мида Д) гипоталамуста 13.Мида орналасқан ішкі секреция безі: А) айырша без Б) ұйқы безі С) қалқанша без Д) гипофиз 14. Адам ағзасында йод жетіспегенде болатын ауру: А) Базедов ауруы Б) Алқын ісуі С) Алыптылық Д) Кретинизм 15. Бүйрекүсті бездерінің қыртыс қабатының жарақаттануынан болатын ауру: А) Базедов ауруы Б) Аддисон ауруы С) Кретинизм Д) Миксидема 16. Айырша безден бөлінетін гормон: А) паратгормон Б) адреналин С) тироксин Д) тимозин 17. Аралас безге жататыны: А) қалқанша безі Б) жыныс безі С) айырша безі Д) гипофиз 18. Ұйқы безінен бөлінетін гормон: А) тимозин Б) адреналин С) инсулин Д) тироксин 19. Қалқанша безден шамадан тыс көп бөлінгенде болатын ауру: А) Акромегалия Б) Кретинизм С)Бадырақ көз ауруы Д) ергежейлілік 20. Гормон дегеніміз не: А) биологиялық процесс Б) бездер С) биологиялық зат Д) мушелер жүйесі
 • Урок по биологии для 8 класса «Органы дыхания»ТЕМА УРОКА:Органы дыхания. Данный урок предназначен для обучающихся 8 класса при изучении курса Анатомии и физиологии человека.Целью урока является - рассмотреть и изучить строение, расположение и функции органов дыхания человека. Задачи: 1. Сформировать понятие Органы дыхания, изучив строение органов дыхания. 2. Развить у учащихся понимание важности данных органов в жизнедеятельности живого организма. 3. Воспитать у обучающихся бережное отношение к органам дыхательной системы и сфо...
 • Флипчарт по биологии для 8 класса по теме «Выделение. Строение и функции мочевыделительной функции»Данный архив содержит флипчарт для 8 класса Выделение. Строение и функции мочевыделительной системы. Тип урока: изучение нового материала. Цель урока: сформировать знания у школьников об особенностях строения и функциях мочевыделительной системы. Методы и приемы, используемые на уроке способствуют развитию у учащихся следующих компетенций: учебно - познавательных, коммуникативных, информационных. Учащиеся с удовольствием работают на уроке с флеш - роликами, с интерактивной доской: задания на соотношение, уберите лишнее и объясните почему, претаскивание слов ручкой. Вызывает интерес у подростков рубрика Это интересно, работа со стихотворением о строении почек. На уроке учащиеся работают самостоятельно и в группах с учебником и страницами флипчарта по заданиям. Данный материал можно использовать при подготовке учащихся к ЕНТ.
 • Годовая контрольная работа за курс «Биология 8 класс» (Анатомия)Данная контрольная работа за курс 8 класса Биология. Человек. В ней собраны вопросы по всем темам курса. Вопросы разноплановые: есть тесты, где предлагаю 4 варианта ответов (выбор одного ответа из четырех- Часть А в ЕГЭ и ГИА), а надо выбрать один, другой тип заданий - на соответствие (Часть В в итоговой аттестации), а также вопросы, которые требуют развернутый ответ. Прилагается ключ для проверки. Для анализа рекомендую составить матрицу ответов учащихся, по которой видно будет какие темы ...
 • Урок «Три ступени ведущие вниз. Алкоголь» 8 классУрок Три ступени ведущие вниз. Алкоголь является продолжением серии уроков о влиянии наркогенных веществ на организм. Учащиеся знакомятся с особенностями употребления алкоголя на Древней Руси. Предлагается подумать как формируется алкогольная зависимость, ее признаки. С помощью сюжетно - ролевой игры учащиеся вспоминают действие алкоголя на различные органы, плюсы и минусы употребления алкоголя. Урок может использоваться при изучении темы Факторы нарушающие и укрепляющие здоровье в конце уче...
 • Конспект «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки» урока биологии (8 класс) Урок включает технологическую карту и раздаточный материал,его построение опирается на принцип самостоятельного добывания знаний учащимися, умение объективно оценивать эффективность усвоенного материала, способность не только запоминать новые сведения, но и обучать других, интерпретировать полученные сведения в новой ситуации. Данная форма урока позволяет включать в работу на учащихся всех уровней успеваемости. Разработка уроков в данном формате по разделу Обмен веществ и энергии будет ...
 • Урок по биологии «Работа мышц» 8 классУрок апробирован в 8 классе. Цели и задачи урока позволяют на основе самонаблюдений сформировать понятие работы мышц, роли нагрузки и ритма работы на развитие утомления. раскрыть условия правильного формирования скелета и мышц. Важно подвести школьников к выводу о важнейшем значении мышечной активности для здоровья человека, особенно для растущего организма. Урок - практикум позволяет самостоятельно выполнять работу и приобретать новые знания. Такие уроки позволяют развивать интерес к предмету...
 • Тестовое задание 8 класс8- сынып І-нұсқа 1.Анатомия ғылымы А) мүшелердің қызметін зерттейді В) мүшелердің құрылысын зерттейді С) тазалықты зерттейді Д) барлығы дұрыс емес 2.Жасушалардың құрылысы мен қызметін зерттейтін ғылым A) Микробиология B) Генетика C) Цитология D) Гигиена E) Анатомия 3.Анализатор деген ұғымды алғаш атаған ғалым: A) И. М. Сеченов. B) Эдуард Дженнер. C) Н. П. Павлов. D) Клавдий Гален. E) Гиппократ. 4.Ядроның сыртын цитоплазмадан бөліп тұратын жарғақша саны: A) 3 B) 4 C) 1 D) 2 E) 5 5.Адам ағзасындағы ұлпа ... топқа бөлінеді: A) 7. B) 4. C) 3. D) 2. E) 5. 6.Қорғаныштық қызметін атқарады: A) Эпителий. B) Дәнекер. C) Бұлшықет. D) Жүйке. E) Борпылдақ. 7.Сүйек, шеміршек ұлпалары: A) Дәнекер. B) Жүйке. C) Бұлшықет. D) Сезгіш эпителий. E) Эпителий. 8.Адамның дене жасушаларындағы хромосомалар саны: A) 24. B) 48. C) 47. D) 23. E) 46. 9.Ядро: A) Нәруыздарды синтездейді. B) Жасушаның реттеуші орталығы C) Қажетсіз өнімді шығарады D) Зат алмасуды реттейді E) Энергия синтездейді 10.Қан ұлпасы: A) Эпителий. B) Дәнекер. C) Безді эпителий. D) Сұйық дәнекер. E) Борпылдақ талшықты. 11.Жасушаларды энергиямен қамтамасыз етеді A) Рибосома B) Митохондрия C) Лизосома D) Гольджи жиынтығы E) Жасуша орталығы 12.Пластидтер болады A) Жануарлар жасушасында B) Қарапайымдыларда C) Саңырауқұлақтарда D) Өсімдіктерде E) Вирустарда 13.Бұлшықет ұлпасына тән қасиет: A) Қорғаныш. B) Өткізгіш. C) Жиырылғыш. D) Қозғыш. E) Тұрақтылықты сақтау. 14.Мүшелерді бұлшықет қозғалысқа келтіреді: A) Жиырылу. B) Зат алмасу. C) Тынысалу. D) Зәр шығару. E) Қорғану. 15.Жүйке жасушасының ұзын өскіні: A) Аксон. B) Миофибрилла. C) Дендрит. D) Нейроглия. E) Нейрон. 16.Жүйке ұлпасының негізгі қызметі: A) Оттек және қоректік затпен қамтамсыз ету. B) Қозғыштығы және қорғаныш. C) Тірек қызметі. D) Қозғыштығы және қозу өткізгіштігі. E) Өткізгіштігі және қорғаныш. 17.Ішкі секреция безі A) Тері безі B) Сілекей безі C) Гипофиз D) Жыныс безі E) Ұйқы безі 18. Аралас бездер A) Қалқанша маңы, ұйқы B) Гипофиз, қалқанша C) Эпифиз және бүйрек үсті D) Ұйқы және жыныс E) Айырша және эпифиз 19. Өсу гормоны артық бөлінсе A) Адамның сүйегі ұзарады B) Бойы өспей қалады C) Кретинизм ауруы пайда болады D) Бадырақ көз ауруы пайда болады E) Микседема ауруы пайда болады 20. Қалқанша безінен бөлінеді A) Адренали. B) Тироксин C) Андрогендер D) Экстрогендер E) Инсулин 21. Қалқанша безден бөлінетін гормон жетіспегенде А) Кретинизм В) Алыптылық С) Ергежейлілік Д) Базедов. Е) Микседема 22. Адам ағзасына су мен тағамның құрамына йод жетіспегенде А) Базедов В) Ергежейлілік С) Кретинизм Д) Алыптылық Е) Алқым ісу 23. Кеуде қуысында кеңірдектің жоғарғы ұшында орналасатын без А) Бүйрек үсті В) Ұйқы С) Айырша Д) Қалқанша маңы Е) Қалқанша 24. Орталық жүйке жүйесі: А) Үлкен ми сыңарлар қыртысы мен жұлын. В) Ми мен жұлын. С) Жұлын мен мүшелер. Д) Ортаңғы ми мен жұлын. Е) Ми бөлімдері. 25. Адамдағы сезім мүшелері: A) 3 түрлі. B) 2 түрлі. C) 8 түрлі. D) 5 түрлі. E) 4 түрлі. 8- сынып ІІ-НҰСҚА 1.Анализатор деген ұғымды алғаш атаған ғалым: A) И. М. Сеченов. B) Эдуард Дженнер. C) Н. П. Павлов. D) Клавдий Гален. E) Гиппократ. 2. Анализатор төмендегі бөліктерден тұрады: A) Шеткі, өткізгіш, орталық. B) Орталық, шеткі. C) Өткізгіш, шеткі, орталық жүйке жүйесі. D) Өткізгіш. E) Шеткі. 3. Адам сыртқ Дұрыс жауаптары І-нұсқа 1.В) 2. C 3 С 4 D 5 В 6 A 7 A 8 E 9 B 10 D 11 B 12 D 13 С 14 A 15. A 16 D 17 C 18 D 17 C 18 D 19. A 20 B 21 E 22 E 23. C 24 B 25.D І
 • Контрольная работа по биологии 8 классКонтрольная работа побиологии (8 класс)I вариантЦель: Проверитьусвоение понятий о системах органов, тканях, железах, взаимосвязи строенияорганизмов и их функций.I Соотнесите органы с их системами: Системы Органы I Нервная II Кровеносная III Дыхание IV Пищеварительная V Половая VI Выделение 1 почки 2 сердце 3 пищевод 4 спинной мозг 5 легкие 6 носоглотка 7 мочевой пузырь 8 желудок 9 яичники 10 мочеточникII Выбираем функции органоидов иличастей клетки согласно их строения: Функции I Л...
 • Урок по биологии для 8 класса «Питательные вещества и пищевые продукты»Работая в школе, я определила, что знания становятся значимыми тогда, когда они приобретены, открыты самими детьми. Такую задачу можно решить, только заинтересовав детей. Мотивация должна быть одним из первых шагов педагога в начале работы с детьми – при изучении новой темы, при подготовке к экскурсии, учебно-исследовательской работе, посильной экологической акции. Постепенно в процессе образования мотивация может стать фактором, способным сделать экологические проблемы личностно значимыми дл... Повысить эффективность обучения возможно, применяя продуктивную образовательную технологию. А именно образовательную технологию, построенную на исследовательском поиске ребенка. Исследовательская деятельность учащихся, как особая образовательная технология, позволяет освоить культуру исследования как универсальное средство освоения действительности. Данный урок является первым в теме 10 Пищеварение в курсе Биология. Человек 8 класс (автор программы Н.И. Сонин).
 • Урок по биологии «Проблемы питания подростков» (8 класс)Урок по биологии Проблемы питания подростков нацелен на формирование учебных универсальных действий через развитие интегративного стиля мышления школьников путем вхождения в проектную деятельность. На этом уроке представлен первый этап работы над проектом, то есть вхождение в проектную деятельность.Главным результатом его является понимание и осознание учащимися особенностей питания в подростковом возрасте с учетом: климатических условий, рода занятий, физических характеристик. Урок способс...
 • Урок по экологии для 4-8 классов «Тигроведы»Не секрет, что наш Приморский край ассоциируется у всех с самой крупной на планете полосатой дикой кошкой. Ведь каждый дальневосточник знает, что где-то в тайге живётамурский тигр, но часто на этом его знания и ограничиваются. Вовсе не потому, что обэтой дикой кошке написано мало книг. Просто прочитать о ней, это одно, а прожить с тигром целый урок – совсем другое. И так всё взаимосвязано, что на примере хозяина Уссурийской тайги школьники, а через них и их родители убеждаются в необходимости ...
 • Урок 8 класс «Три ступени, ведущие вниз. Табакокурение. » ( биология)Разработка урока по теме Табакокурение как дополнительный материал по теме Факторы,сохраняющие и нарушающие здоровье человека. Влияние наркогенных веществ на организм подростков. К концу учебного года, учащиеся восьмых классов уже имеют сформированные понятия о строении человеческого организма и влиянии него различных токсических веществ. Однако, что существуют наркогенные вещества, они узнают в конце учебного года.В учебнике А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш Биология. Человек, это заключит... В виду того, что в параграфе собраны сведения о разных наркогенных веществах, считаю, что рассматривать их влияние на организм нужно раздельно, за счет резервного времени. Исключить эти вопросы нельзя! Здоровье подростков - это будущее страны. Предлагается один из вариантов такого урока.
 • Урок биологии 8 класс «Пищеварение в кишечнике»Конспект комбинированного урока, составлен по ФГОС. Кроме того указаны цели, задачи и универсальные учебные действия. Также используется электронные образовательные ресурсы, в частности Кирилл и Мефодий. В работе показаны разнообразные методы работы: учащиеся сами выводят цель урока, используется устный и письменный контроль, учащиеся проверяют и корректируют знания друг друга.Также в рамках данного урока возможно использование видеоролика Всасывание в тонком кишечнике и муляжа тела человека...
 • КТП 8 класс по биологии по УМК И. Н. ПономареваРазработка календарно-тематического планирования по биологии за курс 8 класса по учебно-методическому комплекту Ирины Николаевны Пономаревой, Валерия Семеновича Кумченко, Ольги Анатольевны Корниловой, Александра Григорьевича Драгомилова, Тамары Сергеевны Суховой, Людмилы Владимировны Симоновой. Биология: 5-11Темы уроков представленных в КТП 8 класса:1.Введение. 2. Организм человека. Общий обор. 3. Опорно-двигательная система. 4.Кровь и кровообращение. 5. Дыхательная система. 6. Пищеварительная с...
 • Итоговое тестирование по биологии. 8 классИтоговое тестирование по биологии. 8 класс. В тестирование включены вопросы по основным темам курса биологии Человек и его здоровье: кровеносная, нервная, дыхательная, опорно-двигательная, выделительная, пищеварительная системы. также в тесте имеются вопросы, затрагивающие личную гигиену и вопросы первой медицинской помощи.. Главной задачей тестирования является: определение уровня знаний у обучающихся по данному разделу. Тест состоит из трех частей. Время отводимое на выполнение теста 45 мину...
 • Конспект урока биологии для 8 класса Анализаторы слуха и равновесияТема урока: Анализаторы слуха и равновесия 8 класс Задачи: сформировать знания о значении слуха в жизни человека, о строении и функциях слухового анализатора, о слуховом восприятии, о мерах предупре­ждения нарушений слуха, о значении органов равновесия. Личностная значимость изучаемого для школьника: надо знать, что нельзя постоянно пользоваться наушниками-это ведёт к ухудшению слуха. Планируемый результат: учащиеся расширяют свои знания об анализато-рах. Оборудование: таблица Слуховой...
 • Конспект ролевой игры по биологии для 8 класса Суд над современными продуктами питанияБлагодаря использованию на уроках игровых технологий можно добиться метапредметных, предметных и личностных результатов. Данные технологии помогают формировать социальные компетенции учащихся в процессе совместной работы с учителем.Разработка ролевой игры Суд над современными продуктами питания позволяет обучающимся ориентироваться в многообразии продуктов, предлагаемых современным рынком. Основной целью ролевой игры является в доступной и популярной форме изложить важнейшие сведения о совреме...
 • Урок биологии для 8 класса «Здоровый образ жизни»На уроке задействованы учащиеся 8 класса. Урок проводился в групповой форме и ориентирован на формирование навыков здорового образа жизни. На протяжении всего занятия учащимся было необходимо определить положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоровье. Задания для групп были ориентированы на основные понятия о здоровье, о роли физических упражнений, правильном питании, роли стрессов в нашей жизни, здоровом сне. На уроке было заслушано два выступления по теме: Правила здорового питания, Правила здорового сна. Каждая группа учеников справилась с заданием, подошли к его выполнению творчески, с интересом.
 • Урок биологии в 8 классе по теме «Строение органов дыхания»Цель данного урока: ознакомить учащихся с особенностями органов дыхания в связи с их функциями.. В ходе урока решаются следующие задачи: изучить особенности строения органов дыхания в связи с их функциями;раскрыть сущность процесса дыхания, его значение в обмене веществ;выяснить механизмы голосообразования; развивать навыки научно-исследовательской работы через постановку учебных опытов; ...
 • Итоговая контрольная работа по биологии за курс 8 классаОписание материала: Итоговая контрольная по предмету Биология, приготовлена для школьников 8-х классов. Вопросы и задания составлены на основе пройденной программы по предмету, ориентированы на использовании учебного пособия авторства: Драгомилов и Маш Биология. Человек Задания представлены тестом, контрольная делится на 2 варианта. Каждые включает в себя 30 заданий. На каждое задание дается 4 варианта. На выполнения теста отводится один академический час. Оценивается контрольная по 5-ти баль...
 • Урок по биологии для 8 класса «Значение пищи, ее состав. Значение пищеварения»Цель урока: Достичь знаний о значении пищи и ее составе; значении пищеварения. Разъяснить учащимся, что такое пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, вода, минеральные соли. Раскрыть функции питательных веществ, пищеварительной системы. Задачи урока: Образовательные - показать роль питательных веществ в организме; раскрыть особенности пищи, потребляемой человеком.Воспитательные – привитие навыков самоконтроля по соблюдению правил качества пищи, сроков ее хранения, кулинарной обработки; значения сервировки стола, чистоты посуды. Воспитание санитарно- гигиенических навыков. Воспитание привычек здорового образа жизни.Развивающие - развитие мыслительных способностей учащихся анализа, Синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации. Развивать ... Оборудование: таблицы Питательные вещества и пищевые продукты, рельефная таблица Органы пищеварения, органы пищеварения млекопитающих, рисунки учебника и журналов. Модель торса человека. Видео фрагмент. Ведущие понятия: Питание, пища, питательные вещества, пищевые продукты, пищеварение.
 • Разработка урока Компетентностно оринентированное задание по биологии для 8 классаАвтор Чайка Н.С. СОПШДО № 17 г. Павлродар Тема Большие полушария головного мозга Вид компетентности: информационная Аспект: первичная обработка информации (делает выводы, приводит аргументы) Уровень: I Введение в проблему: Во время операции на мозге, чтобы не повредить здоровые ткани приходится раздражать участки больших полушарий головного мозга специальными электродами – тестерами. Если участок больших полушарий не здоров то реакции не будет если участок больших полушарий здоров, то будет наблюдаться реакция. Стимул: Если мы знаем за что отвечает отдельный участок головного мозга больших полушарий и какую реакцию организма он обеспечивает, то по ответной реакции сможем определить состояние участков больших полушарий головного мозга Формулировка задания: Определи доли и чувствительные зоны расположенные в больших полушариях головного мозга
 • Тестовая работа по биологии для учащихся 8 класса ««Человек и его здоровьеПредлагаемая тестовая работа предназначена для текущей оценки уровня знаний учащихся 8 класса по курсу Человек и его здоровье традиционных программ , в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта по биологии. Работа рассчитана на 15 минут урока, позволяет получить достоверную и оперативную информацию об уровне усвоения знаний, достигнутом каждым учащимся. Тестовая работа включает 15 заданий с выбором одного правильного ответа, два задания на установление соответствия.Варианты ответов прилагаются.
 • Лабораторные и практические работы по биологии 8 классЛабораторные и практические работы по биологии для 8 класса – готовые шаблоны для выполнения лабораторных и практических работ , заполняются от руки учащимися в ходе выполнения работ на уроке, предусматривают активную работу с учебником Драгомилова А.Г., Маша Р.Д. Биология. Человек: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф. Шаблоны распечатываются заранее к уроку, главной целью является экономия времени на уроке, что обеспечивает полное исполнение всех этапов уро...
 • Задания к уроку – конкурсу. 8 классЗадания к уроку – конкурсу. 8 класс Романовцева О.Н., учитель биологии МБОУ СОШ № 6 г. Югорск, ХМАО-Югра 1.В клетках всех организмов имеется вода. При замерзании она может разорвать клетки и вызвать гибель организма. Почему же зимой не погибают растения, лягушки и другие пойкилотермные (холоднокровные) животные при охлаждении тела ниже 0 градусов С ? (Внутренняя среда этих организмов содержит специальные вещества-антифризы, препятствующие замерзанию воды.) 2.При окислении 1г белка и 1г углеводов выделяется одинаковое количество теплоты. Почему же организм использует белки для получения энергии только в крайних случаях? (Белок- основной строительный материал, поэтому использование его в качестве топлива невыгодно для организма). 3.В 1492г. папе римскому Иннокентию VII с целью омоложения дали выпить кровь. Взятую от трех десятилетних мальчиков. Могло ли это заменить ему переливание крови? (Нет, т.к. в пищеварительном тракте кровь переваривается). 4.У скрипача образовалась опухоль на мозжечке. Сможет ли он по-прежнему играть? ( Нет, т.к. нарушится координация движений). 5.Если в космосе у человека перед самым ухом выстрелить из пистолета, он не услышит его. Почему? ( Звук-это колебания воздуха, а в космосе воздуха нет). 6.Врачи легко распознают в какой воде утонул человек- в пресной, или в соленой. Как они это делают? (Если человек утонул в пресной воде, она поступает в кровь и разрушает эритроциты. Если в соленой - легкие бывают заполнены плазмой крови, а в сосудах эритроциты не разрушаются. Вода переходит из раствора с низкой концентрацией солей, в раствор - с высокой концентрацией солей) 7. Один из исследователей провел в сухой камере с температурой 126градусов-45мин. без вреда для здоровья, а мясо, взятое в камеру, сварилось. Как объяснить это явление? (Организм человека осуществляет терморегуляцию, те. поддерживает постоянную температуру тела путем излучения теплоты и испарения воды с поверхности тел). 8.Миллионы лет живые организмы дышат и потребляют в пищу органические вещества. Почему кислород, пища и топливо не иссякают? ( Растения путем фотосинтеза возобновляют их запасы).
 • Урок по биологии 8 класс «Ткани. Особенности строения нервной ткани»Урок биологии для 8 класса по теме Ткани. Особенности строения нервной ткани продолжит знакомство учащихся с особенностями строения тканей на примере нервной ткани, позволит определить функции ткани на основании ее строения, сформирует понятие о нервных цепях, возбуждении и торможении. Данный урок даст возможность повторить и уточнить определение РЕФЛЕКС и классификацию рефлексов в зависимости от его природы. Тип урока - изучение нового материала и первичное его закрепление через частично-по...
© 2010-2022